HF Uddannelsen

2015
HF Uddannelsen
Husk Åbent hus
fredag den 16.
januar klokken
16-18.
Uddannelse skaber ny fremtid
OM Herning HF & VUC
Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige
uddannelsesområder, som giver dig muligheden for at vælge de fag
og niveauer, som netop du har behov for.
Vores målgruppe rækker fra dig, der efter 10. klasse
skal have en gymnasial uddannelse for at komme videre med en universitetsuddannelse eller en mellemlang
uddannelse og til dig, der har brug for et eller flere
fag på 8., 9. eller 10. klasses niveau. Vi har desuden
en stor afdeling med ordblindeundervisning og dansk/
matematik på grundlæggende niveauer.
Vi er et sted, hvor ”ting kan lade sig gøre”, og vi tager
hånd om vores kursister. Vores kerneværdier faglighed,
mangfoldighed, rummelighed og relationer kommer
du til at opleve i et fagligt og socialt fællesskab med
plads til forskelligheder.
Du får mulighed for personlig og faglig udvikling i en
dagligdag, der er præget af åbenhed, samarbejde og
respekt for den enkelte. Vi stiller krav og forventer, at
du deltager aktivt i undervisningen og tager din uddannelse seriøst.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Anne Vandsø Madsen
Rektor
indhold
3 ........HF - en bred gymnasiel uddannelse
11 ......HF Lektielet
4 ........Hvilken HF passer til dig? – Den klassiske HF
12 ......HF Engelsk A
6 ........ HF Voksen
13 ...... Sådan kommer du igang med det 2-årige HF
7 ........ HF Erhverv
14 ......2-årig HF uddannelse for unge med ASF
8 ........ Livet på skolen
15 ......Adgangsgivende til...
10 ......HF Kreativ
16 ......Kontaktoplysninger
2 | HF uddannelsen
HF – en bred
gymnasial uddannelse
På Herning HF & VUC har vi en lang erfaring med HF som en
bred og almen gymnasial uddannelse, der giver adgang til en
lang række videregående uddannelser.
Vi har en stor HF-afdeling med samlet 16 klasser på
1. og 2. år Godt halvdelen af eleverne på HF kommer
direkte fra 10. klasse i en folkeskole eller efterskole.
Andre har måske været ude af skolen et år eller mere,
arbejdet, været på udvekslingsrejse eller kommer fra en
anden ungdomsuddannelse.
Tutor og studiebog
Du får tilknyttet en tutor blandt dine lærere. Din tutor
vil støtte dig gennem forløbet. Det sker bl.a. ved
samtaler. Du får desuden en elektronisk studiebog, der
anvendes i den løbende evaluering af dit studiemæssige udbytte.
Eksamen
På HF-uddannelsen får du ikke årskarakterer – alle
fag afsluttes med en mundtlig eksamen. Ud over de
mundtlige eksaminer er der skriftlige eksaminer i dansk,
engelsk og matematik.
De 2 år på HF
Ud over den daglige undervisning i fagene indgår der
andre elementer i forløbet:
•
Introduktionsforløb, som præsenterer fag og
arbejdsmetoder og giver et grundlag for det
videre forløb.
•
ærkstedstimer, hvor dine studie- og
V
arbejdsvaner bliver udviklet, og elementer
af de enkelte fag bliver uddybet.
•
n større skriftlig opgave, som du skal
E
udarbejde i 2. HF.
•
•
Lektiecafé i udvalgte fag.
•
I 2. HF er der en obligatorisk studierejse i efteråret.
ællesarrangementer med blandt andet foredrag,
F
musik, teater og en anderledes skoledag.
Herning HF & VUC | 3
hvilken hf passer til dig?
Kombinationen af obligatoriske fag og frie valgfag giver dig gode muligheder
for at sammensætte din HF-uddannelse efter interesse, eller så den passer
til den uddannelse, du skal i gang med bagefter.
Den klassiske HF
1. HF
Dansk A
Engelsk B
Kultur- og
samfundsfaggruppe
Matematik C
Idræt C
Kreativt fag C
Naturvidenskabelig
faggruppe
2. HF
Dansk A
Engelsk B
Kultur- og
samfundsfaggruppe
jeg har valgt
den klassiske
hf fordi...
Mads – HF Klassisk
Jeg har valgt den klassiske HF-uddannelse for
at få mest ud af at gå i skole. Jeg kan godt
lide, at HF kun tager 2 år, og at der ikke er
karakterræs i hverdagen.
Jeg kunne godt tænke mig at læse videre til
politibetjent, eller i hvert fald arbejde med
mennesker.
