September-Oktober-November - Simested, Testrup og Østerbølle

September-Oktober-November 2015
Se bagsiden for høstgudstjenester
Husk, du kan altid se sidste nyt på
kirkens hjemmeside og følge os på Facebook
Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle Sogne
9. årgang - nr. 5
2
Til orientering ………………………………………………………………….side 2
Nyt fra Simested sogn ………………………………………………………….side 3-4
Nyt fra Østerbølle sogn ………………………………………………………..side 5
Nyt fra Testrup sogn …………………………………………………………..side 6-7
Konfirmation—hvor? ……………………………………………………….. .side 8
Invitation til efterårsmøde …………………………………………………… side 9
Sommerens pilgrimsbesøg i Testrup………………………………………... side 10-11
Pilgrimsdag i Testrup ..………………………………………………………. side 12
Siden sidst…………………………………………………………… ……….side 13
Navne og adresser ……………………………………………………………. side 14-15
Gudstjenestetider………………………………………………………… …..side 16
Julekoncert med Tamra Rosanes
torsdag 26. november i Østerbølle kirke kl. 19.00
For tredje år i træk er Simested, Testrup og Østerbølle menighedsråd
gået sammen om at arrangere julekoncert.
I år har vi inviteret Tamra Rosanes & Hallelujah Special: Kirkekoncert.
Det bliver en festlig aften med amerikansk gospel og spirituals!
Med sig har Tamra Rosane 2 musikere, som medvirker på forskellige instrumenter.
Vi er blevet lovet en tur gennem USA's sangskat og dens rødder, som er ”Slavernes gospel, blues og spirituals, historien om smerte og besværligheder og troen på et bedre liv i
himlen”.
På lidt mere end en time når vi også Woody Guthries: This land is your land, og de sange
af Johnny Cash, som har betydning for kirke og tro.
Koncerten er gratis, og der er kaffe, the og sikkert også lidt brød til !
De 3 sogne
Simested
3
Kreaklubben
i Sognehuset er for alle, der har lyst til at mødes og samles
om forskellige håndarbejder.
Datoer i efteråret er
tirsdag 8. september
torsdag 1. oktober
mandag 2. november
tirsdag 24. november
Alle gange er fra kl. 19.00 til 21.30. Vi håber, at mange vil møde op med det, I nørkler
med—men du er også velkommen til bare at komme og få en sludder og en kop kaffe.
Vi ses hilsen Britta, Ella og Lene
Sang før spisetid
Kommer 2 gange i efteråret
Første gang onsdag 16. september kl. 16.30
Kirsten og Chresten Christensen, Aalestrup,
tidligere Langagergaard, Gl. Hvam
Anden gang onsdag 7. oktober kl. 16.30
ved lærer, kreativklubmedlem Lene Gruhn,
Hverrestrup
Høstgudstjeneste
Søndag den 20. september er der
høstgudstjeneste kl. 17.00, her efter inviterer menighedsrådet på spisning i sognehuset. Formanden aflægger årsberetning.
Drikkevarer kan købes. Kom og deltag i
denne hyggelige sammenkomst.
HUSK TILMELDING SENEST 12. sep. til
John Frandsen tlf/sms
42344769 mail [email protected]
VOKSENKLUBBEN
Voksenklubben starter tirsdag 29. sep. kl. 14.00 og varer som sædvanlig til 16.30. Der er intet
program, kom og lav det, du vil. Nogle strikker, andre spiller forskellige spil, fx skak, der
udveksles opskrifter, medbring, hvad du skal bruge. Det er også tilladt bare at kigge ind og få
en kop kaffe, den giver menighedsrådet.
Der er internet, så du kan medbringe din egen computer. Der er mulighed for it-undervisning
for begyndere.
Herefter er der voksenklub hver anden tirsdag – i lige uger
Blæserorkesteret ”PUST” har tidligere gæstet Simested kirke.
Nu kommer de igen til en hverdagsgudstjeneste tirsdag 27. okt.
kl. 19.30.
Denne gang kommer de med i sognehuset bagefter og fortsætter
med at spille der—de kan både Beatles og Kim Larsen, så det
skal nok blive festligt.
