sådan indberetter du udgifter online

SÅDAN INDBERETTER DU
VIA GI.DK/SELVBETJENING
76%
AF ALLE INDBERETNINGER
SKER NU DIGITALT
DIGITALE INDBERETNINGER
PAPIRINDBERETNINGER
ER DIN INDBERETNING
DEN NÆSTE?
DET KAN DU PÅ GI.DK/SELVBETJENING
Vores online selvbetjening giver dig fleksibilitet til at indberette, når det
passer dig bedst. Indberetningen kan foretages nemt og hurtigt, og du
kan til enhver tid gå tilbage og rette.
Samtidig betyder det, at administrationen sker hurtigere, og du derfor
hurtigere får overført eventuelle beløb til din bankkonto.
Gå derfor på gi.dk/selvbetjening, når du skal:
• Indberette udgifter eller korrigere i et allerede indberettet regnskab.
Du kan også indberette ændringer i ejendommens areal og ændringer
til ’høj’ og ’lav’ sats for § 18 b.
• Indberette udgifter for en delperiode. Indberetning er kun mulig,
hvis der skal ske udbetaling fra kontoen.
• Indberette salg af lejligheder for seneste regnskabsperiode.
Dette gælder kun for andelsboligforeninger og ejere af ejerlejligheder
(rest­ejendomme).
• Indberette ejerskifte, hvis ejendommen har fået ny ejer.
• Se tilskrevne renter for de seneste fem år.
Har du lån i GI, kan du også se årsopgørelse og indfrielsesopgørelse på
selvbetjeningen.
SÅDAN LOGGER DU IND
• Hvis du er registreret med et CPR-nummer, skal du logge ind med din
NemID og dit nøglekort.
• Hvis du er registreret med et CVR-nummer, skal du logge ind med den
digitale signatur eller NemID og nøglekort/nøglefil, som er tilknyttet
CVR-nummeret.
SÅDAN INDBERETTER DU UDGIFTER ONLINE
Når du er logget på, indlæses dine oplysninger, og der dannes en menu­
side med de muligheder, der er relevante for dig.
Vælg Indberet udgifter øverst i menuen under Konto.
1
VÆLG KONTO
• Vælg den konto, du skal indberette udgifter på, og derefter det ønskede
regnskab.
• For hver af dine konti kan du se de regnskabsperioder, det er muligt at indberette for. Det nyeste regnskab vil altid være valgt som et forslag, da det
oftest er det, du skal indberette.
2
INDTAST UDGIFTER
• Indtast de udgiftsbeløb, som skal med over vedligeholdelseskontoen, samt evt.
forbedringer og tilskud. Du kan også indberette ændringer i ejendommens areal
og ændringer til ’høj’ og ’lav’ sats for § 18 b.
• Hvis du vælger Ja, udvider boksen sig automatisk med de relevante spørgsmål.
• Du kan også vælge, at din revisor eller advokat skal attestere udgifterne.
GI sender dine oplysninger videre til revisoren/advokaten digitalt.
3
4
GODKEND HENSÆTTELSER
OG UDGIFTER
• Indtast din mailadresse, første
gang, du indberetter online.
• Din mailadresse gemmes og kan
genbruges, så du ikke behøver
indtaste den hver gang. Fremover skal du kun bekræfte, at
den stadig er aktuel.
UNDERSKRIV OG INDSEND
• Underskriv med NemID eller digital signatur.
• Du kan vende tilbage og lave indberetningen om, så længe regnskabsperioden
ikke er forældet. Der gælder tre års forældelsesfrist for regnskaberne.
NY MULIGHED FOR
­STEDFORTRÆDER
Nu har du mulighed for at give en ’sted­ fon med oplysning om stedfortræderens
fortræder’ adgang til selvbetjenings­
CPR- e­ ller CVR-nummer. GI registrerer
løsningen.
stedfor­træderen, og umiddelbart efter
vil det være muligt at bruge selvbetje­
Det betyder, at stedfortræderen kan
ningen.
indberette udgifter digitalt for dig – og
bruge de andre digitale muligheder på
Ønsker du ikke længere en stedfor­
gi.dk. GI sender kvittering for ind­
træder, giver du os besked, og du vil
beretningen m.v. til stedfortræderen,
derefter igen selv kunne indberette.
som skal sende den videre til dig. Anden
kontakt med GI vil stadig foregå direkte Du kan selv bestemme, hvem din sted­
mellem dig og GI.
fortræder skal være. Det kan være et
familiemedlem, din advokat eller din
TILMELD STEDFORTRÆDER
revisor.
Du tilmelder en stedfortræder ved at
give GI besked på mail, brev eller tele­
Har du flere konti?
Når du har godkendt din indberetning og skrevet under, kan du
­vælge at gå tilbage til Indberet udgifter, hvor du kan indberette
­udgifter for en anden konto.
Hvad kan du også bruge selvbetjeningen på gi.dk til?
Ud over at indberette udgifter kan du oplyse om både ændringer i arealet
og ændringer i ’høj’ og ’lav’ § 18 b-sats. Begge dele sker samtidig med
indberetning af udgifter. Hvis du skal ændre en indberetning, indtaster
du det nye udgiftsbeløb, så overskrives det gamle automatisk.
Hvis der er solgt ejer- eller andelslejligheder, har du mulighed for at
indberette disse salg – under Indberet salg af lejligheder.
Du kan også indberette oplysning om salg af ejendommen – under
Indberet ejerskifte.
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til selvbetjeningen på gi.dk, kan du kontakte
GI Konto: [email protected] eller tlf. 82322300.
NY KONGENSGADE 15
1472 KØBENHAVN K
TLF: 82 32 23 00
CVR. NR. 26 09 25 15
[email protected]
GI.DK