Brochuren for Øerne

R O A D S I DE CHURCHES • KIRCHEN AM W E G
Vejkirker
OG ANDRE ÅBNE KIRKER
Ø E R NE
2015
1
1-13
INDLEDNING
Velkommen
Welcome
There are over 2000 churches in Denmark – some of them
are almost 1000 years old, others are new. Most of them,
but not all, are open to visitors.
In the church you can
• find some minutes of silence or prayer
• view Christian symbols, architecture, art and history
• light a candle (only possible in some churches)
• attend services, devotions and concerts.
Churches may be closed to visitors for weddings,
funerals, holidays, etc.
Willkommen
Dänemark hat mehr als 2000 Kirchen. Einige sind fast
1000 Jahre alt – andere ganz neu. Die meisten – nicht
alle – sind am Tage geöffnet.
In der Kirche können Sie
• Ruhe finden zum Nachdenken und Gebet
• Symbole, Architektur und Kunst der 1000-jährigen
Geschichte der Kirche in Dänemark erleben
• in einigen Kirchen eine Kerze anzünden
• an Gottesdiensten, Andachten und Konzerten teilnehmen.
Die Kirche mag bei Trauungen und Beerdigungen sowie an Feiertagen U.Ä. für Besucher geschlossen sein.
FYN
1 UDBY KIRKE
Gl. Assensvej 46 A, 5580 Nr. Åby
E20, afkørsel 57 nr. Åby el. afkørsel 58
Middelfart
Altertavle malet af Ernst Trier. Granitarbejder fra opførelsen: løve, rosetter,
mennesker m.m. Kirken ligger smukt med
udsigt over Føns Sø og Lillebælt.
Hele året alle dage 8-16.
www.4kirker.dk
ca. 1200
2 FØNS KIRKE
Fønsvej 4A, 5580 Nr. Åby
E20, afkørsel 57
Kirken er indviet til Sct. Anna før år 1200.
Alterbillede fra ca. 1500 udskåret i træ.
Prædikestol fra 1663. Indvendig restaurering i 2001. Præstetavle. Kirken ligger
meget smukt i landskabet omgivet af Føns
Sø og Lillebælt.
Hele året alle dage 8-16.
www.4kirker.dk
3 ØRSLEV KIRKE
Tellerupvej 10, 5592 Ejby
5 km fra afkørsel 56, motorvej E20
Nordens ældste døbefont. Orgel Frobenius. Altertavle fra ca. 1800. Præstetavle.
Hele året alle dage 8-16.
www.4kirker.dk
8 VISSENBJERG KIRKE
Vestergade 6A, 5492 Vissenbjerg
Umiddelbart V f. lyskryds v. Vissenbjerg
Rådhus
Udvidet m. kor og tårn i 1400-tallet. Altertavle fra Claus Bergs værksted ca. 1525 m.
korsfæstelsesmotiv og de 12 apostle. Døbefont af kampesten ca. 1200. Prædikestol
m. træskærerarbejder i højrenæssance ca.
1580. Epitafium i barok over Hans Christian Naur 1624-1703. 3 træfigurer: Anna og
de 3 vise mænd, den korsfæstede samt Johannes. Kopi af antependium (altertæppe)
med billeder fra Det nye Testamente i 16
felter ca. 1775. Gammel kirkedør i våbenhuset 1504. Smuk kirkegård m. skovkirkegård.
Hele året alle dage 9-16.
64 47 12 25. www.vissenbjergkirke.dk
1150-1200
Se opslag.
9 SÆRSLEV KIRKE
Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø
10 km Ø f. Bogense. Odense-Bogense
landevej
Stor landsbykirke. Altertavle nyrestaureret. Granitdøbefont. Præstetavle. Fredet præstegård i bindingsværk m. 5 skorstene 1805.
1/4-31/9 alle dage 7-19. 1/10-31/3 alle dage
8-16.
64 84 16 75. www.de3sogne.dk
10 EJLBY KIRKE
4 HUSBY KIRKE
Storegade 4, Husby, 5592 Ejby
E20, afkørsel 57 imod Assens
Kirken står markant i landskabet med sine smukke gule og hvide farver. Kirken har
indtil 1990 hørt under grevskabet Wedelsborg. Kirken er restaureret i 2006-2007.
Hele året ti 8-16 og fr 8-12.
www.4kirker.dk
Ejlbyvej 60, Ejlby, 5471 Søndersø
3 km N f. Odense-Bogense landevej,
frakørsel i Særslev
Altertavle 1781. Prædikestol 1609. Indmuret gravsten bag orgel. Præstetavle.
1/4-30/9 alle dage 7-19. 1/10-31/3 alle dage
8-16.
64 84 16 75. www.de3sogne.dk
11 MELBY KIRKE
Cykelvenlige vejkirker
Symbolet for cykelvenlig vejkirke er nyt
i år. Hvis en kirke har dette symbol, er
der et sted hvor cyklen må parkeres, du
kan få fyldt din vandflaske, og der er en
cykelpumpe til rådighed.
De cykelvenlige vejkirker er markeret
med en blå kirke på kortene.
Åbningstider
Opening hours
Symboler/Symbols/Zeichen: Side/Page/Seite 24
Öffnungszeit
1200
6 KERTE KIRKE
Kertevej 58, Kerte, 5560 Aarup
10 km fra Årup-afkørsel på den fynske
motorvej
Fritstående tårn fra 1600-tallet. Træskærerarbejder på prædikestol. Kopi af middelalderligt krucifiks. Gravkapel for Billeskov. Åben kirke med lysglobe.
Hele året alle dage 8-16.
64 43 12 47. www.kertekirke.dk
Melbyvej 78, Melby, 5471 Søndersø
3 km NØ f. Særslev. Amtsvejen OdenseBogense
Altertavle »Kristus og synderinden« af Johannes Kragh 1948. Døbefont (Djurslandtype).
1/4-30/9 alle dage 7-19. 1/10-31/3 alle dage
8-16.
64 84 16 75. www.de3sogne.dk
12 SKAMBY KIRKE
Bredgade 38, 5485 Skamby. 5 km N f.
Søndersø. Motorvej E20, afkørsel 54
Romanske stenbilleder. Romansk døbefont, arkadetype. Claus Berg krucifiks.
Fragment af 1200-tals kalkmaleri med
korsbæringsscene i koret. Kopi af Paolo Caliari Veroneses maleri: Festen i Levis
hus. Ligsten over søstrene Swave 1618 og
1624 og præsten Johannes Nielsen 1588.
Korsarm indrettet til skriftemål. Gravsted
for fam. Blixen-Finecke.
Ti-fr i graverens arbejdstid samt efter aftale.
64 85 11 14. www.skamby-kirke.dk
7 ORTE KIRKE
Redaktion: Charlotte Lydholm
Tegninger, logo og grafisk design: Kim Broström
Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S, Kolding
Trykt i 44.000 eks.
Brochuren er udgivet af:
2
Tanderupvej 73, Tanderup, 5591
Gelsted. Ved landevejen mellem Assens
og Middelfart
Døbefont fra 1100. Krucifiks af Lotte Olsen 1995. Træskærerarbejde på prædikestol af Gamtofte-mesteren. Orgel Mogens
Koch. Åben kirke med musik og lys.
Åbent, når der er personale på kirkegården.
21 79 53 25. www.tanderupkirke.dk
1300
Vejkirker og andre åbne kirker | Øerne
Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg, Tlf. 33 73 00 33
[email protected], www.kirkefondet.dk
5 TANDERUP KIRKE
Orte Byvej 16, Orte, 5560 Aarup. 5 km S
f. Aarup. Motorvej E20, afkørsel 55
Døbefont 1300. Altertavle 1500. Prædikestol 1625. Krucifiks 1275. Bænkegavle
1642. Kirkeskib: model af skoleskibet København. Orgel Bruhn og Søn 1978.
Hele året alle dage 10-16 el. efter aftale.
64 45 12 28. www.ortekirke.dk
www.kirkefondet.dk
13 ØSTRUP KIRKE
Klintebjergvej 73, 5450 Otterup
Kalkmalerier med Skt. Peter og Skt. Sebastian. Gammelt kirkeskib.
April-okt alle dage 8-18. Nov-marts 8-16.
22 53 10 85 el. 64 82 53 35.
www.ostrupkirke.dk
12-1300-tallet
3
F Y N
I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000
år gamle, andre er nye. Mange – men ikke alle – er åbne
for besøgende.
I kirken kan du
• sidde i stilhed, tænke, bede en bøn, læse i bibel eller
salmebog, som findes i kirken
• opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie
• tænde et lys, hvis der er en lysglobe el. lign
• deltage i gudstjenester, andagter og koncerter
• tage kirkeblade og evt. andet fremlagt materiale.
Bemærk: Kirkerne kan være lukkede for besøgende
pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage etc.
23-28
14-22
19 ANSGARS KIRKE, ODENSE
Jernbanegade 9, 5000 Odense C.Adgang
fra Jernbanegade gennem Fratergården
Kirkerummet er klosterets dormitorium,
munkenes sovesal før reformationen. Den
nuværende indretning er fra 1870´erne.
Indgang gennem ”Munkegangen”, en bevaret del af den oprindelige processionsgang. Ved den tidligere klosterkirke: Bevaret herfra er korbuekrucifikset antagelig fra Klaus Bergs værksted. Orgel med 20
stemmer, Marcussen og Søn 1991.
Hele året ma, on og fr 14-16.
66 12 03 92 el. [email protected]
www.odense-domkirke.dk
Morgensang hver fr kl. 9.15-
9.45.
15 ODENSE DOMKIRKE,
SKT. KNUDS KIRKE
Klosterbakken 2, 5000 Odense C
Helgenskrin (Knud d. Hellige). Altertavle Claus Berg. Salmebøger m.m. af Thomas
Kingo (montre). Vandringsmanden, mosaikrude af Arne Haugen Sørensen 2002.
April-okt ma-lø 10-17, nov-marts ma-lø 10-16,
søn- og helligdage 12-16.
66 12 03 92 (kirkekontoret) el.
[email protected]
www.odense-domkirke.dk
Middagsandagt
hver ons 12-12.20. Natkirke fredage kl. 1923.
1902
16 VOR FRUE KIRKE
Frue Kirkestræde 10, 5000 Odense C
E20 frakørsel 51 mod centrum
Korskirke. Nuværende bygning påbegyndt
ca. 1250. Afløste kvaderstenskirke fra ca.
1150 eller før. Altertavle ca. 1880. Døbefont ca. 1630. Prædikestol 1639. Orgelfacade af Amdie Worm 1756. Renæssancegravsten i våbenhus. Kristus-symbol: en
fisk udhugget udvendig i korets SØ-hjørne.
16/5-14/9 ti-fr 10-15. Lø 10-12. 15/9-15/5 ti-fr
10-14. Lø 10-12.
66 13 73 85. www.vorfrueodense.dk
Orgelmusik en torsdag i
hver måned kl. 17. Øvrige koncerter se hjemmeside.
17 PAARUP KIRKE
Paarupvej 64, 5210 Odense NV
Altertavle i bruskbarok 1656. Prædikestol
barok 1679. Døbefont ca. 1250. Korbuekrucifiks ca. 1500. Orgel Marcussen og Søn
1983 tegnet af arkitekt Rolf Graae. Kirkeskib ”Håbet”. Naturskøn kirkegård med
mange forskellige typer gravsteder.
Hele året alle dage 8-16.
www.paarupkirke.dk
1200
18 SANDERUM KIRKE
Sanderumvej 144, Sanderum, 5250
Odense SV. E20 frakørsel 52
Nyrestaurerede og nyafdækkede romanske
og gotiske kalkmalerier. Altertavle, Claus
Berg 1510. Prædikestol 1631. Døbefont på
nyere fod ca. 1350. Orgel Frobenius 2003.
Hele året ma-fr 9-16.
66 17 30 31 (ma-fr 9.30-13 + to 15.30-18).
www.sanderumkirke.dk
meside.
ca. 1250 og 1450
Sdr. Boulevard 1, 5000 Odense C
Ca. 1 km fra Odense Universitetshospital OUH, Sdr. Boulevard 29
Kirken blev vederlagsfrit tegnet af arkitekt Niels Jacobsen og indviet 1. søndag i advent 1902. Ansgars Kirke var den
første kirke, der blev bygget i Odense siden middelalderen, og den blev udskilt fra
Sankt Knuds Sogn (Domkirkesognet). Den
blev bygget på grund af den store tilflytning fra land til by på det tidspunkt. I kirken: Altertavle af forgyldt egetræ udskåret af Axel Poulsen (1887-1972). Den forestiller stalden ved Betlehem, hvor det nyfødte Jesusbarn tilbedes af de tre hellige
konger og hyrderne. Tavlen er skænket i
1918 af familien Dæhnfeldt. Freskomaleriet på triumfvæggen er motiver fra Johannes Åbenbaring, malet af Niels Skovgaard 1936. Krucifiks udført af billedskærer Robert Rasmussen 1940. To orgler: pulpiturorgel 29 stemmer Marcussen & Søn
1971 og nede i kirken stort romantisk orgel, elektroakustisk m. 152 stemmer 1999.
I sognegården maleri af Maja Lisa Engelhardt ”Den åbnede vej” 2012. Maleriet kan
ses i kirkekontorets åbningstid, hvis sognegården ikke er optaget. Kontakt evt.
kirkekontoret forud for besøget.
Hele året ti-lø 8-14. Gudstjeneste hver sø kl.
10.30.
66 12 42 52 (ti-fr 9-13 + to 16-18) eller
[email protected]
www.ansgarskirke.dk.
Se hjem-
FYN
F Y N
14 GRAABRØDRE
KLOSTERKIRKE
Hele året ti-lø 12-14
Se hjemmesiden eller app´en
”Kirkekalenderen” for aktuelle informationer. Facebook: Ansgars Kirke Odense.
20 DALUM KIRKE
Dalumvej 114, 5250 Odense SV.
Ca. 1 km ad Dalumvej, afkørsel 51,
motorvej E20
Benediktiner-klosterkirke opført ca. 1200.
Døbefont af Højby-typen med originale
farver bevarede. Nonnegravmæle i koret.
Barok altertavle og prædikestol skåret af
Anders Mortensen ca. 1640. Moderne prædikepult af Hugo Hermann 2000. Påsketriptykon af kunstneren Markan Christensen 2013.Stort kalkmaleri i skibet, omdiskuteret tolkning. Epitafium over rigsråd
Iver Vind 1658. Gravsten over skolemanden Christen Kold. Bogen ”Kirken i Dalum”
fra 2009 kan købes for kr. 40,-.
Hele året alle dage 8-18.
66 13 24 14, [email protected]
el. www.dalumkirke.dk
Se kirkeblad,
foldere og opslagstavle ved kirken.
Vejkirke
Cykelvenlig vejkirke
23 BELLINGE KIRKE
Kirkelundvej 18, Bellinge, 5250 Odense
SV. 7 km SV f. Odense ad landevej 168.
E20 frakørsel 52
Altertavle, nordtysk træskærerarb. 1525.
Degnestol m. indskrift 1400-tallet. Orgel
Marcussen & Søn/Ebbe Lehn Petersen.
Skulptur på kirkegård: ”Livstræet” af
Jørgen Svenstrup 2000.
Hele året alle dage 9-16.
65 96 36 34. www.bellingekirke.dk
1496 daterede og signerede
21 MUNKEBJERG KIRKE
Østerbæksvej 87, 5230 Odense M
E20 frakørsel mod Otterup
Alterrude i glasmosaik af Knud Lollesgaard. Kors af planker fra lager i Den fynske Landsby. Alter i grå bornholmsk granit
m. dug m. broderet rose. Orgel Jensen &
Thomsen 2003.
Hele året alle dage 8-18, tryk for døråbning.
66 12 02 90. www.munkebjergkirke.dk
1961
Koncerter 19/4 kl. 19.30, 10/5 kl. 19.30. 23/6
Sct. Hansbål kl. 19, 6/9 kl. 19.30, 20/9 kl.
19.30, 4/10 kl. 16, 1/11 kl. 16 og 22/11
kl. 16.
22 DYRUP KIRKE
Tranehøjen 1, 5250 Odense SV
2 km ad Assensvej. E 20 afkørsel 52
Kirken er tegnet af arkitekt Holger Jensen. Et samlet byggeri med mødelokaler,
præsteværelse, kontorer og køkken. Endevæg bag alter er vinduer, der fungerer som
levende altertavle med udsigt til atriumgård. Orgel P. Bruhn og Søn, 20 stemmer,
2 manualer + pedal.
Hele året ti-fr 9-13 samt to 16-18 og efter
aftale.
66 17 11 05. www.dyrupkirke.dk
1986
20/8 ”Kend din kirke” kl. 17-
18.
26 MARSLEV KIRKE
Marslev Byvej 14 A, 5290 Marslev
10 km Ø f. Odense. Landevej OdenseNyborg. E20, frakørsel 47 eller 48
Døbefont i våbenhus 1640. Skibsmodel
Anna ca. 1930. Præstetavle siden reformationen. Orgel 12 stemmer Bruno Christensen & Sønner. Prædikestol 1704. Gl.
romansk døbefont i kirken. Altertavle m.
skrift 1592.
