1 Lærervejledning folkeeventyr 7 - 10 klasse

Lærervejledning folkeeventyr 7. - 10. klasse
I læsevejledningen er der links, som ikke er andre steder. Dem skal du åbne.
Du finder analyser, opgaver og materialer.
At læse og analysere eventyr er en måde at lade eleverne spejle sig i livet,
livsvilkår og give dem identifikationsobjekter. Eleverne får mulighed for at
identificere sig med store livsspørgsmål og opdage, at mange eventyr handler
om, hvordan man kan blive konge og dronning i sit eget liv.
Folkeeventyr er arvesølvet, en kulturarv, som har fået nyt liv i bogen.
Forløbet arbejder med folkeeventyr, som omtales som eventyr. På SkiveDNA er
et andet forløb med kunsteventyr.
Vejledningen er fælles fra 7. - 10. klasse. Der vil være differentieret i tekstvalg.
Du kan selv justere og vurdere de synlige elevlæringsmål, som er inddelt i tre
niveauer. Du kan sprede læringsmålene ud på klassetrin fra 7. - 10. klasse.
I lærervejledningen er de forskellige forløb illustreret med et undervisningshjul.
Undervisningshjul 7. klasse
Side 1 af 10
Undervisningshjul 8. klasse
Undervisningshjul 9. klasse
Side 2 af 10
1. Læringsmålsstyret undervisning efter FFM
I forløbet arbejder I med læringsmålstyret undervisning. Du får materialer og
værktøjer til dette. Du finder det i linklisten under FFM. Print elevernes synlige
læringsmål og udlever dem til eleverne. I kan arbejde med dem i tempi.
Eleverne skal bruge forskellige farver, når de udfylder målene. Se på
hjemmesidens forside mere om læringsmålstyret undervisning.
❶ Elevernes læringsmål: Folkeeventyr
❷ Elevernes læringsmål: Modeller-folkeeventyr
Synlige læringsmål er en hjælp, når du skal se efter: Tegn på læring
Præsenter de synlige læringsmålene for eleverne. Tag dem i tempi.
Arbejd med synlige læringsmål - fælles
Eleverne farvelægger hver især, hvad de ved og kan nu, og hvor langt de gerne
vil nå med hvert enkelt mål.
Se hvordan på You Tube http://www.youtube.com/watch?v=ZrRIzDjBWIw
De synlige læringsmål benyttes fremadrettet, når der er arbejdet med et
læringsmål, og når forløbet er ved vejs ende. De er ment som en hjælp til: Tegn
på læring i undervisningen.
På 7. klassetrin kan du overveje kun at arbejde med dele af:
❶ Elevernes læringsmål: Folkeeventyr. Du kan gemme niveau 2 og 3 samt ❷
Elevernes læringsmål: Modeller-folkeeventyr til 8. - 10. klasse.
 Mål for undervisningen, kompetenceområder, kompetencemål,
færdigheds-og vidensmål samt elevernes synlige læringsmål.
 Danskfagligt er der sat fokus på genrearbejdet med folkeeventyr.
Eleverne skal lærer faglige grundelementer til folkeeventyr og
eventyranalyse.
Side 3 af 10
② Eventyrbogen – 25 klassiske folkeeventyr af Peter Madsen
Som introduktion til arbejdet med folkeeventyr viser du:
https://www.youtube.com/watch?v=gAsA37hGsRg
Filmklippet understøtter noget af indholdet i elevhåndbogen.
③ Den grådige kat
Du lærer dig selv eventyret ”Den grådige kat” udenad. Du kan have stikord,
som du fortæller ud fra. Eleverne synes det er en fantastisk oplevelse at høre et
eventyr på denne måde. De kan selv prøve at lære det uden og fortælle det for
hinanden. Hvem er bedst til at huske og få den rigtige rækkefølge?
Stikord til ”Den grådige kat”
 Kone-kat-grød-nabokone - åd grød - gryde og kællingen med
 For hver gang fortælles: ”Nej, hvad har du dog ædt i dag min lille kat.
Du er så tyk.”
 Skohottentot - åd - ædt grøden-gryden kællingen- Skohottentot.
