Forslag til eksamensopgaver i anatomi, fysiologi og

Eksamensnr. _____
Danish Pharmaceutical Academy Eksamen
9. juni 2015
Modul 2: Sygdomslære – MED svar
Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort.
Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4
essayopgaver (nr. 1 - 4) og 20 alternativopgaver (nr. 1 - 20).
Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at
afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert.
Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter
hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at
benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: ”Se svar på kladde”.
Svar kun på det, der spørges om.
Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points.
Prøvens varighed: 1½ time.
Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen,
ligeledes kun er mærket med eksamensnummer.
HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået
udleveret ved eksamens start.
© Lif Uddannelse 9. juni 2015
Side 1 af 10
Eksamensnr. _____
Essayopgaver
1.
Immunsystemet og immunrelaterede sygdomme
a) Angiv 2 af de celletyper og 1 af de proteiner, der indgår i det uspecifikke forsvar.
Svar:
Celler:
 Neutrofile granulocytter
 Makrofager
 Mastceller
 Eosinofile granulocytter
 Dræberceller
Proteiner:
 Interferoner
 Cytokiner
 Fasereaktanter
 Komplementsystemet
Side 43
1 point
b) Det specifikke immunforsvar. Redegør for de antigenpræsenterende cellers funktion
og det respons, som de kan udløse. Beskriv begrebet immunitet.
Svar:
Når antigenpræsenterende celler møder et protein, som de ikke kender, nedbryder de det til korte proteinkæder (antigener), som de udstiller på overfladen af deres cellemembran. Herefter vandrer de til en
lymfeknude, hvor de præsenterer T-hjælper-lymfocytterne for det nye antigen. Denne præsentation aktiverer T-lymfocytten, der udskiller signalstoffer, som aktiverer T-hjælperceller og B-lymfocytter. De Blymfocytter, der kan danne netop det antistof, som kan bekæmpe antigenet, begynder nu at dele sig og
herefter at producere antistoffer. Når immunsystemet én gang er blevet stimuleret eller aktiveret af et
bestemt antigen, vil der efterfølgende være mange flere lymfocytter, der husker dette antigen. Møder
man senere dette antigen, vil immunsystemet derfor reagere så hurtigt på antigenet, at man ikke når at
blive syg, hvilket kaldes immunitet.
s. 44-46
2 point
© Lif Uddannelse 9. juni 2015
Side 2 af 10
Eksamensnr. _____
c) Anfør de typiske tegn på akut inflammation.
Svar:
Varme, rødme, hævelse, smerte, nedsat funktion
s. 47
1 point
d) Type 1-reaktion/allergi. Angiv et eksempel på en sygdom med denne mekanisme, og
anfør hvilken type immunglobulin, der er involveret.
Svar:
Astma, anafylaksi, høfeber, nældefeber.
Immunglobulin type E.
S 55
1 point
© Lif Uddannelse 9. juni 2015
Side 3 af 10
Eksamensnr. _____
2.
Fordøjelsessystemet
a) Inflammatoriske tarmsygdomme, Morbus Crohn og colitis ulcerosa.
Beskriv årsag, sygdomsmekanisme, hvilke dele af fordøjelseskanalen, som rammes, symptomer, komplikationer, behandling (præparatnavne skal ikke angives)
samt forløb og prognose.
Svar:
Årsagen er ukendt, men der er en familiær disposition.
Med hensyn til sygdomsmekanisme er der tale om autoimmune inflammatoriske sygdomme, hvor
kroppens immunsystem reagerer mod kroppens eget væv, i dette tilfælde mod antigener i tarmen.
Ved Morbus Crohn kan der opstå læsioner lige fra mundhulen til anus, hyppigst i ileum (tyndtarmen).
Colitis ulcerosa er karakteriseret ved kun at ramme colon og rectum.
Symptomerne er hyppige, tynde afføringer, der kan indeholde blod og slim, mavesmerter, vægttab,
træthed og hos børn/teenagere eventuelt væksthæmning. De to sygdomme kan være vanskelige at
adskille fra hinanden.
Ved Morbus Crohn kan ses fistler, det vil sige rørforbindelser mellem tarmsegmenter eller til andre
organer.
Der kan opstå perforation af tarmen, hvor tarmindhold kommer ud i bughulen.