April-sept alle dage 7-17. Okt-marts alle dage
8-16.
65 95 10 51 el. 65 95 10 47.
www.marslev-birkende.dk
1162
24 STENLØSE KIRKE
Stenløse Bygade 2, Stenløse, 5260
Odense S. E20, frakørsel 51. Stenløsevej
mod Nr. Broby, Odense S
Kirkedør m. indskrift i smedede bogstaver
1489. Alter udført af Kirsten Lockenwitz.
Prædikestol 1584. Døbefont 1150. Præstetavle. Stor keramikkrukke opstillet på kirkegården udført af Peter Brandes.
Hele året i graverens arbejdstid.
66 15 05 52 el. 66 15 15 28.
www.sogn.dk/stenloese-odense
1150
1550
25 STUBBERUP KIRKE
Kirkebakken 59, 5390 Martofte
Et sagn om, at Marsk Stig skulle være begravet her, knytter sig til kirken. I skibet
under gulvet findes der en flad sten uden
indskrift, der sættes i forbindelse med
ham. Kalkmalerier. Romansk granitdøbefont. Altertavle 1632.
Hele året alle dage 9-16.
28 60 37 35.
www.dalby-stubberupkirker.dk, http://
hindsholm.com/stubberup_kirke.htm
Ventes færdig i
27 BIRKENDE KIRKE
Hans Tausensgade 46G, Birkende, 5550
Langeskov. E20, frakørsel 47 mod
Odense. 1 km N f. Landevej OdenseNyborg
Døbefont fra middelalderen. Altertavle ca.
1500. Skibsmodel. Orgel Frobenius. Ny belysning. 100 m V f. kirken findes mindeplade for kirkereformatoren Hans Tausen.
April-sept alle dage 7-17. Okt-marts alle dage
8-16.
65 95 10 30 el. 65 95 10 47.
www.marslev-birkende.dk
Midten af 1200-tallet
28 ALLERUP KIRKE
Allerup Bygade 54, Allerup, 5220
Odense SØ
Middelalderlig altertavle skåret i træ og
malet med stærke farver - i stil med Bergs
altertavle i Odense Domkirke. Viser Jesus
på korset i midterpartiet med seks disciple på hver side. Præstetavle.
Hele året ti-fr 10-16.
www.fraugdeallerupdavinde.dk
Via rampe
juni
9/8 koncert med Hanne
Christensen og Levi Bæk kl. 19.30.
4
5
29-38
39-51
45 VINDERØD KIRKE
29 FRAUGDE KIRKE
Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ
200 m fra Ørbækvej
Kalkmalerier på triumfvæg fra ca. 1250.
Adelsslægten Marsvins epitafium (nordkapellets østvæg). Thomas Kingos kapel
med kiste og epitafium 1703. Morten Korchs grav 1954.
Sommertid alle dage 10-16. Vintertid alle
dage 10-15.
65 97 21 60.
www.fraugdeallerupdavinde.dk
30 SØNDER NÆRÅ KIRKE
Kirkevej 9, Sønder Nærå, 5792 Årslev
4 km Ø f. afkørsel 11, Svendborg
Motorvej nr. 9
Kalkmalerier 1175-1200 samt ca. 1500 af
Træskomaleren. Altertavle af Anita Houvenaeghel 2002. Alterbord 1400. Døbefont 1695. Prædikestol 1634. Nyt kirkeskib august 2014. Eneste model i Danmark
af Chr. IV´s flagskib Patientia. Bygget af
Kjeld Hansen, Sdr. Nærå. Orgel Frobenius.
Hele året alle dage 8-16.
65 99 16 77.
www.sdr-naeraa-sktmikaelskirke.dk
Omkr. 1100
31 FYENS RUNDKIRKE - HORNE
Søren Lundsvej 42, Horne, 5600 Faaborg
Ca. 5 km fra Faaborg ad hovedvej 8 mod
Bøjden
Alterbillede af C. W. Eckerberg 1812. Orgel 22 stemmer, Marcussen og Søn. Mausoleum bygget i 1825 af Preben Bille Brahe.
Flot arkitekttegnet udvendig belysning.
Filmen ”Adams æbler” blev indspillet i
Horne Kirke i 2004.
Maj-sept alle dage 8-20. Okt-april alle dage
8-16.
62 60 10 41 (ti-fr 12-13, to også 17-18) el.
40 35 83 87.
1100
Se hjemmeside.
32 BRAHETROLLEBORG KIRKE
Reventlowsvej 1P, 5600 Faaborg
Hovedvej 8, ca. 10 km fra Faaborg. 1 km
fra Korinth mod Nyborg
Opr. kirke til cistercienserabbediet Holme Kloster (nu Brahetrolleborg Slot). I
nordvæggen indmuret sten m. indskrift
fra 1400-tallet. Døbefont af Bertel Thorvaldsen. Abbedsten i våbenhus. Nyt rekonstrueret Angel-orgel, 22 stemmer, udført af Carsten Lund 2004.
Hele året ma-lø 8-17, sø efter gudstjenesten
til kl. 17.
62 65 11 21. www.brahetrolleborgkirke.dk
Møllevej 2, 5874 Hesselager
Svendborg-Nyborg Landevej. Ved
Hesselager Hotel, ad Østergade mod
Vormark/Damestenen ca. 1,5 km
Rundbuede gavle 1550. Altertavle Jan de
Beer 1500. Kirkeskib fuldriggeren Anna.
Farvestrålende portrætligsten Friis Hesselagergård. Kistebeslag ca. 30 kister fra
gravkrypt. Stikvåben. Døbefont ca. 1150.
Hele året ma-lø 8-16. Sø ved gudstjeneste.
62 25 34 54 el. 62 25 10 52.
www.hesselagerkirke.dk
1130, 1550
62 25 10 52
Assensvej 226, 5771 Stenstrup
Svendborgvejen afkørsel 15, Kirkeby
Altertavle ”Den gode hyrde” malet af N.
Skovgaard og skænket af Petersminde
Teglværk 1919. Prædikestol fra 1619 med
bibelske motiver i felterne. Granitdøbefont med arkader rundt om kummen og fire
hoveder ved fodstykke. Efter at have været blomsterkumme på herregården Løjtved kom den tilbage til kirken i 1938. Under kirken findes en tom krypt. I tårnrummet står tre gravsten samt et relief af
provst L.A.F. Rasmussen. Kirkeskibet er en
3-mastet fuldrigger ”Ellen” fra 1934. Over
døren ind til kirken ses et relief i teglsten,
der viser arbejdet på et de mange lokale
teglværker. Relieffet er udført af E. Cohrt i
1954, ophængt 1991.
Hele året ma-fr 8-15.
62 26 30 20 (graverkontoret).
www.stenstruplundekirker.dk
Fra 1372
Efter aftale med graveren
Træskomaleren 1481
35 SCT. MICHAELS KIRKE,
OURE
Landevejen 162, 5883 Oure. På landevej
163 ml. Svendborg og Nyborg. Ca. 10 km
fra Svendborg, 20 km fra Nyborg
Kalkmalerier 1500. Prædikestol 1577. Romansk ligsten ristet i runer og med vikingeornamenter. Orgel Bruhn & Søn 1979.
Hele året ti-fr i graverens arbejdstid.
21 46 01 67. www.ovlkirke.dk
36 VOR FRUE KIRKE
Frue Kirkestræde 8, 5700 Svendborg
Torvet i centrum af Svendborg
Nyrenoveret 2003/2004. Altertavle fra
1600 med billede af Eckersberg fra 1828.
Prædikestol 1597. Skibsmodeller. Glasruder 2004.
Sommertid ma-lø 10-17. Vintertid ma-lø
10-16.
62 21 11 61. www.vorfruekirke.dk
Se hjemmeside.
37 ØSTER SKERNINGE KIRKE
Åkildevej 22A, Øster Skerninge, 5762
Vester Skerninge. Mellem Ollerup og
Vester Skerninge. 1 km S f. landevejen
mellem Svendborg og Faaborg
Blåkalkede hvælv og vægge. Døbefont af
sydfynsk, glathugget type - centralt placeret i kirkens skib. Ny fløjaltertavle Torbjørn Olsen 2003. Orgel P.G. Andersen
1970/2002.
April-sept alle dage 7-22. Oktober-marts alle
dage 7-17.
62 24 43 53/25 21 54 58 (graver) el.
62 21 18 94 (præst).
www.egense-oskerninge.dk
39 ODDEN KIRKE
Overbygade 2, 4583 Sjællands Odde
5 km fra Odden Havn
Altertavle 1632. Heltegrav for de faldne i slaget 22/3 1808, bl.a. Peter Willemoes. Orgel Frobenius & Sønner, 12 stemmer, 2013.
Hele året ma-lø 8-16.
28 43 64 16. www.oddenkirke.dk
1300
I skolernes sommerferie ti og
to 14-16 og ons 11-13 eller efter aftale
på tlf. 28 43 64 16.
1425
40 RØRVIG KIRKE
Rørvig Kirkevej 43, 4581 Rørvig
Den gulkalkede kirke ligger ca. 2 km fra
Rørvig by i et sommerhusområde ud til
Kattegat. Årsagen til, at kirken og byen
ligger adskilt er, at landsbyen tidligere lå
ved kirken, men en sandflugt i 1500-tallet sandede byen til, så man rykkede byen i læ ved Isefjorden. Den ældste del af
kirken kan dateres til tiden ml. 1200 og
1250. i 1800-tallet blev kirkens tårn bygget til. Døbefont og korbuekrucifiks stammer fra den ældste kirke. Altertavlen
stammer fra tiden lige inden reformationen i Danmark. Prædikestolen er fra 1584.
Hele året ma-fr 8-15.
59 91 96 95 el. 22 33 97 27 (ma-fr 8-15
graverkontoret). www.roervigkirke.dk
41 NYKØBING SJÆLLAND
KIRKE
Holtets Plads 4, 4500 Nykøbing Sj.
Fra Holbæk-Odden vejen rute 21. N f.
Vig mod Ø, vej 225
Ældste del af kirken er fra ca. 1170. Alterbordsforside fra o. 1590 med indskrifter
og malerier fra o. 1650. Kalkmalerier fra
1520. På alteret: gotisk korbuekrucifiks
ca. 1375. Orgel Husted 1994.
15/6-31/8 ma-fr 9-12.30.
59 91 05 87. www.nykoebingkirke.dk
I åbningstiden
38 BREGNINGE KIRKE
Vester Bregninge 15, 5970 Ærøskøbing
På landevejen 6 km SØ for Søby
Granitdøbefont ca. 1200. Kalkmalerier
beg. af 1500-tallet. Trefløjet altertavle
fra Claus Bergs værksted ca. 1530. Prædikestol i renæssancestil 1612. Skibsmodeller. Præstetavler. Glasmosaik af Sven Havsteen-Mikkelsen i våbenhus.
Hele året alle dage 8-16.
62 58 22 44 el. 62 58 15 47.
ca. 1200
33 STENSTRUP KIRKE
Efter aftale på tlf.
S JÆLLAND
I skolesommerferien alle
dage 11-15 samt efter aftale
Se opslag.
Se kirkens hjemmeside.
42 EGEBJERG KIRKE
Ved Kirken 8, 4500 Nykøbing Sj.
10 km S f. Nykøbing S
Altertavle og prædikestol Lorentz Jørgensen 1648 med henholdsvis Chr. IV og Frederik III monogram. Kalkmaleri ”Skt. Kristoffer krydser floden” ca. 1350. Romansk
døbefont 1550. Epitafium udført for Morten Boesen 1695. Meget højt beliggende tidligere sømærke med udsigt til Roskilde
Domkirke i klart vejr.
Åben, når personalet er til stede på kirkegården eller efter aftale på tlf. 21 45 89 56.
www.egebjergkirke.dk
ca. 1100
43 TORUP KIRKE
Torupvej 151, Torup, 3390 Hundested
Kalkmalerier. Krucifiks 1320. Altertavle og
forstudier af Constantin Hansen.
Hele året alle dage 10-16.
47 92 30 25. www.torupkirke.dk
1100-tallet
44 FREDERIKSVÆRK KIRKE
Kirkegade 2, 3300 Frederiksværk
I forlængelse af gågaden
Alterkors tegnet af Søren Lemche og udskåret af billedhugger Anders Jensen
Bundgaard. Orgel P. G. Andersen 1980, 27
stemmer. Det første i verden med elektronisk orgelregistreringshukommelse.
Hele året ti-sø 9-16.
47 72 18 75.
www.frederiksvaerk-vinderoed.dk
Kirkevej 13, 3300 Frederiksværk
Sidevej til Arresødalvej
Altertavle af C. Schleisner (fra gruppen
Nazarenerne) 1858. Glasmosaik m. påskemotiver og evangelistsymbolerne af Johan
V. Andersen og Freese 1969. ”Helligåndsduen” af Leif Nielsen 1994. Orgel Th. Frobenius 1963, 10 stemmer. Classens gravmæle i kirken 1795. Udsigt over Arresø.
Hele året ti-sø 9-16.
47 72 18 75.
www.frederiksvaerk-vinderoed.dk
1795 og 1884
46 MELBY KIRKE
Tollerupvej 2, 3370 Melby
Fra Frederiksværk mod Hundested
Ældste del af kirken fra 1200-tallet. Altertavle fra 1842 udført af Chr. Em. Andersen. Døbefont romansk ca. 1200. Prædikestol ca. 1600 i renæssancestil. Kalkmalerierne er fra tiden umiddelbart efter reformationen. Skib, den tremastede bark
”Marie” skænket kirken i 1965. Orgel Husted 1979.
Hele året alle dage 10-16.30.
29 45 95 96. www.melbykirke.dk
47 TIBIRKE KIRKE
Tibirke Kirkevej 2, 3220 Tisvildeleje
Sidevej til Bækkebrovej, som går ml.
Tibirke by og Helsinge Frederiksværkvejen
Gotisk altertavle ca. 1475. Stolestader
1550-75. Audioguide med oplysninger om
kirken.
Hele året i graverens arbejdstid og ved gudstjeneste.
48 70 77 85 (graveren) el. 48 70 62 94.
www.tibirkekirke.dk
1120-30
Se folder ”Kirkekoncerter i sommerlandet” som fås i kirken og
på turistbureauet.
48 VEJBY KIRKE
Kirkebakken 6, 3210 Vejby
8 km NV f. Helsinge. Vej 267
Skib og kor i svensk kalksten. Sjælden
portal og dør fra våbenhus til kirke. Prædikestol og alter 1599. Alterbillede 1909.
Audioguide med oplysninger om kirken.
Hele året i graverens arbejdstid og v. gudstjenester.
48 70 52 99 (graveren) el. 48 70 62 94.
www.vejbykirke.dk
1100 og senere
Se folderen ”Kirkekoncert i sommerlandet” som fås i
kirken og på turistbureauet.
49 BLISTRUP KIRKE
Kirkevej 14B, Blistrup, 3230 Græsted
8 km N f. Helsinge
Altertavle af Eckersberg.
Planlagt renovering fra 18. maj-22. dec i
2015. Se hjemmesiden for åbningstider. Ring
før besøg.
48 71 51 36. www.blistrupkirke.dk
1140
9/7 Barok for saxofon og orgel og 13/8 Berliner kabaret i Blistrup Kirkelade kl. 20. 30/8 gospelgudstjeneste kl. 10.30. 5/9 Sensommerfest fra kl. 10.30.
50 SØBORG KIRKE
Bygaden 38, 3250 Gilleleje
5 km S f. Gilleleje
Bænke m. våbenskjolde. Søborg Slot (ruin)
500 m fra kirken.
Hele året alle dage 8-16.
48 39 17 25 el. 48 39 18 74.
51 VILLINGERØD KIRKE
Villingerødvej 36, 3120 Dronningmølle
Ml. Dronningmølle og Esrum
Pilgrimskirke. Altertavle af Mogens Gad
1924.
Hele året alle dage 8-16.
49 71 13 19. www.villingeroed-kirke.dk
1906
og 5/8 koncert kl. 20.
15/7
1911
6
7
S J Æ L L A N D
34 HESSELAGER KIRKE
66-77
52-65
Kirkepladsen 3, Esbønderup, 3230
Græsted. 9 km S f. Gilleleje
Prædikestol m. billedskærerarb. 1602.
Granitdøbefont m. billeder 1300. Pengeblok 1600.
Hele året ti-fr 8-16.
48 39 00 83. www.esboenderup-kirke.dk
59 EGEDAL KIRKE
Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal, Helsingørmotorvejen frakørsel 7, Kokkedal
Arkitekt Fogh og Følner. Udsmykning ved
Bent Exner. Årets Murværkerpris 1990.
Hele året efter aftale.
49 14 55 84 el. 24 47 58 77.
www.karlebosogn.dk
1130
53 HELSINGØR DOMKIRKE,
SKT. OLAI
Sct. Annagade 12, 3000 Helsingør
Kirken er gennemgribende restaureret
2000-2001. Danmarks højeste altertavle,
12 m høj, 1664.
