DRi FoRDeleRmoDul

DRi Fordelermodul
Redan Fordelermodul til anvendelse på vand- og
varmeanlæg med skjulte rørinstallationer.
En fuldisoleret præfabrikeret løsning, der passer på
standardunits til enfamilieboliger.
Anvendelsesområde
Redan fordelermodul med fordelerrørsarrangement til anvendelse på
vand- og varmeanlæg med skjulte
rørinstallationer. Modulet passer direkte på Redans seneste standard
fjernvarmeunits til direkte anlæg til
enfamilieboliger.
Bestykning
Fordelermodulet leveres isoleret
og individuelt tilpasset den enkelte anlægsapplikation. Fordelermodulet består af sokkelbagplade
inklusiv fordeler monteringsbeslag
samt tilslutningsrør mellem fjernvarmeunit og fordelerrør.
Tilbehør
Fordelermodulet kan fra fabrik være
forsynet med Danfoss trådløs gulvvarme-regulator CF-MC 24 V inklusiv
230 V nettilslutning samt tilbehør
efter behov. Gulvvarmeregulator og
tilbehør kan efter ønske forbindes
elektrisk fra fabrik.
Basisvarianter - Applikationer
DRi Fordelermodulet er yderst fleksibelt og leveres i 4 basisvarianter.
Fordelermodul R:
Til fordelere for radiatorkreds.
Fordelermodul G:
Til fordelere for gulvvarmekreds.
Fordelermodul GI:
Til fordelere for gulvvarmekreds
inklusiv shunt med pumpe og termostat for gulvvarme.
Fordelermodul GRI:
Til fordelere for både radiatorkreds
og gulvvarmekreds, inklusiv shunt
med pumpe og termostat for gulvvarme.
Fordelermodulerne kan umiddelbart
sammenbygges med Danfoss Redans standard TD- og S-Units.
Bemærk: DRi Fordelermodulet passer ikke på de nyeste indirekte units,
type VXi og VXi Solo.
Montering
Modulet er yderst kompakt og kan
afhængigt af variantvalg og antal af
fordelerkredse placeres i et 60 eller
80 cm standard skabsmodul. Mål på
fordelermodul varierer i forhold til
ønsket antal kredse, - kombinationsmuligheder er angivet på bagsiden.
Fordelermodulet er baseret på en
sokkelbagplade, der i byggeriets
første fase kan fastgøres direkte på
bygningens sokkel. Rørene tilsluttes
fordelerarrangementet og når bygningen er lukket, og umiddelbart
før anlægget tages i brug, kan Redan fjernvarmeunitten monteres på
fordelermodulet og indreguleres.
Servicevenlig
Hensigtsmæssig rørføring og indbyrdes placering af fordelerrørene
samt konsekvent samling med omløbere gør det nemt at servicere fordelermodulet.
Tilslutninger
Fordelerrørene leveres med tilslutning for PEX og/eller AluPEX. jf. tilslutningsoptioner i skema nederst
på bagside.
Diverse tilbehør
DRi Fordelermodul kan leveres med
følgende tilbehør: Telestat med 10
mtr. kabel. Pumpestop og eventuel
elmontage heraf. (Kontakt venligst
vores salgsafdeling for priser).
DRi-R
DRi-G
DRi-GI
DRi-GRI
Fordele
• Passer direkte på Redans seneste standard fjernvarmeunits til direkte anlæg til enfamilieboliger
• Leveres fuldisoleret iht. DS452
• Leveres individuelt tilpasset den
enkelte anlægsapplikation
• Er særdeles kompakt
• Kan monteres på bygningens sokkel og
tilsluttes den skjulte rørinstallation tidligt i byggefasen
• ”Plug & Play” konstruktion
DKDHR — VL.JV.S1.01 © Danfoss 06/2015
1
2
1
A
2
3
4
4
538
538
3
A
5
5
6
7
6
8
7
8
A
DRi FORDELERMODUL
B
Uden isolering
547
4
2
2
C
3
5
3
3
6
4
4
4
A
550
386
176,5
6
7
263
344
344
8
428 4
8
509
A
550
428
3
4
7
509 8
A
550
3
7
A
C
700
344
428
509
F
A
2
2
3
D
3
550
Weight
282,5
C
Replace
C
344,5
344,5
General tolerance accuracy Projection
General tolerance accuracy
176,5
428
509
1
B
B
E
Mål fra væg til fordelertilslutninger
Mål fra væg til fordelertilslutninger
176,5 550
C
282,5
F
428
509
1:10
32,822
kg
Weight
32,822
kg
A3
Scale
Size
1:10
A3
MWN
Material
Danfoss Standard
Designation
C
DRi Fordelermodul - G 16GV
DRi Fordelermodul - G 16GV
Designation
17-01-2011
Design
17-01-2011
Material
Danfoss Standard
Replace
C
Design
ISO 2768 - mK
ISO 2768 - mK
Projection
Size
Scale
MWN
Approval
Approval
Danfoss Redan A/S
F
No. DRi FordelermodulNo.
