Digital aflevering

- En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm
Copyright © 2015 Grontmij A/S
CVR 48233511
Digital aflevering
Digital aflevering
1

Digital udgave af ”bygningens brugsanvisning”
Hyldebaseret
Passiv
IT-baseret
Interaktiv
Digital aflevering
2




Samling af dokumenter fra entreprenører, leverandører m.fl. som
beskriver hvordan bygningen komponenter skal vedligeholdes
Hver entreprenør kommer med sin bid af ”manualen”
Evt. suppleret med en vedligeholdelsesplan og i nogle tilfælde med et
budget
Forudsætningen for at bygherre kan opnå fuld garanti på sin bygning.
 Manglende vedligehold = bortfald af garanti
Digital aflevering
3

Agenda
−
−
−
−
−
Hvorfor
Hvordan
Modeller, BIM og IFC?
Case
Hvad så bagefter?
Digital aflevering
4
Hvorfor
Digital aflevering
5

Den lovgivningsmæssige (bag)grund
Stat
Kommuner
Regioner
Almene boligselskaber
Støttede byggerier
§
Digital aflevering
6

Det økonomiske incitament
Også kendt som
Planlægning
= 0,1
Anlæg = 1
FM i 30 år = 3
Lønomkostninger = > 200
Digital aflevering
7
16 nye supersygehuse
7 måneders drift af
sundhedsvæsenet
Digital aflevering
8





Fokus på bygningsdriften
Professionalisering af bygningsdriften
Overlevering af viden
Genbrug af information / viden fra projekteringen – hvilke?
På sigt udnyttelse af BIM modeller – jf. IFC henvisningen i lovteksten
Digital aflevering
9
Hvordan
Digital aflevering
10

Forskellige former af digital aflevering
Formater
Klassifikation
Sprog
FM system
Projektweb
Digital aflevering
11
Teknik
20%
De rigtige beslutninger
på det rigtige tidspunkt
Proces
80%
Og nej – det foregår ikke
6 måneder før afleveringen!
Digital aflevering
12

Den praktiske udførelse - hvad skal jeg tænke på?
Tid
Økonomi
Digital aflevering
13

Den praktiske udførelse - hvad skal jeg tænke på?
D&V materiale afleveres i
3 eksemplarer, 1-2 sider i udbud
• Digital proces omkring D&V
Hvad vil vi have?
Hvordan?
System?
Digital aflevering
14
• Digital proces omkring D&V
Tidsvindue afhængig af niveau:
 Kun filaflevering til D&V: Inden udbud
Beskrivelse af struktur, format, afleveringsplatform, ansvar
 Modelaflevering til D&V: Inden projekteringsstart
Klassifikation, navngivning af bygningsdele, FM-system
Digital aflevering
15

Materiale der skal være på plads
−
−
−
−
−
Byggesagsbeskrivelse skal beskrive digital aflevering
IKT-afleveringsspecifikation – formater (PDF, Excel), sprog, omfang
Manualer – betjening af den digitale platform
Bygningsdelslister – hvad vil vi have fra hvem
Tekniske dokumenter for f.eks. datastruktur, modeldata, klassifikation målrettet
evt. FM-system
Digital aflevering
16

Hjælpemateriale
BIPS: IKT afleveringsspecifikation skabelon
Bygherreforeningen: Kravkonfigurator og vejledninger
Digital aflevering
17
BIM
Digital aflevering
18

Hvad med BIM og IFC?
Digital aflevering
19





Primært projekteringsværktøjer ikke målrettet drift
Flere modeller opdelt på fag og etaper
Mængder målrettet udbud
Ikke as-built (medmindre man betaler)
Ingen produktinformationer

Hvad er BIM og IFC ikke:
−
−
−
−
Vedligeholdelsesplaner
Økonomistyring
De udførte mængder
Manualer, produktinformationer etc. etc.
Digital aflevering
20

Man kan ikke trække noget ud af en model der ikke først er kommet
derind - og på en struktureret måde

Så hold hesten og spørg ‘what’s in it for me?’. Kan jeg bruge det her til
noget?
Digital aflevering
21
Case: Rigshospitalet
Digital aflevering
22
 Patienthotel: Aflevering ultimo maj og i drift fra september 2015
 P-hus: Råhus
 Nordfløj: I jorden
 I alt 75-80.000 m²
Digital aflevering
23

Projektkrav:
Rådgiver sørger for digital indsamlinger af D&V dokumentation til den
fremtidige drift.
Digital aflevering
24
Styring af
arealer og
indhold i rum
Styring af
geometri
Link
Struktur for digital
aflevering
Link
Database
Bygningsdele
Sigma
Objektbibliotek
Butler
D&V
MS-SQL
database
Modeller
(LÅST)
Tegn.
Tegn.
Tegn.
TBL.
Omfa
ng
Mæng
der
Database
Rum og udstyr
dRofus
Fagmodel
Fagmodel
Fagmodel
Styring af
typer
Måleregler
Vejledning
Beskrivelser
Digital aflevering
25
Bygningsdelskort
Datastruktur opbygget
Vha. BIM
Upload
D&V
Manualer
Manualer
dokumenter
tegninger
etc.
Entreprenør
Billeder
FOTO
FOTO
Digital aflevering
26




Overblik over ‘driftsinteressante’ bygningsdele fra objektbibliotek
Ønsket dokumentationsomfang pr. bygningsdel (A-D) jf. BIPS
Beskrivelse af dokumentationsomfang i udbud
Beskrivelse (IDM) for Butler i udbud for entreprenørers vurdering af
tidsforbrug
Digital aflevering
27
+
Database
Bygningsdele
Sigma
Objektbibliotek
Sigma
kalkulation
Excel udtræk fra Sigma
kalkulation
(RKB alle bygninger, 160.000 rækker)
Tilbudslister
Med
mængder
Input fra alle fag
Indeholder samtlige
ydelser
Entreprenører
Bearbejdning
Butler 100-300 bygningsdele
pr. bygning med mængder
Digital aflevering
28
Digital aflevering
29
Hvad så bagefter
Digital aflevering
30







Driften kan starte systematisk drift fra dag et
Entydig kommunikation i organisation – alle snakker om det samme
Tydeliggørelse af om vedligehold er udført og service intervaller overholdt
Holde bygningsværdien
Overhold garantier
Mindre afhjælpende (hovsa) vedligehold
Langsigtet planlægning - 5, 10, 15 års budgetter
Digital aflevering
31

Spørgsmål og dialog
Tak for opmærksomheden
Følg med. Følg os!
Grontmij A/S - Danmark
Grontmij A/S - Karriere