Maj-aug ma-lø 10-16, sept-april ma-lø 10-14.
49 21 04 43. www.helsingordomkirke.dk
1200-tallet
Middagskoncerter: 6.-10. juli kl. 12 og 13.-17. juli kl. 12.
Alle dage inkl.
54 STHENS KIRKE
Egevænget 2, 3000 Helsingør
2,5 km fra Helsingør station
Ny kirke indviet dec 1983. Tegnet af arkitekt Gert Ingemann. Udsmykning af Erik
Heide.
Hele året ti, on og fr 9-13, to 10.30-13 og
16-18.
49 22 29 51. www.sthenskirke.dk
1990
60 HØRSHOLM KIRKE
Kirke Allé 1, 2970 Hørsholm
Tæt ved den gamle Kongevej fra Lyngby
over Hørsholm til Fredensborg. E47,
afkørsel 9 og 10
Nyklassicistisk kirke af arkitekt C. F. Hansen. Rokokodøbefont fra slotskapellet på
Hirschholm Slot. Bægerformet prædikestol
tegnet af C. F. Hansen. Altertavle i form
af et gipsrelief med nadverens indstiftelse (kopi af Thorvaldsens relief i Københavns Domkirke). Orgel, Jensen og Thomsen, 1985, 36 stemmer. Kirkeskib fra 1861
skænket af søfolk og fiskere i Rungsted.
Præstetavle. Nyrestaureret tårnur fra 1663
og klokker fra det gamle slot. Meget smuk
parkkirkegård 500 m S f. kirken.
15/4-15/9 og efterårsferien ma-fr 10-12 el.
efter aftale.
45 86 00 97 (kirkekontoret) el.
22 30 46 70. www.horsholmkirke.dk
Sommerkoncerter
hver dag kl. 12 i uge 30 (20.-24. juli).
1823
I hele åbningsstiden
Se
hjemmeside eller få tilsendt gratis nyhedsbrev ved henvendelse til [email protected]
55 ASMINDERØD KIRKE
61 BIRKERØD KIRKE
Asminderødgade 48, 3480 Fredensborg
Det gamle våbenhus menes at være Danmarks ældste fra omkring år 1200. Altertavle ”Sporet af den Opstandne” i granit
og skulptur udenfor kirkens indgangsdør
af Johannes Døberen af billedhugger Erik
Heide 1992.
Sommertid alle dage 8-17. Vintertid alle dage
8-16.
48 48 41 31.
www.asminderodgronholtsogne.dk
Henrik Gernersvej 2, 3460 Birkerød
10 min gang fra Birkerød St. 5 min.
kørsel fra Birkerød Kongevej
Kalkmalerier fra 1300-tallet. Altertavle
fra anden halvdel af 1400-tallet. Portræt
af Henrik Gerner og hans lænker ophængt
i skibet. Epitafier fra 1600-1700-tallet.
Hele året alle dage 8-16.
45 81 88 22 (ma-fr 9-13).
www.birkeroedsogn.dk
1150
56 HUMLEBÆK KIRKE
Humlebæk Strandvej 21A,
3050 Humlebæk
Kirkens udsmykning er løbende blev renoveret og udskiftet. Altermosaik, der forestiller lysets kamp mod mørket eller livets kamp mod døden, af Sven HavsteenMikkelsen 1968. Alter og stolestader af E.
Zeuthen Nielsen 1968. Oprindeligt altermaleri af A. Dorph 1868. Orgel, Carsten
Lund 1997. Meget smuk kirkegård med kapel, der grænser op til Kunstmuseet Louisiana.
Hele året alle dage 8-16.
49 19 06 15. www.humlebaekkirke.dk
1868
57 NIVÅ KIRKE
Nivå Kirkevej 3, 2990 Nivå
Helsingør-motorvejen frakørsel 6 Nivå
Arkitekt Kay Schrøder. Tårnet har retning
mod nord.
Hele året efter aftale.
49 14 55 84 el. 24 47 58 77.
www.karlebosogn.dk
1910
58 KARLEBO KIRKE
Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal
Helsingør-motorvejen frakørsel 6 Nivå.
Tv. ad Vejenbrødvej, gennem Avderød
mod Karlebo
Klokke 1588. Altertavle 1597. Prædikestol 1584.
Hele året efter aftale.
49 14 55 84 el. 24 47 58 77
www.karlebosogn.dk
1100-1200
62 GL. HOLTE KIRKE
Kohavevej 81, 2950 Vedbæk
Afkørsel 13 på motorvej E47
Moderne kirkearkitektur ved Haldor Gunnløgsson. Alter og udsmykning af Hein
Heinsen 2012. Mosaik af Sven HavsteenMikkelsen 1978.
Hele året ma-fr 10-13.
45 89 22 31. www.gl.holtekirke.dk
den.
1978
Kirkepladsen 4, Nørre Herlev, 3400
Hillerød. 5 km S f. Hillerød mod Lynge
Romansk kampestensbygning fra midten
af 1100-tallet. Senere tilbygning med tårn
og forlængelse af koret. Kalkmalerier af
Isefjordsmesteren fra o. 1450. Flere mindetavler og gravsten i kirken.
Hele året alle dage 8-16.
48 26 52 53. www.nrherlevkirke.dk
Før 1170
1450 Isefjordsværkstedet
67 TJÆREBY KIRKE
Kirkestien 3, Tjæreby, 3400 Hillerød
5 km V f. Hillerød
Granitdøbefont. Træfigurer. Runeskrift i
koret.
Sommertid alle dage 8-16. Vintertid alle dage
9-14.
48 21 04 16 el. 20 84 08 26.
www.tjaerebykirke.dk
1150
1400
68 ALSØNDERUP KIRKE
Ravnsbjergvej 4, Alsønderup, 3400
Hillerød. 7 km NV f. Hillerød. Fra
motortrafikvej 16 frakørsel mod
Frederiksværk
Kirke af munkesten. Nyrestaureret i 2008.
Granitdøbefont ca. 1100. Altertavle 1599.
Prædikestol 1600.
Åben efter aftale.
48 21 04 16 el. 29 63 05 64.
www.alsonderupkirke.dk
ca. 1300
69 LILLE LYNGBY KIRKE
Lille Lyngbyvej 23, Ll. Lyngby,
3320 Skævinge. Landevej HillerødFrederiksværk (Rute 16). Frakørsel ved
Meløse hhv. St. Lyngby
Altertavle, prædikestol, stolerader 16001650, døbefont granit før 1200, mindetavler. Idyl ved Arresøen (udsigt og omgivelser).
Hele året alle dage 8-16.
www.lillelyngbykirke.dk
ca. 1200
70 SKÆVINGE KIRKE
Ny Harløsevej 9B, 3320 Skævinge
Kalkmalerier med Holger Danske, kæmpen
Burmand m.fl. ca. 1550. Altertavle ”Den
vantro Thomas” af Eckersberg.
Hele året alle dage 8-16.
www.skaevingekirke.dk
73 SKOVEN KIRKE
Skovkirkevej 2, Skoven, 3630
Jægerspris. 7 km N f. Jægerspris. 13 km
fra Frederikssund ad vej 207
Kirken er tegnet af arkitekt Martin Borch.
Den brændte i 1982 og blev derefter genopført af arkitektfirmaet Mangor og Nagel.
Arkitekt Torben Hjort og keramikeren Sven
Åge Larsen har stået for den indvendige
udsmykning med glasmosaikken over alteret og keramikkaklerne på væggene. Kirken blev genindviet i 1984.
Fra påske til og med efterårsferien alle dage
8-16.
30 32 90 71 el. 47 53 08 81.
www.skovenkirke.dk
1897
Graveren
74 DRAABY KIRKE
Kirkevej 1, 3630 Jægerspris
Den helt nyrestaurerede kirke med enestående kalkmalerier består af kor og skib fra
1100-tallet. Senere tilbygninger er sakristi, tårn, våbenhus og ”soldaterfløj”. Kalkmalerier i kirkens 4 hvælv malet af Isefjordvækstedet i 1460-80. Malerierne i koret fortæller om skabelsen med syndefaldet. 1. hvælv fortæller om legenden om
kirkens helgen Laurentius. 2. hvælv viser
fra syd mod øst bebudelsen, Jesu fødsel
og de hellige tre kongers tilbedelse. Tårnhvælvet, der er det mest originale, viser
lidelseshistorien sluttende med dommedag mod vest. Inventaret består af prædikestol med lydhimmel og altertavle fra ca.
1625. Krucifiks fra starten af 1400-tallet.
Orgel fra slutningen af 1800-tallet.
Ma-fr 8-15 fra påske til efterårsferien.
47 53 27 42/24 41 35 37
www.draabykirke.dk
75 GERLEV KIRKE
Bygaden 19, Gerlev, 3630 Jægerspris
Er i sin kerne en romansk kampestensbygning, skåltegn på grundsten til tårn.
Soldaterfløj fra 1753 bruges til skiftende udstillinger. Altertavle af Hans Bachmann 1631. Prædikestol 1601. Usædvanlig døbefont støbt på Kronborg Kanonstøberi 1604. Pengeblok fra 1600-tallet.
Lysekroner skænket af Gerlev Kvindeforening 1904. Orgel Karsten Lund 1971. Kirken smukt restaureret i 2003. Af de mange
kalkmalerier blev kun afdækket en vrængemaske samt et indvielseskors bag alteret.
Ti-fr 9-15.30 fra påske til jul.
21 53 53 99. www.gerlevkirke.dk
1160
63 HOLTE KIRKE
Solbakken 56, 2840 Holte
Smukke træskærerarbejder på stolegavle
og altertavle. Smuk udført døbefont. Orgel
P.G. Andersen & Bruhn.
Ma-lø 9-16, sø 9-13.
45 42 21 77. www.holtekirke.dk
1941-44
Birkebakken 1, 3460 Birkerød
På hjørnet af Birkebakken og
Bistrupvej, vej nr. 207
Selvbyggerkirke. Arkitekt Tyge Arnfred.
Udsmykning af Hans Chr. Høier. Altertavle udført som murstensmosaik. Kirkesølvet fremstillet af indsamlet sølv fra sognets beboere (er kun fremme ved kirkelige
handlinger). Lysskulptur fra 2009 udført
af billedkunstner Jørgen Carlo Larsen.
Hele året ti-fr 9-14, lø-sø 9-13.
45 81 23 34. www.bistrupkirke.dk
1962-67
Sommerfest kl. 13-18.
65 LILLERØD KIRKE
71 GØRLØSE KIRKE
Strøvej 110, 3330 Gørløse
Ved hovedvejen Roskilde-Hillerød
Kalkmalerier 1300-1550.
Sommertid alle dage 8-18. Vintertid alle dage
9-16.
www.goerloesekirke.dk
1150
64 BISTRUP KIRKE
5/6
Kirkehaven 3, 3450 Allerød
Kirketårnet vender modsat mod øst. Kalkmalerier i koret. Prædikestol 1632. Lysekroner fra 1902 m. levende lys. Alterparti
fra 1954 af prof. Mogens E. Koch. Lysbakke
til lystænding på granitdøbefont. Nyt orgel, indviet 1. søndag i advent 2011, Marcussen & søn, 22 stemmer fordelt i 3 huse.
Hele året alle dage 9-15.30.
www.lilleroedkirke.dk
1100-tallet
8
Se hjemmesi-
66 NØRRE HERLEV KIRKE
72 SLANGERUP KIRKE SKT. MIKAELS
Strandstræde 2, 3550 Slangerup
I byens centrum nær Kirketorvet
Stor købstadskirke fra renæssancen med
overdådigt inventar fra middelalder og renæssance, som blev genindviet i 1588 efter en betydelig udvidelse. Gregersens orgelværk fra 1855 bag en facade af Albert
Carstens fra 1730. Thomas Kingo er en af
kirkens mere kendte præster. Et messehagel, som stammer fra før Thomas Kingo
var præst ved kirken, bruges stadig de dage, hvor den liturgiske farve er rød. Kirkens
ældste klokke fra 1200 anvendes stadig ved
alle gudstjenesteringninger. På klokkeloftet findes en mindre udstilling af tidligere tiders klokkedele. På tårnet ses tydeligt
placeringen af glamhullerne inden udvidelsen i slutningen af 1500-tallet.
Hele året ma-fr 8-15.30. Sommertid også lø
9-17, såfremt der er kirkelig handling, sø 9-17.
Vintertid sø 9-12.
47 33 51 87 (kordegn).
www.slangerupkirke.dk
1588
Kontakt kordegnen
Kontakt kordegnen
hjemmesiden.
Se
76 JYLLINGE KIRKE
Kirkestræde 9, 4040 Jyllinge
13 km N. f. Roskilde, ad landevej A6,
afkørsel mod Jyllinge
Romansk kirke af kamp- og frådsten. Overhvælvet i sengotisk tid. Uprætentiøs altertavle. Rigt udskåret prædikestol. Romansk granitdøbefont. Helgengrav i alterbordet. Epitafium ca. 1690 med udskårede
billeder af Betlehems stald, Jesu omskærelse og de hellige tre konger. Ligsten i
koret. Kirkeskib Phønix ca. 1880.
Hele året ma-fr 9-16.
46 73 33 67. www.jyllingesogn.dk
77 HELLIG KORS KIRKE
Agerskellet 10, 4040 Jyllinge. Th.
i første lyskryds efter indkørsel
til Jyllinge, første sidevej tv. er
Agerskellet
Moderne arkitekttegnet kirke. En monolit,
der rejser sig i landskabet med Roskilde
Fjord som baggrund. Ved hjælp af ovenlys igennem hele kirkerummet i form af et
kors spaltes huset i et kirkerum og en sidebygning. Loftet i kirkerummet er translucerende - naturens lyssætning udenfor
vil derfor have sin skiftende indflydelse
på atmosfæren i rummet. Bygget i glasfiber - løse stole - fleksibel indretning. Meget smuk i sin enkelhed med plads til meditation og eftertænksomhed.
Hele året ma-fr 9-16.
46 73 33 67. www.jyllingesogn.dk
2008
9
S J Æ L L AN D
52 ESBØNDERUP KIRKE
78-87
Byvej 20, 3660 Stenløse
Ml. Ballerup og Frederikssund.
Frederikssundsvej, frakørsel ad Byvej.
Parkering ved Engholmvej
Altertavle Lorentz Jørgensen 1663. Prædikestol Oluf Nielsen Krog 1595. Døbefont,
prædikestol og korgitter Anders Nielsen
Hatt ca. 1600. Orgel A.H. Busch & Sønner
1898. Maleri i våbenhus Heerup.
Hele året ma-fr 8-16. Sø kun ved gudstjenesten.
47 17 19 04. www.stenlosekirke.dk
Restaureret 1996
79 VEKSØ KIRKE
Kirkestræde 8, 3670 Veksø
Tæt på Frederikssundsvejen. Fra
Stenløse afkørsel ved REMA 1000. Fra
Ballerup afkørsel ved 1. lyskryds før
Veksø og straks til højre.
Kirken er blevet ombygget og bygget til i
flere omgange. Af den opr. kirke er kun det
indre af murene mellem prædikestolen og
tårnet og gavlmuren mod tårnet tilbage.
Tårnet blev bygget til i løbet af middelalderen og senere våbenhuset. Altertavle
fra Chr. IV´s tid med hans valgsprog Regna
Firmat Pietas - Fromhed styrker rigerne.
På alteret står en original Chr. IV-bibel fra
1630. Veksø-stagen, som er en kopi af originalen, der kan ses på Nationalmuseet,
er erhvervet til Veksø Kirke før reformationen. Prædikestol fra beg. af 1600-tallet.
Moderne krucifiks udført af Erik Heide. I
kirkens tårn hænger to klokker. Den største og ældste er fra 1555 og har opr.
hængt i et kirketårn på øen Øsel i Estland.
Kirken blev gennemgribende restaureret i
perioden 2007-2009. Ud mod Kirkebakken
- ud for sognehuset - er opstillet en informationstavle om menneskeofringer.
Hele året alle dage 9-16.
47 17 34 20. www.veksokirke.dk
1130
80 KIRKERUP KIRKE
Kirkerupvej 21B, Kirkerup, 4000
Roskilde. 10 km N f. Roskilde ad A6,
landevejen ml. Roskilde-Hillerød. Drej
fra mod Ø mod Gundsølille, igennem
Tågerup, drej fra mod Kirkerup
Kirken er romansk. Tårnet er bygget i sengotik. En af de ældste kirker i stiftet. Meget flotte kalkmalerier 1150-1350. Bl.a.
Mor Eva, Moses med horn, Noahs ark, Tro,
Håb og Kærlighed. Rigt udskåren prædikestol i bruskbarok 1639. Døbefont 1624.
Hele året alle dage 10-16.
46 78 20 12 ell. 46 78 70 95.
www.kirkerupkirke.dk
81 LEDØJE KIRKE
Kirkevej 6, Ledøje, 2765 Smørum
Dobbelt kirke. Billeder og mønstre malet
med limfarve i 1887-92. 2 præstetavler fra
efter reformationen.
