Montering - Oneday Wall

Oneday Wall
– klikvæg af gips
Montering uden brug af
spartling eller skruer
Oneday Wall er et system som effektiviserer konstruktion og opsætning af bl.a. skillevægge i gips. Med en teknik som minder om
klikgulve, fæstner vægpladerne ind i hinanden og giver en glat væg.
Klikmonteringen forkorter den totale byggetid for skillevægge
til en femtedel sammenlignet med traditionel metode.
Smartere, hurtigere og renere byggeproces
• SMARTERE. Byggeprocessen bliver meget mere effektiv.
• HURTIGERE. Såvel totaltiden som selve monteringen er meget
hurtigere. Oneday Wall tager kun en dag at bygge.
• RENERE. Oneday Wall behøver ikke spartles eller slibes. Intet
problem med slibestøv eller udtværing og klatter fra spartling.
Mindre rengøring og bedre arbejdsmiljø.
Oneday Wall er et system
Systemet består af:
• Specialudformet væg-stålprofil som vægpladen klikkes fast i.
Kræver ingen skruer.
• Specialudformet startprofil, fæstnes i væg-stålprofilen.
• Sporet afslutningsliste som skjuler gipspladekanterne.
• Hjørneprofil, skrueløse fodpaneler og sporværktøj.
Montering
Första skivan klickas in
Første væg-stålprofil.
Fastgørelse af startprofil.
Regelmontage
Første vægplade klikkes ind.
Andra skivan klickas in
Væg-stålprofil montering.
Væg-stålprofilen klikkes ind i
foregående plade.
De næste vægplader klikkes ind.
Efterfølgende plader klikkes ind på samme
måde og væggen vokser frem.
Detaljerne skaber helheden
Golvanslutning
STARTPROFIL
Startprofilen klikkes på væg-stålprofilen.
Væg-stålprofilen skrues fast til væggen.
GULVTILSLUTNING
Vægpladen tilsluttes mod gulvskinnen og skrues
Takanslutning
fast. Samlingen (skarven) mellem gulvet och vægpladen skjules med et fodpanel (sokkel).
LOFTTILSLUTNING
Beskyttelsespapiret fjernes fra fastgørelsestapen
på loftskinnen. Vægpladen tilsluttes mod loftskinnen.
Samlingen (skarven) mellem loft og vægpladen skjules
med en akrylfuge.
Innerhörn
YDERHJØRNE
Stålprofilen i yderhjørnet monteres fra gulv til loft
udenpå gulv- og loftskinnen. Vægpladen som skal
sidde i hjørnet ‘spores’ på bagsiden med sporværktøjet (gennem bagsidepapiret og gipsen, men
ikke gennem forsidepapiret). Inden montering
af vægpladen fjernes stålprofilens beskyttelsespapir fra fastgørelsestapen.
INDERHJØRNE
Montering avslutningsbräda
Hjørneprofilen monteres fra gulv til loft. Gulv og
loftskinnerne klippes for at give plads til hjørneprofilen. Vægpladen som skal sidde i hjørnet
skæres på bagsiden med kniv gennem papiret.
Vægpladen knækkes.
Inden montering af vægpladen fjernes hjørneprofilens beskyttelsespapir fra fastgørelsestapen.
AFSLUTNINGSSKINNE
Mellem gulv- og loftskinnerne monteres en opretstående loftskinne. Denna skinne er indrykket i forhold
til afslutningsskinnens yderside. Ved vægafslutning
skæres vægpladerne og de afskårne kanter skjules
af afslutningsskinnen.
Mål og præstation
Æstetik
Pladesamlingen fremtræder ikke mere end en tapet
stødsamling efter færdigmaling eller tapetsering
Brand
Væggens brandegenskaber opfylder de krav der
stilles til en ikke bærende skillevæg
Måltolerancer
Højd +0 / 4 mm, Bredde 600 mm +0 / 1 mm
och Tykkelse 15 mm +/ 0,5 mm
Logistik
Pladerne bundtes og emballeres á 20 styk
Lyd
Klikvæggen opfylder samme lydkrav som en
normalt monteret gipsvæg.
Et lag gips på stålregel vægtykkelse 100 mm,
R’w = 30 dB
Holdbarhed
Væggen klarer klima og temperatursvingninger i normalt indendørsmiljø
nslutning mot dörr
Anslutning mot fönster
TILSLUTNING MOD DØR
Rammen til dørhullet monteres i gulv- og loftskinnerne. Vægpladerne klikkes forbi hullet og
skæres ud efter montering.
Kantprofilen skæres med en lille håndav.
Vægpladerne skæres med gipskniv.
TILSLUTNING MOD VINDUE
Rammen til vindueshullet monteres i gulv- og loftskinnerne. Vægpladerne klikkes forbi hullet og
skæres ud efter montering.
Kantprofilen skæres med en lille håndsav.
Vægpladerne skæres med gipskniv.
Miljø
Produktet anbefales af Sunda Hus.
(Sveriges største system for sundhed – og miljøvurdering af varer til bygge- og ejendomssektoren)
Styrke
Udbøjning er max 10 mm vid en belastning
på 0,5 kN/m på halv væghøjde målt på væg
H=2800 mm.
Langsgående trækstyrke i modulsamlingen
mellem to plader inklusive stålprofil, er ligeså stærk
som eller stærkere end ved traditionel gips.
Væggen klarer vertikal punktbelastning centrisk
placeret på pladen med 50 kg.
Klikvæg systemets komponenter
tar
Star
t t tStar t
Loftskinne
Takskena
Takskena
Takskena
Takskena
Clips
ODW-profil
Clips
Clips
Clips
ODregel
ODregel
Clips
ODregel
ODregel
Væg-stålprofil
Regel
Regel
Regel
Regel
Artikelliste
Afslutningsliste
Avslutningsbräda
Avslutningsbräda
Avslutningsbräda
Avslutningsbräda
Art nr
Benævnelse
Vægplade
Skiva
Skiva
Skiva
med
med
Skiva
med
plastlist
plastlist
med
plastlist
plastlist
196901
Vægplade ODW
196906
Clips dobbeltgips
196903
Afslutningsliste
196907
Clips ODW-profil
196902
Væg-stålprofil ODW
196905
Hjørneprofil ODW
med profil-kantlister
Sporværktøj
Hörnklinga
Hörnklinga
Hörnklinga
Hörnklingatil hjørne
196904
196401
Loftskinne, standard
Gulvskinne
Golvskena
Golvskena
Golvskena
Golvskena
Fodpanel
(sokkel)
Golvsockel
Golvsockel
Golvsockel
Golvsockel
Sporværktøj, Hjørne
Yderhjørne
Hjørneprofil
Ytterhörn
Ytterhörn
Ytterhörn
Ytterhörn
Hörnregel
Hörnregel
Hörnregel
Hörnregel
Gulvskinne, standard
For mere information
For yderligere fakta, tekniske specifikationer og mer information, kontakt
den danske repræsentant: Münzberg & Arnesen, tel.: +45 2711 0172
www.onedaywall.dk