skema over personalegoder og indberetning

1
X
1
X
Befordring
 Hjem/arbejde (offentlig befordring
med tog, bus mv.)
Beklædning
 Uniformer, kitler mv.
 Tøj med navn eller logo
 Almindeligt tøj
 Kontant tilskud
IndberetNingspligt
AM-bidrag
2
X
2
X
X
Nej
3
Ja
Nej
X
Ja
X
Nej
Nej
Ja
Ja
X
X
X
Bonuspoint
Brobizz
 Privat kørsel
 Erhvervsmæssig kørsel
 Kørsel hjem/arbejde
Bøder
 Bøder i forbindelse med erhvervsmæssig og privat kørsel
Skattefrit
Bagatelgrænsen
B-indkomst
A-indkomst
Aviser
 Erhvervsmæssigt begrundet
 Ikke erhvervsmæssigt begrundet
 Leveret på arbejdspladsen
X
X
Nej
X
Nej
Nej
Nej
4
X
X
X
X
Computer
 Arbejdsmæssig begrundelse
(uden bruttotræk)
X
Cykel
 Til privat rådighed, herunder kørsel
mellem hjem/arbejde
Ja
Nej
X
Ja
Dagsbeviser
X
X
Ja
Fantomaktier
 Bonusordninger
X
X
Ja
X
Ja
Nej
Firmabil
 Inkl. ordinære driftsudgifter
 Tilkaldevagt
X
X
Firmabørnehave
 Pasning – også ved overarbejde ell. lign.
Flytteudgifter
 Hovedregel
 Forflyttelse under samme arbejdsgiver
X
Nej
X
X
Ja
Nej
Gevinster
 Naturalier
 Gavekort og kontanter
X
X
X
X
6
X
X
X
X
X
Nej
7
Ja
7
Ja
7
Ja
X
Ja
Ja
X
Nej
X
X
X
X
X
Ja
Ja
X
X
X
X
X
X
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
7
Ja
X
X
X
X
X
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
X
X
Kaffe, te, vand og frugt
 Almindelig personalepleje
Kantineordning
 Betalt 15 kr. ekskl. drikkevarer
 Betalt 20 kr. inkl. drikkevarer
 Betalt mindre end 15 kr./20 kr.
IndberetNingspligt
5
X
Hjemmearbejdsplads
 Almindeligt kontorinventar
Jagt
 Fri jagt og udbytte
AM-bidrag
X
Helårsbolig
 Medarbejdere
 Hovedaktionærer mfl.
Internetforbindelse
 Adgang til arbejdsgivers netværk
 Ikke adgang til arbejdsgivers netværk
Skattefrit
X
X
Gulpladebil – specialindrettet
 Kørsel hjem/arbejde
 Svinkeærinder mv.
 Øvrig privat kørsel
Gulpladebil – ej specialindrettet
 Tilkaldevagt
 Kørsel hjem/arbejde
 Svinkeærinder
 Privat kørsel i øvrigt
Bagatelgrænsen
X
X
Færgeabonnement
 Privat kørsel
 Kørsel mellem hjem/arbejde
 Erhvervsmæssig kørsel
Gaver
 Gavekort og kontanter
 Lejlighedsgaver
 Jule- eller nytårsgaver – maks. 800 kr.
 Naturalier i øvrigt
B-indkomst
A-indkomst
Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale
 Kontant op til 8.000 kr.
 Kontant over 8.000 kr.
 Tingsgave op til 8.000 kr.
 Tingsgave over 8.000 kr.
Nej
Ja
Ja
X
Nej
X
X
Nej
Nej
Ja
Kunstforening på arbejdspladsen
 Udlodning af kunst
X
IndberetNingspligt
AM-bidrag
Skattefrit
Bagatelgrænsen
B-indkomst
A-indkomst
Kontingent
 Private kontingenter
X
X
Kørekort
 Lille – lovpligtigt element i uddannelsen
 Lille – nødvendig for arbejdets udførelse
 Stort – nødvendigt for arbejdets udførelse
Ja
Nej
X
Nej
Nej
Nej
X
X
Lystbåd
 Medarbejdere
 Hovedaktionærer mfl.
X
X
X
Ja
Ja
Medarbejderaktier
 Ordninger omfattet af ligningslovens § 28
X
X
Ja
Motorcykel
 Til privat rådighed, herunder kørsel
mellem hjem/arbejde
Parkeringsplads
 Parkeringsplads til brug for arbejdet
 Privat benyttelse af parkeringsplads ved
arbejdsstedet
X
Personalelån
 Under referencerenten
X
Nej
Nej
X
Nej
X
Personalerabat
 Ved køb af varer til minimum kostpris
Rejser
 Belønningsrejser
 Ferie i forlængelse af forretningsrejse med
merudgift for arbejdsgiveren
 Studierejser
 Forretningsrejser
Ja
X
Personalearrangement
 Firmafester mv.
Ja
X
Nej
X
X
Ja
Ja
X
X
Sommerbolig
 Medarbejdere
 Hovedaktionærer mfl.
X
X
Sponsorbilletter
 Billetter, sæsonkort mv.
 Rejser
X
Sport og motion
 På arbejdspladsen
 Fitnesskort mv.
X
8
Nej
Nej
X
Ja
Ja
X
Nej
Ja
X
Nej
Ja
IndberetNingspligt
AM-bidrag
Skattefrit
Bagatelgrænsen
X
Sundhedstjek
 Generel forebyggende undersøgelse
 Helbredsundersøgelse
X
X
X
Nej
X
Nej
Ja
X
X
Nej
Nej
Ja
Ja
X
X
X
TV-kanaler
 Medielicens og betalingskanaler
9
Ja
Nej
X
Syge- og ulykkesforsikring (forsikringssum)
 Arbejde
 Arbejde/fritid – (maks. 500.000 kr.)
 Arbejde/fritid – (over 500.000 kr.)
 Fritid
Telefon
 Til privat rådighed
B-indkomst
A-indkomst
Sundhedsordning
 Forsikring
 Alkohol- og rygeafvænning mv.
(generel ordning)
 Arbejdsrelaterede skader
X
Ja
X
Uddannelse
 Deltagerbetaling, bøger og materialer mv.
Ja
X
Nej
Noter:
1.
Husstanden holder ikke selv en daglig avis
2.
Husstanden holder selv en daglig avis
3.
Når avisen er skattepligtig, har arbejdsgiveren indberetningspligt, hvis avisen er finansieret ved en lønnedgang
4.
Fritagelse for indberetningspligt gælder kun, når brobizzen er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet
5.
Fritagelse for indberetningspligt gælder kun, når færgeabonnementet er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet
6.
Gaver under 1.100 kr. falder normalt ind under den skattefri bagatelgrænse på 1.100 kr. og i så fald er der ikke
indberetningspligt
7.
Mulighed for køb af et dagsbevis, så beskatning undgås
8.
Har arbejdsgiveren væsentlig indflydelse på kunstforeningen, har arbejdsgiveren indberetningspligt
9.
Ej A-indkomst og ingen indberetningspligt for arbejdsgiveren, hvis sundhedsforsikringen er en integreret del af
en pensionsordning (indberetning foretages af pensionsselskabet)
10. Dog indberetning af skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse.
10