NØRREÅSKOLEN UGE 45 2015 I sidste uge havde vi temadage

NØRREÅSKOLEN UGE 45 2015
debat med eleverne omkring ”børns digitale
liv”.
I sidste uge havde vi temadage, hvor temaet
var ”Hjerterum”. Netop hjerterum er en af
hjørnestenene i skolens værdigrundlag. En
anden af vores værdier er faglig fordybelse,
og temadagene gav rig mulighed for
sammenhæng i det faglige arbejde.
På førstedagen startedes med fællessang og
optakt, så alle var bevidste om formålet med
temadagene: at styrke respekten for hinanden
og øge glæden for fællesskabet. Dette gennem
en masse kreative, musiske og ikke mindst
danskfaglige udfordringer. Herefter blev
eleverne delt op i 2 grupper: 0.-3.klasse og 4.8.klasse. Ved fællessamlingen fredag viste og
fortalte eleverne hinanden om, hvad de havde
arbejdet med på dagene.
0.-3.klasse berettede om mange spændende
ting med hjeterum: ”Den gode stol”, hvor de
hver især havde været benovet om at høre
kammeraternes positive feedback, dramatiseringer, taktil rygmassage – hvor både fantasi
og massage var i spil...for blot at nævne noget
af det, de nåede igennem.
Jeg havde fornøjelsen at være med 4.-8.klasse
i forløbet. Vi startede med et fagligt stjerneløb
i 6 grupper på tværs af 4.-8.klasse. Vi havde
også besøg fra Børns Vilkår, som lagde op til
På andendagen var der nye gæstelærere:
musikeren Morten Musicus og dramatikerne
Ele og Sia skabte et fantastisk hjerterum
under titlen ”Drømmelyset”. Der blev taget
udgangspunkt i Mortens levende fortælling
om Josef i brønden. Herefter blev de
forskllige sindsstemninger og drømmebilleder
fra denne bibelfortælling danset og
dramatiseret med musikledsagelse. Eleverne
var særdeles engagerede og deltog med krop
og sjæl. Alle var også en tur i Skjern Kirke og
oplevede både mørke og lys på en
stemningsfuld og meditativ måde.
Tilbage på skolen var der kreative workshops,
hvor der blev fremstillet en stor brønd og en
flot drømmestige med engle. I drømmen blev
der puttet drømmekort med elevernes håb og
drømme. Dagen afsluttedes med fortælling og
dans, hvor elevernes egne dansedramatiseringer indgik på bedste vis. Vores elever
høstede stor ros fra kunstnerne for positiv
medvirken, og omvendt udtrykte eleverne
begejstring for dagen.
Næste og meget udfordrende opgave for 4.8.klasse var i de 6 grupper at producere deres
egne kortfilm. Som udgangspunkt var 6
noveller om mobning/hjerterum skrevet af
elever fra 7.-8.klasse. Udfra et lille oplæg og
en arbejdsplan gik eleverne i gang med at
lave manuskriptet til drjebog, roller blev
fordelt og scener blev udfærdiget. Der blev
fundet rekvisitter og udklædning.
Herefter summede det overalt på og omkring
skolen af intens aktivitet. Scener blev optaget,
kasseret, finpudset og godkendt. Herefter gik
eleverne uden det store besvær igang med at
redigere optagelserne og klippe den færdige
film. Hen på eftermiddagen var alle ved at
have et færdigt resultat i form af en kortfilm af
5-10 minutters varighed.
Med præsentation, underlægningsmusik,
rulletekster, fraklip - ja en gruppe havde
endda lavet en særdeles virkningsfuld trailer
til deres film. Sluttelig var der premiere på
storskærmen
i
skolens
aula.
Manuskriptforfatterne blev præsenteret for
filmholdenes resultater og flere af dem
udtrykte stor tilfredshed med kammeraternes
tolkning af deres noveller. De små film talte
deres eget sprog – i et fællesskab med
styrkelse af hjerterum havde eleverne
fremstillet nogle både alvorlige, humoristiske
og rørende små film – som tydeligt
illustrerede det forfærdelige ved begrebet
mobning, men som også rakte ud over dette
og anviste måder at stoppe denne. Små film
med hjerterum.
Efter premieren besluttede vi os for at
delagtiggøre
forældre,
søskende
og
bedsteforældre ved at invitere dem i
Bjerringbro Biograf. Forestillingen løber af
stablen d. 23.11. klokken 17.
VH Solvejg
Udveksling med Sydslesvig/Tyskland
I denne uge hilser vi følgende børn
velkommen på skolen:
Charlotta fra Bredstedt, der bor hos
Laura.
Luca-Chiara fra Dänischenhagen, som
bor hos Mette
Iven fra Flensburg, der bor hos Jesper
Smilla fra Dänischenhagen, som bor hos
Ditte.
Eva fra Flensburg, der besøger Anna.
Jördis fra Struxdorf, der bor hos Ida T.
Jonas, Thilde og Emil Hammershøj er
hos deres værtsfamilier i Tyskland.
