for fremtiden skal vi gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre

Når alvorlig sygdom rammer
familien, er der intet, der
er vigtigere. Så skal man have
adgang til et sundhedsvæsen
i verdensklasse med tilbud
om den allerbedste behandling.
Uanset om man er rig
eller fattig, og uanset hvor
i Danmark man bor.
Et velfungerende
sundhedsvæsen er en
grundpille i vores velfærd.
Venstre vil gøre et godt
sundhedsvæsen endnu bedre.
Maria Santana,
konsulent
FØLG OS
PÅ FACEBOOK
FOR FREMTIDEN
SKAL VI GØRE
ET GODT
SUNDHEDSVÆSEN
ENDNU BEDRE
Venstre vil sætte patienten i centrum
og sikre hurtig behandling for alle.
Venstres Landsorganisation
Søllerødvej 30, 2840 Holte
Tlf. 45802233
[email protected]
venstre.dk
PATIENTEN I CENTRUM
LIGESTILLING AF PATIENTERNES RETTIGHEDER
Venstre har foreslået at prioritere ekstra ressourcer
Udvidet frit sygehusvalg for mange ambulante
til sundhedsområdet i 2015 og frem. Vi vil sikre
behandlinger fra dag ét.
SOCIALDEMOKRATERNE VIL
HOLDE FAST I DET DANMARK,
DU KENDER, HVOR …
NY KRÆFTPLAN IV
PATIENTERNES BEHANDLINGSGARANTI
I EU OG DANMARK
hurtigere behandling og indføre en Kræftplan IV
med sammenhængende behandlingsforløb og én
ER BLEVET FORRINGET
patientansvarlig læge.
Venstre mener, at den enkelte kræftpatient skal
Mange patienter skal nu vente op til to
Danske patienter venter for længe på at få stillet
have et sammenhængende behandlingsforløb med
måneder, før de kan vælge ventelisten fra.
en diagnose, blive behandlet og blive genoptrænet.
én patientansvarlig læge. Vi foreslår nye initiativer
Venstre vil genindføre behandlingsgarantien
En forudsætning for kortere ventetider er et mere
til at forbedre kræftbehandlingen og dermed
på 30 dage for alle patienter.
fleksibelt sundhedsvæsen, der i højere grad tilgode-
overlevelsen:
REGERINGEN SAGDE NEJ TIL KRÆFTPLAN IV
ser patientens individuelle behov.
FRIT SYGEHUSVALG
HURTIGERE BEHANDLING
•Indførelse af én patientansvarlig læge
Venstre foreslog i efteråret at lave Kræftplan
– målet er færre svigt i overgangene og mere
IV, så vi kunne få vores kræftbehandling op i
kvalitet i behandlingen.
topklasse. Af taktiske grunde sagde regeringen
nej, selvom Venstre også havde fundet de
RET TIL HURTIG BEHANDLING
•Tidligere og mere effektiv opsporing af kræft.
ekstra millioner kroner, som var nødvendige.
•National handlingsplan for udviklingen af
PATIENTERS HELBREDELSE AFHÆNGER AF
Genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg og
behandlingsgaranti på 30 dage.
målrettet og personlig medicin. Patienterne skal
DERES POSTNUMMER
RET TIL HURTIG GENOPTRÆNING
sikres en så effektiv og skånsom behandling
Der er alt for stor forskel på behandlingen
Kan kommunen ikke tilbyde genoptræning efter én
som muligt.
og helbredelsen på tværs af de enkelte
sygehuse og på tværs af regionerne.
uge, skal patienten kunne få hjælp i privat regi.
STYRKEDE RETTIGHEDER FOR PSYKISK SYGE
•Højere og mere ensartet kvalitet i behandlingen
Venstre vil iværksætte initiativer, der skal
på tværs af sygehuse og regioner.
sikre den bedst mulige behandling, uanset
hvor i Danmark patienten bor.
Patienter med psykiske sygdomme skal have
ret til samme hurtige udredning og behandling
•Gennemgang af forløbspakker og kliniske
som andre patienter.
retningslinjer på de områder, hvor vi har en
overdødelighed i forhold til vores nabolande.
LÆS MERE OM VENSTRES
MÆRKESAGER PÅ VENSTRE.DK