April-nov ti-fr 9-15. Dec-marts ti-fr 9-13. Ring
dagen før besøg.
44 97 17 33. www.ls-kirker.dk
1220
82 SMØRUM KIRKE
Kirkevangen 4, 2765 Smørum
Hjørnet ved Skebjergvej/Kirkevangen,
Smørumovre
Nyafdækkede kalkmalerier fra 2005 (udført ca. 1500). Altertavle 1614. Orgel P.G.
Andersens Orgelbyggeri 1989. Præstetavle
i Ledøje Kirke.
April-nov ti-fr 9-15. Dec-marts ti-fr 9-13. Ring
dagen før besøg.
44 97 17 33. www.ls-kirker.dk
1170
93 GRUNDTVIGS KIRKE
83 SCT. JACOBS KIRKE
På Bjerget 5B, 2400 København NV
Kirken er tegnet af Peder Vilhelm JensenKlint og fremstår som et monumentalt og
unikt stykke dansk kirkearkitektur, der er
internationalt berømt. Tre orgler: To er
bygget af Marcussen og Søn (59 og 16 st.)
og et Klop Kammerorgel (4 st.). Kirkeskib
(bygget af kaptajn C. Alsted) model af 4
masters fragtsejlskib. Original model af
kirken er udstillet i våbenhuset.
Hele året ma-lø 9-16. To 9-18. Sø 12-16
(vintertid dog sø 12-13). Helligdage (udover
højmessen kl. 10) 12-16. Langfredag, juledag,
2. juledag og nytårsdag lukket. Juleaftensdag
9-12. Nytårsaftensdag 9-16.
35 81 54 42 (kirkekontoret).
www.grundtvigskirke.dk
Sct. Jacobsvej 1B, 2750 Ballerup
Frederikssundsvej/Ring 4
Kalkmalerier fra 1200-tallet og frem. En
gl. altertavle af A. Küchler 1848, som
hænger som maleri i kirken. Glasmosaikrude ”Jul, påske og pinse”. Stenrude af kunsteren Dorte Dahlin 2003.
On 15-17 eller efter aftale.
30 73 00 11. www.ballerup-sogn.dk
2. pinsedag Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven med Mads Granum Kvartet kl. 14. 9/10 Kulturnat fra kl.
15.30 i kirken og på kirkepladsen.
84 LUNDTOFTE KIRKE
Danmarksvej 36, 2800 Kgs. Lyngby
E47/E55, frakørsel 15. Tv. ad
Lundtoftevej, videre ad Nøjsomhedsvej,
tv. ad Danmarksvej
Gennemført og velbevaret Lønborg-Jensen-kirke fra 1919 med middelalderens
fritliggende, hvide landsbykirke på en
bakketop som ideal. Oprindeligt interiør
med ny bemaling fra 1999 i lyse farver. Altermaleri af Jørn Glob. Figurer på prædikestol og alter af Viggo Madsen. Orgel fra
Frobenius.
Ma-to 9-14.30, fr 9-12.
45 87 92 48. www.lundtofte-kirke.dk
1919
85 LYNGBY KIRKE
Lyngby Kirkestræde 1, 2800 Kgs.
Lyngby
Middelalderkirke fra 1100-tallet. Kalkmalerier ca. 1500. Romansk granitdøbefont.
Prædikestol højrenæssancestil 1598. Nyt
alterparti (alterbord i marmor, bronzekors,
genåbnet østvindue) af Christian Lemmerz 2012. Barokenglehoveder på stolestadegavle 1646-56. Rosenmeier-epitafium 1649. Messinglysekroner 1663 og 1910,
bøhmisk krystallysekrone ca. 1725. Præstetavle med kendte præster siden 1397.
Frobenius-orgel 1960.
Hele året ma-lø 9-16, sø ved gudstjeneste.
45 87 53 76. www.lyngby-kirke.dk
Dog vanskelige
adgangsforhold
Ved kapel
86 GENTOFTE KIRKE
Gentoftegade 21, 2820 Gentofte
Altertavle 1625/2012. Tavlens gamle øverste felt viser Kristus på korset sammen med
Maria og disciplen Johannes. Det nye hovedbillede nedenfor af Per Kirkeby har samme motiv: korsets fod mellem lyset og mørket og farvemæssigt antydet moderen og
den indviede discipel nedenfor korset. 11
glasmalerier af Per Kirkeby 2008, der tager
udgangspunkt i Skabelsen, og i tårnrummet
efterlader beskueren overfor Golgatha-mysteriet. Prædikestol 1634. Døbefont 1693.
Krucifiks slutningen af 1800-tallet. Orgel
Frobenius 1976, 35 stemmer. Skibsmodel.
Præstetavle. Maleri malet af dronning Louise, der forestiller Jesus ombord i fiskerbåden, hænger i kirken.
Hele året alle dage 9-17. Juni-aug dog ikke
mandag.
39 65 05 03 el. 23 81 80 70.
www.gentoftekirke.dk
1100-tallet
hjemmesiden.
Se
87 CHRISTIANSKIRKEN
Christian X’s Allé 120, 2800 Kgs.
Lyngby. Hjørnet af Buddingevej og Chr.
X’s Allé
Altertavle af Paul Høm 1962. Glasmosaikvindue af Mogens Jørgensen 1960. Kors
over indgang og prædikestolsforhæng udført af Erik Heide i 2009 og 2010. Orgel
Frobenius. Kororgel Frobenius tegnet af
Johs. Exner 2002.
Hele året alle dage 9-18.
45 87 13 98.
www.christianskirken-lyngby.dk
1941
Hver
tirsdag kl. 9.45-10.30 Morgensang og kaffe.
1940
Rundvisning for grupper arrangeres gerne. I sommertiden tilbydes
rundvisning i kirke og tårn kl. 13 en søndag
88 BAGSVÆRD KIRKE
Taxvej 16, 2880 Bagsværd
Hillerødmotorvejen, frakørsel 6
Ark. Jørn Utzon. Messehagler og kirketekstiler af Lin Utzon. Flygel tegnet af
Jørn Utzon.
Hele året ma-fr 9-16, sø 11.30-16. I sommerhalvåret også lø 11.30-16. Lukket for
omvisning juleaften, juledag, nytårsaften og
-dag og langfredag.
44 98 92 94. www.bagsvaerdkirke.dk
1976
meside.
89 HARESKOV KIRKE
Skovbovænget 29, Hareskov By, 3500
Værløse
Stenkrucifiks på forplads udført af Niels
Helledie. Glasmosaik i kor udført af maler
Niels Holmer Trier. Døbefont af billedhugger Johannes Hansen. Orgel Frobenius.
Hele året ma-fr 9-15.
www.vaerloesesogn.dk
1929
Se hjemmeside.
90 PRÆSTEBRO KIRKE
Tornerosevej 115, 2730 Herlev
Overfor Herlev Hospital. Afkørsel 20,
motorring 3
I sakristi 3-delt billedtæppe af Ann-Mari Kornerup 1980. Fortælletæppe af Lene Lind 2012. Alterbord af Inger og Johs.
Exner. Orgel 12 stemmer I.Starup & Søn
1975. Transportabel altertavle ”Julens
budskab” i menighedssalen af Franz Viggo
Hansen 1955. Udenfor kirken Golgatagruppe med 3 kors ved Ringvejen, tegnet af J.
Exner, udført af S. Pillmann 1976. Korsgruppe ved indgangen af Peter Hesk 2011.
Amfiteater, der bl.a. anvendes til udendørsgudstjenester.
Ma-fr 9-14 og sø 9-12. Lø lukket. Eller efter
aftale.
44 91 65 42. www.praestebrokirke.dk
1966 og 1969
Arrangementer og koncerter se hjemmesiden.
91 HERLEV KIRKE
Herlev Bygade 29, 2730 Herlev
11 km fra Kbh.’s centrum
Gl. altertavle Jørgen Roed 1845 ophængt i
skibet. Malerier på kor- og altervæg af Bodil Kaalund 1996-97. Skibsmodel 1988 af
grønlandsskibet ”Hvalfisken”.
Hele året ma-lø 9-13.
44 94 04 32 (kl. 9.30-13).
www.herlevkirke.dk
1476
Se hjemmeside.
92 ISLEV KIRKE
Slotsherrensvej 321, 2610 Rødovre
Kirken er tegnet af det kendte arkitektpar
Inger og Johannes Exner. Med sit karakteristiske røde murværk og fæstningsagtige
præg er kirken en af parrets mest markante bygninger. Særpræget krucifiks skabt af
skrotjern af kunstner Robert Jacobsen.
Hele året ti-fr 10-13 eller efter aftale. Grupper
bedes aftale tid i forvejen. Kirkerummet vil
være lukket fra maj og til 1. søndag i advent
2015 pga. renovering af orgel.
44 94 64 29 el. [email protected]
www.islevkirke.dk
1970
10
Se kirkens hjem-
om måneden. Se hjemmesiden
Onsdage kl. 12 musikandagt med vægt på
orgelmusik. Mange koncerter med varieret
musik og mange arrangementer for børn og
børnefamilier. Første tirsdag i måneden familiegudstjeneste kl. 17 med efterfølgende
spisning. Derudover foredrag, debatarrangementer og en stor sommerfest. Se hjemmesiden.
94 TAKSIGELSESKIRKEN
Jagtvej 165, 2100 København Ø
50 m fra Vibenshus Runddel
Bygget som en moderne udgave af en middelalderkirke med gotiske træk af Frederik Kjørboe. Altertavle ”Den spedalske”
af Axel Jørgensen 1927. Orgel Frobenius
1970, 22 stemmer.
Hele året on og fr 10-13.
39 18 07 50. www.taksigelseskirken.dk
1927
side for arrangementer.
Se hjemme-
95 NAZARET KIRKE
Ryesgade 105B, 2100 København Ø
Kirkefondskirke tegnet af arkitekt V. Nyebølle med inspiration fra Norditaliens romanske kirker.
Hele året ma-to 9-13, to også 16.30-18.
35 38 58 26. www.fredensognazaret.dk
1904
To 16.30-18.
96 SANKT JOHANNES KIRKE
Blegdamsvej 1, 2200 København N
Selve kirken er opført i gotisk stil med røde mursten. Tårnet med det kobberdækkede spir er 54 m højt. Kirkerummet er præget af lyse marmorerede vægge og piller.
Loftet og hvælvinger er i en smuk lyseblå
farve. Altertavle med motivet ”Kristi himmelfart” er malet af kunstner og professor Johann Ludwig Gebhard Lund i årene
1845-1848. Alterbilledet blev opsat i kirken i 1862. Orgel med 54 stemmer - et af
de største orgler i København.
Hele året ma-fr 9-15.
40 31 67 19 el. 51 17 15 25.
www.sanktjohanneskirke.dk
1861
23/6
kl. 17 Sankt Hans med gudstjeneste, bål og
sang i kirkehaven. International orgelfestival 2015 fra juni-oktober.
97 GRØNDALSKIRKEN
Hulgårdsvej 2, 2400 København NV.
Midt i udfletningen ml. Hulgårdsvej og
Hillerødgade
Kirkerummet er totalrenoveret i 2009 ved
arkitekt Erik Brandt Dam med nyt alter,
nyt gulv og nye kirkebænke.
Åben i kirketjenerens arbejdstid.
26 20 41 34 (kirketjeneren).
www.grondalskirken.dk
1928
Mulighed for en kop kaffe
11
S J Æ L L AN D
78 STENLØSE KIRKE
88-97
KORT
KORT
Nr. 81-113: Se kort side 15
SJÆLLAND
Vejkirke
Cykelvenlig vejkirke
1212
1313
98-107
108-115
Chr. Richardts Vej 1-3, 1951
Frederiksberg C. Sidegade til Falkoner
Allé, nær Nyelandsvej, Frederiksberg
Centret og metrostationen
Bygget i ”skønvirkestil” m. høje blomsterbemalede træpaneler. Tøndeloft (bemalet)
samt friser. Arkitekt Otto Valdemar Koch
(1852-1902). Kirkeskib: Tremastet bark
”Saga” af H.E. Pedersen.
Hele året ma-fr 9-13, dog to 9-18.
Kirkekontoret, Chr. Richardts Vej 2,
35 35 14 23. www.sct-lukas-kirke.dk
1897
Se hjemmeside.
99 FREDERIKSBERG KIRKE
Frederiksberg Allé 71, 1820
Frederiksberg C. Ved Frederiksberg
Runddel
Ottekantet centralkirke. 3 pulpiturer. Alteropbygning m. prædikestol over alteret. Alterbillede af C.W. Eckersberg 1841.
Mindetavle for Oehlenschläger (begravet
på kirkegården). Antependium af Mogens
Jørgensen. Orgel 34 stemmer Marcussen &
Søn 1947. Seværdig kirkegård.
Hele året alle dage 8-17. Dørene lukkes
automatisk.
33 21 39 37. www.frederiksbergsogn.dk
1734
På kirkegården
Mange koncerter og andet. Se hjemmeside.
100 JESUSKIRKEN
Kirkevænget 5A, 2500 Valby
Sidevej til Valby Langgade
Tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup. Opført 1884-91 for Ny Calrsberg Kirkelegat,
stiftet af Carl og Ottilia Jacobsen. Treskibet basilika inspireret af oldkristen, byzantisk og romansk arkitektur efter forbilleder i Ravenna. Det rigt udstyrede og farverige indre domineres af 80 granitsøjler
med udskårne kapitæler og baser samt 2
antikke cosmatiske søjler på kortrappen.
På vægge og murværk påmalede bibelcitater. Pulpiturernes glasmalerier er udført af C. N. Overgaard. Døbefonten ”Troens og Håbets engle ved evighedens klippe” og krucifikset foran kirken af J. A. Jerichau. ”Livets og Dødens engle” i koret af
P. Tenerani efter B. Thorvaldsens forlæg.
Korfrisen ”Kristendommens grundpiller”
og englestagerne på alteret af S. Sinding.
”Apostelvæggen” af A. Jerndorff. Krypten under koret rummer familien Jacobsens familiegravsted. 52 m høj fritstående
campanile med 4 klokker opført 1894-95.
”Trold, der lugter kristenblod” ved kirkepladsen er udført af N. Hansen Jakobsen.
Gave fra Ny Carlsberg Fondet 2002. 2 orgler: Over alteret: det berømte, franske Calvaillé-Coll-orgel fra 1890. Over Apostelvæggen: Jensen og Thomsen-orglet fra
1993. Desuden en samling af harmonier.
Hele året ma-lø 9-12.
36 30 35 79 (kirkekontor).
www.jesuskirken.dk
1891
For særrundvisning kontakt
kirkekontoret
Efter aftale
For koncerter og øvrige arrangementer se
kirkens hjemmeside.
101 SOLVANG KIRKE
Remisevej 10-12, 2300 København S
Kirken er tegnet af arkitekt Holger Jensen. Hvid, firlænget bygning med en atriumgård i midten. Rundt om gården er store vinduer ind til gangarealet, så de, der
kommer ind, mødes af et åbent, lyst rum.
Nordsiden af bygningen er den højloftede
kirkesal med smuk belysning, nyere kirkekunst og stort orgel (Frobenius).
Hele året ma-fr 9-13.
32 59 91 62. www.solvangsogn.dk
1976
23/6 kl. 1922 Skt. Hans aften med bål, tale, underholdning og servering.
102 KASTRUP KIRKE
Kastruplundgade 5, 2770 Kastrup
Parallel med Amager Landevej og
Amager Strandvej. Bus 5A og 36 til
døren
Totaludsmykning af Svend Wiig Hansen
1974-84. På hele altervæggen og vestvæggen er udsmykningen mejslet i aluminiumsplader, som bindes sammen af sidevæggenes dekoration og de mundblæste glasfigurer i vinduerne. Loftets figurer matcher hertil. Orgel 23 stemmer Frobenius 1974.
hele året ti-fr 9-13 samt efter aftale.
32 50 99 72. www.kastrup-kirke.dk
1884/1970-72
Vejkirke
Efter
aftale
Hver onsdag kl. 12 Middagsandagt. For øvrige koncerter og arrangementer se kirkens hjemmeside.
103 ADVENTSKIRKEN
Sallingvej 90, 2720 Vanløse
Ved Jyllingevejs begyndelse
Oprindeligt også kaldet ”Ungdommens kirke”. Arkitekt Erik Møller. Opført for midler
indsamlet blandt unge fra hele landet og
indviet 1944. Alterbillede ”Af jord...” af
Elle-Mie Ejdrup Hansen 2000. Kirkeskibsmodel af skibet ”København”.
Ma-on 10-15, to 10-18, fr 10-13.
38 79 03 11. www.adventskirken.dk
1944
104 HYLTEBJERG KIRKE
Ålekistevej 91, 2720 Vanløse
Frescomaleri fra 1961 af Elvin Erud på altervæggen forestiller Kristi himmelfart.