Der er kaffe !
4
Simested
FRA BYPIGE TIL BONDEKONE
Torsdag d. 12 november kl. 19.30
Dette er titlen på det foredrag Marianne Jørgensen, forfatter og
foredragsholder fra Salling, kommer med.
Hun fortæller med humor om det chok, hun fik ved dette skifte i
livsstil. Hun skulle nu lære om foderenheder og dækningsbidrag,
leve i det nye lokalsamfund, hvor der var langt til alt – i hvert fald
i forhold til før.
Det er et foredrag for bondekoner/mænd, landsbytosser,
pensionister, naboer og andet godtfolk.
Der er kaffe !
Julekoncert.
De 3 kirkers fælles julekoncert foregår i Østerbølle torsdag 26. november kl. 19.00 med Tamra Rosanes m/band – se omtale side 2
ADVENT og Luciaoptog
Adventsgudstjeneste 29. november kl.13.30 med Lucia
Igen i år håber vi, at kunne fylde kirken
med et flot Luciaoptog, og bagefter samles
i sognehuset og nyde den helt særlige stemning, der er i adventstiden.
Derfor håber vi også, at der er nogle børn,
der vil gå Lucia. Er dit barn interesseret, så
kan du henvende dig til sognepræst Line
Børding (98 64 90 02 / [email protected]) eller
bare møde op. Vi øver onsdage i uge
45-46-47-48 i Sognehuset kl. 16.00 til
17.00.
Efter Lucia gudstjenesten hygger vi i
sognehuset, hvor menighedsrådet byder på
kaffe, æbleskiver og gløgg.
Medbring en – gerne flere pakker – a’ 20 kr. til tombola.
Østerbølle
5
Børneeftermiddag i
Østerbølle kirke
fredag den 25. september
kl.16.00
kom og hjælp med høstudsmykningen
til søndagens høstgudstjeneste.
Undervejs vil der være lidt at spise.
Høstgudstjeneste den 27. september kl. 11.00
Ud over almindelig gudstjeneste har børn i Østerbølle pyntet kirken med havens og markens
afgrøder. Igen i år bliver der lavet dekorationer om fredagen, som kan tages med hjem eller
udstilles i kirken til pryd og nydelse for menigheden. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et lille traktement, der også passer til børn. Velkommen i en fantasifuld og smuk pyntet
kirke.
Kirkefrokost den 22. november kl. 11.00
inviterer menighedsrådet igen til kirkefrokost.
En god tradition, hvor menighedsrådet inviterer til hjemmelavet frokost og hyggeligt samvær.
Programmet er ikke særligt stort, men vi synger gode sange og orienteres lidt om, hvad der er
foregået i kirken i årets løb og naturligvis også om de planer, vi har for fremtiden. Om 1 år er
der igen menighedsrådsvalg !
Velkommen til alle fra sogn og egn.
HUSK, at holde øje med
hvad der sker i kirken på
vores fine nye info tavle
Beboerforeningen for Østerbølle og omegn
Den 7. oktober 2015 starter ”De finere mænd” op med
madlavning i klubhuset.
6
Testrup
Hobro Wiener Ensemble
i Testrup Kirke søndag 6. september kl.19.30
Traditionen tro … vil dejlige wiener toner fylde Testrup kirke.
Sensommer koncert—som vi efterhånden har haft det i 12 år.
Alle indbydes til koncert.
Gratis adgang for alle— kaffe/te i pausen.
Vel mødt!
Høstgudstjeneste søndag
den 27. september kl.19.30
Kom og vær med ved den festlige gudstjeneste.
Det skal fejres, at høsten er i hus, og kirken er pyntet
med alle høstens afgrøder.
Efter gudstjenesten samles vi i Den Gl. Skole til kaffe, og synger nogle af de gode gamle høstsange.
Testrup Menighedsråd står onsdag 30. September kl. 13.30 for underholdning på Aaglimt.
Kirsten og John Frandsen synger/spiller og fortæller.
Testrup Beboerforening & Testrup Menighedsråd
indbyder alle til Fællesspisning i Testrup Gl. Skole fredag den 16. oktober.