 Skolinkenlot - åd- ædt grøden-gryden kællingen- SkohottentotSkolinkenlot
 5 fugle i flok - åd - ædt grøden-gryden kællingen- SkohottentotSkolinkenlot- 5 fugle i flok
 7 piger i en dans - åd - ædt grøden-gryden kællingen- SkohottentotSkolinkenlot- 5 fugle i flok - 7 piger i en dans
 Madammen med sin hvide svans - åd - ædt grøden-gryden kællingenSkohottentot- Skolinkenlot- 5 fugle i flok - 7 piger i en dans - Madammen
med sin hvide svans.
 Præsten med sin krogede stav åd - ædt grøden-gryden kællingenSkohottentot- Skolinkenlot- 5 fugle i flok - 7 piger i en dans - Madammen
med sin hvide svans -præsten med sin krogede stav.
Side 4 af 10
 Brændehuggeren - Nej, hvad har du dog ædt i dag min lille kat. Du er så
tyk.”
 ”Nej det skal blive løgn min lille kat” - Øksen
 Ud kom: Præsten med den krogede stav- Madammen med den hvide
svans- 7 piger i en dans - 5 fugle i flok - Skolinkenlot - Skohottentot Kællingen med grøden og gryden og rendte hjem.
Du får her link til teksten. Du må på ingen måde dele det med andre eller lægge
det ud. Det er kun til din egen undervisning.
Link til Den grådige kat
④ Elevhåndbogen
Elevhåndbogen er fælles læsestof fra 7. - 10. klasse. Den indeholder basisstof
og begreber, som eleverne skal lære, så de har et fælles fagligt sprog i
undervisningen og arbejdet med folkeeventyr. Der er sammenhæng og
progression i det faglige stof og tekstvalgene.
Du gennemgår Håndbogen i tempi, og eleverne øver sig på eventyr.
Du finder elevhåndbogen i linklisterne.
⑤ Analysemodel til folkeeventyr
Analysemodellen til folkeeventyr er et redskab, som kan hjælpe eleven gennem
en analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering. Gør eleverne klart, at det
ikke er et sæt opgaver. Frem for alt skal de bruge teksten, hvad siger teksten,
hvor og hvordan.
Parallelt med elevhåndbogen kan du gennemgå elementer fra
analysemodellen, så eleverne bliver dus med denne.
Side 5 af 10
⑥ Analysearbejde med tekster
Du får her forslag til arbejde med teksterne på de forskellige klassetrin. De er
valgt ud fra indhold, motiver, mål for undervingen, læringsmål og opstillet i
sværhedsgrader.
Det anbefales at anvende analysemodellen i arbejdet. Det anbefales, at
eleverne også prøver at lave individuelle analyser af tekster. Andre gange kan
de arbejde i par eller grupper på max. 3 elever.
Det er forventeligt, at eleverne i 7. klasse lærer at analysere et eventyr rent
teknisk. De får viden og færdigheder, som de, når de bliver lidt ældre i 8. - 10.
klasse, kan bruge til en dybere analyse, forståelse, vurdering og perspektivering
af tekster.
Du får her link til eventyr. Du må på ingen måde dele det med andre eller lægge
det ud digitalt. Det er kun til brug i din egen undervisning.
https://drive.google.com/folderview?id=0B7Tx9fm4x2GvfmdfTkEtQzZzUHZZUl
RlalV3TTgweVV3cFV5V1A3Y2QyQjVWTHlYM1VHVFU&usp=sharing
Her får du links til andre eventyr.
De øvrige eventyr er der linket til her
Side 6 af 10
Folkeeventyr 7. - 10. klasse
Klasse
Titel
Alle
7
7
7
7
7
Den grådige kat
Gåsepigen
Sivkåbe
Vulle bondedreng
Esben Askepuster som stjal troldens sølvænder
X
8
8
8
8
8
Det gode sværd*
Guldgåsen*
Guldfuglen
Prinsessen med de tolv par guldsko
Salby Ravn
X
X
X
9
9
9
Askepot*
Tornerose*
De hullede sko*
X
X
10
10
10
Kong Lindorm*
Prinsessen i den sovende skov*
De seks svaner
X
X
Par gruppe
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*Der er prøvetekster, som disse eventyr kan perspektiveres til. Se i lærervejledningen.
⑦ Opsamling på: Synlige elevlæringsmål - Folkeeventyr
I samler op på analysearbejdet via mundtlig og skriftlig fremstilling.
Brug de synlige læringsmål og lad eleverne markere, hvor de er i deres læring,
og hvor langt de er. Du får herved hjælp til: Tegn på læring i undervisningen.