Ti-to 10-17, fr 10-14 og lø 10-13. Gudstjeneste
hver sø 10.30.
38 71 67 36 (kirketjener).
www.hyltebjergkirke.dk
1945, 1960
Via lift
105 HVIDOVRE KIRKE
Hvidovre Kirkeplads 2, 2650 Hvidovre
På Hvidovrevej ved Hvidovre Torv
Middelalderkirke med fladt træloft. Sen
middelalderlig altertavle udskåret i træ
med langfredagsmotiv. Sidefløje med de
12 apostle. Døbefont fra middelalderen af
Roskilde-typen. Udskåret prædikestol fra
1635 med ”mægler” opmalet i farver ved
opgangen til prædikestol.
Hele året on og fr 10-13.
36 75 55 05 (kirkekontoret) el. 36 75 08
34 (kirketjener). www.hvidovrekirke.dk
ca. 1200
106 MARIA MAGDALENE
KIRKEN
Kirken ved Hvidovre Hospital, Kettegård
Allé 30, 2650 Hvidovre. Sidevej til
Hvidovrevej
Tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen. Glasmosaik af Mogens Jørgensen.
Krucifiks af Erik Heide.
Hele året døgnet rundt.
38 62 22 84.
2000
107 BRØNDBYVESTER KIRKE
Seminarievej 6, 2605 Brøndby
500 m fra Vestmotorvejen og O3,
frakørsel 3
Kirken er bygget i slutningen af 1100-tallet. Den oprindelige del af kirken er opført af kridtsten. I 1400-tallet blev kirken
udvidet, og i beg. af 1500-tallet blev der
tilføjet et tårn. Altertavlen har den sidste nadver som hovedmotiv. Prædikestol
ca. 1625 er dekoreret med malerier af de 4
evangelister. Gravsten indmuret i væggene samt et epitafium. Orgel 1977, bygget
P. Bruhn og Søn med 20 stemmer. N.F.S.
Grundtvig blev i 1851 viet til Marie Toft i
kirken af sin gode ven, den lokale præst,
Gunni Busck. I årene 1869-71 var den tidligere konseilspræsident D.G. Monrad
præst ved kirken.
Hele året ma-fr 10-15 eller efter aftale.
43 46 08 24. www.brondbyvesterkirke.dk
ca. 1180
108 HERSTEDØSTER KIRKE
Herstedøstergade 7, 2620 Albertslund
Mellem Ring 4 og Ring 3
Romansk kalkmaleri i korbue og nicher.
Døbefont af granit fra 1200-tallet. Glasmosaik i koret af Sven Havsteen-Mikkelsen. Udenfor kirkemuren skulptur ”Porten”
af Peter Hesk Møller.
Hele året ma-to 9-14, fr 9-13. Nøgle hentes på
kirkens kontor.
www.herstedosterkirke.dk
1200
5/6 kl. 14-17 Grundlovskoncert i haven.
109 HERSTEDVESTER KIRKE
Herstedvester Kirkevej 2, 2620
Albertslund. V f. Herstedvestervej i
Albertslund, ca. 2 km N f. Roskildevej.
Ca. 2 km S for Ring 4, frakørsel 4 ad
Herstedvestervej
Altertavle genopsat med billede af Dorph
fra 1885. Alterbord 1592. Døbefont 1200.
Gravsten i gulv 1600. Nyt orgel P.G. Andersen & Bruhn indviet 1. december 2005.
Hele året ma-fr 9-13.
43 64 42 20. www.herstedvesterkirke.dk
1200
110 OPSTANDELSESKIRKEN
Gymnasievej 2, 2620 Albertslund
Smuk kirke tegnet af Inger og Johannes
Exner. 8-kantet kirkerum inspireret af fødselskirken i Betlehem, der kan åbnes ud
til menighedssal og den klosterlignende atriumgård. Unikt klokketårn formet
som en lilje.
Hele året ti-to 10-14, fr 10-12.
43 62 23 93. www.opstandelseskirken.dk
1984
112 GREVE KIRKE
Michael Gjøesvej 1, 2670 Greve
Kirken er fra slutningen af 1100-tallet. Romansk døbefont. Alter, prædikestol og stolestader fra 1600-tallet. Orgel fra 1983.
Nøgle kan hentes på kirkegårdskontoret eller
hos kirkegårdens personale.
43 61 06 75. www.grevesogn.dk
113 JOHANNESKIRKEN
Skoleholmen 9, 2670 Greve. 3 km S. f.
Greve Landsby, v. Greve station
Johanneskirken er en smuk, moderne kirke i klassisk stil. Arkitekt Keld Wohlert.
Kors og døbefont af keramiker Per Rehfeldt. Vægtæpper af Vibeke Gregers. Orgel
25 stemmer P.G. Andersen.
Hele året ma-on 10-13, to 12-18, fr 10-13.
43 90 68 91. www.grevesogn.dk
1995
114 FLØNG KIRKE
Fløng Byvej 14A, Fløng, 2640
Hedehusene. Fra Kbh.: Holbækmotorvej
E21, frakørsel 8, Fløng. Fra Roskilde:
Holbækmotorvej E21, frakørsel 9, Fløng
Kirken er fra ca. 1150 bygget i frådsten.
Omkring år 1200 blev der tilføjet et tårn
af kalksten. Et af de tidligste landsbykirketårne på Sjælland. Granitdøbefont fra
1100-tallet (Roskildetypen). Prædikestol 1617 af Mester Brix, Roskilde. Altertavle 1629 fra Mester Brix´ værksted. Orgel Frobenius 1992. På kirkegården findes
det jernkors, der er motivet til maleren
L.A.Rings billede fra 1904 ”På kirkegården
i Fløng” (Statens Museum for Kunst).
April-sept ti-to 9-15 og fr. 9-13.
46 56 42 39. www.floengkirke.dk
111 VEJLEÅ KIRKE
Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj
Stor moderne, katedrallignende bykirke
fra 1997 tegnet af Wohlert Arkitekter. Udsmykning er lavet af Peter Brandes: alter,
krucifiks, sølvtøj, døbefont, glasmalerier
og skulpturer. Det nye orgel fra 2009, der
er et af Europas bedste, er bygget af Marcussen og Søn.
Ma-on og fr 10-13, to 10-18, sø 11-13 og efter
aftale.
43 54 73 00. www.ishoejkirker.dk
1997
Mange koncerter og kulturelle arrangementer, se kirkens hjemmeside.
14
Nr. 81-113
Cykelvenlig vejkirke
115 JAKOBSKIRKEN
Astersvej 11, 4000 Roskilde
Østervangscenteret i Roskilde Syd. 500
m fra motorvej 21/23, frakørsel 12
Ark. Jørgen Hartmann Petersen. Altervægsudsmykning Hein Heinsen. Kunst og
udsmykning Exner, Dahlerup, Hjort Petersen, Røssing, Høgh, Carlson, Meister og
J. Nielsen.
Hele året ma-fr 10-13.
46 36 65 35. www.jakobskirken.dk
1974
15
S J Æ L L AN D
98 SCT. LUKAS KIRKE
116-128
129-141
Snoldelev Bygade 12A, 4621 Gadstrup
8 km S f. Roskilde mod Køge
Kirken er bygget over ældre trækirke. Prædikestol 1594.
Ma-lø 8-16. I skolernes sommerferie også sø.
46 18 70 99. www.snoldelevkirke.dk
1100
1550
117 KARLSLUNDE KIRKE
Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde
E55/E47/E20, frakørsel 29
Meget seværdig altertavle, kirkebænke og
prædikestol fra 1600-tallet samt ældre
triumfbue. Orgel Jensen & Thomsen 1997.
Hele året ma-fr 8-16.
40 45 06 44 el. 40 14 98 04 (ml. 11-12).
www.karlslundekirke.dk
1100-tallet
mesiden.
Se hjem-
118 KARLSTRUP KIRKE
Sognevejen 5, Karlstrup, 2690
Karlslunde. E55/E47/E20, frakørsel 30
ad Tåstrupvej. Skiltning
Træbiskop 1300-tallet. Prædikestol 1628.
Pengeblok 1600. Fredet motte uden for
kirkegårdsmuren, rester af forsvarsværk
fra Stormandsgården. Nyt orgel installeret 2012.
Hele året ma-fr 8.30-15.30.
www.karlstrupkirke.dk
119 SOLRØD STRANDKIRKE
Mosevej 1, 2680 Solrød Strand
2 km fra E20, frakørsel 30
Tegnet af arkitekterne Niels Munk og Keld
Wohlert. Vægtæpper af Vibeke Gregers. Alterkors i rustfrit stål m. bjergkrystaller og
guld af Karen Strand. Fleksibel lysinstallation af Maj Winther Christensen. Orgel 21
stemmer P.G. Andersen.
Hele året ma-to 9-14, fr 9-12, sø 9.30-12.30.
56 14 00 55. www.solrodkirker.dk
1982
120 ØLSEMAGLE KIRKE
Ølsemaglevej 64B, 4623 Ll. Skensved
7 km N f. Køge. 2 km fra Københavnsvej
Kridtsten fra Stevns Klint. Katekismusaltertavle renæssancestil. Døbefont i tårnet.
Hele året ma-on 9-13, to efter aftale, fr 9-13.
56 16 98 22 el. 56 65 82 64.
www.oelsemaglekirke.dk
121 HØJELSE KIRKE
Højelsevej 10A, Højelse, 4623 Lille
Skensved
Kalkmalerier 1450. Skibsmodel ”Ane”
1940. Klokker 1517-1618. Altertavle 1795.
Prædikestol 1595.
1/5-31/10 ti-to 10-14, fr 10-12.
56 25 11 34. www.hoejelsekirke.dk
1150
122 KØGE KIRKE, SCT. NICOLAI
Kirkestræde 26, 4600 Køge
Ad gågade (Nørregade) nær stationen
Købstadskirke med o. 700 siddepladser.
Kirkens tårn ældste del af nuværende kirke, dateret til 1324. Skib færdigt o. 1450.
Inventar af træarbejder fra første halvdel
af 1600-tallet, altertavle af Lorenz Jørgensen 1652, prædikestol af Hans Holst 1624,
store epitafier i skibet o. 1600-1660. Stor
samling af bomærker på stolestaderne. Ca.
174 gravmæler ca. 1300-1800. Østsiden af
tårnets øverste stokværk med muret karnap en fyrlygte ca. 1450. Hovedorgel 1968
og kororgel 2000 af Marcussen & Søn. Udstilling i Vor Frue Kapel med kirkehistorisk
samling. Gudstjeneste hver sø kl 10.
Hele året ma-fr 10-16. Sø 12-16.
29 46 13 43 el. 56 65 13 59.
www.koegekirke.dk
2/7-10/8 ma-fr 10-16.
Tårnentre kr. 10 pr. person med guide
Handicapvenlig hovedindgang gennem tårnrum. Handicapvenlig P-plads ved
kirken. Kontakt kirketjener/kirkevagt om
I Sct. Nicolai
Sognegård overfor kirken ma-to 9-13
16
Dalbyvej 58, Ejby, 4623 Lille Skensved
10 km V f. Køge. E20, frakørsel 34. E55,
frakørsel 31
Stenrelief m. lindorm og Kristus. Døbefont 1300. Altertavle m. katekismustavler
1596. Prædikestol 1625. Skibsmodel. Nyt
orgel og antependium.
21/6-14/8 ti-fr 9-13 el. efter aftale.
40 59 24 48. www.ejbykirke.dk
124 BJÆVERSKOV KIRKE
Ringstedvej 515, 4632 Bjæverskov
E20, frakørsel 33/34
Kirken gulkalket. Granitdøbefont 1100. Altertavle 1600. Korbuekrucifiks. Udgravet
sølvskat/møntskat 1999. Vejkors mellem
sognegård og kirke. Nyt Jensen og Thomsen orgel fra 2006. Mulighed for at låne cd med guide til kirken. I forbindelse
med bygning af ny sognegård i 2010 er der
fundet rester fra vikingetid og germansk
jernalder. Den nye sognegård er tegnet af
Bent Sørensen.
Juni-aug ti-fr 10-12 samt efter aftale.
56 87 17 89. www.bjaeverskovkirke.dk
1100
Efter aftale
125 RAKLEV KIRKE
Raklev Skillevej 2A, 4400 Kalundborg
Renoveret indvendigt med ny farvesætning samt glasmosaik af Maja Lisa Engelhardt 2010. Kalkfrise langs fladt bjælkeloft. Altertavle 1668. Skibsmodel af Georg Stage.
Hele året ma-fr 9-15. 28/6-9/8 også sø 11-13.
59 56 25 19. www.raklevkirke.dk
1547
28/6-9/8 sø 11-13. Rundvis-
ning i kirken 5/7 og 9/8 kl. 11.30
16/6 Koncert U2-åbenbaringer
med Die Herren kl. 19.30. 17/9 Carl Nielsen
- en musikalsk billedfortælling for fløjte og
klaver kl. 19.30.
126 VOR FRUE KIRKE
Præstegade 18, 4400 Kalundborg
Enestående femtårnet kirke opført ca.
1200-1230. Altertavle 1650 af billedskærer Lorentz Jørgensen, Holbæk.
Hele året alle dage 9-17.
www.vorfruesogn.dk
127 VÆRSLEV KIRKE
Efter aftale
gæsteparkeringskort
123 EJBY KIRKE
Værslev Bygade 28, 4400 Kalundborg
3 km S f. hovedvejen KalundborgKøbenhavn
Altertæppe og tæppe i sideskib vævet af
Grethe Balle. Præstetavle. ”Livets træ” af
Jens Galschiøt. Skoleskibet ”København”
af Erik Rasmussen. Skulpturen ”Troen og
Trøsten” af Jesper Neergaard.
Maj-okt ma-fr 9-17.
59 50 00 82. www.rørby-værslevkirke.dk
128 AARBY KIRKE
Aarbygade 30A, 4400 Kalundborg
1,5 km V f. Kalundborg-Slagelse
landevej. 6 km S f. Kalundborg
Ældste dele ca. 1200. Spor af kamin fra
højmiddelalder i kirkens nordlige kapel.
Prædikestol 1634. Fløjaltertavle, alterbordspanel og Mariaaltertavle (delvis ruin) alle fra 1500. I det tidligere Mariakapel er der fem nye malerier fra 2006 af
Birgit Olsson, Tølløse. Billederne viser Maria i forskellige kendte bibelske situationer i forhold til sin søn. Orgel 14 stemmer
Frobenius 1974.
Hele året ma-fr 9-17.
59 50 41 05. www.aarbykirke.dk
meside.
Se kirkens hjem-
129 RØRBY KIRKE
Møllevangen 1B, Rørby, 4400
Kalundborg. Umiddelbart V. f.
Kalundborg-Slagelse landevej, ca. 7 km
S. f. Kalundborg
Fornem altertavle fra førreformatorisk tid.
Sjældent velbevarede kalkmalerier i kirkens vesthvælv fra beg. af 1400-tallet.
Ma-lø 9-16. Søn- og helligdage i gudstjenestetiden.
www.rørby-værslevkirke.dk
ca. 1200
136 VALLEKILDE KIRKE
Kirkebakken 8, 4534 Hørve
En af Danmarks ældste landsbykirker. Kirken er beliggende ved Kløverstien. Alterprydelsen er et sengotisk korbuekrucifiks fra omkring 1450. I kirkeskibet
er den tidligere højrenæssancetavle fra
1598 ophængt. Præstetavle. Kirkedør fra
1200-tallet.
Hele året ti-fr 8-16, sø- og helligdage ved
gudstjenesten eller efter aftale.
59 65 62 60.
www.vallekildehoervekirker.dk
130 UBBY KIRKE
Klovbyvej 7A, Ubby, 4490 Jerslev
Ca. 10 km. S f. Kalundborg mod Sorø
rute 219
Bygherre: Esbern Snare. Altertavle Lorentz Jørgensen 1677. Romansk døbefont
af skånsk sandsten 1200. Korbuekrucifiks
ca. 1500 af St. Fugledemesteren. Selve
korset er fra 1961. Prædikestol 1621. Anders Nielsen Hatts maleri 1714 af Edel Sofie Bille med barn. Stolestader fra o. 1600.
Belysning 2006. Hele kirken blev gennemgribende restaureret i 2005/2006.
Hele året alle dage 9-15.
www.ubbykirke.dk
1179
131 GØRLEV KIRKE
Kirkevangen 14, 4281 Gørlev
Midt i Gørlev by, v. Hovedvej 22 ml.
Slagelse og Kalundborg
Kalkmalerier i korbue 1250, i våbenhus ca.
1475. Romansk døbefont. Altertavle og
prædikestol ca. 1600. Præstetavle. To runesten i våbenhus, bl.a. Gørlev-stenen.
Hele året ma-fr 9-14.
58 85 50 51.
1966
132 HALLENSLEV KIRKE
Hallenslevvej 38A, Hallenslev, 4281
Gørlev. 1 km S f. Tissø
Kirken ligger på toppen af et bakkedrag
med udsigt mod Tissø. Kirken har med
skiftende tilhørsforhold hørt ind under
flere af områdets herregårde. Altertavle, alterskranke og stolestader fra beg. af
1860´erne. Døbefont af gotlandsk kalksten. Prædikestol 1648.
