Målsætningsmøde med kommunen for 2017

JELLING 2017
−− Kulturturisme og detailhandel er i fortsat
vækst. Jellings stærke kort
−− Levende by og spændende midtby
−− Smuk by til et smukt monumentområde
Jelling I af III
DET SKAL DU VIDE OM JELLING
−− Flere tilflyttere
LIGE N
U
−− Jelling festivalen
−− Aktivt kulturhus og et aktivt foreningsog kulturliv
−− UNESCO verdensarv
−− Potentiale for yderligere butikker i
ledige lokaler, som kan tiltrækkes
via øget turisme
Jelling II af III
SÅDAN KOMMER VI DERHEN
TORVET
−− Arbejde med Jelling midtby
−− Færdiggør torvet
−− Kampagne for flere butikker
SAMARBEJDE
−− Oplevelses- og detailiværksætteri
IVÆRKSÆTTERI
−− Samspil mellem aktivt kulturhus og
indsatsen for øget iværksætteri
−− Indkørsler
−− Informativ skiltning i midtbyen og
vejvisning
KAMPAGNE
Jelling III af III
�
Det gør vi
� Det gør Vejle Kommune /andre
KULTURHUS