Klik her - Lindø Industripark

Kraner & Transport
Oversigt & Priser
1. marts 2015
Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan
ændres uden forudgående varsel.
Der tages forbehold for ledig kapacitet.
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 1 of 14
Indhold
Takstgrupper og generelle retningslinier ................................................................................................. 3
Kraner ....................................................................................................................................................... 4
1000 t Portalkran .................................................................................................................................. 4
100 t havnekran (”MAN-kran”) ............................................................................................................ 5
100 t havnekran (”Eberswalde-kran”) .................................................................................................. 6
90 t havnekran (”Hensen-kran”) .......................................................................................................... 7
60 t mobilkran (”Gottwald”)................................................................................................................. 8
Løftegrej til kraner ................................................................................................................................ 9
Rullende transport ................................................................................................................................. 10
Sektionsvogne .................................................................................................................................... 10
Terminaltraktorer ............................................................................................................................... 10
Rullelad, trailere, sættevogne og senge ............................................................................................. 11
Gaffeltrucks ........................................................................................................................................ 12
Ekstra bemanding / supervision ved kran- og transportarbejder / engineering ................................... 13
Transportmateriel (bukke / dragere) ..................................................................................................... 13
Kontakt ................................................................................................................................................... 14
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 2 of 14
Takstgrupper og generelle retningslinier
Ved dagsleje for motoriserede enheder regnes der med 7,5 timers brug – derefter beregnes pr. time til
aktuel sats.


Takst I omfatter hverdage 07:00 – 15:001
Takst II omfatter hverdage 15:00 – 07:00, samt weekends og helligdage
For opgaver under takst II, der ikke ligger i direkte tilknytning til en Takst I-periode (dvs. umiddelbart før
eller efter normal arbejdstid) gælder følgende:
Såfremt opgavens varighed er under fire timer, beregnes der tilkaldegebyr for det tilkaldte mandskab,
for de resterende timer op til fire. Tilkaldegebyret udgør timeprisen for det pågældende mandskab i
tidsrummet.
Bestilling samt afbestilling eller anden ændring i bestillingen skal meddeles til og bekræftes af
Transportafdelingen.
Bestilling skal afgives så tidligt som muligt, dog senest den foregående normale arbejdsdag kl. 14.00.
Øvrige gebyrer
Sen bestilling:
- Efter 14.00 den foregående normale arbejdsdag
750 kr. pr. opgave
Ændring af starttidspunkt:
- Mellem 2 og 24 timer før planlagt start
750 kr. pr. medarbejder
- Mindre end 2 timer før planlagt start
1000 kr. pr. medarbejder
Afbestilling:
- Efter kl. 14.00 den forudgående normale arbejdsdag
o
o
Takst I
Takst II
1500 kr. pr. medarbejder
2100 kr. pr. medarbejder
Alle opgaver udføres i henhold til ”General Terms of Business – Cranes & Transport” som forefindes i
gældende version på www.lindo-industripark.dk.
1
Fredage dog 07:00 – 14:30
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 3 of 14
Kraner
1000 t Portalkran
Fabrikat:
MAN Takraf
Type:
Skinnekørende portalkran med flere hejs. Elektrisk drevet.
Kapacitet:
Samlet løftekapacitet 1000 t.
Seks hovedhejs á 300 t SWL.
Ét hjælpehejs á 15 t SWL.
Max. løftehøjde over skinnetop er 77,5 m.
Dækningsområde:
Dækker store landarealer, Hal Syd, Dok 3, og rækker 140 m ud over vandet nord
for dokken. I alt dækkes ca. 120.000 m2.
Beskrivelse:
Opbygningen med seks hovedhejs fordelt på fire katte gør ikke alene kranen i
stand til at håndtere flere emner på samme tid, men betyder også at emnerne
populært sagt kan ”vendes i luften”. Ved at anvende flere hejs pr. emne opnås
også en meget præcis kontrol med byrden, hvilket især er en fordel ved
sammenbygning af store konstruktioner og ved håndtering af særligt følsomme
emner.
I forbindelse med portalkranen anvendes følgende hjælpekøretøj ved grejskift og
anhugning:

Lejevilkår:
Bomlift, 22 m; JLG 660 SJ, 4x4. Dieseldrevet.
Der afregnes pr. halve time fra grejskift påbegyndes, indtil sidste løft er
gennemført, og grejskift er afsluttet. Hertil kommer et mobiliseringsgebyr pr.
opgave. Mobiliseringsgebyrets størrelse bestemmes af, i hvilken takstgruppe
opgaven påbegyndes.
Timepris:
Mobiliseringsgebyr:
Takst I
12.600
3.000
Takst II
14.490
3.800
Lejeprisen omfatter kranfører, to anhuggere samt ovennævnte hjælpekøretøj, i
det omfang den er nødvendige for løfteopgavens udførelse. Kræves der yderligere
personel eller andre hjælpekøretøjer, eksempelvis gaffeltruck, for at klargøre
løftegrej og udføre grejskift, beregnes dette i tillæg. Portalkranen kan som
udgangspunkt ikke lejes uden ovennævnte minimumsbemanding. Det vil være
udlejer, der ud fra den enkelte løfteoperation vurderer hvor mange og hvilket
personel, der er nødvendigt for, at opgaven udføres effektivt og
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 4 of 14
100 t havnekran (”MAN-kran”)
Fabrikat:
MAN Wolffkran
Type:
Skinnekørende portal-/svingkran. Elektrisk drevet.
Kapacitet:
Løftekapacitet 100 t.
Ét hovedhejs á 100 t SWL.
Ét hjælpehejs á 8 t SWL.
Max udlæg hovedhejs 62 m.
Max udlæg hjælpehejs 65 m.
Max. løftehøjde over skinnetop er 45,5 m.
Dækningsområde:
Dækker Dok 3, kaj nord for denne samt en del landareal langs kaj og dok.
Lejevilkår:
Der afregnes på timebasis fra kranen mobiliseres, og til den atter er
demobiliseret, inkl. grejskift før og efter opgaven.
Timepriser
Containerarbejde skib/kaj2:
General Cargo:
- max. løft ≤ 8 t:
- max. løft > 8 t: og ≤ 40 t:
- max. løft > 40 t og ≤ 100 t:
Takst I
1.850
Takst II
2.127
1.400
2.320
5.100
1.610
2.660
5.610
Lejeprisen omfatter kranfører. Der afregnes særskilt for anhugger og løftegrej i
henhold til gældende forretningsbetingelser.
2
Kun ved successive operationer udført med anvendelse af containerspreder. For enkeltoperationer og ved
anvendelse af kædesling eller lign. beregnes løft efter taksterne for ”General Cargo”.
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 5 of 14
100 t havnekran (”Eberswalde-kran”)
Fabrikat:
Kranbau Eberswalde
Type:
Skinnekørende portal-/svingkran. Elektrisk drevet.
Kapacitet:
Løftekapacitet 100 t.
Ét hovedhejs á 100 t SWL.
Ét hjælpehejs á 8 t SWL.
Max udlæg hovedhejs 68,5 m.
Max udlæg hjælpehejs 72,5 m.
Max. løftehøjde over skinnetop er 47,6 m.
Dækningsområde:
Dækker Dok 3, kaj nord for denne samt en del landareal langs kaj og dok.
Lejevilkår:
Der afregnes på timebasis fra kranen mobiliseres, og til den atter er
demobiliseret, inkl. grejskift før og efter opgaven.
Timepriser
Containerarbejde skib/kaj3:
General Cargo:
- max. løft ≤ 8 t:
- max. løft > 8 t: og ≤ 40 t:
- max. løft > 40 t og ≤ 100 t:
Takst I
1.850
Takst II
2.127
1.400
2.320
5.100
1.610
2.660
5.610
Lejeprisen omfatter kranfører. Der afregnes særskilt for anhugger og løftegrej i
henhold til gældende forretningsbetingelser.
3
Kun ved successive operationer udført med anvendelse af containerspreder. For enkeltoperationer og ved
anvendelse af kædesling eller lign. beregnes løft efter taksterne for ”General Cargo”.
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 6 of 14
90 t havnekran (”Hensen-kran”)
Fabrikat:
Hensen
Type:
Skinnekørende portal-/svingkran. Elektrisk drevet.
Kapacitet:
Løftekapacitet 90 t.
Ét hovedhejs á 90 t SWL.
Ét hjælpehejs á 7,5 t SWL.
Max udlæg hovedhejs 51 m.
Max udlæg hjælpehejs 53 m.
Max. løftehøjde over skinnetop er 46,5 m.
Dækningsområde:
Dækker kaj nord for Dok 1, samt en del landareal langs kajen.
Lejevilkår:
Der afregnes på timebasis fra kranen mobiliseres, og til den atter er
demobiliseret, inkl. grejskift før og efter opgaven.
Timepriser
Containerarbejde skib/kaj4:
General Cargo:
- max. løft ≤ 7,5 t:
- max. løft > 7,5 t: og ≤ 40 t:
- max. løft > 40 t og ≤ 90 t:
Takst I
1.850
Takst II
2.127
1.365
2.270
4.200
1.570
2.610
4.830
Lejeprisen omfatter kranfører. Der afregnes særskilt for anhugger og løftegrej i
henhold til gældende forretningsbetingelser.
4
Kun ved successive operationer udført med anvendelse af containerspreder. For enkeltoperationer og ved
anvendelse af kædesling eller lign. beregnes løft efter taksterne for ”General Cargo”.
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 7 of 14
60 t mobilkran (”Gottwald”)
Fabrikat:
Gottwald
Type:
TMK 75/85-44
Selvkørende hydraulisk teleskoparmskran. Dieseldrevet.
Kapacitet:
60 t.
32 m hydraulisk udskud.
39 m manuelt udskud.
Dækningsområde:
Terminal Syd (Lindø Industripark).
Beskrivelse:
Kranen er karakteriseret ved at være delvist terrængående og ved at kunne flytte
op til 12 t last på hjul (dvs. kranen må køre på hjul med last hængende i krogen).
Lejevilkår:
Der afregnes på timebasis fra kranen mobiliseres, og til den atter er
demobiliseret, inkl. grejskift før og efter opgaven.
Timepris:
Takst I
1.850
Takst II
2.100
Lejeprisen omfatter kranfører.
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 8 of 14
Løftegrej til kraner
Til kranerne forefindes et righoldigt udvalg af lastfordelingsåg, spilere, sammenkoblingsåg, containeråg,
trisser, stropper, kæder osv. Vi er dermed i stand til at løse et bredt spektrum af løfteopgaver.
Nødvendigt løftegrej, i det omfang vi har det, kan lejes. Priser og muligheder oplyses på forespørgsel.
Der opkræves et gebyr på kr. 550/825 (takst I/II) pr. medgået mandskabstime ved udlevering og
modtagelse af løftegrej.
For grej, der skal indlejes eller fremstilles/modificeres specielt til opgaven, afregnes der særskilt.
Løftegrej kan desuden lejes til opgaver med andre kraner, også udenfor Terminal Syd (Lindø
Industripark). Priser og muligheder oplyses på forespørgsel.
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 9 of 14
Rullende transport
Sektionsvogne
Vi råder over fire sektionsvogne, hvoraf den ene er 6,6 m bred og de resterende tre er 9,7 m brede.
Lasteevnen varierer fra 450 t til 580 t for de enkelte vogne. De brede vogne kan sammenkobles parvis til
en dobbelt vogn, hvorved der kan opnås lasteevne på op til 1110 t.
For en nærmere beskrivelse, se særskilt dokument: ”Sektionsvogne – Introduktion”.
Lejevilkår:
Der afregnes på timebasis fra vognen mobiliseres, og til den atter er
demobiliseret.
Timepriser
Enkelt vogn:
Dobbelt vogn:
Takst I
4.200
6.200
Takst II
4.800
7.100
Lejeprisen omfatter fører og lods inkl. følgetruck. Transportmateriel (dragere /
bukke) er ikke indregnet.
Terminaltraktorer
Vi råder over to terminaltraktorer af fabrikat SISU, type TR160. Disse kan anvendes til håndtering af
trailere og rullelad (”flats”), af hvilke vi selv disponerer enheder med op til 70 t lasteevne.
Lejevilkår:
Der afregnes på timebasis fra vognen mobiliseres, og til transporten er
gennemført.
Timepriser:
Takst I
1.250
Takst II
1.510
Lejeprisen omfatter fører og sammenkoblingsudstyr (”svanehals”). Trailer
kommer i tillæg.
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 10 of 14
Rullelad, trailere, sættevogne og senge
Vi råder over et antal rullelad (”flats”) og trailere til brug sammen med terminaltraktorer og gaffeltrucks
/ gummihjulslæssemaskiner (”gummigeder”). For nærværende disponeres:



3 stk. 40 t rullelad (”flats”) med ladmål på 2,5 x 14,5 m og 3,0 x 13,0 m.
2 stk. 60 t semitrailere med ladmål 6,0 x 16,0 m.
1 stk. 70 t semitrailer med ladmål 5,5 x 16,0 m.
Trailere trækkes efter gummiged, truck eller terminaltraktor. Semitrailere trækkes efter terminaltraktor.
Lejepriser
40 t rullelad (”flat”):
60 t semitrailer:
70 t semitrailer:
Time
120
140
160
Dag
600
700
800
Desuden disponeres et antal ”senge”, der er svejste rammekonstruktioner til transport / oplagring af
lang-gods. Senge flyttes med hydrauliske løftetrailere, der køres med terminaltraktorer. Senge måler ca.
4,5 x 12,0 m og opdeles i A-senge med 40 t lasteevne og C-senge med 50 t lasteevne.
Lejepriser
A-seng (40 t):
C-seng (50 t):
Dag
150
180
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 11 of 14
Gaffeltrucks
Der rådes p.t. over to gaffeltrucks på hhv. 5,5 t og 25 t.


5,5 t, dieseldrevet m/partikelfilter.
25 t, dieseldrevet m/partikelfilter.
Priser, gaffeltrucks:
5,5 t
25 t
Timepris
med fører
Takst I
675
1.200
Timepris
med fører
Takst II
935
1.460
I tillæg til gaffeltrucks disponeres over to gummihjulslæssemaskiner (”gummigeder”) med bl.a. gafler
som tilbehør. Ud over at kunne fungere som gaffeltrucks, udmærker disse maskiner sig ved at være
terrængående. Ud over forskellige gafler forefindes der skovl til disse maskiner. De er desuden
velegnede som traktorer for vore 70 t semitrailere.


LM2. Løftekapacitet på gafler er ca. 11 t.
LM3. Løftekapacitet på gafler er ca. 14 t.
Priser, ”gummigeder”:
LM2, 11 tons
LM3, 14 tons
Timepris
med fører
Takst I
800
1.150
Timepris
med fører
Takst II
1.060
1.410
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 12 of 14
Ekstra bemanding / supervision ved kran- og transportarbejder / engineering
Afhængig af opgavens karakter kan det være nødvendigt med yderligere anhuggere / riggere samt evt.
en tekniker, en supervisor eller engineering rådgivning, der kan tilkøbes til nedennævnte timesatser:
Anhugger / rigger:
Tekniker (maskintekniker):
Supervisor:
Engineering:
Takst I
450
550
800
1.100
Takst II
710
825
1.175
1.650
Transportmateriel (bukke / dragere)
Vi råder over nedenstående transportmateriel. Se separate dokumenter ”Oversigt over Dragere og
Bukke B.pdf” og ”Oversigt over Dragere og Bukke C.pdf” for en oversigt over typer.
Pris pr. døgn


















80 stk.
40 stk.
45 stk.
16 stk.
10 stk.
10 stk.
5 stk.
9 stk.
2 stk.
12 stk.
12 stk.
8 stk.
4 stk.
2 stk.
2 stk.
Bukke, 80 t WLL.
Bukke, 100 t WLL.
Portalbukke, 250 t WLL (m/ører).
Portalbukke, 250 t WLL (u/ører).
Mafidragere, type I.
Mafidragere, type Ia (forstærkede).
Mafidragere, type Ib (forstærkede).
Mafidragere, type Ic (forstærkede).
Horndragere, type III.
Forlængede dragere, type IV
Forlængede dragere, type IVa.
Høje dragere, type V.
Sammensvejsede dragere, type IV (12 m).
Dragere til flytning af Hensen kran #4121.
Dragere til flytning af tårnkraner.
Topklods beton
Topklods beton lang
Køl klods kap.
55
63
148
148
167
237
252
252
252
500
370
408
500
3000
2000
2
2,8
25
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 13 of 14
Kontakt
Transportafdelingen kan kontaktes som følger:
Email:
[email protected]
Kran og transport bestilling:
Tlf. 72 28 20 20
Engineering:
Tlf. 308 308 61
Vedligehold samt nedbrud og kranstop
Tlf. 308 309 58 / 40 85 64 62
2015-01-15 | LIP
Ver. DK08
LINDØ INDUSTRIPARK A/S - CVR-nr. / VAT No. 33780680
Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark – www.lindo-industripark.dk
Lindø port of Odense
Page 14 of 14