Hele året alle dage 8-16.
58 85 56 87 el. 58 85 56 38.
www.hallenslevkirke.dk
133 SÆBY KIRKE
Sæbyvej 50A, 4270 Høng
Romansk kalkmaleri i apsis 1125. I nordkapel kalkmalerier ca. 1500. Sengotisk trefløjet skabsaltertavle ca. 1500. Glasmosaik Henriette Harboe 2010. Lysglobe 2000.
1/3-30/4 alle dage 7-18. 1/5-31/8 alle dage
7-21. 1/9-30/10 alle dage 7-18. 1/11-28/2 alle
dage 8-16. Rundvisning efter aftale.
58 85 27 41. www.saeby-tissoe.dk
134 HOLMSTRUP KIRKE
Holmstrup Byvej 7A, 4450 Jyderup
Ml. Holbæk og Kalundborg. 5 km S f.
Jyderup
Stor landsbykirke. Altertavle. Krucifiks.
Madonna.
Hele året ti-sø 8-16. Ma lukket.
59 27 72 69. www.holmstrupkirke.dk
1492
135 JORLØSE KIRKE
Jorløse Byvej 10B, 4470 Svebølle
1 km fra Tissø mod Svebølle
Alterbord 1500. Altertavle 1626. Sankt Mikael træfigur 1200. I sideskibet midterskab af altertavle 1400. Orgelfacade 1755.
Maj-sept alle dage 8-20. Okt-april alle dage
7-19.
59 29 40 14.
1200
137 HØRVE KIRKE
Hørve Kirkevej 12C, 4534 Hørve
Kirken er beliggende ved Kløverstien. Opført som romansk rundkirke, men pga.
mange ombygninger er særpræget forsvundet, man kan dog endnu ane det cirkulære skib. Kalkmalerier fra 1564. Altertavle fra Chr. IVs tid. Præstetavle. I kirkens tårnrum hænger en middelalderlig
altertavle med S. Laurentius 1475-1500.
Kirkeskibet er en model af Gislingebåden
- en lille vikingebåd, der blev fundet på
Lammefjorden i 1993. Skibet er bygget af
lokale folk, og hængt op i anledning af
140-året for Lammefjordens inddæmning.
Hele året ti-fr 8-16, sø- og helligdage ved
gudstjenesten eller efter aftale.
59 65 62 60
www.vallekildehoervekirker.dk
1100-tallet
138 FÅREVEJLE KIRKE
Fårevejle Kirkevej 35, 4540 Fårevejle
Mellem Holbæk og Nykøbing Sj.
Hvid middelalderkirke, som Lammefjordens bølger tidligere slikkede op ad. Smuk
udskåret altertavle fra 1641 af ukendt mester. Døbefont fra 1100-tallet. I krypten
under sideskibet hviler Jarlen af Bothwell.
Hele året ma-fr 8-15, lø-sø 9-16.
www.faarevejlekirke.dk
139 GREVINGE KIRKE
Skolebakken 2B, 4571 Grevinge
Midt imellem Holbæk og Nykøbing Sj.,
afkørsel mod Asnæs på rute 21
Kalkmaleri af Niels Larsen Stevns på korets østvæg 1924. Glasmosaik af Gerda
Swane i tårnets vestvindue. Flere medlemmer af kunstnerfamilien Swane ligger begravet ved våbenhuset. Helleristninger
på tårnmuren og kormurens østside. Pjece
om kirken i våbenhuset. Se også kirkens
hjemmeside.
Hele året alle dage 9-16.
59 65 90 02. www.grevingekirke.dk
1100-tallet
140 SKT. NIKOLAI KIRKE
Kirkestræde 2A, 4300 Holbæk
Ved siden af Sortebrødrekloster (fra
1269). I byens centrum
Altertavle af Carl Bloch. Glasmalerier af
Kræsten Iversen. 4 epitafier og mindetavler.
Hele året ti-fr 10-14, lø 10-12.
59 43 08 91. www.holbaekkirke.dk
1872
Sommerkoncerter se kirkeblad og hjemmesiden.
141 ORØ KIRKE
Bygaden 52, Orø, 4300 Holbæk. 1 km
fra Brønde havn, 2 km fra Østre færge
Dørringsbeslag 1200. Kalkmalerier og geometriske mønstre på bueribberne afdækket 2001. Gulvflise m. piscina 1250-1350.
Prædikestol 1632. Altertavle ca. 1600.
Dåbsfad af messing ca. 1600. Korbuekrucifiks m. sidefigurer 1400-tallet. Pietà ca.
1425. Præstetavle.
Hele året ti-sø 8-16.
24 60 45 25. www.oroekirke.dk
1100-tallet
17
S J Æ L L AN D
116 SNOLDELEV KIRKE
142-153
154-165
Tveje Merløse 22, 4300 Holbæk
2 km S f. Holbæk
Lille romansk kirke m. tvillingetårne bygget af Hvideslægten. Herskabsgalleri.
Prædikestol 1571. Epitafium (tidl. altertavle) af Lorenz Jørgensen 1670.
Hele året alle dage 9-15.30.
59 43 24 53 el. 59 43 62 58
www.tvejemerloesekirke.dk
ca. 1140
se kirkeblad.
Koncerter,
143 SDR. ASMINDRUP KIRKE
Hellestrupvej 36, 4390 Vipperød. 1 km
fra Skovvejen, vej 23 ml. Roskilde og
Kalundborg
Kalkmalerier fra 1400-tallet. Runesten i
kor. Krucifiks fra middelalderen.
Hele året ma-lø 8-20.
59 18 20 07 el. 21 34 47 03
www.kirkerneivipperoed.dk
1100
Efter aftale
Se hjemmeside.
144 ÅGERUP KIRKE VIPPERØD
Ågerupvej 79, 4390 Vipperød
8 km S f. Holbæk. Hovedvej 155.
Motorvej 21, frakørsel 16 el. 17
Fløjaltertavle 1509. Romansk granitdøbefont. Prædikestol (barok).
Hele året alle dage 8-20.
59 18 20 07 el. 21 46 57 02
www.kirkerneivipperoed.dk
1150
Efter aftale
Ågerup-
maleren 1520
meside.
Se hjem-
145 KIRKE SONNERUP KIRKE
Englerupvej 78, Kirke Sonnerup, 4060
Kirke Såby. 1 km fra Holbækmotorvejen
Kirken er bygget af frådsten fra den nærliggende landsby Vintre Møller. Smukke
gotiske hvælvinger fra 1400-tallet. Døbefont fra 1150. Firkantet form med et
indristet latinsk kors på den ene side og
tvillingearkader med kors på de tre andre. Gavle på bænke fra 1500-1600-tallet.
Ældste er fra 1500 placeret i kirkens sydside længst mod vest og viser en hjælmklædt mand. Altertavle og prædikestol fra
1630´erne.
Åben, når graveren er på kirkegården. Ring
evt. for nærmere oplysninger til præsten.
46 40 50 04. www.troweb.org
ca. 1150
Med hjælp
146 RYE KIRKE
Ejbyvej 12, Rye, 4060 Kirke Såby
500 m fra Munkholmvej
I apsiden/paradissiden kalkmaleri af ”Majesta Domini” - den tronende Herre. I
nordkapel maleri af H.C. Krock fra 1725
”Kristi Himmelfart” og kopi ved I.H. Cabott fra 1793 af Rafaels ”Gravlæggelsen”.
Kirken er lukket i 2015 pga. renovering.
46 40 50 04. www.troweb.org
Beg. af 1100-tallet
Er graveren til
stede, viser han gerne rundt
ca. 1200
Romanske
Med hjælp.
147 UNDLØSE KIRKE
Hovedgaden 2, Undløse, 4340 Tølløse
Kirken er bygget i 1100-tallet og voldsomt udvidet i 1400-tallet, da den var valfartskirke for en Sankt Laurentius dyrkelse. Berømte kalkmalerier fra omkr. 1425
med scener fra Kristi liv og død samt Laurentiuslegenden. Opstandelsesscenen er
fremhævet i ”Kulturkanonen”. Rigt renæssanceinventar med altertavle fra 1644 og
prædikestol fra 1643. Et stort udvalg af
stolestader fra både 1500 og 1600-tallet samt præstestol og pulpitur i kirkens
vestende.
Hele året ma-lø 8-16. Sø 8-12. Kirken har
været lukket i hele 2014 pga. restaurering af
kalkmalerier. Forventes at åbne april 2015. Se
hjemmesiden.
www.undløsekirke.dk
18
148 UGERLØSE KIRKE
Kirkevej 4, 4350 Ugerløse. 15 km S f.
Holbæk. Sidevej til Østrupvej, der er
sidevej til Holbæk-Sorø-landevejen
Døbefont ca. 1200. Prædikestol ca. 1600.
Krucifiks, sengotisk ca. 1475. Altertavle
af Carl Bloch 1881. Orgel, Busch 1884, renoveret og udbygget til 21 stemmer 2008.
Pulpitur 2008. Kirkeskib ”Norske løve”
2004. De 14 ”Via Dolorosa-stationer” i kirkecafeen, hvor der også er kirkekaffe efter
hver gudstjeneste.
Hele året alle dage 9-16.
59 18 80 74. www.ugerloesekirke.dk
1876
I sommermånederne sø 12-16
så vidt muligt
149 ALLERSLEV KIRKE
Lejrevej 17, Allerslev, 4320 Lejre
Romansk døbefont. Kalkmalerier 1300 og
1400-tallet. Prædikestol m. lydhimmel
1630. Timeglas ca. 1700. Korbuekrucifiks
1500-tallet. Alterbordspanel ca. 1600. Udskåret stoleværk ca. 1650. Gravsten i gulvet 1600-tallet. Forfatteren Martin A.
Hansen er begravet under tagdryppet S f.
kirkens kor. Sognehus med graverkontor
ved kirken.
April alle dage 7-18. Maj-august alle dage
7-20. Sept alle dage 7-18. Okt-marts alle
dage 8-16.
46 48 03 41 el. 23 30 13 41. www.o-a-p.dk
1100-tallet
150 BOESLUNDE KIRKE
Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde
Ml. Skælskør og Korsør
Borgbjerg mindepark. Absalon-stenen.
Helligkilde. Altertavle af Niels Skovgaard
1924. Korstole 1400-1500. Orgel Frobenius 10 stemmer.
Hele året ma-fr 8-15.
24 43 89 15 (graveren).
www.boeslundekirke.dk
Udendørs provstigudstjeneste i Borgbjerg Mindepark, vest for
kirken, 2. pinsedag kl. 10.30.
151 FLAKKEBJERG KIRKE
Snekkerupvej 2, Flakkebjerg, 4200
Slagelse. 10 km S f. Slagelse
Romansk kampestensbygning med en
usædvanlig skæv grundplan. Romansk kor
og skib med sengotiske tilbygninger fra o.
1500. Kalkmalerier fra 1200-1400-tallet.
Granitdøbefont. Altertavle i højrenæssance 1610-20. Prædikestol i ungrenæssance
1584. Klokke 1495.
Hele året alle dage 8-16.
www.flakkebjergsogn.dk
152 SKT. NICOLAI KIRKE SKÆLSKØR
Gammelgade 2, 4230 Skælskør
Altertavle renoveret. Præstetavle. 3 skibsmodeller. Orgel Frobenius. 3 gravsten i våbenhus (tårnrum).
Hele året alle dage 8-18.
26 71 53 65. www.sesogne.dk
1230
Kirkekoncerter hver torsdag i juli måned kl. 20. Gratis adgang.
153 FYRENDAL KIRKE
Fyrendalvej 16, Tornemark, 4262
Sandved. 3 km Ø f. Næstved-Skælskør
landevej. Frakørsel mod TornemarkSandved
Korgitter 1640 og degnestol af Abel
Schrøder. Prædikestol 1616 af Anders
Hatt, Roskilde. Korbuekrucifiks 1500.
Hele året fra morgen- til aftenringning.
55 45 60 91.
www.kvislemark-fyrendal-foerslev.dk
Se hjemmesiden.
154 KVISLEMARK KIRKE
Kvislemarkvej 10A, Kvislemark, 4262
Sandved. 5 km Ø f. Næstved-Skælskør
landevej. Frakørsel mod Tornemark/
Sandved
Kalkmalerier, 1400 Kongstedmaleren. Renæssance altertavle og døbefont 1615,
Anders Hatt Roskilde. Prædikestol 1635,
bruskbarok. Præstetavle 1520-2009.
Hele året fra morgen- til aftenringning.
55 45 60 91.
www.kvislemark-fyrendal-foerslev.dk
Se hjemmesiden.
155 FØRSLEV KIRKE
Førslevvej 33A, Førslev, 4250
Fuglebjerg. 1 km V f. Næstved-Slagelse
landevej ved Fuglebjerg
Kalkmalerier 1200 og Førslevmesteren
1400. Altertavle og prædikestol træskærerarbejde fra Abel Schrøders værksted.
Korbuekrucifiks 1600. Altertavleudkast af
Soli Madsen.
Hele året fra morgen- til aftenringning.
55 45 60 91.
www.kvislemark-fyrendal-foerslev.dk
Se hjemmesiden.
156 FUGLEBJERG KIRKE
Næstvedvej 2, 4250 Fuglebjerg
Prædikestol fra 1632. Stort krucifiks fra
omkring 1450. 800 år gammel døbefont.
Katekismusaltertavle fra ca. 1590. Smuk
kirkegård.
Åben, når der er personale på kirkegården.
For nærmere information ring på tlf.
55 45 41 10 ma-fr 8-15.
www.fuglebjergkirke.dk
Se hjemmeside.
157 GIMLINGE KIRKE
Kirkestræde 3A, Gimlinge, 4200
Slagelse. Landevej Slagelse-Næstved
(22). 4 km S f. Sørbymagle. 12 km SØ
f. Slagelse
Korbuekrucifiksgruppe 1425. Prædikestol
m. våbenskjold 1594. Altertavle 1600. Epitafium Hugo Lützow 1693. Malmlysekrone
1694. Præstetavle siden reformationen.
C.S. Qvistgaards gravsted.
Hele året alle dage 8-16.
58 18 61 93. www.gimlingekirke.dk
160 OTTESTRUP KIRKE
Ottestrupvej 4A, 4200 Slagelse. 5 km
fra Slagelse mod Sorø. E20, frakørsel 38
Kalkmalerier i koret af Kongstedmaleren
ca. 1430. Skibets malerier af Vinderslevmesteren ca. 1500. Altertavle: Højrenæssance fra 1597 med dele af gotisk tavle
fra 1475. Den gotiske tavle i midterskabet
er en reliefskåret fremstilling af de hellige
trekonger, der bringer gaver til Jesusbarnet. Sidefløjene har figurer af de tolv disciple. Prædikestol fra 1624.
April-okt alle dage 9-16.
58 54 41 60 el. 58 53 36 07.
www.ottestrupkirke.dk
1100-1200
161 LYNGE KIRKE
Lyngevej 6, 4180 Sorø. Tæt på
Skælskørvej, i forlængelse af vejen
gennem Sorø og bydelen Frederiksberg
Præste- og bispetavle i korbuen. 3 skulpturer samt krucifiks fra middelalderen. Bemalet prædikestol ca. 1680. Maleri og epitafium 1600-tallet. Orgel Marcussen &
Søn 1989.
Hele året alle dage 8-16.
24 52 36 63 el. 57 83 23 66.
www.lynge-kirke.dk
162 VESTER BROBY KIRKE
Strandvejen 17A, Vester Broby, 4180
Sorø. 8 km fra Sorø mod Næstved.
Frakørsel lige inden Susåen
Meget fine kalkmalerier fra ca. 1150 og
frem til 1400 årene. Medaljon forestiller Gud, som skaber dyrene. I apsis findes
et romansk maleri, der fremstiller Kristus
som konge, indrammet i en regnbueoval,
en mandorla.
1/4-30/9 alle dage 8-17. 1/10-31/3 alle dage
8-16.
57 64 81 00. www.vester-broby.dk
1409 og tidl.
158 SCT. MIKKELS KIRKE
Rosengade 4A, 4200 Slagelse
Afkørsel 38 og 39 fra motorvej E20
Den nuværende kirke bygget af munkesten
i gotisk stil med kor og to sideskibe. Sengotisk tårn fra 1400-tallet, dog med et andet spir end oprindeligt. I koret glasmalerier 1903 og nadverbillede 1729 samt korkrucifiks 1525. Fra renæssancen prædikestol
1614 og døbefont med fonthimmel 1610 alt med pragtfulde billedskærerarbejder. På
det nye alter fra 2005 Frederik II´s bibel fra
1589 og altersølv (kun fremme ved gudstjenester): kalk 1592, kande 1611, disk 1749.
Langs væggene en del gravsten, der opr.
har ligget i kirkens gulv, foruden epitafier.
To skibsmodeller ophængt i kirkeskibene.
Orgel 1961, P.G. Andersen, 33 stemmer fordelt over 3 manualer og pedal. Overfor kirken: Kirkeladen fra omkr. 1500 med mindeplade for Slagelses berømteste disciple bl.a. H.C. Andersen og B.S. Ingemann. Bygningen er i dag kirkekontor.
April-sept ma-fr 9-16. Lø 9-12. Okt-marts mafr 9-13. Lø 9-12. Søn- og helligdage kun ved
gudstjenesten.
58 52 05 11. www.sctmikkels.dk
ca. 1333
hjemmeside
Se kirkens
Se kirkens hjemmeside.
159 SØNDERUP KIRKE
Sønderupvej 6, 4200 Slagelse
8 km fra Slagelse ad Nykøbingvej
Smuk middelalderkirke - højt beliggende med en særdeles flot kirkegård og en
gammel præstegård, der danner baggrund
for kirken.
Hele året ti-fr 8-16. Lø-sø efter aftale.
58 52 49 70 (formand) el. 21 67 58 93
(graveren) el. 58 26 70 85 (præsten).
www.soenderupkirke.dk
1200
lovsfest 14-18.
163 SLAGLILLE KIRKE
Slaglillevej 1, 4173 Fjenneslev
Ved vej 150 ml. Ringsted og Sorø. Ca. 6
km fra Sorø
Flotte kalkmalerier ca. 1200. Prædikestol 1590. Altertavle med den opstandne Kristus malet af Constantin Hansen i
1866. Romansk døbefont. Smukt krucifiks.
Gravminde for polske flyvere fra 2. verdenskrig. Gravsted for C.C. Alberti 1890.
1/4-31/10 ti-lø 8-15. Resten af året efter
aftale.
51 20 32 16 (ti-lø¸ 8-15).
www.slaglille-kirke.dk
164 FJENNESLEV KIRKE
Langtoftevej 3, 4173 Fjenneslev. Ca. 1
km fra vej 150 ml. Sorø og Ringsted
Kirken er bygget af Hvideslægten og kendt
for sine 2 tårne. Kalkmalerier 1200. 2 høje
smukt forarbejdede granitsøjler. Krucifiks
af Claus Berg. Ved kirkegården mindelund
for Hvide-slægten.
April-okt ti-lø 8-16. Nov-marts efter aftale.
57 80 86 05. www.fjenneslev-kirke.dk
Kirkens graver fortæller gerne om
kirken efter aftale
165 GYRSTINGE KIRKE
Gyrstinge Bygade 27, 4100 Ringsted
10 km N f. Ringsted. 5 km fra HolbækRingsted landevejen
Romansk kor og skib. Rankeslyng på buer
og ribber. Soltegn. Prædikestol højrenæssance 1600. Kirkeskib. Alterudsmykning
af Grethe Bagge indviet i 2009. Et projekt
hun vandt guldmedalje for i 1950.
Hele året ma-lø 9-16.
57 84 52 12 el. 57 80 94 57.
5/6 Grund-
19
S J Æ L L AN D
142 TVEJE MERLØSE KIRKE
166-176
177-186
Kastrupvej 14, 4100 Ringsted
Midt i landsbyen. 7 km N f. Ringsted.
E20, frakørsel 36 mod Holbæk
Træskærerarb. ca. 1525. Malmdøbefont
1300-tallet. Monstransskab 1527. Altertavle og prædikestol ca. 1600. Broncerelief af Erik Heide. Altertæppe og brudetæppe fra 2010, tegnet af Ulrich Rössing. Knud Lavards Kapel (ruin) 900 m Ø
f. kirken.
April-okt ti-fr fra morgen- til aftenringning.
57 60 01 57. www.haraldstedkirke.dk
Sct. Bendtsgade 9, 4100 Ringsted
Ringsted Midtby. Afkørsel 36, motorvej
E20
Danmarks første kongekirke - Valdemarernes store gravkirke med talrige kongegrave. Landets første teglstenskirke. Enestående kalkmalerier i koret fra ca. 1268 og i
korsskæringen fra ca. 1300. Altertavle fra
1699 og prædikestol fra 1609. Romansk
døbefont fra 1153-1164. Munkestole i koret fra benediktinerklostret ca. 1400 med
træsnitstavler med bibelske billeder. Nyindrettet museumskapel og glasmontre
med messehagler fra 1600-1800. Kopi af
Dagmarkorset og den originale blyplade med inskription fra Kong Valdemar den
Stores grav. Mindetavle og maleri af Joakim Skovgaard for Dronning Dagmar. Flere epitafier og adskillige gravsten, deriblandt Danmarks største. Orgel Poul Gerhard Andersen 1969-70, 46 stemmer.
Klosterhave.
1/5-15/9 alle dage 10-17. 16/9-30/4 ma-fr
11-13, lø-sø 13-15.
57 61 40 19 el. 57 61 11 61.
www.sctbendtskirke.dk
Se hjem-
1878
Efter aftale
der er personale
Når
Når der er personale
172 FAXE KIRKE
Kirketorvet 11, 4640 Faxe
Kalkmalerier 1500 i våbenhus. Nyfundne
kalkmalerier ca. 1500 i skibets vestside
restaureret 2006. Altertavle 1717. Prædikestol Abel Schrøder 1615. Romansk døbefont. Romansk døroverligger m. dyremotiver i sideskib. Herskabsstol for Rosendal Gods. Orgel Marcussen og Søn 2007,
21 stemmer.
Hele året ma-to 9-15, fr 9-13.
56 71 35 52. www.faxekirke.dk
For koncerter og andre
arrangementer se kirkens hjemmeside.
173 KONGSTED KIRKE
Dyssevej 2, Kongsted, 4683 Rønnede
3 km Ø f. E47/55, frakørsel 37
Kalkmalerier: Kongstedmesteren ca. 1430
og Brarupmesteren ca. 1500. Døbefont
1200-tallet. Altertavle 1600 Bertel Snedker. Korgitter og prædikestol 1619 E.
Schrøder. Herskabsstole m. våbenskjold.
1/4-30/9 alle dage 8-18. 1/10-31/3 alle dage
8-16.
56 71 11 56. www.kongstedkirke.dk
174 RISLEV KIRKE
Rislevvej 18, 4700 Næstved
3 km N for Næstved
En moderne middelalderkirke. Jernbeslået
monstranskab i våbenhuset. Nyt alter og
kor fra 2011.
1/4-26/10 ti, on, fr og lø 8-16.
20 44 04 90. www.rislevkirke.dk
Kildevej 1A, 4653 Karise
20 km S f. Køge ad landevej 209
Prædikestol 1630. Antependium og kortæppe af Vibeke Gregers 1997. Orgel Marcussen & Søn. Præstetavle. Det Moltkeske
Gravkapel kan beses maj-okt gennem låge.
Sommertid ma-lø 8-16. Vintertid ma-lø 9-15.
Søn- og helligdage v. gudstjeneste.
56 78 82 67. www.tryggevaeldeprovsti.dk/
index.php?id=1722
Ældste
Sct. Peders Kirkeplads 16, 4700
Næstved. Tæt ved Axeltorv i byens
centrum og overfor Hotel Vinhuset
Mange kalkmalerier bl.a. Valdemar Atterdag. Mange epitafier. Prædikestol fra
1671. Stolestader (munkestole) fra ca.
1500. Fornem ”lysearm” fra 1696, skænket af Hans Hornemann.
1/6-31/8 ma-fr 10-15, lø 10-13. Resten af året
ma-fr 10-12, lø 10-13.
Kirken er lukket hele 2015 pga. renovering.
Se hjemmeside for åbning.
29 46 13 62 (kirketjener) el. 55 72 31 90
(kirkekontoret). www.sct.pederskirke.dk
170 SANKT KATHARINA KIRKE
- STORE HEDDINGE
Kirketorvet 9, 4660 Store Heddinge
3 km Ø f. rute 261, hovedvejen mellem
Køge og Rødvig Stevns
En af Danmarks få kirker med oktogonformet (8-kantet) kirkerum. Altertavlen er et
maleri af J.L. Lund fra 1836. Celebrantstol
1525. Bronzestøbt døbefont 1867. Orgel
Frobenius. Orgel Knud Olsen 1877.
Hele året ti-fr 9-15, lø-sø 9-15, ma lukket. Kirkegården omkring kirken er lukket for adgang
fr 15-09 og lø 15-09.
56 50 30 25. www.sanktkatharinakirke.dk
Se hjem-
Holsted Allé 1, 4700 Næstved
Over for Næstved Storcenter/Køgevej
Granitdøbefont m. tovsnoning 1200. Altertavle i glasmosaik og bronzedåbsfad af
Maja Lisa Engelhardt. Vridsløse Kirkeruin 2
km N f. kirken.
Hele året ti-fr 9.30-13, to også 15.30-18. Sø
10-12.
55 77 60 27. www.holstedkirke.dk
2001
Herlufsholm Allé 182, 4700 Næstved
Opr. klosterkirke som ejes af Stiftelsen
for Herlufsholm Skole og Gods. Kirken er
sognekirke for Herlufsholm Sogn. Flere
gravmæler for bl.a. Herluf Trolle, Birgitte Gøye og Marcus Gøye. Prædikestolen
fra 1623, der bæres af Moses med lovens
tavler er fra Abel Schrøders værksteder i
Næstved. Altertavle med elfenbenskrucifiks fra 1220. Døbefont af gotlandsk kalksten fra 1250. Nye kirketekstiler af Martin
Nannestad 2012 bestående af lang løber i
kor og skib, kortæppe, knæfald og 4 antependier i de liturgiske farver: lilla, hvid,
grøn og rød.
1/5-30/9 ti-lø 10-14, torsdag dog 11-14. 1/1030/4 ti-lø 10-12, torsdag dog 11-13. Hele året
sø- og helligdage 10-12.
55 72 89 74. www.herlufsholmkirke.dk
mesiden.
Kattebjerg 2, 4700 Næstved
I byens centrum
Abel Schrøder altertavle og prædikestol
1667. Kalkmaleri af Sct. Morten. Korbuekrucifiks 1520. Døbefont 1515. Orgel Frobenius. Præstetavle.
Hele året ti-fr 9-13. 1/7-1/9 ti-fr 9-16 samt
lø 10-13.
55 73 57 39. www.sanktmortenskirke.dk
180 SKT. JØRGENS KIRKE
175 HOLSTED KIRKE
176 HERLUFSHOLM KIRKE
1275
20
178 SCT. PEDERS KIRKE,
NÆSTVED
Kirketjeneren
ca. 1200
169 KARISE KIRKE
ca. 1200
mesiden.
Vallensved Bygade 39, 4700 Næstved
8 km V f. Næstved på landevej 22 mod
Slagelse. 1 km fra Fodsporet (nedlagt
jernbane) cykelsti
Kalkmalerier fra 1500. Altertavle fra ca.
1600. Gotisk korbuekrucifiks fra 1250.
Sengotisk korbuekrucifiks fra 1525. Moderne lysekroner fra 1996. Præstetavle.
Hele året alle dage 9-16.
23 74 73 72 (ti-fr bedst 12-13).
179 SCT. MORTENS KIRKE
Kirkepladsen 8B, 4690 Haslev
6 km V f. E47, frakørsel 35 og 36
Prædikestol 1579. Kirkestole 1560. På
nordvæggen Golgatha-billede af Sven Havsteen-Mikkelsen 1996. I tårnet Mariaklokke 1360.
Hele året alle dage 9-15.
56 31 51 62. www.haslevkirke.dk
Efter aftale
177 VALLENSVED KIRKE
Kirketjeneren
Efter aftale
168 HASLEV KIRKE
1261
183 SNESERE KIRKE
Hovedgaden 13C, 4654 Faxe Ladeplads
Midt i byen Faxe Ladeplads
Altermalerier ”Kristi Himmelfart” 2002 og
altertæppe ”Moses skuer Guds herlighed
bagfra” 2002 af kunstneren Maja Lisa Engelhardt.
Hele året ma-lø 8-16, sø 9.30-16.
56 71 72 86 el. 56 71 60 83.
www.hylleholtkirke.dk
26/4 Forårskoncert med Ro-ko-go koret
kl. 16. 25/10 Børnekoncert kl. 17.
167 SCT. BENDTS KIRKE
1170
meside.
171 HYLLEHOLT KIRKE
Se hjem-
Parkvej 101, 4700 Næstved
Næstved Syd
Lyskomposition med ca. 1600 små elektriske pærer som altertavle af billedkunstner Mogens Jørgensen 1997. 11-kantet døbefont fra ca. 1300. Krucifiks i støbejern af Knud Heide 2000. Spiralformet
lysglobe 2003. I forhallen farvestrålende billede ”Se jeg er med jer alle dage”
malet af Susanne Krage 1999. Vægtæppe med Skt. Jørgen og dragen af Thetis
Blacker. Orgel Carsten Lund 1985.
Hele året ma-fr 9.30-13 eller efter aftale.
55 73 71 10. www.sjkn.dk
1978
181 VEJLØ KIRKE
Vejløvej 67A, 4700 Næstved
Andreas-tavle fra o. 1500. Slattenpatten,
figur, der bærer prædikestolen, skåret af
Abel Schrøder o. 1669. Firkantet skånsk
døbefont.
Hele året alle dage 8-16. Udenfor åbningstid
kan nøgle hentes i præstegården bag ved
kirken.
55 70 00 31. www.vejloe-kirke.dk
182 MOGENSTRUP KIRKE
Kirkeskovvej 6, Mogenstrup, 4700
Næstved. E47/E55, frakørsel 39 mod
Næstved
Gammel valfartskirke pga. Skt. Mogens
Kilde og dens - mente man - helbredende
kraft. Den gamle kildeblok ses i våbenhuset. Prædikestol fra Abel Schrøders værksted 1633. Kalkmalerier 1425 og 1480.
Hele året ti-fr 8-16.
55 54 00 25. www.mogenstrupkirke.dk
Snesere Torpvej 1, Snesere, 4733
Tappernøje. 3 km V f. Tappernøje.
E47/55, frakørsel 38
Usædvanlig lang ca. 50 m, og dermed
Danmarks næstlængste landsbykirke. Korbuekrucifiks af Næstved Madonna Mesteren 1300. Malet degnestol 1575. Prædikestol højrenæssancesnitværk fra det Schrøderske Værksted i Næstved. Kirkeur m.
én viser 1600-tallet. 4 m høj elmetræsfigur af Peters fiskefangst. Gravsten for Paludan-Møller. Kæmpe sten på fællesgrav
m. motiv fra kirkens dåbsfad: springende hjort (døden og det evige liv). På kirkegården findes mange smukke kroge med
stauder, stenarrangementer og bænke. Efter en gennemgribende restaurering forventes kirken åbnet i påsken 2015, og herefter kan ses ny terrazzokunst i det nylagte kirkegulv: ”Livets kilde” løber fra døbefonten gennem hele kirken og ud i våbenhuset.
Hele året ti-lø 8-16.
55 96 51 08. www.sneserekirke.dk
184 JUNGSHOVED KIRKE
Hovmarken 4A, 4720 Præstø
3,5 km fra afkørsel mod Jungshoved fra
Præstø-Kalvehavevejen
Kirken nævnes første gang i Valdemars
Jordebog år 1231. Tårnet, der blev påbegyndt i sidste halvdel af 1400-tallet, er
bygget mod nord. Kalkmalerier med morsomme og naive malerier fra sengotisk
tid. I koret også kalkmalerier med korsfæstelsesgruppe, samt narrehoveder med
bjælder i huen i to af hjørnerne på hvælvene. Altertavlen er et relief af Bertel
Thorvaldsen, der i julen 1839 blev indsat
i rammen fra tidligere altertavle skåret af
Bårse Herreds snedker omkring 1590. Firkantet døbefont af brændt ler i nyklassicistisk stil med motiver af Bertel Thorvaldsen på hver af de 4 sider. Prædikestol
fra 1605-1610 skåret i højrenæssancestil
af Abel Schrøders værksted i Næstved. Orgel Frederiksborg Orgelbyggeri 1969. I flere århundreder var kirken nært knyttet til
Jungshoved Slot, der blev ødelagt under
svenskernes hærgen omkring 1660 og endelig nedrevet ca. 1717. I dag er den tilstødende slotsbanke et fredet fortidsminde.
Hele året ti-fr 8-16.
55 99 60 17 el. [email protected]
www.jungshovedkirke.dk
ca. 1225-1250
Kontakt ovenstående for rundvisning af grupper.
185 UDBY KIRKE
Pasmergårdsvej 13, Udby, 4750 Lundby
9 km N f. Vordingborg. Hovedvej 151.
E47/55, frakørsel 40
Katekismus altertavle. Nyrestaurerede kalkmalerier. Grundtvigs Mindestuer i præstegården - åbningstider: Juni og
september hver torsdag og 1. sø i måneden 13-15.30. Juli og august hver to og sø
13-15.30. Åbent for grupper hele året efter aftale.
Kirken er åben alle dage 8-18. Kirken forventes lukket pga. renovering fra juni-oktober.
Præcise datoer findes på hjemmesiden.
