Tema Stikkeri - Egnssamlingen

.
.
.
Lokalavisen Sydvestvendsyssel | Tirsdag 8. september 2015
Side 10 | UGENS LOKALHISTORISKE SPOT
Tema Stikkeri
”DRENGENE I Ingstrup har
oprettet hjemmeværn” – sådan står der på forsiden af
Hvetbo Herreds Avis fredag
den 7. november 1952. Dernæst skrives der: ”De har
vundet alle kampe undtagen
én, hvor fjenden brugte stikkere”. En gruppe raske drenge fra Ingstrup fik allerede i
majdagene 1945 opstøvet
en del efterladt udstyr fra tyske soldater, som de begyndte at lege med. Som der stod
i avisen den 7.nov.: ”Drengene i Ingstrup i Vendsyssel leger ikke røvere og soldater,
og det er flere aar siden, de
legede frihedskæmpere. Nu
er det hjemmeværnet, der
staar på dagsordenen, men
drengene bryder sig ikke
om, at man bruger ordet leg i
denne forbindelse. Det er et
virkeligt hjemmeværn, to
drenge har startet med tilslutning fra over 20 kammerater. Baade hvad angaar
udrustning og antal er det
en anselig styrke, som nok
skal hævde sig, hvis drengene fra en naboby skulle driste sig til at krænke Ingstrups territorium.”
Hjemmeværnet blev startet af to lokale generaler, der
hurtigt rekrutterede andre
drenge i alderen 7-13 år.
Gruppens udrustning bestod, udover de tyske effek-
ter, af hjemmelavede ting –
som der stod i avisen: ”De
hjemmelavede sabler og geværer er fortrinlige vaaben
til drengenes øvelser, der gøres yderligere realistiske af
fyrværkeri, købt for sammensparede penge. Men
drengehæren raader også
over et frygtindgydende artilleri og papkanoner monteret paa legevogne.”
En sjov lille anekdote om
en flok drenge i en tid, hvor
idealet var trukket op af
”Flemming” bøger, der udkom i årene efter 1. verdenskrig suppleret med en
sværm af ”Jan” bøger, der
udkom under besættelsen.
Raske drenge, der blev ledet
og inspireret af en kærlig
men fast arm, det var tidens
ideal. Derfor var følgende
hændelse også ekstra ydmygende for drengene.
Som der stod i avisen: ”Bedrøveligt nok maa man indrømme, at selv artilleriet ved
en enkelt lejlighed kom til
kort. Det var, da drengene
mødte en luftbaaren modstander, der ikke alene var
talmæssigt overlegen, men
ogsaa angreb ganske uventet. Om Ingstrupdrengene
havde staaet sig, hvis hele
hæren havde været mobiliseret, faar staa hen. Kendsgerningerne er, at en kamp-
Drengenes hjemmeværn i Ingstrup anno 1952 – Foto: Egnssamlingen
Ingstrup drenge leger i 1945 bl.a. med erobret tysk udstyr – Foto: Egnssamlingen
Ingstrup drenge på parade i 1945 - Foto: Egnssamlingen
Hårpigmentering
Hårpigmentering er den nyeste og mest perfekte behandling til at genskabe hår på hovedet - se mere på deal.dk
Køb dit værdibevis d. 7. - 9. september
på deal.dk - eller giv som gave
Kr. 5.000,Værdi kr. 20.000,- Spar 75%
High Performance Hair Clinic, Skoldelodden 4, Kaas, 9490 Pandrup
gruppe paa otte mand maatte lade baade haandvaaben
og tungere vaaben i stikken”.
En af de raske drenge var
under øvelse uforvarende
kommet til at træde på et
hvepsebo, og derfor sluttes
avisartiklen således: ”I tusindvis gik de fjendtligsindede hvepse paa vingerne,
og de drenge, der bar efterladte tyske staalhjelme, var
ikke stort bedre stillet end
kammeraterne med hjemmelavede skraahuer. Der
var kun én taktik, der duede: et elastisk tilbagetog.
Det blev foretaget med en
hastighed, der kun kan ind-
bringe kampgruppen ros for
bevægelighed. Hele gruppen naaede hjem til Ingstrup, hvor feltlægen maatte
i funktion for at behandle
krigerne for hvepsestik. Saarene og den sviende følelse
af nederlag paavirkede for
en aften kampgruppens moral, men næste dag var den
gamle kampstemning der
igen. Og den holder sig stadigvæk!”
LJ Auto, Ingstrup og Elgården
Saltum ApS støtter også
Egnssamlingens arbejde.