Side 7 af 10
I 7. klasse medtager du i første omgang kun synlige elevlæringsmål ①
I 8. - 10 klasse medtager du både ① og ②
① Elevlæringsmål - Folkeeventyr
② Elevlæringsmål - Modeller
❶ Elevernes læringsmål: ”Folkeeventyr.” Eleverne indfarver igen på de synlige
læringsmål.
De synlige læringsmål benyttes fremadrettet, når der er arbejdet med et
læringsmål, og når forløbet er ved vejs ende. De er ment som en hjælp til: Tegn
på læring. Du får et samlet overblik over den enkelte elev og elevens læring,
hvilket du fremadrettet kan bruge.
⑧ Løbende evaluering
Prøve
Som løbende evaluering kan du give eleverne en prøve i Folkeeventyr. Du
finder den i linklisterne.
Kryds og tværs og spil
En anden vej til begrebsindlæring er at anvende kryds og tværs eller spil.
 Til spillet er der en spilleplade. Eleverne bruger knapper som
spillebrikker.
 Der er spillekort med spørgsmål og svar.
 Klip spillekortene ud og fold dem, så spørgsmålene står på den ene side
og svarene på den anden side.
 En elev, som sidder med spørgsmål og svar er oplæser.
Quiz
Her er link til quiz om folkeeventyr
Side 8 af 10
Som afveksling i det fortsatte analysearbejde kan du give eleverne en kryds og
tværs om folkeeventyr. Dette sker ideløbende med arbejdet med
elevhåndbogen.
Du finder materialet i linklisterne.
⑨ Analysearbejde
Sideløbende med arbejdet med elevhåndbogen foregår elevernes
analysearbejde. De Du forsætter analysearbejdet med de valgte eventyr på de
respektive klassetrin. Du kan vælge at lade eleverne arbejde enkeltvis, i par
eller grupper på 3 elever.
Du kan vælge mundtlig eller skriftlig fremstilling eller en kombination.
Lad eleverne øve mundtlig fremstilling og fremlæggelse.
⑩ Færdige analyser
Som en hjælp til det store analysearbejde får du færdige analyser af en del af
eventyrene. Nogle analyser er udarbejdet af elever; men de er absolut
brugbare og fagligt givende. Du får link til disse analyser her, så eleverne ikke
kan google sig frem til dem.
Link til færdige analyser af folkeeventyr
⑪ Skriv et eventyr
I linklisten ligger materiale til: Skriv et eventyr. Det er beregnet til 7. - 8. klasse.
⑫ Opsamling på synlige elevlæringsmål
Som afslutning på forløbet samler du op på de synlige elevlæringsmål.
Brug de synlige læringsmål og lad eleverne markere, hvor de er i deres læring,
og hvor langt de er. Du får herved hjælp til: Tegn på læring i undervisningen.
Side 9 af 10
I 7. klasse medtager du i første omgang kun synlige elevlæringsmål ①
I 8. - 10 klasse medtager du både ① og ②
① Elevlæringsmål - Folkeeventyr
② Elevlæringsmål - Modeller
⑬ Bonusmateriale
 Du får et idekatalog udarbejdet af Amtscentret i Nordjyllands Amt. Det er
i linklisterne.
 Du får et materiale om Askepot og Snehvide.
 Du får et materiale fra Dansk Folkemindesamling om Askepot.
Hvis du har læsesvage elever, er der mulighed for, at de kan høre nogle af
eventyrene. Du får her link til: Brødrene Grimm Eventyr - Dansk lydbog for
børn.
Følgende eventyr læses op: 01 – Snehvide 02 – Askepot 03 – Tornerose 04 –
Bord daek dig 05 – Kongesoennen som ikke var ban 06 – Mor Hulda 07 –
Jernhans 08 – Den kloge Bondepige 09 – Den kloge Hans 10 – Den kloge Grete
11 – Paa Rejse 12 – Levetiden.
Der er naturligvis også den mulighed, at I i 7. klasse hører nogle eventyr som
appetitvækkere.
⑭ Prøve - Prøvetekster - analyser af prøvetekster
Her finder du prøvetekster
Her finder du analyser af prøvetekster
Her finder du overblik over Folkeskolens afgangsprøve - FP 9
God fornøjelse
Side 10 af 10