Produktkatalog

BOMSYSTEMER.DK
Danmarks mest intelligente bomsystemer
Adgangssystemer
Parkeringssytemer
Vejafgift-system
2
Vejafgift-system ( 3 meter)
Told
All-round toldsystem
Told Pro
Pro modellen med ekstra funktionaliteter
Told Highspeed
Nok markedets hurtigste
Parkeringssystemer ( 3.5 meter)
Parking
All-round bomanlæg
Parking Pro
Pro modellen med ekstra funktionaliteter
Parking Select
Nok markedets mest unikke bomanlæg
Adgangssystemer ( fra 3.5 til 6 meter)
Access
All-round bomanlæg med op til 3.5 meter bomlængde
Access Pro
Pro-modellen med op til 3.5 meter bomlængde
Access Select
Nok det mest unikke bomanlæg med op til 3.5 meter bomlængde
Access-L
All-round bomanlæg med op til 5.0 meter bomlængde
Access Pro-L
Pro-modellen med op til 6.0 meter bomlængde
Access Select-L
Select-modellen med op til 6.0 meter bomlængde
Adgangssytemer til virksomheder ( fra 6 til 10 meter)
Access Pro H
Bomanlæg med bomgitter - op til 6.0 meter bomlængde
Access XL
Bomanlæg op til 8.5 meter bomlængde
Access XXL
Bomanlæg op til 10.0 meter bomlængde
3
Indhold
Access adgangssystemer . . . . . . . Side 4
Parkeringssystemer . . . . . . . .
Side 10
Toldsystemer . . . . . . . . . . . . Side 12
Spec. Access . . . . . . . . . . . . . Side 14
Spec. Access-L . . . . . . . . . . .
Side 15
Spec. Access Pro-H, XL, XXL . . . . Side 16
Spec. Parking . . . . . . . . . . . . Side 17
Spec. Toll . . . . . . . . . . . . . .
Side 18
Standard farver . . . . . . . . . . . Side 20
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . Side 24
4
Adgangssystemer
Access
• Høj funktionalitet
• Sikker styreenhed i henhold til EN 13849
• Prisbelønnet produktdesign
• Kun 25 W strømforbrug (Magnetic.Access)
• Høj brugervenlighed / maksimal tilgængelighed
• 10 millioner åbninger og lukninger
• Bomlængde op til 3. 5 meter
Access
Access Pro
Et effektivt adgangskontrolsystem til køretøjer på den
Hurtigere åbningstider (1,3 sek) og derfor velegnet til
offentlige parkeringsplads samt ved virksomheder. Den
brug i anvendelser med en stor mængde trafik. Denne
hurtige åbne- og lukketid på 2,2 sekunder, tillader hurtig
model tilbyder endnu flere funktioner og udvidelsesmu-
passage. Udover det prisbelønnede design, opfylder
ligheder gennem plug-in moduler og eksklusivt tilbehør.
bomanlægget alle europæiske krav. Magnetic Access
modeller leveres som et komplet system herunder MGC
Leveres som et komplet system, herunder MGC Pro con-
barriere controller, et integreret 2-kanals loop detektor-
troller - et integreret 2-kanals loop detektormodul samt
modul samt Vario bomarm.
Vario bomarm.
Leveres i standardfarver - se mere på side 20-21.
Leveres i standardfarver - se mere på side 20-21.
5
For mere information, se
tekniske specifikationer på side 14.
For information om muligheder for tilbehør - se mere på side 24.
Access Select
Samme egenskaber som Pro-modellen, men med helt
individuelle muligheder.
Med Select kan farvekombinationer tilpasses helt
specielle behov. Access Select leveres som et komplet
system herunder MGC Pro controller - et integreret 2-kanals sløjfedetektormodul samt Vario bomarm.
6
Adgangssystemer
Access-L
• For bomlængde op til 6.0 meter
• Åbne-/lukketid på 4.0 sekunder
Access-L
Access Pro-L
Designet til adgangssystemer med bomlængde på
Designet til adgangssystemer med bomlængde på
mellem 3,5 meter og 5,0 meter.
op til 6.0 meter.