Der findes ingen kurativ/helbredende behandling, men sygdommene kan lindres ved inflammationshæmmende medicin og eventuelt kirurgiske indgreb, hvor fistler samt dele af tarmen fjernes.
Sygdommene er kroniske med intermitterende forløb, hvilket vil sige, at der er kortere eller længere
perioder med lav sygdomsaktivitet afløst af forværringer. Overlevelsen er nogenlunde som svarende
til baggrundsbefolkningen.
Side 284-287
3 point
© Lif Uddannelse 9. juni 2015
Side 4 af 10
Eksamensnr. _____
b) Cøliaki. Redegør for patofysiologi og behandling.
Svar:
Hos personer med cøliaki medfører indtag af gluten, som findes i visse kornsorter, inflammation i
tyndtarmsslimhinden. Når gluten optages i tarmen, vil det genkendes af T-celler, som aktiveres og
starter et inflammatorisk respons i tarmen. Dette immunrespons medfører atrofi af villi i tyndtarmens
slimhinde, hvilket reducerer det areal, hvorover næringsstoffer kan absorberes. Derfor kan næringsstoffer ikke absorberes i tilstrækkelig omfang, og patienten udvikler diarré, træthed og vægttab.
Behandlingen er livslang glutenfri diæt.
Side 288
2 point
© Lif Uddannelse 9. juni 2015
Side 5 af 10
Eksamensnr. _____
3.
Kredsløbet
a) Dyb venetrombose. Hvilke vener rammes primært? Angiv disponerende faktorer
og symptomer. Beskriv hvorledes diagnosen stilles og anfør komplikationer samt
behandling (præparatnavne skal ikke angives).
Svar:
Dybe venetromboser (DVT) dannes primært i benets og bækkenets vener.
Disponerende faktorer: Immobilisering/fysisk inaktivitet, operative indgreb, fedme, graviditet, koagulationsforstyrrelser som Leiden faktormutation, p-piller og kræft.
Symptomer: Lægsmerter, ødem, rødme, varme, ømhed, nedsat funktion i benet samt feber.
Diagnose: Stilles på baggrund af symptomer, en blodprøve, forhøjet D-dimer samt ultralydsskanning
af den ramte vene.
Komplikationer: Lungeemboli eventuelt død samt på sigt posttrombotisk syndrom.
Behandlingen: Blodfortyndende medicin.
s. 197-199
2 point
© Lif Uddannelse 9. juni 2015
Side 6 af 10
Eksamensnr. _____
b) Beskriv de typiske symptomer ved akut myokardieinfarkt.
Svar:
Snørende, klemmende smerter bag brystbenet eventuelt med udstråling til skulder, kæbe, ryg, indersiden af armene. Det kan også føles som et bælte, der strammes omkring brystkassen. Smerterne er stærke, svinder ikke i hvile eller ved indtag af nitroglycerin. Patienten kan virke forpint, ængstelig og medtaget af smerterne og være kold og klamtsvedende. Der kan også være kvalme og opkastninger. Der kan være åndenød.
s. 172-174
svar: 1,5 point
c) Hos en patient, hvor ovenstående symptomer på akut myokardieinfarkt pludselig
opstår, viser EKG massive ST-elevationer i mange afledninger. Anfør den foreløbige diagnose og beskriv kort behandlingen (præparatnavne skal ikke angives).
Svar:
Diagnose: STEMI (ST-Elevations-Myokardie-Infarkt)
Behandling: Ilttilskud, smertestillende, blodfortyndende (trombocythæmmende medicin) og akut
transport til hjertecenter, der kan foretage akut åbning og ballonudvidelse af tillukket og forsnævret
hjerte-kransåre (primær PCI). Hvis dette ikke er muligt, skal der iværksættes trombolysebehandling,
hvor der indgives medicin, der opløser blodproppen, der akut tillukker hjerte-kransåren.
s. 177
1,5 point
© Lif Uddannelse 9. juni 2015
Side 7 af 10
Eksamensnr. _____
4.
Hormonsystemet
a) Anfør 2 symptomer ved hypertyroidisme, og beskriv behandlingen (præparatnavne
skal ikke anføres).
Svar:






Varmefølelse
Svedtendens
Vægttab
Rysten på hænderne (tremor)
Hjertebanken
Høj puls
Desuden indre uro, nervøsitet og rastløshed, hævelse af øjenomgivelserne og fremadskubbede øjenæbler (exophthalmus).