- G DRi Fordelermodul - G
Sheet 1 / 1
Rev.
Rev.
8
7
8
7
Danfoss Redan A/S
Property
of Danfoss Redan A/S, Nordborg, Denmark.
Confidential: Property of Danfoss RedanConfidential:
A/S, Nordborg,
Denmark.
Notbytothird
be handed
overorto,
copied or used by third party. Two- or three
Not to be handed over to, copied or used
party. Twothree
reproduction
contents
dimensional reproduction of contents to dimensional
be authorized
by Danfoss of
Redan
A/S. to be authorized by Danfoss Redan A/S.
4
4
D
D
D
B
114,5
114,5
DRi-G - 16 gulvvarmekredse
1
D
B
Med isolering
Med
Udenisolering
isolering Uden isolering
547
584
C
263C
8
8
A
B
547
584
386
176,5
263
7
7
6
6
5
5
D
E
114,5
344
428
509
D
5
2
2
6
B
E
114,5
DRi-R - 8 radiatorkredse
C
C
547
530
547
530 C
1
8
6
D
B
Uden isolering
Uden isolering
5
176,5
263
A
700
B
7
1
5
550
D
B
C
114,5
176,5
700
700
1
2
A
B
114,5
547
700
700
3
1
A1
A
Uden isolering
Målskitser - eksempler - DRi Fordelermodul
2
B
B
5D
5
6
6
Max. mål for DRi for indbygning i 60 cm
Dskabsmodul:
D
Sheet
1/
Sheet
1/
D
E
Med isolering
Med isolering
8 radiatorkredse
Weight
586
586
550
Replace
DRi-GI - 16 gulvvarmekredse
Design
2
1
Med
isolering
Size
Material Med isolering
Projection
Scale
Size
Material
E
ISO 2768 - mK
1:10
A3 Danfoss Standard
1:10
A3 Danfoss Standard
41,291General
kgtolerance accuracy Weight
41,291
General tolerance accuracy
Scale
Size
Material
Projection kg
Scale
SizeProjection Material
Designation
Designation
550
586
550
586
550
ISO
2768
- mK
ISOReplace
2768
- mK
1:10 DRi
A3Fordelermodul
1:10
A3
DRi Fordelermodul
- R8
Weight
Danfoss Standard
Weight
Design
86,328 kg - R8 Danfoss Standard
MWN
17-01-2011
MWN
86,328
kg
Replace
1
3
4
2
3
Approval
DRi-GRI - 8 gulvvarmekredse
Replace
Designation
Totalhøjde ved sammenbygning med
E
Redan units:
ISO
2768
mK
ISO
2768
mK
DRi Fordelermodul sammenbygget med
1:10
A3
1:10
A3
61,53 kg
61,53 kg
gennemstrømningsløsningerne:
S Unit (eller TD Unit): H 1320 mm.
- GRI 8GV
DRi Fordelermodul DRi
- GRIFordelermodul
8GV
E til Mål
fra væg til fordelertilslutninger
Mål fra væg
fordelertilslutninger
General tolerance accuracy
General tolerance accuracy
Weight
Weight
Replace
Designation
Projection
Scale
ProjectionSize
Replace
Scale
Material
Size
Material
Danfoss Standard
Danfoss Standard
Designation
Designation
DRi Fordelermodul -GI 16GV Design
DRi Fordelermodul -GI 16GV
DesignMWN
17-01-2011
MWN
17-01-2011
17-01-2011
MWN
17-01-2011
Danfoss Redan A/S
Danfoss Redan A/S
F
F
Approval
Approval
Approval Denmark.
Approvalof Danfoss Redan A/S, Nordborg, Denmark.