Modellerne leveres som et komplet system, herunder
Findes i tre farvekombinationer og leveres som et
MGC barriere controller, et integreret 2-kanals loop,
komplet system, herunder MGC Pro barriere controller,
detektormodul og Vario bomarm, plus et system som er
et integreret 2-kanals sløjfedetektormodul samt Vario
tilpasset større bomlængder.
bomarm.
Leveres i standardfarver - se mere på side 20-21.
Modellerne indeholder et styringssystem, som er tilpasset
større bomlængder. Leveres i standardfarver - se mere
på side 20-21.
7
For mere information, se
tekniske specifikationer på side 15.
For information om muligheder for tilbehør - se mere på side 24.
Access Select-L
Designet til adgangssystemer med bomlængde på
op til 6.0 meter.
Samme egenskaber som Pro-modeller, men med helt
individuelle muligheder.
Denne model kan tilpasses specielle farvekombinationer.
Leveres som et komplet system, herunder MGC
Pro barriere controller, et integreret 2-kanals loop,
detektormodul, Vario bomarm samt et styringssystem,
som er tilpasset større bomlængder.
8
Adgangssystemer
Access Pro-H,
XL, XXL
• Op til 10.0 meter bomlængde
• Højt bomhus med lige bomarm
• Sikker styreenhed i henhold til EN 13849
• Åbne-/lukketid på 4.0 sekunder
• Tilvalg af bomgitter
• Stort tilbehør
Access Pro-H
Access XL
Designet til adgangssystemer med bomlængde på
Designet til adgangssystemer med bomlængde på
op til 6.0 meter.
op til 8.5 meter. Leveres med en indre støtteramme i et
større bomhus, der garanterer en meget høj stabilitet.
Specielt bygget med mulighed for et bomgitter. Access
Pro-H-modeller indeholder de samme komponenter som
Access XL leveres som et komplet systemer, herunder
Access Pro-L, men bomhus er højere og leveres med en
en lige bomarm, en MGC Pro barriere controller og et
lige bomarm, i stedet for en Vario bomarm.
integreret 2-kanals loop detektormodul. Funktionaliteten
kan nemt udvides med plug-in moduler (tilbehør).
Leveres i standardfarver - se mere på side 20-21.
Leveres i standardfarver - se mere på side 20-21.
9
For mere information, se
tekniske specifikationer på side 16.
For information om muligheder for tilbehør - se mere på side 24.
Access XXL
Designet til adgangssystemer med bomlængde på op til
10,0 meter. Leveres med en indre støtteramme i et større
bomhus, der sikrer meget høj stabilitet. I forhold til
XL-modellen, har XXL-modellen et bredere hus, som
tillader integration af yderligere komponenter.
Access XXL leveres som et komplet system, herunder
en lige bomarm, en MGC Pro barriere controller og et
integreret 2-kanals loop detektormodul.
Funktionaliteten kan nemt udvides med plug-in
moduler (tilbehør). Leveres i standardfarver se mere på side 20-21.
10
Parkeringssystemer
Parking
• Op til 3.5 meter bomlængde
• Specielt designet til meget trafik
• Åbne-/lukketid på 1.8 sekunder
• Høj funktionalitet
• Kun 35 W strømforbrug
• Sikker styreenhed i henhold til EN 13849
• Testet til mindst 10 millioner åbninger / lukninger
Parking
Parking Pro
En omkostningseffektiv løsning til adgangskontrol på
Parking Pro tilbyder endnu hurtigere åbningstider
parkeringspladser. De hurtige åbne- og lukketider på 1,8
(starter ved 1,3 sek), og er således velegnet til brug på
sekunder tillader hurtig passage. Udover det prisbeløn-
parkeringspladser med særlig meget trafik. Sammenlig-
nede design, imponerer disse bomanlæg på grund af
net med Parking, byder Pro-modellen på flere funktioner
deres høje funktionalitet og kan imødekomme alle krav.
samt udvidelsesmuligheder med plug-in moduler og
Parking-modeller leveres som et komplet system, herun-
eksklusivt tilbehør.
der MGC barriere controller, et integreret 2-kanals loop
detektormodul samt Vario bomarm.
