Standardisering og datahåndtering

Standardisering og datahåndtering
med Vault PDM & NTItools Industri
v. Jesper Brandt
NTI CADcenter A/S
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Hvad er det vigtigste ?
Det kunden ser
Produktet
Kvaliteten
Optioner/Tilpasning
Prisen
Servicen
……
Det kunden ikke ser
Viden og knowhow
Udfordringer
Styring/ledelse
Indsats og udbytte
Tilpasningsevne
…….
Det er vel lige vigtigt !!!
Eller er det ?
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Hvad er det vigtigste ?
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Hvorfor så standardisering og datahåndtering ?
Standardisering er at skabe fælles
aftaler/tilgange/metoder for at kunne
samarbejde problemfrit
Datahåndtering er styring af discipliner
relateret til data som en værdifuld
ressource, såsom datamodellering,
designdata og metadata
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Det betyder noget
Serie- og variant-producerende (typisk produkthåndtering)
‒ Få produktet hurtigere på markedet (tid er penge)
‒ Lave et produkt som passer til kundernes behov (mersalg/fleksibel)
‒ Mindske omkostninger (større fortjeneste/billigere produkt)
Kunde-tilpasset og -specifik leverance (typisk projekthåndtering)
‒ Bruge standard mest muligt (mindre omkostninger/større sikkerhed i projekt)
‒ Minimere gennemløbstiden (hurtigere levering/optimering af ressourcer)
‒ Gøre det rigtigt første gang (større fortjeneste)
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Der er generelt forskellige behov
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Tilgang til standardisering og datahåndtering
Projektflow baseret
Produktflow baseret
Filflow baseret
Reference baseret
CAD baseret
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Dette tilbyder teknologien lige nu
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
CAD baseret / Stifinder
Projektbaseret
Item & filflow i Vault Pro
Produktbaseret
Itemflow i Vault Pro
Filbaseret
Filflow i Vault WG
Reference
Vi har forskellige værktøjer som
gør noget automatisk for os
Jeg og mine kolleger bruger
den samme faste opsætning
Jeg gør det jeg gjorde sidst
Vault Basic
Vi har noget i CAD der hjælper os med rutineopgaver, så vi får håndteret de ting vi skal huske
Jeg bruger stifinder og har mine ting på fællesdrev,
så jeg kan samarbejde med mine kolleger
Jeg bruger stifinder og ved hvor mine ting er
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Produkt Suites fra autodesk
Factory Design Suite
Product Design Suite
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
NTItools Inventor
Her vises
bl.a.
laves · 2D
dokumentation,
både tegninger og DXF
NTI CADcenter
A/S ·hvordan
Telefon: 70 10 14der
00 · www.nti.dk
Værløse
· Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Plot tegninger i samling:
Her vises
plot
en 70samling
med· Værløse
alle tegningsreferencer
NTI CADcenter
A/S af
· Telefon:
10 14 00 · www.nti.dk
· Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Reference baseret / Vault Basic
Projektbaseret
Item & filflow i Vault Pro
Produktbaseret
Itemflow i Vault Pro
Filbaseret
Vi har opdelt vores data, så vi ved
hvornår vi genbruger ”standard” data
Vi har forskellige værktøjer som
gør noget automatisk for os
Jeg og mine kolleger bruger
den samme faste opsætning
Jeg gør det jeg gjorde sidst
Filflow i Vault WG
Vi registrerer vores data i en database, så vi
nemt kan genfinde vores filer og data
Vi noget i CAD der hjælper os med rutineopgaver,
så vi får håndteret de ting vi skal huske
Jeg bruger stifinder og har mine ting på fællesdrev,
så jeg kan samarbejde med mine kolleger
Jeg bruger stifinder og ved hvor mine ting er
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Produkt Suites og basic referencehåndtering
Fælles datagrundlag
Fuld CAD support
Vault Basic
Dataværktøjer
Overblik
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
1. Video
Her laves login
Checkout
Login som anden bruger (Peter)
Vis status
Vis history
CAD og Vault visning af data:
Her vises
hvordan
data
og ud
af ·Vault
og· Aalborg
hvordan rettigheder er styret
NTI CADcenter
A/S · Telefon:
70 10 14checkes
00 · www.nti.dkin
· Værløse
· Ringsted
Vejle · Aarhus
4. Video
Her laves …..
Genvej
Afprøv i Vault
Brug i Inventor
Ændre property
Søg property
Vis thumbnail og DWF
Genfinding af data i CAD og Vault:
Her vises
hvordan
genveje,
søgninger
præsentation
NTI CADcenter
A/S · Telefon:
70 10 14 00 · www.nti.dk
· Værløse ·og
Ringsted
· Vejle · Aarhus · Aalborgaf data kan gøres i CAD og Vault
Fil baseret / Fil workflow
Projektbaseret
Item & filflow i Vault Pro
Produktbaseret
Data er styret, så metadata, styklister og
tegningsmateriale er konsekvent
Vi har opdelt vores data, så vi ved
hvornår vi genbruger ”standard” data
Vi har forskellige værktøjer som
gør noget automatisk for os
Jeg og mine kolleger bruger
den samme faste opsætning
Jeg gør det jeg gjorde sidst
Itemflow i Vault Pro
Vores filer er styret med godkendelser og der
distribueres automatisk filer til andre
Vi registrerer vores data i en database, så vi
nemt kan genfinde vores filer og data
Vi noget i CAD der hjælper os med rutineopgaver,
så vi får håndteret de ting vi skal huske
Jeg bruger stifinder og har mine ting på fællesdrev,
så jeg kan samarbejde med mine kolleger
Jeg bruger stifinder og ved hvor mine ting er
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Produkt Suites og datahåndtering
Overblik
CAD data
håndtering
Publisering
Workflow
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Stykliste information der udfyldes og eksporteres:
NTI CADcenter
A/S · Telefon:
70 10 14 00
· www.nti.dk og
· Værløse
· Ringsted
· Vejle · Aarhus · Aalborg
Her vises
Inventor
BOM
eksport
NTI
PartsListeExtract
Skift af status på filer direkte i CAD:
Her vises
hvordan
et70 10workflow
er· Værløse
tilgængeligt
både
CAD og Vault PDM
NTI CADcenter
A/S · Telefon:
14 00 · www.nti.dk
· Ringsted · Vejlei· Aarhus
· Aalborg
Godkendelse og automatisk publisering:
Her vises
Inventor
Addin
og· Værløse
NTI ·Vault
Publish
gemmer filer ved en godkendelse
NTI CADcenter
A/S · Telefon:Vault
70 10 14 00
· www.nti.dk
Ringsted · Vejle
· Aarhus · automatisk
Aalborg
Produkt baseret / Item workflow - Vault Pro
Projektbaseret
Vores produkter er ”standardiserede”, så vi
kan genbruge produkter mest muligt
Data er styret, så metadata, styklister og
tegningsmateriale er konsekvent
Vi har opdelt vores data, så vi ved
hvornår vi genbruger ”standard” data
Vi har forskellige værktøjer som
gør noget automatisk for os
Jeg og mine kolleger bruger
den samme faste opsætning
Jeg gør det jeg gjorde sidst
Item & filflow i Vault Pro
Vores data er styret af de produkter de er
lavet til, med bl.a. produktfrigivelser
Vores filer er styret med godkendelser og der
distribueres automatisk filer til andre
Vi registrerer vores data i en database, så vi
nemt kan genfinde vores filer og data
Vi noget i CAD der hjælper os med rutineopgaver,
så vi får håndteret de ting vi skal huske
Jeg bruger stifinder og har mine ting på fællesdrev,
så jeg kan samarbejde med mine kolleger
Jeg bruger stifinder og ved hvor mine ting er
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Produktbaseret flow
Idé
Markedsanalyse
Produktintroduktion
”Time to market”
Udvikling
Produktions
forberedelse
Indkøb
Produktion
Vare fremstilling
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Kunde
Salg/Service
Configuration example (iLogic/Configurator360)
Produkt konfiguration:
Her vises
et eksempel
med· Vejle
iLogic
Configuration360
NTI CADcenter
A/S · Telefon: 70 10på
14 00konfigurering
· www.nti.dk · Værløse · Ringsted
· Aarhusog
· Aalborg
ITEM Dokumentation:
Her vises
et A/S
eksempel
på00 ·automatisk
og· Aalborg
tilknytning af varedokumentation
NTI CADcenter
· Telefon: 70 10 14
www.nti.dk · Værløsegenerering
· Ringsted · Vejle · Aarhus
ITEM BOM:
Her vises
et A/S
eksempel
på00 ·stykliste
sammenligning
på
produktet
NTI CADcenter
· Telefon: 70 10 14
www.nti.dk · Værløse
· Ringsted · Vejle · Aarhus
· Aalborg
Produktfrigivelse:
Her vises
udtræk
af70produktdokumentation
(Vareinformation,
NTI CADcenter
A/S · Telefon:
10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle
· Aarhus · Aalborg stykliste og tilknyttede filer)
Projekt baseret / Item og fil workflow - Vault Pro
Vi konfigurerer vores projekter efter regler
for hvilke produkter vi og kunderne ønsker
Vores produkter er ”standardiserede”, så vi
kan genbruge produkter mest muligt
Data er styret, så metadata, styklister og
tegningsmateriale er konsekvent
Vi har opdelt vores data, så vi ved
hvornår vi genbruger ”standard” data
Vi har forskellige værktøjer som
gør noget automatisk for os
Jeg og mine kolleger bruger
den samme faste opsætning
Jeg gør det jeg gjorde sidst
Projekter og produkter er relaterede, så vi
altid kender projekt/produkt sammenhæng
Vores data er styret af de produkter de er
lavet til, med bl.a. produktfrigivelser
Vores filer er styret med godkendelser og der
distribueres automatisk filer til andre
Vi registrerer vores data i en database, så vi
nemt kan genfinde vores filer og data
Vi noget i CAD der hjælper os med rutineopgaver,
så vi får håndteret de ting vi skal huske
Jeg bruger stifinder og har mine ting på fællesdrev,
så jeg kan samarbejde med mine kolleger
Jeg bruger stifinder og ved hvor mine ting er
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Projektbaseret flow
Salgs- &
projektlayout
Nye
produkter
Udvikling
Nye varer
(Standardisering)
Kunde
Projektkonstruktion
Produktions
Forberedelse
Nye varer
Produktions
Forberedelse
Varer/styklister
Indkøb
Produktion
Projekt gennemførsel
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Montage/Service
Eksempel - Standardiseringsflow
2D layout
3D layout
Vis ualisering
Punktskyer
Salgstegning
Showcase
ADSK exchange
2D tegninger
NavisWorks
DWF
ERP
Stykliste
Produktliste
Produkt
Variant
Varenummer
iLogic
Konstruktion
PTA
Salg
Standardisering
iLogic
Komponenter
2D/3D - ACA
3D Revit
2D ACAD
Factory Assets
2D Blokke
3D Blokke
ACA
Revit
ACAD
Microstation
..
