Den lille p

Den lille p-guide
‘13
Er du nogensinde i tvivl om, hvor du må parkere?
Med Den lille p-guide kan du hurtigt få overblik
over de vigtigste p-regler.
10 meter-reglen
Tidsbegrænset parkering
10 meter-reglen
Tidsbegrænset parkering
Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds
eller inden for 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.
II
IIIII IIIII
Hvornår gælder skiltene?
Cykelsti
Gågade, legeområde og p-billet zone
Parkering og afmærkning
Vidste du, at ...
Fodgængerfelt
Rev.nr. 1-2013
P-afgift og klager
Færdselslovens
parkeringsregler
Den overordnede baggrund for parkeringsreglerne er fastsat i Færdselsloven
(§§ 28-29).
Du må ikke standse eller parkere på en strækning, hvor kørebanen før et vejkryds er inddelt i
vognbaner ved hjælp af spærrelinjer. Eller inden
for 5 meter før begyndelsen af spærrelinjerne.
FORTOV
II
IIII I IIIII
Standsning / parkering forbudt
Du må ikke standse eller parkere ved siden af
en spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 meter, og der ikke
findes en punkteret linje mellem køretøjet og
spærrelinjerne.
I IIIIII
III IIIIIII
Opmarchområde
Opmarchområde
III
IIII
Spærrelinje
Under skiltet er ofte anført en
tidsbegrænsning af parkeringen, f.eks.
15 minutter, 1 eller 2 timer.
Spærrelinje
Teknik- og Miljøforvaltningen har som et forsøg malet gule trekanter på kantstenene i Københavns Kommune, for at hjælpe bilister til
at parkere de lovpligtige 10 meter fra hjørne/
vejkryds/udkørsel. Servicemarkeringen er kun
vejledende, og du skal derfor også være opmærksom på at holde 10 meters afstand ved
hjørner/vejkryds/udkørsler, hvor der ikke er
markeret med gul trekant.
Standsning forbudt
Ved tidsbegrænset parkering skal der bruges
p-skive. Enkelte steder stilles der krav om at
bruge p-skive og p-billet samtidigt. Husk, at
p-skiven skal indstilles ved parkeringens start.
Hvis parkeringen begyndes før en periode med
tidsbegrænsning og fortsætter ind i denne,
skal viseren indstilles på det tidspunkt, tidsbegrænsningen begynder. Du kan få en p-skive
gratis hos Center for Parkering.
Husk, at din p-skive skal være intakt.
Hvornår gælder skiltene?
Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage
Her må du hverken standse
eller parkere.
FORTOV
under 3 m
5m
FORTOV
FORTOV
En spærrelinje er en fuldt optrukket linje.
Cykelsti
Gågade
Du må ikke standse eller parkere ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end 5 meter foran
udkørslen, men du må gerne holde på den anden side af udkørslen.
Parkering forbudt
15-18
Du kan finde oplysninger om telefon- og åbningstid på www.kk.dk/parkeringsregler
Her må du ikke parkere. Du må
dog standse i op til 3 minutter.
Af- og pålæsning af gods og afog påstigning af passagerer er
tilladt.
5m
Øvrig tid
Udkørsel fra
cykelsti
Udkørsel fra
cykelsti
5m
CYKELSTI
FORTOV
Før og efter: Skiltet gælder
Du må ikke standse eller parkere helt eller delvist på en cykelsti.
både før og efter skiltestanderen.
 
Efter: Skiltet gælder efter
I dette område må du ikke parkere,
medmindre der er særligt afmærkede
parkeringspladser. Husk p-billet/pskive, hvis påkrævet.
Når du har passeret skiltet, er du inde
i betalingsområdet, hvor der kræves
p-billet.
 
P-billet zonen ophører
Bemærk “øvrig tid” dækker perioden, der ikke
er angivet på tavlen.
skiltestanderen.
Opholds- og
legeområde
P-billet zonen starter
FORTOV
CYKELSTI
Hvornår gælder skiltene?
Her må du ikke parkere, medmindre
der er særligt afmærkede parkeringspladser. Husk p-billet/p-skive, hvis
påkrævet.
Når du har passeret skiltet, er du ude
af betalingsområdet.
CYKELSTI
Før: Skiltet gælder før skiltestanderen.
FORTOV
Mission
Parkering og afmærkning
Vidste du, at ...
Fodgængerfelt
Har du fået en p-afgift?
Center for Parkerings mission er at skabe
trafiksikkerhed og tilgængelighed gennem
kontrol og service i forhold til parkering.
Et køretøj skal ved parkering anbringes i vejens
længderetning ved kørebanens ydrekant. Medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning
- husk at se efter øvrige restriktioner.
Du må gerne holde foran eller ved siden af en
brandhane.
Du må ikke standse eller parkere på et fodgængerfelt eller inden for 5 meter før fodgængerfeltet (i færdselsretningen). De 5 meter gælder
også, selvom der er lysreguleret.
Har du fået en p-afgift, kan du betale afgiften
via girokortet, der sidder på afgiften. Prisen er
510 kr.
Hvis du sidder i bilen og holder ulovligt, kan du
få en p-afgift, da parkerings- og standsningsforbud gælder for køretøjer med eller uden
fører.
Reglen om, at du skal holde minimum 10
meter fra et vejkryds, gælder i hele Danmark,
dvs. også i København.
Formål
Ønsker du at klage?
FORTOV
5m
FORTOV
Parkeringsordningen i København skal
medvirke til at byen er fremkommelig og
sikker at færdes i for både bilister, cyklister
og fodgængere.
Du må ikke standse eller parkere på fortovet
i Københavns Kommune, med mindre der er
afmærket til det.
Du må hverken af- og pålæsse eller af- og påstige på standsning forbudt.
FORTOV
FORTOV
Har du fået en p-afgift, som du er uenig i,
kan du sende en klage til os online på
www.kk.dk/parkeringsregler eller via brev til
Center for Parkering
postboks 446,
1505 Kbh. V.
Vær opmærksom på, at din klage afgøres ud
fra, om reglerne er overtrådt. At parkering har
fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv
frafald af afgiften.
KA
É
N
RÆ
LL
EJ
TU
B
LK
KA
PA
R
SV
RG
VE
J
Ø
T
N
GE
TA
BO
E
NG
RS
ØSTERBROGADE
DE
GA
NS
AV
RIH
DE
E
AD
LEVA
BOU
SGADE
ÅRHU
N
LL
PARKA
RDE
J
VE
P-billetter
Se priserne i displayet på billetautomaterne, hvor du kan købe p-billetter og betale
med mønter og kreditkort. Bemærk, at der
er gebyr på brug af kreditkort.
DI
R
VO
AND
NS
ØSTERBROGADE
VEJ
EJ
V
JAGT
LERSØ
GE
TA
GA
DE
E
AD
AD
EN
SB
E
RO
LV
GA
J
EDVE
LÉ
AD
OT
T
RN
BE
E
AD
AD
ØG
DE
GA
DGA
DG
VO
L
DE
SGA
GEN
RE
DGA
DG
VO
L
BRE
STO
E
RR
NØ
E
.
SG
ICH
ER
MM
HA
VESTER
FARIMAGSG
.
ST
G A ORM
DE -
E
DE
AN
TI
CH
RI
S
E
NG
EB
RO
BO
E
FÆLLED
VEJ
J
AVEV
E
RI
V
EJ
AMAGER
ENGH
SG.
RIG
LL
E
AR
TI
O
BR
LS
E
G
YG
BR
SG
IG
AMAGER
EJ
SV
VASBYGADE
HAV
J
PVE
EJ
SV
ER
CK
BA
ENG
TRU
E
J
VE
DS
AN
E
BO
VEJ
ER LY
KKE
S VE
J
KAS
ELLEM
RIV
EJ
ILLE
ART
E
PED
PV
TRU
VE
ENG
VAS
BYG
AD
GRØNJORDSVEJ
G
AMA
E
D
AR
EV
AVEVEJ
ENGH
EVARD
NS
HAV S
SYDPLAD
UL
R BOUL
E
YGAD
VASB
Blå zone
RØDE M
SJÆLØ
S
AD
ST
E
ØR
Grøn zone
L
NG
KAS
AD
EVEJ
OG
BR
Rød zone
ER
AG
FÆLLEDVE
J
AM
P-zoner
ØR
E
KA
VEJ
ESUNDS
AD
LV
É
É
EJ
UNDSV
ØRES
TR
ØS
O
EB
ØST
BØ
D
V ALL
E
B
DY
VIGERSLE
E
D
VSGA
AD
Svend
Aukens
Plads
RSLE
J
G
RO
IN
INGE
RB
LEV
ARD
VE
ND
BOU
GADE
M- .
VERDSG
LAN
E
AD
ADE
LANDS
E
AG
R
GE
VERM
AM
BY
VAL
SG
EV
AGE
R
ARD
LEV
BOU
A
TR
D
GS
PRA
RS
EVAR
D
LAN
UP
VERMLA
UPLANDSG
E
AG
E
AD
BOUL
SL
ADE
E
D
SGA
AM
SG
FF
OR
ST
RN
KA
LV
E
BE
AMA
GER
J
VE
KS
AR
NDSGADE
AM
GG
LAN
RM
E
ØV
KL
D
EGA
D
LA
V
TOR
J
TO
RV
EG
A
S
D
BR
YG
G
DE
AVEV
E
E
YGG
S BR
BR
YG
G
VA
R
S
EN
ENGH
K
AMAGER
FÆLLED
VEJ
J
S VE
TED
ØRS
H.C.
MBR
ALHA
DE
KON
AG
S
IM
RR
AD
DG
EV
OL
NØ
FALKONER
AVEJ
E
A
SG
PILE ALLÉ
ET
LE
TG
TIE
ND
AD
TIE
C
J
VE
KS
AR
DE
IAN
ST
I
HR
OU
D
GA
RM
VE
LØ
SGA
EN
NS
E
TG
O
BR
BØR
E
AD
O
ST
SB
LA
RS
R
FO
HAVNEG.
DE
E
SG
GADE
AN
AL
AN
JUELS
NIELSADE
G
D
FF
OR
ST
RN
BE
H.
C.
GO
GADE
ANAL
R
VA
LE
OG
BR
G
RM
E
AD
SK
EN
LM
HO
VIN
ER
ST
VE
VESTERBRO
KIN
VES
VESTERBRO
E
AD
E
AD
B
DE
OU
AMM
G
RO
SB
G
G.
R
VESTEAGSG.
FARIM
E
VEJ V
E
ONG
EL K
EN
D RT
VE PO
ER
ST
FREDERIKSBERG
KIRKEGÅRD
G
RO
ENS K
MER
BREHOLM
RS
J
HS
EVE
B
TER
HOLM
RR
E
HAMME-RIC
ALLÉ GADE
NØ
ADE
AGS
G
FAR
IM
AD
DE
KON
G
DE
AN
MEL
DET KONGELIGE DANSKE
HAVESELSKABS HAVE
PILE ALLÉ
EFA
R
E
AD
ØG
H.C.Ø
SG
RE
EDS
RST
NL
ØV
E
C.
GAM
ROSENHAVEN
ERIKSBERG HAVE
DERIKSBERG
EJ
SGA
ET
DE
H.
DE
ROSKILDEV
HER
TEN GADE
KRISOWS
NIK
BER
LIFE
LIFE KBH.
KBH.
UNIV.
UNIV.
ALLÉ
ALLÉ GYL
GOT
ND
RNS
ROSENØ
NØR
LLÉ
DE
LA
VEJ
NS A
SGA
R
FO
D
NØR
ALLEGA
NØ
FA
L
R
VA
LE
ROS
E
HER
E
N
CHRISTIADE
IX'S GA
OU
KO
N
ÅB
J
ES
SVE
ER
AL
HED
RR
LÉ
ROL
IG
GOT
AD
DET
IDRÆTS
ANLÆG
RG
G
TE
R
BO
ØS
IKS
D
FORLAN
ER
VA
R
E
ED
LE
AD
FR
OU
E
ÅB
AD
DE
EJ
Lokalskiltning
Har du p-licens eller p-billet, er du ikke
fritaget for at overholde evt. lokale
p-restriktioner på strækninger, hvor der ved
særlig skiltning er markeret tids- eller andre
parkeringsbegrænsninger.
BRE
AD
R
TE
ØS
ÅG
A
BSV
-G
GOD
THÅ
EN
E
FA
R
IM
AG
S
JAG
T
OL
RV
DE
RS
J
VE
RE
RD
S
LV
GA
TE
LÉ
E
Generelt for alle zoner gælder, at det er
gratis at parkere for:
• Biler med synligt invalideskilt i bilen.
• Motorcykler.
AD
TE
ØS
E
FÆLL
AL
DE
A
ÅG
AD
PL
SØ
ØS
VEJ
S
FAS
AN
P
RU
NO
DG
DE
EB
RO
G
AL
LO
EN
NG
NI
ADE
ØN
NSG
GR
NGE
E KO
STOR
BO
RR
É
OS
SØ
NØ
SA
DE
ED
G
RO
EB
FR
ES
LD
ØST
E
E
På www.kk.dk/da/borger/trafik/parkering
kan du både købe licenser, periodekort og
skrabebilletter og finde ansøgningsskemaer
og vejledninger om alle vores produkter.
KE
JÖ
FO
L
AR
RF
AR
IMA
GSG
AD
E
AD
SØ
G
BL
EG
DA
SG
ØS
TE
R
EJ
SV
M
EN
Synlig billet
Husk, at p-licensen eller p-billetten skal
placeres synligt i bilens forrude. Taksterne
fremgår tillige af billetautomaterne.
IS
TIA
NI
AG
AD
E
KR
M
DE
NØRRE ALLÉ
RR
LÉ
M
EG
A
EJ
JAG
TV
NØ
AL
HA
LL
ED
UEN
GB
EEN
BISP
S
DA
G
SK
FR
LLÉ
BO
SØ
Ø
SA
RU
P
DE
GA
R
E
ST
ØS
TB
AN
EJ
RD
RE
FAS
AN
V
NO
RU
P
J
H
J
VE
NS
GE
TA
BO
NO
RD
VE
DE
HILLERØDGADE
BISPEENGBUEN
BL
EG
DA
M
SV
EJ
DRE
FASA
NVEJ
NOR
DE
GA
RO
EB
NS
TRIANGLEN
A
ROG
ERB
ØST
RR
NØ
TA
GE
E
D
ØDGA
ILLER
DE
AVNSGA
ÆNDERIH
KALKBR
J
VE
NS
GE
TA
NØRRE ALLÉ
J
DEN
DSVE
AR
LEV
SSUN
EN
BOU
ND
ERIK
ITETSPARK
ØSTERBROGADE
FRED
RS
IH
AV
NS
IVE
FR
UN
VE
J
EJ
JAG
T
SV
P-billetten gælder i den zone, hvor den er
købt samt i en evt. billigere zone. Det
betyder, at rød billet også kan bruges i grøn
og blå zone, og grøn billet også kan bruges i
blå zone. Husk, at mellem kl. 18-08 kan din
p-billet bruges i alle zoner.
GADE
IHAVNS
RE FR
NORD
A
STR
ND
J
LYGTEN
SU
VE
RE
TA
GE
NS
GVEJ
SBOR
ERIK
IKS
NØRRE ALLÉ
LYGTEN
É
ER
FRED
ED
SU
ND
LYGT
EN
STR
GBY
LYN
GG
OR
B
NG
Design: TMF DESIGN
STRANDBOULEVARDEN
J
VE
ØR
E
EJ
SBORGV
EDERIK
LE