FOKUS PÅ MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA

EXPORT STEPS KONFERENCE
FOKUS PÅ MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA
– En region med befolkningstilvækst, investeringer og høje vækstrater
Mellemøsten og Nordafrika er en region med over
20 lande og mere end 350 millioner indbyggere
som gennemgår en sammensat udvikling præget
af folkelige reformkrav og betydelige vækstrater.
Så mød frem og hør nærmere om, hvordan du og din virksomhed kan
få andel i væksten og forretningsmulighederne i denne region, når
Væksthus Syddanmark og Eksportrådet i samarbejde med Business
Kolding og Bierholms Væverier A/S inviterer til Export Steps konference
den 1. juni 2015.
Den danske regering tog i 2003 initiativ til at understøtte reform- og
demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika (MENAregionen) og samtidig at styrke dialogen med den arabiske verden gennem dansk-arabiske partnerskaber. I april 2013 blev der udarbejdet en
ny strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016, som er tilpasset de nye forhold i regionen.
TID OG STED
Mandag den 1. juni 2015 kl. 12.30 - 17.30
Beirholms Væverier A/S, Nordager 20, 6000 Kolding
Udover at bygge videre på de eksisterende og vigtige partnerskaber mellem arabiske og danske organisationer, som sammen arbejder for bl.a.
at styrke menneskerettigheder, medier og kvinders stilling i samfundet,
indeholder den også støtte til direkte demokratiindsatser samt til indsatser, der kan skabe jobmuligheder på både kort og lang sigt.
Der er et stort potentiale for danske virksomheder i regionen, især i
Golfstaterne men også i Nordafrika. Rådgivningsydelser, bygge- og anlægssektoren, sundhed, landbrug, infrastruktur, grøn energi og miljø
er blandt de særligt interessante sektorer, hvor danske virksomheder er
konkurrencedygtige.
TILMELDING
Tilmeld dig online på www.vhsyd.dk under arrangementer senest den
27. maj 2015. Ved tilmelding bedes du også angive ønsket minikonsultation med en eller flere af følgende; Eksportrådet i Forenede Arabiske Emirater, Saudi Arabien, Libanon, Egypten og Marokko samt
Eksport Kredit Fonden (EKF).
KONTAKT FOR YDERLIGERE INFORMATION
Steen Nymann Andersen, internationaliseringsrådgiver, Eksportrådet/Væksthus Syddanmark på [email protected] eller 41 86 59 67 /
Erik Vinkel, vækstkonsulent, Væksthus Syddanmark på [email protected]
eller 25 50 53 05 / Jesper Vestergaard Hansen, erhvervschef,
Business Kolding på [email protected] eller 51 15 70 84
DU KAN…
få viden, gode råd og inspiration til nyt eksportmarked
netværke med andre virksomheder med eksportplaner
booke et mini-møde med eksportrådgivere
TAG SKRIDTET TIL NYT EKSPORTMARKED
PROGRAM
12.30 Registrering
FAKTA OG GODE GRUNDE TIL AT ETABLERE EKSPORT
TIL MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA (MENA-REGIONEN)
12.45 Velkomst
v/Peter Beirholm, CEO, Beirholms Væverier A/S, Kolding og Jesper Vestergaard Hansen, erhvervschef, Business Kolding
13.15 Deltagerregistrering og netværk
13.00 Export Steps - Mellemøsten og Nordafrika
v/Erik Vinkel, vækstkonsulent, Væksthus Syddanmark
13.30
Velkomst og præsentation af dagens program
Befolkningstallet i Mellemøsten og Nordafrika forventes at stige eksplosivt frem mod 2030,
hvor mere
v/ Carina
direktør,
UdviklingVejen
end 520Christensen,
mio. mennesker vil
være bosiddende
i regionen. Det stiller store krav til
13:15 Why do business in MENA, Doing business in the Middle East?
by Mr. Morten Siem Lynge, Consul General, Royal Danish Consulate General, Dubai
13:30
13:50
Reforms and mega projects to stimulate the economy in Egypt,
by Mrs. Hanzada Farid, Senior Trade Advisor, Royal Danish Embassey, Egypt
Booming Healthcare and Construction infrastructure in Saudi Arabia,
by Mrs. Safiye Kücükkaraca, Commercial Advisor, Royal Danish Embassy, Saudi Arabia
14:10 The Expo 2020 driving unique opportunities in the UAE,
by Mr. Morten Siem Lynge, Consul General, Royal Danish Consulate General, Dubai
14:25 Offshore oil and gas discoveries reveal big potential across industries in Lebanon
by Mr. Ahmad El. Loubani, Head of Trade Council, Royal Danish Embassey, Lebanon
14:40 Morroco - A top 5 African FDI recipient and on the move in the field of green,
by, Mrs. Reingard Bretéché, Commercial Advisor, Royal Danish Embassy, Morocco
14.55Pause
15.10 Veje til nye forretninger i Mellemøsten og Nordafrika
v/Henrik T. Halken, Procurement Director, Aller Aqua A/S
15.30 Eksport Kredit Fonden hjælper danske eksportører frem i verden
v/ Michael Hemmingsen, Chief Underwriter, SMV og Klima, Eksport Kredit
Fonden (EKF)
15.50 E ksportrådet og Væksthus Syddanmark forbereder og hjælper danske
virksomheder med at eksportere
v/ Steen Nymann Andersen, internationaliseringsrådgiver, Eksportrådet/
Væksthus Syddanmark
16.00 Afrunding
udbygningen af hele infrastrukturen med alt, hvad der hører til af skoler, hospitaler, energi- og
vandforsyning, boliger m.m. Derfor investeres der i de kommende år og særligt i de rige golfstaterRundvisning
milliarder i infrastruktur,
og nybyggerier.
