Invitation til gå-hjem-møde - Dansk Kiropraktor Forening

Invitation til
gå-hjem-møde
Bliv klogere på både tal og jura
HVOR
Deloitte Aarhus
City Tower
Advokat Mette Neve vil sammen med revisorer fra Deloitte Sundhed Værkmestergade 2
8100 Aarhus C
gennemgå emner som:
Revisionsfirmaet Deloitte inviterer i samarbejde med advokatfirmaet
Tommy V. Christiansen til gå-hjem-møde om klinikdrift.







Klinikdrift set fra et juridisk og økonomisk perspektiv
Modeller for resultatfordeling
Interessentskabskontraktens/ejeraftalens indhold
Lønninger, herunder regler og beregning af bonusløn
Ansættelsesforhold - vilkårsændringer og opsigelse
Personalegoder (fri bil, frokostordning m.v.)
Momsmæssige udfordringer
Riv et par timer ud af kalenderen og besøg os på det kontor, der
passer dig bedst!
Deloitte København
Weidekampsgade 6
2300 København S
PRIS
Gratis
FORPLEJNING
Let anretning
TILMELDING
Tilmelding skal ske
senest 18. november
2015 til:
Annie Poulsen
[email protected]
Mobil 30 93 66 03
HVORNÅR:
Aarhus
Torsdag 26. november 2015
kl. 17.30 – 20.30
København
Tirsdag 1. december 2015
kl. 17.30 – 20.30
VIL DU VIDE MERE: Se www.tvc.dk og www.Deloitte.dk
© 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited