PDF her

Mychoritza svampe
& rødderne
Mange skov- træer, urter, stauder osv. lever i
symbiose med Myco svampe.
Rodsystemet på planter er naturligvis utrolig
vigtig. Det er hele plantens livsnerve, det er
herfra langt hovedparten af vand og næringsstof
optagelsen sker.
Det gælder fx bregner, fyrretræer, grantræer,
mange krydderurter og ikke mindst bøgetræer.
Sidst nævnte der er naturlig voksende i danske
skove, anvendes i dag mange steder som hæk.
Derfor er det vigtigt at planterne har/får en stor
rodvolumen, og desto hurtigere, desto bedre.
Men ét af argumenterne for at fravælge bøg,
som hækplante, har ofte været at den etablerer
sig langsomt.
Hvis man vil have bøgehæk, bør man plante i
bøgeskov-jord, eller med bøgeblade.
Det skyldes at heri ér de Myco svampe som bøg
er så afhængig af.
I alm. havejord tager det år, før bøgen har nok
Myco svampe, derfor tilfører vi Myco gødning.
Vi anvender gerne organisk gødning med Myco
svampesporer/hyfer i, når vi etablerer
beplantning, hvor vi ved, de anvendte planter,
lever i symbiose med Myco svampe.
Billedet viser roden fra to små-træer af samme alder,
til venstre m. Myco gødning.
Overskrift
Myco
svampe
Gug Anlæg
Indkildevej 17
9210 Aalborg SØ.
Tlf. 98 14 08 58
Mychoritza svampe
Overordnet set, findes der et utal af forskellige
svampe, og også af Mychoritza (Myco) svampe.
Det særlige ved Myco svampene, er at de lever i
symbiose med visse plantearter.
Symbiose vil sige at to organismer af forskellig
art, lever sammen og gavner hinanden.
Mychoritza svampe
& græsplæner
En af de plantearter som man ved, har et
samarbejde (symbiose) med Myco svampe, er
græsser.
Derfor når der anlægges nye græsplæner, af
højere kvalitet, boldbaner, golfbaner, rullegræs
og lign. udføres det ofte med organisk gødning,
der indeholder disse Myco svampe.
Svampene sætter sig på plantens rod, og
erstatter de små fine rodhår.
Svampene optager derved vand og
næringsstoffer til planten, mens svampen får
bla. sukkerstof, tilbage fra planten.
Selvom Myco svampene allerede findes i en
god (levende) muld jord, vil man gerne sikre
sig, at der er svampesporer/hyfer i rigelig
mængde, til at sikre en god og hurtig etablering.
Normalt er svampehyfernes tykkelse kun ca.
1/100 af en mm. Men i længden kan de faktisk
blive flere kilometer lange!
Og det et herved at planterne får en stor fordel.
I kritiske perioder (fx tørke) dækker svampen et
større areal end plantens rod ville gøre.
Der kan også være etableringsfaser hvor der er
tilkørt muld, eller mulden har lagt i depot, så
der er udvasket næring. Eller hvor levende
organismer er døde pga. dårlig ilt ved oplagring.
Så tilføres Myco gødning, for at ”live jorden
op” igen.
Billede af svampehyfer der har sat sig på planterødder.
Græsspiring efter 3 uger—til højre med Myco gødning.
KONTAKT
Vi er flere tilbudsgivere/Teknikere og har hver
vores projekter, og forskellige kompetencer.
Nye kunder kan nedenfor læse om hvilken
tilbudsgiver, der har kompetencer indenfor det
efterspurgte fagområde.
HUSK: pga. kundebesøg, byggemøder mv. kan vi
være svære at træffe, send derfor gerne en mail.
AnlægsTekniker & Greenkeeper
Dan Nygaard
Græsplæner og boldbaner
Grønne- og institutions anlæg
Pleje af grønne områder
Mail: [email protected]
Projektering og tilbud
Projektering og tilbud
Jordprøver og tilbud
Anlægsgartner & Kloakmester
Rasmus Andersen
Topkapning af fx risiko træer
Kloakarbejde
Have belægninger
Mail: [email protected]
Rådgivning og tilbud
Projektering og tilbud
Tilbud
AnlægsTekniker & Landmand
Lars Palle Hansen
Beplantninger
Have anlæg
Mindre belægninger
Mail: [email protected]aeg.dk
Projektering tilbud
Rådgivning og tilbud
Tilbud
Kloakmester Peter Møller Jensen, & Bogholder
Vinnie Johnsen, træffes på hoved nummer: 98-14-08-58
www.guganlaeg.dk