Vi mødes i skolen til et billigt måltid mad … kun 60 kr. ! Efter spisningen går vi i kirken for
at se to af vore flotte præsentations film om Testrup og omegn.
Aftenen slutter med kaffe og kage i skolen.
Kom og være med til en hyggelig aften sammen med din nabo
Tilmelding senest søndag d. 11.oktober til:
Mie 41177160 eller
Lis 98643161
Testrup
7
Kirkevært afslutning
søndag den 1. november kl. 14.30
Håber, at alle kirkeværter har haft nogle gode eftermiddage ved Testrup kirke i løbet af sommeren. Denne dag vil vi gerne høre om alle jeres oplevelser, og vi serverer kaffe og kage som
løn for jeres indsats.
Vi begynder med gudstjeneste i Testrup kirke kl. 14.30, og sames derefter i Den Gl. Skole til
hyggeligt samvær.
Foredrag—Bjarne Nielsen Brovst
Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl
—så længe vore hjerter vil...
onsdag den 18. november kl. 19.30 i Testrup Gl. Skole
Kom og hør Bjarne fortælle historien om de to,
på hans fantastiske facon. Helt nye ukendte breve
sendt mellem Jeppe & Marie er blevet fundet, og
Bjarne har netop skrevet en ny bog på baggrund
af disse.
Hør foredraget om dem, der var iblandt sidste
århundredes største forfattere.
Gratis entre—kaffe/kage kr. 30.00
1. søndag i advent
Søndag den 29. november kl. 19.30 indleder vi adventstiden
med en aftensgudstjeneste, hvor vi tænder det første lys i
adventskransen. I år har vi inviteret Manuela Rauff, som er
harpenist. Første gang vi mødte Manuela var til friluftsgudstjenesten Anden pinsedag ved Lejrgården, og vi glæder os til
et genhør. Aftenen byder også på de syv læsninger, som i år
vil blive læst af kirkernes personale.
Vi begynder kl. 19.30 i Testrup kirke, og efterfølgende er der
samvær og kaffe i Den Gl. Skole.
Velkommen til alle !
Testrup Beboerforening
16/10 Fællesspisning + film kl. 19.00
27/11 Julehygge m/ pakkespil-gløgg-æbleskiver
Husk pakke 25,00 kr. - kl. 19.30
Testrup Gl. Skole
Udlejning af skolen + udlejning af
3 dobbeltværelser
Elly og Hans Riis 98 64 19 04
8
Konfirmation – hvor ?
Når de små skoler lukker, og eleverne herfra får kammerater på deres nye skole,
er det naturligt, at de med årene også gerne vil konfirmeres sammen med deres
nye kammerater, og da de jo udgør flertallet, bliver konfirmationen så i den kirke, som deres nye skole bruger.
Testrup og Østerbølle mistede deres skoler for mange år siden, men har trods det
bevaret konfirmationerne, hvordan med Simested ?
Simested skole har nu været lukket i 4 år, hvor vi stadigvæk har haft konfirmationer, men noget tyder på, at det lakker mod enden, da de nye relationer i den nye
skole bliver stærkere og stærkere.
Vi har intet imod, at børnene fra Simested, Testrup eller Østerbølle sogn skal
konfirmeres i Aalestrup, Hvilsom eller Fjelsø sammen med deres klassekammerater, de går jo også til konfirmationsforberedelse sammen. Alligevel vil vi godt
opfordre forældre og børn til at tænke det godt igennem.
Der er 2 ting at tænke over:
Vi vil gerne holde liv i sognene, selv om skolen er lukket, og dér gør Beboerforeningerne, Kvik, Østhallen og Menighedsrådene en indsats, og en konfirmation
har absolut betydning for livet i byen og omegnen – også kaldet sognet.
Vi vil også opfordre til, at man tænker over, hvad et tilhørsforhold betyder. De
fleste af børnene er født i sognet og døbt i kirken. Flere vender tilbage til jubilæer og vil måske endda senere giftes i deres barndomssogns kirke. Det kan med
tiden godt få en dybere betydning.
