Garden Pulling European Championship Brande

Kort dansk i bunden af dokument
Garden Pulling European Championship Brande / Denmark
General infos for all participants
pull sequence track 2
Saturday
Sunday
Showpull 3,5t mod./ 500 kg mod/ 350 kg Stock / 3,6t Supersport
600 kg mod/ 600 kg CD/ 500 kg stock / 45,t Supersport
Saturday, Sept. 12
09.00 hrs
10.15 hrs
11.00 hrs
11,45 hrs
12.30 hrs
13.00 hrs
19.00 hrs
Sunday, Sept.13
08.30 hrs
08.30 hrs
09.30 hrs
11.00 hrs
17.00 hrs
Start tech inspection all Saturday/ Sunday vehicles
before the competition start., not later than 12.45 hrs
Weightbridge open (closed during driversmeeting)
Driversmeeting (closed pit area) mandatory for all drivers,
ore replacement, Team Captains, Promotor.
Weightbdrige closed
Opening ceremony with Drivers (in firesuit)
Start Competition on track 2 with 3,5t mod. Show
500 kg modfied GP
350 kg stock GP
3,6t Supersort FP
End first day EC pulling 2015
Start Tech inspection (all Sunday not teched vehicles
before the competition strts not later than 10.30 hrs
Weightbridge open (closed during driversmeeting)
Driversmeeting (closed pit area) mandatory for all drivers,
ore replacement, Team Captains, Promotor.
Start competition with 600 kg modified GP
600 kg Compatdiesel GP
500 kg Stock GP
4,5t Supersport FP
End of the EC 2015
Sled are Simply Magic (D) and Unbeatable (NL)
Track lenght in ..
Stock classes
50 meters + 10 meters by floating finish line
modified and diesel
70 meters + 10 meters by floating finish line
In the Pull Offs there is a floating finish line at
two attempts to achieve a Full Pull
prize ceremony immediately after each class
protest, which must be in writing and com from a fellow contestand, maybe present by Teamcaptains
only, the deposit is 250 Euro (ETPC)
Free entrance for the driver and two teammembers
Free entrance for the officials including staying in the open pit area
The following information is an exerpt from the general info letter ot the ETPC T & S Board to Brande
Also valid for all Garden Pullers!!!!!
IMPORTANT; PLEASE INFORM YOUR PULLERS:
a) all tractors of the day must be tehed in good time before the competition starts, no tech
inspection after 12.30 hrs on Sturday and 10.30 hrs on Sunday
b) All tractors competing at the EC must present the yearly national inspection forms and photos,
concerning clutch and clutch protection and the 2015 national technical inspection form signed by a
National Board member or Tech inspector, upon ETPC/ EGPC Tech Inspector's request.
c) The killswitch test is mandatory on both days.
d) weightbridge be checked Saturday morning, no tolerance on max. weight in class.
e) Plastic sheet under the tractor is mandatory in pit-area
f) draining water or other liquids on the ground not allowed
g) With every pulling vehicle, only 1 truck and 1 car allowed in open pit-area
h) no sounds sources as running engines or loud music between 24.00 and 06.00
i) Important: No driving on own power by loading and unloading and in the open pit.
j) All flammable liquids must stay in trailers at all times
l) The Valtra tape, separating teams and 3 mts. Free spae between the vehicles in open pit MUST be
We wihs everybody a good trip to the EC 2015 and look forward to a fair and safe competition!
On behalf of the EGPC Board
Gaby Kilian
Dansk:
VIGTIGT; VENLIGST INFORM Puller:
a) alle traktorer på dagen skal klargøres i god tid før de konkurrencemæssige starter, ingen tech
inspektion efter Kl.12.30 om lørdagen og 10.30 søndag
b) Alle traktorer der konkurrerer på EC skal kunne fremvise bevis på de årlige nationale
kontroleftersyn i former af logbog og fotos,
c) vedrørende kobling og kobling beskyttelse og 2015 national teknisk inspektion formular
underskrevet af en synsmand
d) Nationale Bestyrelsesmedlem eller Tech inspektør efter ETPC / EGPC Tech inspektørs
anmodning.
e) c) Killswitch test er obligatorisk på begge dage.
f) d) Indvejning kontrolleres lørdag morgen, ingen tolerance på max. vægt i klassen.
g) e) Plastic underlag under traktoren er obligatorisk i pit-området
h) f) dræning af vand eller andre væsker på jorden er ikke tilladt
i) g) Med hver puller køretøjer, kun 1 lastbil og 1 bil tilladt i åbne pit-område
j) h) ingen lyd kilder som kører motorer eller høj musik mellem 24.00 og 06.00
i) Vigtigt: Ingen kørsel ved egen kraft ved lastning og losning i det åbne pit.
ii) j) Alle brændbare væsker skal opbevares i trailere på alle tidspunkter
iii) l) Valtra tape, der adskiller hold og 3 meter. Der skal være afstand mellem køretøjerne i åben Pitområdet
Vi ønsker alle en god EC 2015 og ser frem til en retfærdig og sikker konkurrence!