DEN NYE UDBUDSLOV

DEN NYE UDBUDSLOV
De nye EU-udbudsdirektiver blev vedtaget af EU’s Ministerråd i februar 2014. Udbudsdirektivet vil blive implementeret i Danmark ved en ny udbudslov, som er vedtaget af Folketinget til ikrafttræden 1. januar 2016.
VILTOFT holder gå-hjem-møder om den nye udbudslov og lovens betydning for fremtidige EU-udbud. På
møderne behandles også reglerne i det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv, som træder i kraft samtidig med
udbudsloven.
PROGRAM
Vi behandler bl.a. følgende emner:
Overblik over de nye EU-udbudsregler
Baggrund. Hvad skal vi bruge en dansk udbudslov til? Lovens opbygning, forarbejder og fortolkning.
Hvad ændrer sig ikke med de nye regler?
Anvendelsesområde, tærskelværdier, in-house-reglerne mv.
Hvilke nye muligheder giver reglerne?
Nye udbudsformer. Udvidet adgang til udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Kortere
frister. Teknisk dialog og markedshøringer. Prækvalifikation og udelukkelse af tilbudsgivere. Tildelingskriterier. Ændringer af indgåede kontrakter. Opdeling af kontrakter. Inhabilitet og interessekonflikter.
Spørgsmål og debat
MÅLGRUPPE
Gå-hjem-møderne henvender sig til alle, der beskæftiger sig med EU-udbud, herunder arkitekter, ingeniører
og jurister i offentlige institutioner og private virksomheder.
TID OG STED
Et gå-hjem-møde varer 2-3 timer efter nærmere aftale og kan holdes enten hos jer eller hos VILTOFT.
KONTAKT
Vil du vide mere om VILTOFT’s gå-hjem-møder om de nye EU-udbudsregler, så kontakt advokat Peter Fauerholdt Thommesen, [email protected], tlf. 3314 9300.
ADVOKATPARTNERSELSKAB
GOTHERSGADE 109
1123 KØBENHAVN K
T 33 14 93 00 WWW.VILTOFT.DK