Noder

DUDELIDU.
Dansk teks t
l.
Please
play fot Ee that sweet nelo- dy ca1led
/s
-/tr
I lite to resr, ny part-;:!
F
Please play
for
me
C'
I like to rest,
partner likes best:
Dudelidu, dudelidu.
Bevagelser
til
Please play for
Be that
sveet melody called:
du
/-/a
Doo- de-
Den melod
li-
du,
1i-
du.
rnod
lir.
Doo-de-
i
vi alle kar lir
er
Dcqde l idu, dudelidu.
'Mig og min ven
vi synger -igen l
Dudelidu, dudelidu.
sangen: (udfgres rytrnisk).
Dudeli-
I like to
rest, my
partner likes
best:
Dudeli-
du,
du,
i-
Doo-de- 1i-
r
1i!:es besr:
EhaE sneeE nelody ca1led
..,
Dudelidu, dudel idu.
dudel
-/D
G?
c7
my
:
dudeli-
slSr 2 g.
:
I{,ender
:
Klap 2 g.
:
:
:
:
Knips med hOjre h5nd, klap.
Knips rned venstre, klap,
Hojre hind p6. naesen, og ned
pi venstre skulder, hvor
den bliver liggende.
Venstre hind pi n€esen, og
ned pE h6jre skulder, hvor
den bliver liggende.
Vink med begge hender i
skulderhOj de .
du.
du.
Vink med begge hender [email protected]
^--^
vPPE
.:
! 1--r!^rur Lerr i
Jl
I
ftr11,ar c Dc
J;
DUDELIDU.
2
Dansk
F
tt'
Please play
for
dy ca1led
Doo-de-
z-*-fRe ro rest,
tr
Please play
for
part_ndr 1i!:es ljest:
roy
sh'eet melody called
Dudelidu, dudelidu.
ti1
?lease play for
that
ka '
l ldu -
It er
dudelidu.
uuo
e
vi
og rnin ven
synger igen I
KIap 2 g.
Knips rned h6jre hind, klap.
Knips ned venstre, klap.
H6jre hind pi nasen, og ned
pi venstre skulder, hvor
den bliver liggende.
Venstre hind pi n€esen, og
ned pi hpjre skulder, hvor
den bliver liggende.
ny
Ctuoe r
1-
Vink
du.
rnod 16r.
rned begge h:ender
- 1...'lrul^-Li:J^
rr uv,J sE .
D^u
du.
g.
rest,
du,
i-
du.
Hender s15r 2
best:
Dudeli-
dudel
ti-
r llKe fo
dy called
du,
Doo-de-
sangen: (udfpres rytmisk).
partner likes
i-
1i- du,
Dudelidu, dudel idu.
srreet melo3
vi alle
c"r
.Mig
I like to re6 t,
ny paltner likes be6t:
F
Sevegelser
Doo- de-
Den melodi
C'
Dudet
du
F
me
-n
Dudelidu, dudel idu .
me
1i- du, Doo-de- 1i-
r
67
that
tekst: Per Borgs ten.
i
Vink ned begge hander [email protected]
oppe i 1uf ten.