55 98 11 84 (Grundtvigs mindestuer)/
55 98 10 19 (sognepræst)
www.udbykirke.dk
1300
186 KASTRUP KIRKE
Sct. Clemensvej 63, 4760 Vordingborg
3 km fra Vordingborg mod Næstved ad
landevej 22. Th. ad Sct. Clemensvej ca.
2 km
Sct. Clemens altertavle. Granitdøbefont
med inskription. Unggotisk krucifiks. Prædikestol med evangelistsymboler og lydhimmel og timeglas med sand fra Dueodde. Kirkegangskonestol i våbenhuset.
Klokke fra 1476. Tyskergrave Ø f. kirkegården.
1/6-1/9 ti-to 9-15.
www.kastrupkirke.dk
21
S J Æ L L AN D
166 HARALDSTED KIRKE
187-197
198-210
1891
189 KALVEHAVE KIRKE
Kirkevejen 2, 4771 Kalvehave
E47/55, frakørsel 41 mod Møn
Altertavle, højrenæssance ca. 1590 af Bårse Herreds Snedker. Prædikestol bruskbarok 1639. Krucifiks delvis af Næstved Madonna Mesteren ca. 1300. Helligkilde.
1/5-31/10 ti-to 9-15 og fr 9-12 eller efter aftale. Sommerperiode se også nedenfor.
55 39 50 37. www.kalvehavekirke.dk
1225-1250
23/6-7/8 ti-fr 13.30-
16.30
190 BORRE KIRKE
Klintevej 374, 4791 Borre
Ud til Klintevej, rute 287
Senromansk teglstenskirke. Senrenæssance altertavle fra 1627. Prædikestol i højrenæssancestil 1591. Tårnur fra 1596 med
kun én viser. Lokal udstilling i koret. Musik i kirken i åbningstiden.
Hele året ti-fr 8-16 samt under gudstjenesten.
55 81 26 03. www.borrekirke.dk
mo sept. Se hjemmesiden.
Høstmarked ulti-
191 MAGLEBY KIRKE
Klintevej 500, 4791 Borre
Ud til Klintevej, rute 287
Romansk munkestensbygning. Skib og tårn
er fra omkr. 1200-1250. Oprindelig med
tvillingetårn, som i dag er dækket af skalmur. I det 15. og 16. årh. omdannes kirken
til gotisk stil. Sakristi og våbenhus fra
1400-tallet. Altertavle i højrenæssancestil
fra 1598. Musik i kirken i åbningstiden.
Ma, ti, to og fr 8-16 samt under gudstjenesten. Kirken vil være lukket fra pinse til ca. 1.
sø i advent i 2015 pga. renovering.
55 81 20 82. www.maglebykirke.dk
Høstmarked ultimo
september. Se hjemmeside.
192 BOGØ KIRKE
Bogø Hovedgade 177, 4793 Bogø By
I den nordlige ende af hovedgaden
Smuk middelalderkirke, seværdig gl. kirkegård med storslået udsigt over vandet
til Sjælland.
Hele året alle dage 8-18.
www.bogoekirke.dk
22
Kippingevej 40, Kippinge, 4840 Nr.
Alslev
Kirken var i middelalderen en berømt valfartskirke, fordi den ejede nogle dråber af
Kristi blod. Efter reformationen knyttedes
kulten til en Maria-tavle og Sankt Sørens
kilde helt op til beg. af 1800-tallet. Prædikestol 1631. Altertavle 1633. Døbefont
og dåbshimmel af træ 1635. Alle disse
træarbejder udført af Jørgen Ringnis. To
korbuekrucifikser, et fra midt 1300-tallet
og et fra o. 1400. Kalkmalerier i korhvælvet fra o. 1300. Gotlandsk kalkstensfont
med fire hoveder på foden i vestkapellet.
Sommertid alle dage 7-20. Vintertid alle dage
8-16.
54 43 10 06 el. 22 94 25 19.
www.nordvestfalsterpastorat.dk el.
www.kippinge-kirke.dk
ca. 1200-1300
188 PETERSKIRKEN
Skovstræde 20, 4773 Stensved
Motorvej E47, afkørsel 41 mod Møn
Altertavle af Joakim Skovgaard. Orgel A.
H. Busch & Sønner. Skibsmodel.
28/6-5/8 ti-fr kl. 10-14 eller efter aftale.
55 38 61 57. www.stensbykirke.dk
198 KIPPINGE KIRKE
199 VÅLSE KIRKE
193 STUBBEKØBING KIRKE
Torvet 5, 4850 Stubbekøbing
Motorvej E47/E55, afkørsel 43
Kalkmalerier 1400. Korgitter 1620 med
krucifiks 1450. Monstransskab 1400. Prædikestol 1634. Se brochure med cykelrute mellem 5 kirker i området på kirkens
hjemmeside under links.
Hele året alle dage 8-16.
54 44 12 30.
www.stubbekoebing-maglebraende.dk
194 MAGLEBRÆNDE KIRKE
Byvej 1, 4850 Maglebrænde. 3 km fra
Stubbekøbing. Vej 271 Nykøbingvej ml.
Stubbekøbing og Nykøbing
Kalkmaleri af S. Kristoforus på kirkens
nordvæg ca. 1390. Senrenæssance altertavle ca. 1625. Gipsfigur efter Thorvaldsens Kristus. Maleri med Madonna og
barnet af Lars Physant 2002. Se brochure
med cykelrute mellem 5 kirker i området
på kirkens hjemmeside under links.
Hele året ti-fr 9-16.
54 44 12 30.
www.stubbekoebing-maglebraende.dk
195 HORBELEV KIRKE
Bønnetvej 1, 4871 Horbelev. 14 km NØ
for Nykøbing F. landevej Grønsundsvej.
Motorvej E47 afkørsel 44
Trefløjet Maria-altertavle 1400-tallet. Altertavle 1640. 8-kantet døbefont ca.
1400. Se brochure med cykelrute mellem 5
kirker i området på kirkens hjemmeside.
Hele året alle dage 9-16.
www.horbelevkirke.dk
196 ESKILSTRUP KIRKE
Vestergade 28A, 4863 Eskilstrup
Afkørsel 44, E47 Sydmotorvejen Falster
Lyserød kalket kirke. Senromansk 3-sidet apsis. Kor, skib og tårn bygget i gotisk stil. Kalkmalerier ca. 1300. Altertavle
1617. Prædikestol af Jørgen Ringnis 1639.
Døbefont 1872. Skibsmodel. Solur. Præstetavle. Orgel 1981. Tekstiler 2005. Vandkunst 2008.
1/4-30/9 ti-fr 9-16 eller efter aftale.
40 43 15 88 (graveren).
1200
197 ØNSLEV KIRKE
Nykøbingvej 83A, Ønslev, 4863
Eskilstrup. E55 ml. Nørre Alslev og
Nykøbing F
Kirken er påbegyndt opført i 1200-tallet.
Unggotisk kor og skib samt sengotisk tårn
og våbenhus. Hvidkalket og nyrestaureret
i efteråret 2009/foråret 2010. Døbefont af
gotlandsk kalksten 1300. Altertavle i højrenæssance 1620. Ny præstetavle og messehagel 2010. Gravsten udtaget af mur
og nu ophængt. Vindue i nordside åbnet.
Smuk kirkegård.
1/4-30/9 ti-fr 10-16 eller efter aftale.
23 65 14 50.
Østervej 1A, 4840 Nr. Alslev
Kirken er viet til Sankt Olav, en norsk konge. Flot 3-fløjet altertavle fra 1450. Granitdøbefont fra tidlig middelalder. Prædikestol med lydhimmel skåret af Jørgen
Ringnis med 4 relieffer 1631. Korbuekrucifiks fra begyndelsen af 1300-tallet. Tre
store gravsten over 3 præster og deres familier i koret. Præstetavle. Frobenius-orgel 1954. To klokker fra 1400-tallet.
Åben, når graveren er på arbejde.
23 42 46 56 (graveren) el. 22 94 25 19.
www.nordvestfalsterpastorat.dk
1200
200 MAJBØLLE KIRKE
Majbølle Byvej 55, 4862 Guldborg. Tæt
på afkørsel 55 på E47 sydmotorvejen
I katolsk tid indviet til Skt. Anna. Romansk granitdøbefont. Indmuret gravsten
med indskrift. Præstetavler. Skibsmodeller. Hans Hove klokke.
1/4-31/12 ma-fr dage 8-16. 1/4-1/10 også
lø-sø 8-16.
22 11 87 08 el. 54 77 02 35.
www.majboellevigsnaes.dk
ca. 1250
Kontakt tlf. 22 11 87 08
201 TINGSTED KIRKE
Tingbanken 9A, Tingsted, 4800
Nykøbing F. 7 km N f. Nykøbing F. 3
km fra E55, frakørsel i Stubberup mod
Tingsted
Kalkmalerier. Altertavle og prædikestol
1600-tallet.
Hele året alle dage 8-16.
54 43 93 06. www.tingstedkirke.dk
1160
Elmelundemesteren
202 IDESTRUP KIRKE
Møllevej 22A, 4872 Idestrup
Centralt i Idestrup
Døbefont 1946. Begravelseskranse.
Hele året ma-to 8-16, fr 8-13.
54 14 80 77.
205 KETTINGE KIRKE
Præstegårdsstræde 4, 4892 Kettinge
Ved Kettingevej, amtsvej 297
Kalkmalerier i hele kirken (Elmelundemester/elev?) ca. 1520. Altertavle og prædikestol ca. 1600.
Hele året ma-lø 8.30-15.30.
54 87 32 27.
1200
206 NYSTED KIRKE
Østergade 24B, 4880 Nysted
Centralt i Nysted by
Stort krucifiks ca. 1250. Prædikestol beg.
af 1600-tallet. Bruskbarokalter 1694.
Orgelforside 1700-tallets slutn.
Raben-Levetzauernes gravkapel fra
1700-tallet. Nyt sognehus fra 2012.
1/4-30/9 alle dage 8-18.
54 87 13 41. www.nysted-vantorekirker.dk
1300
Musikandagt hver onsdag
kl. 16.30 i juli-aug.
207 TIRSTED KIRKE
Tirsted Kirkevej 2, Tirsted, 4970 Rødby
6 km V f. E47, frakørsel 49
Romansk fritliggende landsbykirke i teglsten fra o. 1200 med mange detaljer. Sjældent romansk tårn. Enestående kalkmalerier i koret fra o. 1400-1425 med 46 indrammede kvadratiske felter med scener
fra Det gamle og det nye Testamente. I de
oprindelige sidealternicher ses to træfigurer fra o. 1515, der forestiller Maria og
Johannes Døberen. Prædikestol og herskabsstol med våbenskjold fra renæssancen. Tirsted-stenen, Danmarks næststørste runesten, var indtil o. 1650 indmuret i
den middelalderlige kirkegårdsmur. Stenen
står nu i Nationalmuseets runehal.
Åben i graverens arbejdstid og efter aftale på
tlf. 54 60 81 43 el. 40 97 42 50.
www.tvhs.mono.net
1200
208 VESTERBORG KIRKE
Rosningevej 2, 4953 Vesterborg
Lolland-Falsters første rigtige bispesæde
(1805 - 31). I begyndelsen af 1800-tallet
større ombygning: vinduer, tagrytter, altertavle. I kirken mindetavle for Vesterborg Lærerseminariums grundlæggere:
C.D.F. Reventlow, A. Hansen og P.O. Boisen. På kirkegården biskop P. O. Boisens
familiegravsted.
Hele året ti-to 8-15 og fr 8-12.
54 93 92 48. www.vesterborgkirke.dk
1400
209 SANKT NIKOLAI KIRKE
Nordenkirke 4, 4900 Nakskov
Ved Axeltorv
Købstadskirke. Ældste del fra 1200-tallet, færdigbygget 1653. Inventar: Billedskærerarbejder fra 1. halvdel af 1600-tallet. Lorentz-orgel fra 1648. Pengeblok
fra 1573.
Maj-okt ma 10-16, ti-fr 8-16 og lø 8-12.
Nov-marts ti-fr 8-16, lørdag 8-12.
30 73 43 88 (kirketjener).
www.nakskovkirke.dk
1200
203 KLOSTERKIRKEN
Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F.
Motorvej E47, afkørsel 44, Nykøbing
Falster centrum
Anetavle med dronning Sophie og familie.
Altertavle. Epitafium med billede af Lucas
Cranach d. æ. Døbefont.
Maj-aug alle dage 10-17.30. Sept-april alle
dage 10-16.
54 86 18 25. www.nyk-f-kirke.dk
ca. 1470
204 TOREBY KIRKE
210 LANGØ KIRKE
Vester Oddevej 5A, Langø, 4900
Nakskov. 12 km V f. Nakskov
Enkel, lille kirke ved fiskerleje, der ligger
nær cykelrute og primitiv teltplads. Ny
fritstående klokkestabel 1999. Smuk udsigt over Noret.
Hele året alle dage 9-17. Sommer alle dage
8-20.
54 94 80 19. www.vestenskov.dk
1901
Strandgudstjeneste og havnegudstjeneste: Se opslag og
hjemmeside.
Torebyvej 56A, 4891 Toreby L.
7 km f. Nykøbing F. 11 km f. Sakskøbing
Korsgruppe 1250. Kalkmalerier i sakristi 1400. Alterbillede Perugino/Küchler
1495/1849. Prædikestol Ringnis 1645.
Ma-to 9-12.30 el. efter aftale med kirkekontoret tlf. 54 86 92 04. 3. juli - 30.aug også
fr-sø 10-16.
www.torebysogn.dk
23
FALS T E R
Kirketorvet 14A, 4760 Vordingborg
Ca. 8 km fra E20 afkørsel 40 mod
Vordingborg ad Københavnsvej, derefter
ad Algade
Kirken er genåbnet efter en større instandsættelse. Kirkens ældste del er fra
1432 med tilbygninger omkring år 1600
og 1700. ”Anna Selvtredie-tavle” fra ca.
1470. Kalkmalerier tillagt ”Hellig trekongers-maleren” ca. 1460. Prædikestol i højrenæssance fra 1601. Altertavle, epitafium og korgitter fra Abel Schrøders værksted ca. 1640.
April-okt 10-15. Nov-marts 10-14. Eller efter
aftale.
55 37 02 13 ell. 55 37 03 86.
www.vordingborgkirke.dk
LOLLAND
FAL S T ER
LO L L A N D
187 VOR FRUE KIRKE VORDINGBORG KIRKE
ØERNE
Vejkirker
OG ANDRE ÅBNE KIRKER
Symboler/Symbols/Zeichen
Kirke fra middelalderen
Medieval church
Kirche aus dem Mittelalter
Kirke fra nyere tid (1536-1940)
Church from 1536-1940
Kirche aus 1536-1940
Moderne kirke
Modern church
Moderne Kirche
Kirkeværter
Hosts
Empfangspersonen
Mulighed for at tænde et lys
Possibility to light a candle
Möglichkeit eine Kerze anzuzünden
Kalkmalerier
Frescos
Freskomalereien
Øret til væggen app
Glasmosaik
Stained glass
Glasmosaik
Moderne/nyere kirkekunst
Modern art
Moderne Kunst
Adgang til klokketårn
Access to bell tower
Zugang zum Glockenturm
Cykelvenlig vejkirke
Bicycle-friendly church
Fahrrad freundlich Kirche
Adgang for kørestole
Access for wheelchairs
Zugang für Rollstühle
Handicaptoilet
Toilet for the disabled
Toilette für Behinderte
Koncerter etc.
Concerts etc.
Konzerten u. ä.
Guide til
kirkerummet og bøn
Nøgle til kirken
Guide til kirkens historie, indretning
og symboler. Pris kr. 10,–.
Bønner på vejen
En vejledning til bøn. Pris kr. 20,-.
Købes hos Kirkefondet på
tlf. 33 73 00 33. Læs mere om
vore andre udgivelser på
www.kirkefondet.dk
24
Denne brochure indeholder
oplysninger om vejkirker og
andre åbne kirker på Øerne:
Kirkens adresse, som du nemt
kan taste ind på en GPS, kørselsvejledning, åbningstider,
seværdigheder, koncerter m.v.
Brochuren er udgivet af Kirkefondet og finansieret af de
deltagende kirker. En tilsvarende brochure for Jylland kan
rekvireres hos Kirkefondet eller
downloades på
www.vejkirker.dk.
Information about roadside
churches and other open churches on the Islands: how to find
them, opening hours, sights,
concerts etc.
Auskunft über viele der Kirchen
auf den Inseln die offen sind:
Weghinweise, Öffnungszeiten,
Kunst und Denkmäler, Konzertzeiten u.a.
Øret til væggen
Kirker med dette symbol er med
i Nationalmuseets lydguide
“Øret til væggen”, der kan
downloades til din smartphone
via App Store eller Android
Marked. Læs mere på
http://kalkmaleriinfo.natmus.dk
Søg på vejkirker
På www.vejkirker.dk kan du søge
efter nærmeste vejkirke, på de
forskellige symboler osv.