klik her - Hellested Friskole

Årshjul
Hellested Friskole og Børnehus 2015/2016
Dato/tidsrum Skole
August
Børnehus/SFO
9. august
13. august
Første skoledag kl. 10-15
18.-20. august
21. august
26. august
27. august
Første skoledag kl. 10-15
7. klasse på tur med
ungdomskolen
3-dagestur Højstrup – 0.-9.
klasse
Skolen lukket – SFO nødåben
Forældremøde 2.-4. klasse
Forældremøde 0.-1. klasse
Natur/høst – månedens tema
i Børnehuset og i SFO
September
2. september
3. september
7.-11.
september
10. september
11. september
21.-25.
september
28.-30.
september
Forældremøde 5.-6. klasse
Forældremøde 7.-9. klasse
Naturens uge 0.-4. klasse
Naturens uge børnehus
Lommefilm 7. klasse
Matematik fagdag 5.-6. klasse
Høstuge 0.-4. klasse
Høstuge Børnehus og SFO
Skolefoto 0.-9. klasse
Skolefoto Børnehus
Oktober
9. oktober
19.-30. oktober
19. oktober
20. oktober
20. oktober
27.-28. oktober
Børnehus – besøg på 3dagestur
Motionsdag 0.-9. klasse
Ole Lund Kirkegaard 0.-2.
klasse
8.-9. klasse på tur
Tur til Glyptoteket 5.-6. klasse
Biograftur 0.-2. klasse
Stevns naturcenter 3.-4. klasse
Krop og bevægelse –
månedens tema i Børnehuset
Motionsdag Børnehus
30. oktober
Halloween - børnehus
Krop og bevægelse –
månedens tema i Børnehuset
Luciaværksteder - SFO
November
2. november
6., 9. og 13.
november
9.-20. november
9.-13. november
16.-20.
november
16. november
18. november
16.-27.
november
23. november
24. november
25. november
Tur til Nationalmuseet 5.-6.
klasse
Projektdage – 5.-6. klasse
Projektopgave 7.-8. klasse
Praktikuge – 9. klasse
Terminsprøver – 9. klasse
Skolehjemsamtale 5.-6. klasse
Skolehjemsamtale 5.-6. klasse
Planeter 2.-4. klasser
Skolehjemsamtale 8. klasse
Skolehjemsamtale 7. klasse
Skolehjemsamtale 7. og 8.
klasse
December
1. december
8. december
10. december
11. december
Klippeklisterdag 0.-9. klasse
Skolehjemsamtale 9. klasse
Julesprogdag 5.-6. klasse
Januar
4.-29. januar
15. januar
15. januar
Eventyr 0.-4. klasse
100-dagesfest 0.-1. klasse
Dansk fagdag 5.-6. klasse
Lucia Børnehus og SFO
Kulturelle udtryksformer og
sprog – månedens tema i
Børnehuset
Eventyrtema Børnehus
Kulturelle udtryksformer og
sprog – månedens tema i
Børnehuset
Praktisk/musiske uger - SFO
Februar
1.-19. februar
Jul – månedens tema i
Børnehuset
Luciaværksteder - SFO
Klippeklisterdag Børnehus
Læsekursus 0.-9. klasse
2. februar
8. februar
9. februar
29. februar – 18.
marts
29. februar – 4.
marts
Tysk fagdag 7.-9. klasse
Fastelavn Børnehus og SFO
Pandekagedag - Børnehus
Emneuger – musikuger 0.-8.
klasse
Studietur – 8. klasse
Påske og musik – månedens
tema i Børnehuset
Praktisk/musiske uger - SFO
Marts
- 18. marts
- 4. marts
7.-18. marts
17. marts
29.marts – 1.
april
Emneuger – musikuger 0.-8.
klasse fortsat
Studietur 8. klasse fortsat
Projektopgave 9. klasse
Koncert i forbindelse med
musikemneuger – 0.-8. klasse
Brobygning 8. klasse
April
1. april
Brobygning 8. klasse fortsat
8., 11., 15. og
18. april
20. april
27. april
Projektdage 5.-6. klasse
Juni
Fokus på sprog – månedens
tema i Børnehuset
Førskole starter –
Børnehus/SFO
Cafédag 0.-9. klasse
Tur for skolepatrulje og
legepatrulje
Planter/kriblekrable –
månedens tema i Børnehuset
Maj
2.-12. maj
9.-12. maj
17.-20. maj
23. maj
27. maj
Musikuger i Børnehuset
Skriftlige eksamener 9. klasse
Terminsprøver 8. klasse
Vikingeemne 0.-4. klasse
Tur til København 5.-6. klasse
9. klasses sidste skoledag
Trafik – månedens tema i
Børnehuset
Skt. Hans – Heks til byens skt.
Hans bål
1.-22. juni
10. juni
17. juni
20. juni
22. juni
24. juni
Mundtlige eksamener 9. klasse
Kunst og videnskabsdag 5.-6.
klasse
Skolefest arrangeret af
elevrådet 0.-9. klasse
Bolddag 0.-9. klasse
Dimission 9. klasse
Sidste skoledag 0.-8. klasse
Bolddag - førskolebørn
August
7. august
Første skoledag skoleåret
2016/2017 – 0.-9. klasse
Første skoledag Børnehus og
SFO