Confidential: Property of Danfoss Redan A/S, Nordborg,
Confidential: Property
No. DRi Fordelermodul - R
No. DRi Fordelermodul - R
Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three
Sheet
1
/
1
Sheet
1
/
1
dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss Redan
A/S.
authorized by Danfoss Redan A/S.
Danfoss Redan A/S
Danfoss Redan A/S
Rev.
Danfoss Redan A/S
Danfoss
Redan A/S
F
F dimensional reproduction of contents to beRev.
F
F
F
Confidential:
Property ofDenmark.
Danfoss Redan A/S, Nordborg, Denmark.
Confidential: Property of Danfoss
Redan A/S, Nordborg,
4
8 DRi Fordelermodul
8
Confidential:6Property of Danfoss5
Redan Confidential:
A/S, Nordborg,Property
Denmark.
6 Nordborg, Denmark. No.
5
7of Danfoss Redan A/S,
7
No. DRi
No. DRi Fordelermodul
- GRIFordelermodul - GRI
-No.
GI 16GV
DRi Fordelermodul
- GI 16GV
Notortoused
be handed
copied
or used by third party. Two- or three
Not to be handed over to, copied
by third over
party.to,Twoor three
Not to be handed over to, copied or usedNot
byto
third
Twoor three
be party.
handed
over
to, copied or used by third party. Two- or three
Sheet 1 / 1
dimensional
reproduction
contents
to be
authorized by Danfoss Redan A/S.
dimensional
to be authorized
by of
Danfoss
Redan
A/S.
Sheet 1 / 1 reproduction of contents
dimensional reproduction of contents to be
authorizedreproduction
by Danfoss Redan
A/S. to be authorized by Danfoss Redan A/S.
dimensional
of contents
Rev.
Rev.
Rev.
Rev. Sheet 1 / 1
48
8
8
1 5 62
6
6
2 6 73
3 7 84
5
5
7
7
4
4 51
3
Design
F
700
8 radiatorkredse
E
ProjectionGeneral tolerance accuracy
Scale
Approval
F
F
17-01-2011
Se kombinationsmuligheder nedenfor.
E
E
E
ISO 2768 - mK
General tolerance accuracy
E
E
700
700
700
H 700 x Bmax. 586 x Dmax. 550 mm.
MWNDesign
Kombinationsmuligheder med Danfoss Redan units og DR II Fordelermoduler:
1
2
2
3
Kombinationer
Standard unit
DRi Fordeler
Type
S Unit
S Unit
S Unit
TD Unit
TD Unit
TD Unit
Navn
Variant
Akva Lux II
Akva Les II
Type R
Type G
Type GRI
Type R
Type GI
Type GRI
Direkte anlæg
Gulvvarme
Radiator
Varmeanlæg
Indirekte anlæg*
Gulvvarme
Radiator
Max. antal tilslutninger
Fordeler
Fordeler
Gulvvarme Radiatorer
x
x
x
3)
x
x
Brugsvand
Max. antal tilslutninger
Koldt vand
Varmt vand
101)-162)
101)-162)
101)-202)
16
2-111)
1)
x
x
x
161)
2-111)
3-10
101)-202)
6-10
* BEMÆRK, DRi Fordelermodulet passer ikke på de nyeste indirekte units, type VXi og VXi Solo.
På DRi fordelermoduler, hvor der er gulvvarme- og radiatorfordelere i kombination, kontakt da venligst vores salgsafdeling for mulige kombinationer.
1) Ved max. bredde 600 mm.
2) Ved max. bredde 840 mm.
3) Max. 225 m2.
BEMÆRK.
GI/GRI: Standard shunt med Wilo Yonos pumpe max. 225 m2. Kan leveres med større pumpe med kapacitet op til 500 m2.
Tilslutninger
DRi Fordelerne kan leveres med følgende tilslutninger:
PEX: 15x2,5 - 20x2 mm.
AluPEX: 16x2 mm.
Diverse tilbehør
DRi Fordelermodul kan leveres med følgende tilbehør: (kontakt venligst vores salgsafdeling for priser).
Telestat med 10 mtr. kabel.
Pumpestop incl. elmontage.
Danfoss Redan A/S — Omega 7, Søften — DK-8382 Hinnerup
Tel. +45 87 43 89 43 — Fax. +45 87 43 89 44 — redan.danfoss.dk — [email protected]
Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forebeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i
produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan logoet er varemærker tilhørende Danfoss Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes.
DKDHR — VL.JV.S1.01 © Danfoss 06/2015