Produktionstegning
Produktionsdata
CAM
Factory Layout
Navisworks
Bygninger
Produkt
Variant
Varenummer
ACAD B lo kke
Inventor
ACA o bjekter
..
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Design/Udvikling
Nye Produkter
Eksempel - Standardiseringsflow
2D layout
3D layout
Vis ualisering
Punktskyer
Salgstegning
Showcase
ADSK exchange
2D tegninger
NavisWorks
DWF
ERP
Stykliste
Produktliste
Produkt
Variant
Varenummer
iLogic
Konstruktion
PTA
Salg
Standardisering
iLogic
Komponenter
2D/3D - ACA
3D Revit
2D ACAD
Factory Assets
2D Blokke
3D Blokke
ACA
Revit
ACAD
Microstation
..
Produktionstegning
Produktionsdata
CAM
Factory Layout
Navisworks
Bygninger
Produkt
Variant
Varenummer
ACAD B lo kke
Inventor
ACA o bjekter
..
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Design/Udvikling
Nye Produkter
Eksempel - Standardiseringsflow
2D layout
3D layout
Vis ualisering
Punktskyer
Salgstegning
Showcase
ADSK exchange
2D tegninger
NavisWorks
DWF
ERP
Stykliste
Produktliste
Produkt
Variant
Varenummer
iLogic
Konstruktion
PTA
Salg
Standardisering
iLogic
Komponenter
2D/3D - ACA
3D Revit
2D ACAD
Factory Assets
2D Blokke
3D Blokke
ACA
Revit
ACAD
Microstation
..
Produktionstegning
Produktionsdata
CAM
Factory Layout
Navisworks
Bygninger
Produkt
Variant
Varenummer
ACAD B lo kke
Inventor
ACA o bjekter
..
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Design/Udvikling
Nye Produkter
Produkt Suites og datahåndtering
Typisk datahåndterings
behov
Projekter og dokumenter
Integration
& deling
CAD data
håndtering
Produkter & Styklister
Typisk
datahåndterings behov
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Factory assets, gerne i AutoCAD og Inventor
NY VIDEO
Standard- og variable produkter :
Her vises
hvordan
produkter
benyttes
i Factory
Design
Suite (Inventor & Navisworks)
NTI CADcenter
A/S · Telefon:
70 10 14 00 · www.nti.dk
· Værløse · Ringsted
· Vejle · Aarhus
· Aalborg
Next step / Forretning & kundeintegreret global tilgang
Forretningens
Processer
QA
NPI
CHANGE
….
Intern
Datahåndtering
Udvikling
Engineering
Sales backup
PTA
…..
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Social media
Intern/Extern
Marketing
Status
Historier
….
Online
Kundetilgang
Konfiguration
Datasamarbejde
Service
….
NTItools
NTI Inventor FileCheck
File Reference Handling
NTI PartsListExtract
INVENTOR
NTI iLogic Add-in
AutoCAD &
ACM
NTI Standard
Set up – CAD/
DM
File Handling
NTITools Inventor
Vault
Basic
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
DXF, PDF,
SAT,
DWF,
DWG..
DXF, PDF ..
PROCESS
CSV,
XLS,
TXT
Vault
WorkGroup
NTI VaultPublish
NTITools Inventor
DXF
PDF ..
File & Item Process Handling
Vault
Professional
NTI VaultItemExport
CSV,
XLS,
TXT,
XML,
SQL...
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
Hvordan griber vi det så an?
Vi søger at understøtte jeres forretning og dermed en løsning af jeres udfordringer.
Møder, CPR, DPR, analyse, skaber overblik på behov
Kan være alt fra lille og hurtig – til stor og omfattende
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg
NTI CADcenter A/S · Telefon: 70 10 14 00 · www.nti.dk · Værløse · Ringsted · Vejle · Aarhus · Aalborg