Leveres som et komplet system herunder MGC Pro barriere controller, et integreret 2-kanals sløjfedetektormodul
Leveres i standardfarver - se mere på side 20-21.
samt Vario bomarm.
Leveres i standardfarver - se mere på side 20-21.
11
For mere information, se
tekniske specifikationer på side 17.
For information om muligheder for tilbehør - se mere på side 24.
Parking Select
Samme egenskaber som Pro-modeller, men med helt
individuelle muligheder.
Leveres som et komplet system, herunder MGC
Pro barriere contro ller, et integreret 2-kanals loop
detektormodul samt Vario bomarm.
Leveres i standardfarver - se mere på side 20-21.
12
Vejafgift-system
Toll
• Op til 3.0 meter bomlængde
• Designet til betalingsanlæg (vejafgift, broer, tunneler)
• Højt bomhus med en rund bomarm
• Kun 35 W strømforbrug
• Sikker styreenhed i henhold til EN 13849
• Testet til mindst 10 millioner åbninger / lukninger
Toll
Toll Pro
Toll er velegnet til brug til betalingsanlæg på grund af
Toll Pro tilbyder endnu hurtigere åbningstider i forhold til
dens hurtige åbningstid på 1,3 sekunder, høj pålidelighed
Toll-modeller og er derfor velegnet til store trafikmængder.
og holdbarhed samt omfattende funktionalitet.
Leveres som et komplet system, herunder MGC barriere
Leveres som et komplet system, herunder MGC eller
MGC Pro barriere controller og forskellige
bomarms-løsninger.
controller og forskellige bomarms-løsninger.
13
For mere information, se
tekniske specifikationer på side 18.
For information om muligheder for tilbehør - se mere på side 24.
Toll HighSpeed
Toll HighSpeed bomanlæg tilbyder hurtigere åbningstider
end Pro-modellen og er derfor velegnet til meget høje
trafikmængder eller applikationer med automatiske
transponder-løsninger.
HighSpeed-modeller fås som et komplet system,
herunder MGC eller MGC Pro barriere controller og
forskellige bomarms-løsninger..
14
Tekniske specifikationer
Access
ACCESS
Technical Data
Access
Access Pro
Access Select
Bomlængde max.
3.5 m
3.5 m
3.5 m
Åbne- / lukketid
2.2 s
1.3 s
1.3 s
Strømforbrug max.
25 W
95 W
95 W
Normeret forbrug
Forsyningsspænding
Frekvens
Bomhus dimensioner (BxDxH)
Vægt (uden bom)
100%
Bredt spændingsområde 85 - 264 V AC (også som 24V DC version)
50 - 60 Hz
315 x 360 x 915 mm
40 kg
Bomhus design
Pulverlakeret aluminium
Bundramme
Pulverlakeret rustfrit stål
Beskyttelsesklasse
IP 54
Overholder
2004/108/EC, 2006/42/EC, 305/2011, CE, UL 325
Temperatur
-30 til + 55 °C
15
Tekniske specifikationer
Access-L
ACCESS-L
Technical Data
Access-L
Access Pro-L
Access Select-L
Bomlængde max.
5.0 m
6.0 m
6.0 m
Åbne- / lukketid
4.0 s
4.0 s
4.0 s
Strømforbrug max.
30 W
25 W
25 W
Normeret forbrug
Forsyningsspænding
Frekvens
Bomhus dimensioner (BxDxH)
Vægt (uden bom)
100%
Bredt spændingsområde 85 - 264 V AC (også som 24V DC version)
50 - 60 Hz
315 x 360 x 915 mm
40 kg
Bomhus design
Pulverlakeret aluminium
Bundramme
Pulverlakeret rustfrit stål
Beskyttelsesklasse
IP 54
Overholder
2004/108/EC, 2006/42/EC, 305/2011, CE, UL 325
Temperatur
-30 til + 55 °C
16
Tekniske specifikationer
Access Pro-H,
XL, XXL
ACCESS PRO-H / XL / XXL
Technical Data
Access Pro-H
Access XL
Access XXL
Bomlængde max.