Den medicinsk behandling virker ved at hæmme dannelse af thyroideahormonerne i skjoldbruskkirtlen.
Hvis den medicinske behandling ikke virker tilstrækkeligt, eller der er stor struma, kan man fjerne noget af kirtlen kirurgisk eller give radioaktivt jod. Det radioaktive jod koncentreres i skjoldbruskkirtlen, og
den radioaktive stråling dræber derved kirtelcellerne
S 428-429
1,5 point
b) Anfør 2 symptomer og behandling ved hypotyroidisme.
Svar:








Patienterne fryser og er kuldskære
Vægtstigning
Træthed
Initiativløshed
Træthed
Obstipation
Huden er tør, bleg og kølig
Langsom puls
Behandlingen er indtagelse af syntetisk fremstillet thyroideahormon.
s. 429
1 point
© Lif Uddannelse 9. juni 2015
Side 8 af 10
Eksamensnr. _____
c) Beskriv patogenesen ved udvikling af type II diabetes mellitus.
Svar:
Der opstår dels insulinresistens og dels mangelfuld udskillelse af insulin.Ved insulinresistens har insulin ikke samme virkning som normalt. Der er insulin i blodet, men cellerne reagerer ikke på insulinet, og
derfor sænkes blodglukose ikke. Hos de fleste med insulinresistens vil betacellerne i bugspytkirtel/pancreas kompensere ved at øge udskillelsen af insulin. I takt med at insulinproduktionen falder, vil
der indtræde hyperglykæmi/forhøjet blodsukker.
1,5 point
d) Beskriv symptomerne ved type II diabetes mellitus.
Svar:
Symptomerne kan ofte være svage eller manglende. I nogle tilfælde er det sendiabetiske symptomer,
som bringer patienten til læge. Symptomerne er primært relateret til forhøjet blodsukker/hyperglykæmi
i form af store diureser, tørst, træthed og vægttab.
1 point
© Lif Uddannelse 9. juni 2015
Side 9 af 10
Eksamensnr. _____
Alternativopgaver Modul 2
Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert".
Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades.
Der gives:
1 point for rigtigt svar
0 point for manglende svar
Minus 1 point for forkert svar
Rigtigt
Forkert
1.
Nerveceller er mindre følsomme for iskæmi end bindevævsceller
X
2.
Efter den første depression vil 95 % af en patientgruppe blive helt raske og
aldrig mere få depressionssymptomer
X
3.
Misbrug af alkohol og rusmidler er risikofaktorer for selvmord
X
4.
Hallucinationer optræder hyppigt hos patienter med skizofreni
X
5.
Ophostning af blod (hæmoptyse) kan være symptom på lungekræft
X
6.
Kræft/cancer breder sig kun til andre organer ved direkte indvækst
7.
Årsagen til cerebral apopleksi er forstyrrelser i blodforsyningen i hjernen
8.
Hodgkins lymfom kan ikke helbredes
9.
Mangel på vitamin B12 (kobolamin) kan medføre megaloblastær anæmi
X
10.
Svær trombocytopeni kan medføre spontane blødninger
X
11.
Hypertension beskytter mod apoplexia cerebri
X
12.
ABO er det eneste kendte blodtypesystem hos mennesket
X
13.
Osteoartrose/slidgigt rammer især vægtbærende led som knæ og hofter
X
14.
Ved nyresvigt ophobes affaldsstoffer såsom kreatinin og karbamid i blodet
X
15.
Stafylokok-bakterier er af afgørende patofysiologisk betydning for udvikling af
mavesår, ulcus ventriculi og duodeni
X
16.
Alle tilfælde af lever-cirrose skyldes alkoholmisbrug
X
17.
Ved svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er FEV1 (forceret ekspiratorisk
volumen i det første sekund) typisk øget
X
18.
Typiske symptomer ved venstresidig hjerteinsufficiens er træthed og åndenød
19.
Ovariecyster er altid maligne (ondartede)
20.
Væksten af prostatacancer kan bremses ved at blokere testosteronproduktionen
© Lif Uddannelse 9. juni 2015
X
X
X
X
X
X
Side 10 af 10