Velkomstfolder Afsnit S1 - Indgang 29

Afsnit S1, indgang 29
Psykiatrien Syd
Velkommen til Psykiatrien
Region Sjælland
Psykiatrien Region Sjælland arbejder
ud fra visionen »Mennesker og muligheder – psykiatri med relationer«.
Vi lægger vægt på, at behandling og
pleje er kendetegnet ved høj faglighed
og brugerstyret psykiatri.
Brugerstyret psykiatri
Brugerstyret psykiatri betyder, at
behandlingen foregår i et samarbejde
mellem dig og dine behandlere baseret på respekt, anerkendelse og håb.
Din viden og erfaring er værdifuld
i arbejdet med at tilrettelægge det
bedst mulige behandlingsforløb. Samarbejdet om din behandling vil derfor
tage udgangspunkt i dine oplevelser,
ønsker og ressourcer.
I denne folder kan du få mere information om Psykiatrien Region
Sjælland og om det afsnit, hvor du
er patient. Du er selvfølgelig altid
velkommen til at stille spørgsmål til
afsnittets personale.
2
Region Sjælland
Velkommen til afsnit S1, indgang
29
Afsnit S1, indgang 29 er et højtskærmet afsnit under Psykiatrien Syd.
Vi modtager patienter fra Vordingborg, Næstved og Guldborgsund
kommuner som er i alderen fra 18 til
75 år.
Hvem kan du møde hos os?
Under din indlæggelse vil du møde
afsnittets personalegruppe, som
består af:
• Overlæge/afdelingslæge
• Afdelingssygeplejerske
• Sygeplejersker
• Social- og sundhedsassistenter
• Pædagoger
• Serviceassistenter
• Lægesekretær
Afsnit S1, indgang 29 er uddannelsessted for sygeplejestuderende og
social- og sundhedsassistentelever.
Hvordan arbejder vi?
Afsnit S6, indgang 29 tilbyder dig
individuel behandling og pleje, og
dit behandlingsforløb planlægges i
samarbejde med dig og gerne dine
pårørende. Vores opgave er at støtte og vejlede
dig, så du kan få din hverdag til
at fungere. Vi har som mål, at du
oplever tryghed og forståelse, så du i
videst muligt omfang kan tage ansvar
for og deltage aktivt i din behandling.
Morgenmøde
Der er fælles morgenmøde alle
hverdage kl. 08.30. Vi forventer,
at du møder op. Dagens aktiviteter
planlægges. Vi synger morgensang.
Møderne foregår i spisestuen.
Gå/løbetur
Der er fælles gåtur alle hverdage kl.
13.30. Den foregår i vores smukke
terræn med park, skov og strand.
Individuelle gå/løbetur aftales med
din kontaktperson. Region Sjælland
3
Aktiviteter
Afhængig af din behandling er der
mulighed for aktiviteter i eller udenfor afsnittet. I afsnittet findes kondicykel, løbebånd, bordtennis, Wii, spil,
hobbyartikler og læsestof. Du kan få
tilbud om fysisk aktivitet med fysioog ergoterapeut eller kreativ beskæftigelse i Centerterapien. Ved Centerterapien findes kiosk og pc-café.
Besøgstider
Dine pårørende er meget velkomne
på afsnittet. De kan besøge dig mellem kl. 09.30-21.30. Ved behandling/
beskæftigelse skal pårørende respektere dette. Dine gæster har mulighed
for at købe kaffe til 10 kr. pr. kande
ved henvendelse til personalet.
Indretning og faciliteter
Alle patienter har enestue. Alle stuer
er indrettet med eget bad og toilet. Der forefindes radio og tv i afsnittet. I særlige tilfælde er der mulighed
for at låne radio og tv til egen stue.
4
Region Sjælland
Skærmen er forbeholdt patienter fra
stue 1, 2 og 3.
Der forefindes vaskemaskine og tørretumbler i afsnittet, personalet vil
være dig behjælpelig. Tilsyn om natten
Nattevagterne på afsnit S6 ser til dig
minimum 3 gange i løbet af natten.