13.40
på KEenergiløsninger
Fibertec A/S
Konkurrencen i Mellemøsten er på mange måder knivskarp. Man er ekstremt prisbevidst.
Relationsopbygning
og lokal
er vigtig.
gengæld er der
rigtig meget at hente,
14.15
Præsentation
aftilstedeværelse
Export Steps
og TilVæksthus
Syddanmark
når man er kommet ind på markedet. Og så ligger regionen centralt i forhold til andre betyv/
Erik
Vinkel,
vækstkonsulent,
Væksthus
Syddanmark
delige forretningsmuligheder i Afrika, Tyrkiet og Asien.
Forenede Arabiske Emirater – har de seneste år oplevet høje vækstrater på 4-5 %. Denne
14.25
Eksport
til Tyrkiet
udvikling
har særligt
været drevet af bygge- og anlægsprojekter, men også af udenlandske
investeringer
indenfor
andre sektorer som
f.eks. ITkonsul,
og den maritime
sektor. Dubai
vil i 2020 være
v/ Søren Robenhagen,
general
Den Danske
Ambasvært for World EXPO, hvilket er med til at øge både fokus og aktiviteter i FAE. Enorme bygge- og
sade
Istanbul, Tyrkieter under planlægning alene i den sammenhæng indenfor
anlægssamti infrastrukturprojekter
bl.a. hoteller, hospitaler, parker m.m.
14.50
erfaringer
med
eksport til Tyrkiet
SaudiPraktiske
Arabien – oplever
en stigende
befolkningstilvækst,
der bl.a. øger efterspørgslen på
og boliger
samt vand, energi
og sundhedsløsninger
form af bl.a. flere hospitaler,
infrastruktur
v/ Carsten
Jespersen,
direktør,
KE Fiberteci A/S
udover de mange anlægsprojekter, der allerede er i gang. En hastigt voksende ung befolkning
og en voksende middelklasse skaber også en øget efterspørgsel på konsumvarer af høj kvalitet,
indenfor
fødevarer,Kredit
møbler, design
og IT.(EKF) hjælper danske eksportører
15.15
Eksport
Fonden
frem
verden
Egypten
- er ien
af Afrikas største økonomier, hvor ca. 2/3 af al industri er koncentreret i
og omkring Cairo og Alexandria. En betydelig del er relateret til forarbejdning af landbrugsprodukter, fødevarer og bomuld. For at stimulere økonomien har regeringen taget initiativer til
yderligere afbureaukratisering og tiltrækning af udenlandske investeringer i form af bl.a. oprettelsen af handelszoner. Hertil kommer ambitiøse infrastrukturprojekter som bl.a. ny Suez kanal.
Marokko - har tætte forbindelser til Europa og USA. EU er Marokkos vigtigste samhandelspartner. 2/3 af landets import stammer fra EU. Udviklingen i Marokko gør markedet interessant
indenfor sektorer som maskiner og udstyr til fødevarer og landbrug, mineindustri, vandrensning og affaldsbehandling samt vedvarende energi. Særligt sidstnævnte satses der hårdt
på og regeringen har en række mål omkring bl.a. 15% energi-effektiviseringer inden 2030 og
herudover satse der hårdt på vedvarende energi.
Libanon – den økonomiske udvikling er blevet betydeligt svækket af årtiers konflikter i området,
dog udviser landet årlige vækstrater på gennemsnitligt 1,5 % over de seneste år. Der foretages
større investeringer i særligt infrastrukturprojekter indenfor bl.a. energi-produktion og havne.
Og med de seneste fund af betydelige offshore olie- og gasforekomster spås landet øgede
udenlandske investeringer og betydelige højere vækstrater de kommende år.
16.10 Individuelle mini-konsultationer og networking
17.30 Afslutning - tak for i dag
HOS VÆKSTHUS SYDDANMARK KAN VIRKSOMHEDER
PÅ DANMARKS REGNING FÅ LAGT DERES VÆKSTPLAN
OG GJORT UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER.
Væksthus Syddanmark • Forskerparken 10 D/E
5230 Odense M • Telefon 70 23 55 15
[email protected] • www.vhsyd.dk