I skal ikke tage hensyn til hverken præst eller menighedsråd. Vi vil bare gerne, at
I tænker det godt gennem, inden I træffer jeres valg.
Venlig hilsen
De 3 menighedsråd—og præst.
9
Invitation til efterårsmøde på K imbrer K roen
Efterårsmøde den 15. september på Kimbrer Kroen i Års kl. 19.00
Samarbejde med Distriktsforeningen og Østerbølle Menighedsråd bringer
os igen på vej med folkekirkens aktuelle spørgsmål.
I år har vi inviteret biskop Henrik Stubkjær med emnet
”Kirken på landet – har også en fremtid”
Vi har bl.a. spurgt: Hvordan ser du som ny biskop i Viborg
Stift fremtiden for folkekirken hos os ? Hvor er det, kirken har
sin berettigelse med sit mangeårige tilhørsforhold og som omdrejningspunkt for menneskers liv ?
Journalist Hanne Baltzer som vil tale om emnet
”At være i dialog med sognet”.
At være i dialog med sognet er ikke alene præstens opgave !
I dag er der mange muligheder for at kommunikere, men
hvordan tager vi det hele til os, - og skal vi det hele ?
Alle er velkommen til mødet i Års, tilmelding på mail:
[email protected] eller tlf. 9865 8421
Du kan også tilmelde dig til formanden i sognet.
Hele programmet ligger på sognets hjemmeside og som folder
i våbenhuset i de tre kirker.
JO
10
Sommerens pilgrimsbesøg i Testrup kirke
Kigger man i gæstebogen, som ligger på bordet i Testrup kirkes gang, kan man ikke undgå at se hilsener fra mange pilgrimme, som har besøgt kirken. Flere har skrevet, at de har
vandret på Hærvejen, enten fra Hirtshals eller fra Frederikshavn, og de har nydt husly og
stilhed i Testrup kirke med den spændende historie. De er kommet fra forskellige steder
ikke bare i Danmark, men også fra udlandet som f.eks. Norge, Holland og Amerika.
Den helt store oplevelse var den 5. juni, hvor Testrup fik besøg af 14 pilgrimme, der var
med i ”stafet”-pilgrimsvandringen ”Pilgrims Crossing Borders” oversat til dansk
”Pilgrimme, der krydser grænser”.
Vandringen gik fra Trondheim/ Nidaros i Norge til Rom og Jerusalem, og temaet for den
lange vandring var ”Fred og forsoning mellem nationer”.
Mange fra menigheden i Testrup var mødt op for at deltage i pilgrimsandagten i Testrup
Kirke samme dags aften. Andagten blev holdt af Peter Grarup, tidligere sognepræst i
Svenstrup, og der blev sunget og læst op på dansk, engelsk og tysk.
Efter andagten var menighedsrådet vært ved en kop kaffe, og der blev lejlighed til at hilse
på pilgrimmene, der skulle overnatte i Testrup Gl. Skole. Vandringen fortsatte næste dag,
og efter en overnatning i Skals nåede vores pilgrimme til Viborg, hvor de blev modtaget af
bl.a. biskop Henrik Stubkjær. Fra Viborg gik vandringen videre sydpå med nye pilgrimme
og ny leder, og andre pilgrimme forventes at komme i mål i Jerusalem sidst i oktober.
Læs evt. mere på pilgrimsvandring.dk.
11
Den 21. juni arrangerede Viborg Pilgrimscentrum en vandring fra Testrup Kirke til Aars
Kirke. Formanden for Viborg Pilgrimscentrum Ulla Kobberup holdt andagten i Testrup,
og Erna fortalte lidt af Testrup Kirkes historie, hvorefter menighedsrådet var vært ved
formiddagskaffe i Testrup Gl. Skole.
Her blev der samme formiddag givet kaffe til årets kirkeværter. Det blev så hyggeligt et
samvær, at Ulla Kobberup senere i Pilgrimscentrums nyhedsbrev skrev, at pilgrimmene
havde vanskeligt ved at bryde op og komme af sted på vandring.
Den 3.oktober vil der blive afholdt en pilgrimsdag i Testrup med fortælling , kort
gåtur, kaffe i skolen og foredrag ved Ulla
Kobberup.
