IM 25 29-06-2015 - Idrætsforeningen Flyvestation Karup

IDRÆTSFORENINGEN
Flyvestation Karup
IFK
29. JUN 2015
xx. JAN
IDRÆTSMEDDELELSE 25.
IFK HJEMMESIDE: www.ifkar.dk
Forsvarets Mesterskaber og Dansk Militært
Idrætsforbunds Mesterskaber i skydning 2015.
1. Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræt samt Dansk Militært Idrætsforbund indbyder herved til
Forsvarets Mesterskab og Dansk Militært Idrætsforbunds Mesterskab 2015 torsdag d. 17. september til
lørdag d. 19. september 2015
2. Mesterskaberne afvikles med Ingeniørregimentet og Idrætsforeningen Skive Garnison som arrangør.
Stævnet afholdes som et fælles stævne for Forsvarets Mesterskab i Skydning (individuelle skydninger) og
Dansk Militært Idrætsforbundsmesterskaber i skydning (holdskydning) jævnfør bestemmelserne i bilag 3.
3. Skydekonkurrencerne afvikles jævnfør bestemmelserne i bilag 3 således:
DEL A. Militære våben - Pistolskydning (M/49) og geværskydning (M/95, M96, M10) afvikles torsdag d. 17.
september på Dalgas Skyttecenter. - Feltskydning afvikles fredag d. 18. september på Flyvestation Karup.
Bemærk: Der må anvendes optiske sigtemidler på M/95 og M/96.
DEL B: CISM sportsskydevåben: CISM skydningen gennemføres lørdag den 19. september på Dalgas
Skyttecenter.
IFK Skydeudvalg opfordre alle der har interesse i skydning til at deltage, SE IFK Hjemmeside under
Skydeudvalget, her kan du se alle træningsdagene inden stævnet.
Dette mesterskab er et B- arrangement, dvs., at der gives tjenestefri for at deltage, (hvis tjenesten
tillader det).
Tilmelding skal ske til Jørn Uffe Dam, senest onsdag den 2. SEP på mail, FES-SOKAR03, eller
mobil: 41 99 66 29. Oplys hvilke konkurrencer du vil deltage i, Om du ønsker indkvartering natten
mellem den 17 og 18 SEP og natten mellem den 18 og 19 SEP. Endelig skal du oplyse om du ønsker
at deltage i kammeratskabsaftenen på Skive Kaserne den 17 SEP (IFK betaler).
Indbydelse til Forsvarets Mesterskaber i Terrænsport 2015.
1. Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræt indbyder herved til Forsvarets Mesterskab i Terrænsport
onsdag den 9. september 2015.
2. Mesterskabet arrangeres af Trænregimentet og Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland og gennemføres i
Rold Nørreskov.
3. Mesterskabet afvikles efter nyreviderede bestemmelser jævnfør bilag 3 og det anbefales at den enkelte
tilmeldes en række som svarer til ens evner. Det anbefales endvidere at deltagerne er til stede under
demonstrationen på stævnepladsen onsdag den 9. september 2015 kl. 09.30.
Discipliner.
Terrænsport består af punktorientering, orienteringsløb og kast med blind håndgranat M/54, samt evt.
strafrunder. Terrænsport er et individuelt mesterskab. Terrænsport afvikles som en sammenhængende
konkurrence, hvor tiden starter ved første disciplin og slutter efter sidste.
TidsplanKl. 08.00: Stævnepladsen åbner.- Kl. 09.30: Slutinstruktion/Demonstration. Kl. 10.00: Kl. Første
start. 14.00: Præmieoverrækkelse.
Klasser: HA – HB – HC – H35 – H45 – H55 – H63 – DA – DB – D35.
Dette mesterskab er et B- arrangement, dvs., at der gives tjenestefri for at deltage, (hvis tjenesten
tillader det).
Tilmelding skal ske til Jan Nielsen senest fredag den 28. AUG på mail. HW-LAMSAV001, mobil 20 83
71 69. Oplys om din klasse, evt. brug for transport.
Ole Johnsen
[email protected] Fg. Sekretær 2990 4811