6.0 m
8.5 m
10.0 m
Åbne- / lukketid
4.0 s
6.0 s
8.0 s
Strømforbrug max.
25 W
17 W
30 W
Normeret forbrug
100%
Forsyningsspænding
Bredt spændingsområde 85 - 264 V AC (også som 24V DC version)
Frekvens
Bomhus dimensioner (BxDxH)
Vægt (uden bom)
50 - 60 Hz
315 x 360 x 1115 mm
315 x 360 x 1169 mm
435 x 360 x 1169 mm
44 kg
93 kg
112 kg
Bomhus design
Pulverlakeret aluminium
Bundramme
Pulverlakeret rustfrit stål
Beskyttelsesklasse
IP 54
Overholder
2004/108/EC, 2006/42/EC, 305/2011, CE, UL 325
Temperatur
-30 til + 55 °C
17
Tekniske specifikationer
Parking
PARKING
Technical Data
Parking
Parking Pro
Parking Select
Bomlængde max.
3.5 m
3.5 m
3.5 m
Åbne- / lukketid
1.8 s
1.3 s
1.3 s
Strømforbrug max.
35 W
95 W
95 W
Normeret forbrug
Forsyningsspænding
Frekvens
100%
Bredt spændingsområde 85 - 264 V AC
50 - 60 Hz
Drive system
MHTMTM MicroDrive
Bomhus dimensioner (BxDxH)
315 x 360 x 915 mm
Vægt (uden bom)
40 kg
Bomhus design
Pulverlakeret aluminium
Bundramme
Pulverlakeret rustfrit stål
Beskyttelsesklasse
IP 54
Overholder
2004/108/EC, 2006/42/EC, 305/2011, CE, UL 325
Temperatur
-30 til + 55 °C
18
Tekniske specifikationer
Toll
TOLL
Technical Data
Toll
Toll Pro
Toll HighSpeed
Bomlængde max.
3.0 m
3.0 m
3.0 m
Åbne- / lukketid
1.3 s
0.9 s
0.6 s
Strømforbrug max.
55 W
95 W
320 W
Normeret forbrug
Forsyningsspænding
Frekvens
100%
Bredt spændingsområde 85 - 264 V AC
50 - 60 Hz
Drive system
MHTMTM MicroDrive
Bomhus dimensioner (BxDxH)
315 x 360 x 1115 mm
Vægt (uden bom)
42 kg
Bomhus design
Pulverlakeret aluminium
Bundramme
Pulverlakeret rustfrit stål
Beskyttelsesklasse
IP 54
Overholder
2004/108/EC, 2006/42/EC, 305/2011, CE, UL 325
Temperatur
-30 til + 55 °C
CE, 2006/42/EG, 2004/108/EG
19
20
Standard farver
DØR / FRONT OG BAGSIDE
Farver
Antracit (similar to RAL 7021)
Efterbehandling
Pulver - coating
Standard farver for
Alle for- og bagdøre i MHTM™ Microdrive barrierer og
Terminal kontrol kolonner
Bemærk
Farven på extractible frontpanel af kontrolforanstaltningerne kolonner
generelt antracit (svarende til RAL 7021)
BARRIERS / CONTROL COLUMNS
Farver
Antracit (similar to RAL 7021)
Efterbehandling
Pulver - coating
Standard farver for
Alle for- og bagdøre i MHTM™ Microdrive barrierer og
Terminal kontrol kolonner
Standard farver på døre
Dør / Front og bagside
21
BARRIERS / CONTROL COLUMNS
Farver
Antracit (similar to RAL 7021)
Efterbehandling
Pulver - coating
Standard farver for
Alle for- og bagdøre i MHTM™ Microdrive barrierer og
Terminal kontrol kolonner
Bemærk
Farven på extractible frontpanel af kontrolforanstaltningerne kolonner
generelt antracit (svarende til RAL 7021)
BARRIERS / CONTROL COLUMNS
Farver
Antracit (similar to RAL 7021)
Efterbehandling
Pulver - coating
Standard farver for
Alle for- og bagdøre i MHTM™ Microdrive barrierer og
Terminal kontrol kolonner
Bemærk
Farven på extractible frontpanel af kontrolforanstaltningerne kolonner