Generel
information
Dine rettigheder som patient
Psykiatrien Region Sjælland arbejder – ligesom resten af sundhedsvæsenet – inden for rammerne af en
række love og bekendtgørelser, først
og fremmest sundhedsloven. Du kan
læse mere om dine rettigheder som
patient i folderen »Dine rettigheder
som patient i Psykiatrien«. Folderen
kan fås hos afsnittets personale.
Tolkning
Ved sprogproblemer kan rekvireres
tolk.
Kostpolitik
Psykiatrien Region Sjælland har en
ernærings- og kostpolitik, som har
til formål at sikre at ernæring og kost
indgår som en del af behandlingsforløbet for alle patienter.
Rygning
I Psykiatrien er rygning for patienter,
beboere, pårørende og gæster kun
tilladt udendørs på særligt anviste
steder. For indlagte patienter tilbydes
så vidt muligt rygeafvænning som en
del af behandlingstilbuddet. Kontakt
afsnittets personale for yderligere
information.
Værdigenstande
Psykiatriens patienter har selv ansvaret for at tage vare på deres ejendele
og værdigenstande under indlæggelsen. Vi anbefaler, at du så vidt muligt
undgår at medbringe store kontantbeløb og smykker, når du er indlagt.
Kan efter ønske opbevares i aflåst
skuffe.
Region Sjælland
5
Kontakt S1, indgang 29
Adresse
Afsnit S1, indgang 29,
Psykiatrien Syd
Færgegårdsvej 15
4760 Vordingborg
Tlf.: 55 35 12 11
Patient telefonbox:
Tlf.: 90 91 82 24
Akut hjælp
Du har altid mulighed for at kontakte
afsnittet efter udskrivning, hvis der er
opstået spørgsmål til din indlæggelse/
udskrivning.
Ved behov for akut hjælp kan du
kontakte én af de Psykiatriske Akut
Modtagelser:
Psykiatrisk Akut Modtagelse
Vordingborg, tlf. 55 35 12 10
Psykiatrisk Akut Modtagelse
Slagelse, tlf. 58 55 93 03
6
Region Sjælland
Psykiatrisk Akut Modtagelse
Roskilde, tlf. 47 32 77 41
Psykiatrien Region Sjælland
www.regionsjaelland.dk/psykiatrien
Psykinfo, Psykiatrisk
informationscenter
www.regionsjaelland.dk/psykinfo
Nykøbing S.
D
R
S
Holbæk
Kalundborg
D
P
D
B
D
+
B
Roskilde
Greve
P S Y K I ATR I EN V EST
D
P
D
P
Dianalund
Sorø
+
P
Slagelse
Korsør
D
D
D
D
D
PSY K IAT R IE N Ø ST
Haslev
B
D
Køge
Ringsted
D
D
Fakse
Næstved
P
D
Store Heddinge
D
+
Vordingborg
PS YKIATRIEN SY D
Maribo
D
D
Nykøbing F.
P
Voksenpsykiatri
B
Børne- og ungdomspsykiatri
R
Retspsykiatrisk afdeling for voksne
S
Sikringsfunktion for hele landet
+
Psykiatrisk skadestue
D
Distriktspsykiatri
Region Sjælland
7
Du vil inden for de første 24 timer
få tildelt 2 kontaktpersoner og en
behandlingsansvarlig læge.
Dine kontaktpersoner er:
Titel:
Navn:
Titel:
Navn: Kontaktpersonerne er under indlæggelsen ansvarlige for din individuelle
pleje og omsorg i afsnittet. De vil
sætte sig grundigt ind i din situation
og livshistorie, og hjælpe dig med at
få afdækket problemer, behov og ressourcer.
Kontaktpersonerne vil i samarbejde
med dig og andre tilrettelægge dit
indlæggelsesforløb, lave behandlingsplan og en plan for udskrivelse med
eventuel opfølgning.
Vi opfordrer dig til, at dine pårørende
eller andet netværk inddrages, og de
er velkomne til at deltage i samtaler
og planlægning.
Når de faste kontaktpersoner ikke er
til stede, vil du blive tildelt en daglig
kontaktperson.
Din behandlingsansvarlige læge er:
Titel: Navn: Dine lægesamtaler vil blive aftalt
individuelt.
Psykiatri_afsnit_velkommen_A.xpt - Velkomstfolder afsnit S1, indg 29, version 4, dec 2014/aab
Kontaktpersoner og behandlingsansvarlig læge