K.h. Corinna
Dansk 3-4. klasse
Husk stadig ugelektierne til hver mandag
og diktatord til om onsdagen.
Foruden dette arbejder vi med grammatik
og stavning, samt små aktuelle emner.
Læselysten er en fryd at opleve på
klassen.
Alle bedes være opmærksomme på
forældresamtalerne d. 10. og
11.november! Mange hilsner, Corinna
Dansk i 5.-6. klasse
Efter et vellykket filmarbejde i sidste uge, er
vi i dag gået i gang med et nyt danskfagligt
emne. Vi er gået i gang med at læse Astrid
Lindgren klassikeren ’Brødrene Løvehjerte’.
De fleste af børnene kendte til bogen, men det
var langt fra alle, som selv havde læst
den. ’Brødrene Løvehjerte’ er en bog, som
kan læses og forstås på mange forskellige
niveauer. Der er et væld af temaer og
fortolkningsmuligheder at tage fat i, og
børnene virker allerede opsatte på arbejdet.
I dag har vi talt om, hvordan man
karakteriserer en roman, hvordan man finder
ud af, hvornår den er skrevet, hvilken udgave
det er, hvem der har illustreret bogen osv.
Udover dette har jeg læst de to første kapitler
højt, så vi sammen kunne få en rigtig god
læseoplevelse og komme godt fra start.
I læsestund læste de videre på egen hånd.
Mens vi arbejder med bogen, skal børnene
læse i den hver gang, vi har læsestund, så de
på den måde ikke får en helt så stor læselektie
for derhjemme. I må meget gerne være obs på
at spørge dem om, hvad de har for i
læselektie, da der ofte vil være lidt at læse fra
gang til gang.
Jeg glæder mig til at arbejde med bogen
sammen med børnene, så vi sammen kan
fordybe os i litteraturens verden.
Forældresamtalerne vil finde sted i uge 48.
Den detaljerede plan sendes til jer snarest.
Mvh. Trine.
HALLOWEENFEST
Det forlyder at Støtteforeningen holdt en
meget fin Halloweenfest i fredags med god
opbakning, fed musik og passende blanding af
hygge og uhygge.
Uge 47 ØNSKELISTE TIL FORÆLDRE <3 :)
Nu er lige før det er NU...
For at kunne lave den bedst mulige
produktionsuge, for og med vores dejlige
elever der brug for JERES HJÆLP....
Der er nogle få seje der har meldt sig til at
hjælpe i de dage det står på, og det er
SUPER DEJLIGT :) Vi kan nemt bruge flere,
så kom nuuuu, ud af busken, gi besked til
Else eller Maxi senest nu på fredag den 6.
november. Vi vil nemlig gerne igen i år, gøre
det så eleverne selv er med til at vælge,
hvilke værksteder de skal arbejde i. Det
kræver en del puslespilsarbejde fra vores
side, og kræver tid!
Hvis du hellere kan/vil/har mulighed for at
hjælpe inden uge 47, er her en lille
ønskeliste:
Friske efeuranker, gerne mange :) Og gerne
i poser, så de holder sig friske.
Græsfrø - ca. 2 kg (Tænker om der måske er
nogen der har en rest til at ligge, som bare
ligger i vejen ;)
Paller / "pallebrædder", lister,
forskallingsbrædder og lignende. Til
fremstilling af rustikke juletræer.
Savsmuld - ca tre bæreposer :)
Kogler i alle afskygninger, meget gerne i
papkasser, så de kan tørre lidt :)
Nylonknæstrømper (Nyvaskede ;) ) uden
tåforstærkning. Til de hyggeligste
græshoveder :)
Materialer skal vi meget gerne have på
skolen senest fredag i denne uge, eller bare
tilsagn om senere levering
Mange meget håbefulde hilsner
Else 31518656 og Maxi 21296469
ÅBEN SKOLE 19.11.
Invitation til Åben Skole er vedhæftet. Husk
tilmelding, det gør det hele noget nemmere
for madholdet at beregne indkøb.
SFO – JULEHYGGE
Den traditionsrige SFO-julehygge bliver i år
torsdag d. 3.december. Mere information
følger.
KALENDEREN:
UGE 47. Produktionsuge
Torsdag d.19.11: Åben Skole
Mandag d. 23.11.: Biograf 4.-8.kl.
Søndag d. 13.12. kl. 19: Nørreåskolen
medvirker med Luciaoptog i Skjern Kirke.
Mandag d. 14.12.: Luciaoptog på skolen v.
Morgensamling
Fredag d. 18.12: Juleafslutning. Kirkegang kl
11.
I topform på Skolernes Motionsdag
Mandag d. 20.-21.12.: SFO har åbent ved
behov.
RENGØRING:
Uge 45: Anja, Randi, Anne
Uge 46: Helena og Klaus/ Line og Martin
Uge 47: Bente og Martin
Drømmebilleder:fortællingen skaber indre
billeder
Lindetræets blade blev til bogstaver og
smileyer
FOTOS HENTET FRA www.norreaskolen.dk
-se flere på vores fine hjemmeside