generelt antracit (svarende til RAL 7021)
22
23
24
Tilbehør
Ethernet modul
2-kanals sløjfe
detector
MGP kontrolmodul
Trafiklys
MHTMTH MicroDrive tilbehør
MGP kontrolmodul
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
RS-485 modul
Fjernbetjening
Servicemodul
MGP kontrolmodul
MHTM MicroDrive tilbehør
MHTMTH MicroDrive tilbehør
TH
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
Fjernstyringsmodul
Desk panel
GSM modul
MGP kontrolmodul
MHTMTH MicroDrive tilbehør
MHTMTH MicroDrive tilbehør
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
XL
XL
25
Bom-lås
Batteri-backup
Tilbehør for bomarm
MHTMTH MicroDrive tilbehør
Påkørselssikring af
bomarm
Tilbehør for bomarm
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
LED strips
Tilbehør for bomarm
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
Bomarm med
reklameplads
Auto-Swing-Away
flange
Tilbehør for bomarm
Tilbehør for bomarm
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
Lys på bomarm
Afbræksflange
Bomforbindelse
Tilbehør for bomarm
Tilbehør for bomarm
Tilbehør for bomarm
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
XL
XL
26
Tilbehør
Blink på bomhus
2-delt bomarm
Bomgitter
MHTMTH MicroDrive tilbehør
Tilbehør for bomarm
Tilbehør for bomarm
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
Fotocelle
Pendelstøtte
Dobbelt bomgitter
MHTM MicroDrive tilbehør
Tilbehør for bomarm
Tilbehør for bomarm
TH
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
Switches
Holder til bomarm
Betjeningsstander
MHTMTH MicroDrive tilbehør
Tilbehør for bomarm
MHTMTH MicroDrive tilbehør
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
A
AP
AS
AL
APL
ASL
APH
XXL
P
PP
PS
T
TP
THS
XL
XL
XL
Toll
Toll Pro
Toll HighSpeed
Parking Select
Parking Pro
Parking
Access XXL
Access XL
Access Pro-H
Access Select-L
Access Pro-L
Access-L
Access
Access Pro
Access Select
27
*
*
*
*
*
Lane width
(Toll 3.0 m)
Bomup
opto
til 3.5 m (Told
Lane width
Bomup
opto
til 5.0 m
Lane width
Bomup
opto
til 6.0 m
Lane width
Bomup
opto
til 8.5 m
Lane width
Bomup
opto
til 10.0 m
Usage with
skirt
Benyttes
medboom
bom gitter
Toll Pro Toll Pro
HighSpeed
Toll HighSpeed
Pro
Toll Pro
HighSpeed
Toll HighSpeed
Toll Pro
Pro
Toll HighSpeed
Toll HighSpeed
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l HighSpeed
oll
l Pro
oll
Parking
Select
Parking
Select
Toll
Toll
Select
Parking Select
Parking Pro
Pro
Select
Parking Select
Pro
Parking Pro
Parking Pro
Parking Pro
ParkingXXL
Parking
Access
Access XXL
XXL
Access XXL
Access XL
XL
XXL
Access XXL
XL
XL
Access Pro-H
Pro-H
XLAccess XL
Pro-H
Pro-H
Access Select-L
Select-L
Lane
width
Lane
width
Lane
up to width
up
5.0
to
mup
5.0to
m5.0 m
Lav
lofthøjde
(2-delt
bomarm)
Low ceiling
height
(articulated
boom)
Pro-H
Access Pro-H
Select-L
Select-L
Access Pro-L
Pro-L
Access
Lane
width
Lane
width
Lane
upoftointerfaces
width
up
3.5
to
mup
3.5
(Toll