Mon ikke også flere pilgrimme vil nå at
gæste vort dejlige sted, inden efteråret er
omme?
Fra 2016 er Testrup Gl. Skole officielt anerkendt som pilgrimsherberg på Hærvejsruten,
så der venter flere oplevelser forude.
Erna Dalgaard
12
Pilgrimsdag i Testrup
lørdag den 3. oktober kl. 13.00 i Testrup kirke
Hvad forbinder man i dagens Danmark med ordet ”pilgrimsvandring” ? Måske man forbinder
det med kristendom, fromhed, pause fra stress, frihed, eventyr,
egoisme, udvikling gerningsretfærdighed, frelsthed ?? eller noget helt andet ?
Lørdag den 3. oktober har Testrup menighedsråd valgt at sætte
fokus på fænomenet pilgrimsvandring. Derfor har vi inviteret
formanden for Viborg Pilgrimscentrum Ulla Kobberup til at
fortælle om sine 14 år med vandring, og bedt hende om at dele
sine oplevelser med os.
Det er ikke første gang Ulla Kobberup besøger Testrup. I juni
var hun her i forbindelse med en vandring fra Testrup kirke til
Aars kirke (se side 10-11). Og sidste år den 25. maj holdt hun
tale i forbindelse med indvielsen af hærvejen, der fandt sted
umiddelbart efter festgudstjenesten i Testrup kirke.
Programmet for pilgrimsdagen i Testrup er:





Erna Dalgaard fortæller om stedets historie
Vi ser stedets ruiner
Gåtur på sporet ved Testrupgaard
Kaffe i Testrup Gl. Skole
Foredrag v/formand for Viborg Pilgrimscentrum Ulla Kobberup
Kom og hør om de spændende omgivelser ved Testrup kirke ,og bliv klogere på, hvad pilgrimsvandrere får ud af deres ture på hærvejen og i naturens skønhed og ro.
ALLE ER MEGET VELKOMNE
GRATIS ADGANG
Siden sidst
Vera Celeste Worm Hansen
døbt i Østerbølle kirke 21.juni 2015
Begravet ved Simested kirke:
ingen
Begravet ved Østerbølle kirke:
ingen
Begravet ved Testrup kirke:
Aase Kirstine Christensen 15. juli 2015
Mette og Paw Kasper
viet i Testrup kirke 25.juli 2015
13
14
Navne og adresser:
Hvad gør man … ?
Simested kirke
www.simestedkirke.dk
Ved fødsel
Fødslen anmeldes til sognepræsten af
jordemoderen. Er forældrene ikke gift
kan ”Omsorgs– og ansvarserklæring”
udfyldes med NemId på
www.borger.dk
Ved dåb/navngivelse
Dåb anmeldes til sognepræsten, og der
træffes aftale om en samtale forud for
dåben. Navngivning skal ske indenfor
6 måneder efter barnets fødsel. Ansøgning udfyldes med NemId på
www.borger.dk Ansøgning bliver automatisk sendt til det sogn, som skal behandle den.
Ved vielse
Vielse anmeldes til præsten i god tid.
På kommunekontoret anmoder man om
en prøvelsesattest, som medbringes til
vielsessamtalen med præsten.
Ved dødsfald
Man henvender sig til præsten, evt.
gennem bedemanden, og aftaler begravelsestidspunktet samt en tid for en
samtale forud for begravelsen. Papirerne skrives i reglen af bedemanden.
Navnændring
Man udfylder, betaler og indsender en
ansøgning med NemId på
www.borger.dk Du kan søge om at
ændre navn, eller dit barns navn, såfremt du har forældremyndigheden. En
sagsbehandlinger koster 500 kr. og
beløbet skal være betalt inden sagsbehandlingen kan begynde—uanset om
ansøgningen kan imødekommes eller
ej.
Navneændring på bryllupsdagen er
gratis.
Sognepræst, kbf.