to
m
3.5
(Toll
m)
m
3.0
(Toll
m)3.0 m)
Integration
af fremtidens
interface
Integration
in3.0
the
future
Pro-L
Pro-L
Access-L
Access-L
Access
Select
Access
Select
Netværksforbindelse
Network
connection*
Access-L
Access-L
Select
Select
Access
Pro
Access
Pro
Access
Variable
lukketider
Variable
closing
times
Select
Access Select
Pro
Access Pro
Variable
åbningstider
Variable
opening
times
Access ProAccess Pro
Fast opening
Hurtigspeeds
åbnetid (<2.2
(<2.2 sec)
Select-L
Access
Select-L
Access Pro-L
Pro-L
Access-L
Access-L
Variable
VariableI/O
I/Oassignment
assignment
*
Lane
width
Lane
width
Lane
upto
to3.0
width
up
6.0
to
m3.0
up
6.0m)
to
m3.0
6.0m)
m
Lane width
Lane width
Lane
up
to width
up
3.5
to
m
up
3.5
(Toll
m
3.5
(Toll
m)
m
(Toll
Parallel
operation
Parallel
operation
Lane
width
Lane in
width
Lane
upbarrier
topå
width
up
8.5
to
mup
8.5
m8.5
5.0
5.0to
5.0 m
Reklameplads
bomarm
Advertising
space
boom*
Lane
width
Lane
Lane
up
width
up
10.0
toto
m
up
10.0
toto
m
10.0
Lane
width
Lane
width
Lane
uptoto
width
up
6.0
up
6.0
6.0 m
Benyttes
fodgænger
trafik
Usage
withtilwidth
pedestrian
traffic
Usage
Usage
with
Usage
boom
with
boom
skirt
with
boom
skirt
skirt
Lane
width
Lane
width
Lane
up
to width
up
8.5
to
mfarve
up
8.5
to
m8.5
m
En
standard
One
standard
colour
Variable
Variable
I/O
Variable
assignment
I/O
assignment
I/O
assignment
Lane
width
Lane
width
Lane
up
to width
up
10.0
to
m
up
10.0
tom
10.0 m
Tre
standard
farver
Three
standard
colours
**
*
*
*
*
l HighSpeed
* optional
** standard
l Pro
oll
HighSpeed
*
lking
Pro Select
lking Pro
arking
Select
king Pro
arking
king Select
arking
king
Pro
ess XXL
king
ess XLXXL
ccess
ess Pro-H
ccess
XL
ess Pro-H
ess-L
ccess
Pro-L
ess Select-L
Select
ccess-L
Pro-L
ess Pro
ccess
Select
ess
Network
Network
connection*
Network
connection*
connection*
Variable
Variable
opening
Variable
opening
times
opening
timestimes
ess-L
ess
ccess
Pro
ess Pro
Variable
closing
Variable
closing
times
closing
times
Fast opening
FastVariable
opening
Fast
speeds
opening
speeds
(<2.2
speeds
sec)
(<2.2
sec)
(<2.2times
sec)
ess Select
ccess
Variable
Variable
opening
Variable
opening
times
opening
timestimes
Variable
Variable
I/O
Variable
assignment
I/O
assignment
I/O
assignment
**
XXL
ess Select-L
ccess
Pro-H
**
XL
ess Pro-L
ccess
Select-L
Fast
opening
Fast
opening
Fast
speeds
opening
speeds
(<2.2
speeds
sec)
(<2.2boom
sec)
(<2.2 skirt
sec)
Usage
Usage
with
Usage
boom
with
boom
skirt
with
skirt
Special
farvetilpasning
Special
colours
optionally
available
BOMSYSTEMER.DK
Danmarks mest intelligente bomsystemer
For yderligere oplysninger og eventuelle referencer, er du meget velkommen
til at kontakte os på telefon 75 86 82 96 eller på [email protected]
Jylland
Fyn
Sjælland
SER Hegn ApS
Tornvadshavevej 109
7080 Børkop
SER Hegn Fyn ApS
Håndværkervej 32
5550 Langeskov
SER Hegn Øst ApS
Havremarken 2
3650 Ølstykke