Line Karmann Børding
(ansvarshavende redaktør)
Eveldrupvej 21, Simested 9864 9002
E-mail: [email protected]
Organist:
Kirsten Bertelsen
Bydamsvej 11, Skærshale 9864 9178
E-mail: [email protected]
Kirkesanger:
Birger Frandsen
Gl. Viborgvej 43, Hvam
E-mail:[email protected]
9864 8015
Graver:
Niels Ole Rask
2135 5676
Glerupvej 27, Klotrup
9620 Aalestrup
E-mail: [email protected]
Menighedsrådsformand:
John Frandsen
Bydamsvej 5, Skærshale
9620 Aalestrup
4234 4769
E-mail: [email protected]
Kirkeværge:
Ella Jensen
Stejlagervej 1, Simested
9620 Aalestrup
E-mail: [email protected]
9865 4349
6171 4001
Kasserer:
Britta Mortensen
9864 9127
Boldrupvej 60, Simested
3063 5477
9620 Aalestrup
e-mail: [email protected]
Navne og adresser:
Testrup kirke
Navne og adresser:
Østerbølle kirke
www.oesterboellekirke.dk
www.testrupkirke.dk
Sognepræst: Line Karmann Børding
Sognepræst: Line Karmann Børding
Organist:
Organist:
Kirsten Bertelsen
Kirkesanger: Birger Frandsen
Graver: Vagn Hedegaard
se under Østerbølle
Gravermedhjælper:
Sussi Thybo
Markedsdalen 73,
9620 Aalestrup mobil 2324 66 93
Menighedsrådsformand :
Lis Haugaard
Testrupvej 93, Testrup
9864 3161
9620 Aalestrup
E-mail: [email protected]
Kirkeværge:
Johannes Mogensen
2081 8443
Testrupvej 181, Testrup
E-mail: [email protected]
Kasserer:
Elly Riis
9864 1904
Grandgaardsvej 44, Testrup
9620 Aalestrup
E-mail: [email protected]
Kirsten Bertelsen
Kirkesanger: Birger Frandsen
Graver:
Vagn Hedegaard
Markedsdalen 63,
4079 8298
E-mail: [email protected]
Træffes ikke mandag
Menighedsrådsformand:
Jes Olesen
Evaslundsvej 105,
9865 8421
E-mail: [email protected]
Kasserer:
Jacob Jessen
9864 1524
Sognevej 112, Østerbølle
9620 Aalestrup
E-mail: [email protected]
Kirkeværge og regnskabsfører:
Johan Fruergaard
9864 1598
Sognevejen 88, Østerbølle
9620 Aalestrup
E-mail: [email protected]
Samtale med præsten
Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Det kan foregå i præsteboligen
eller i eget hjem. Præsten har tavshedspligt og lytter gerne til det, der ligger én på sinde. Præsten tager også gerne på husbesøg, hvis der er opstået sygdom, eller hvis man
bare synes, at nu er det længe siden, præsten har været forbi.
15
16
Gudstjenesteliste for
September-Oktober-November 2015
Gudstjeneste
Simested Testrup
September
Østerbølle
ingen
ingen
9.00
17.00
ingen
ingen
19.30
11.00
Høst
Høst
11.00
ingen
ingen
ingen
ingen
9.30
ingen
11.00
ingen
ingen
9.30
11.00
13.00
14.30
ingen
ingen
ingen
9.30
ingen
9.00
ingen
9.30
ingen
13.
15.s.e.trinitatis v/N.P. Sørensen
20.
16.s.e.trinitatis
Høst
27.
ingen
17.s.e.trinitatis
Oktober
4. 18. s. e. trinitatis
v/Asger S. Nielsen
11.
19. s. e. trinitatis
18.
20.s.e.trinitatis v/Asger S. Nielsen
25.
21.s.e.trinitatis
27. Hverdagsgudstjeneste se side 3
November
19.30
1. Alle helgens dag
8.
23. s. e. trinitatis
15.
24.s.e.trinitatis v/N.P. Sørensen
22.
25. sidste søndag i kirkeåret
29. 1. søndag i advent
December
6. 2. søndag i advent v/N.P. Sørensen
11.00
Kirkefrokost s.5
13.30
19.30
Lucia, se s.4
se s.7
ingen
ingen
ingen
9.00