4 | HF uddannelsen
2-3 valgfag
Større skriftlig
opgave
Obligatoriske fag:
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C
Ét af de kreative fag:
••
••
••
••
Billedkunst C
Musik C
Drama C
Mediefag C
To obligatoriske faggrupper:
Naturvidenskabelig faggruppe
(biologi C, geografi C, kemi C)
Kultur- og samfundsfaggruppe
(historie B, samfundsfag C, religion C)
Sammensætning
af valgfag:
Man kan frit vælge sine
valgfag. Dog stilles der krav
til sammensætningen af
niveauer.
Vælg mellem:
•• B+B
•• B+C+C
•• C + Spansk B, Tysk B
eller Fysik B
•• B + Engelsk A
•• C + C + Engelsk A
Valgfagsniveauer:
C-niveau
B-niveau
Filosofi
Fysik
Innovation
Psykologi
Retorik
Tysk
Billedkunst
Biologi
Drama
Fysik
Idræt
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Spansk
e
t
t
æ
s
n
e
m
m
a
s
at eresse!
r
fo
r
e
d
e
h
ig
l
u
m
Gode -uddannelse efter int
din HF
Herning HF & VUC | 5
nye muligheder
på herning hf & vuc
Fra august 2015 har du mulighed for at vælge to helt nye HF linjer, HF
Voksen og HF Erhverv.
hf VOKSEN
HF Voksen er en 2-årig HF uddannelse til dig, der ikke er teenager, og som
gerne vil gå i en klasse med andre modne elever.
HF Voksen er for dig, der ved hvad du vil og har brug
for en HF eksamen på 2 år for at komme videre i
uddannelsessystemet.
Du har måske tidligere været i gang med en uddannelse eller har foretaget dig andet efter folkeskolen,
men nu er du klar til ”at gå i skole” igen.
6 | HF uddannelsen
Du er motiveret og målrettet og har mod på at lære.
Opbygningen af HF Voksen følger samme struktur som
HF Klassisk. Du går i en helt almindelig klasse, men I er
sammen om at være ”lidt mere voksne”.
hf erhverv
HF Erhverv er en 2-årig HF uddannelse til dig, som måske tænker på at
søge ind på erhvervsakademiet.
HF Erhverv er til dig, der gerne vil supplere de traditionelle HF fag med erhvervsrettede fag med indhold
som markedsføring, virksomhedsdrift, branding og
kommunikation. HF Erhverv udbydes i samarbejde med
Erhvervsakademi MidtVest.
Udover den almindelige undervisning kommer du til
at deltage i camps, hvor Erhvervsakademi Midt Vest,
Herning HF og en lokal virksomhed går sammen om en
workshop, hvor du skal arbejde kreativt og innovativt
med en aktuel problemstilling.
1. HF
Dansk A
Engelsk B
Kultur- og
samfundsfaggruppe
Afsætning B
Matematik C
Mediefag C
Naturvidenskabelig
faggruppe
Idræt C
2. HF
Dansk A
Engelsk B
Kultur- og
samfundsfaggruppe
Afsætning B
Psykologi C
1 valgfag
(C eller B)
Større skriftlig
opgave
Herning HF & VUC | 7
livet på skolen
Hverdagen på Herning HF & VUC er meget andet end undervisning. Det
sociale liv er vigtigt for, at dine år hos os bliver rigtig gode år i dit liv, og derfor
er fællesskabet vigtigt for os.
Studiemiljø og faciliteter
Herning HF & VUC kan blandt andet tilbyde nye undervisningslokaler, en dejlig
kantine og Pædagogisk Værksted.
Lokaler
I alle undervisningslokaler er der naturligvis adgang til
trådløst netværk samt interaktive tavler. Vores naturfagslokaler og musiklokale er nyrenoverede og har alt det
udstyr, der er brug for i undervisningen.
Vores nyeste bygning, der tages i brug i august 2015,
byder på forskelligartede læringsrum med mulighed for
fordybelse, koncentration, variation, dialog, kreativitet og
bevægelse.
Udover undervisningslokaler byder den nye bygning også
på åbne områder med plads til gruppearbejde og socialt
samvær.
Hjertet i bygningen udgøres af et stort atrium, hvor de
8 | Livet på skolen
forskellige etager er forbundet med trapper og gangbroer, som indbyder elever og kursister til at mødes på tværs
af klasser og uddannelser.
Kantinen
Vores nyrenoverede kantine er et centralt rum på skolen
og et naturligt samlingssted i dagtimerne. I kantinen
finder du et spændende udvalg af lette retter, salatbuffet,
sandwich, dagens ret og meget mere.
Pædagogisk Værksted
På Pædagogisk Værksted får du udleveret de bøger, du
skal bruge i undervisningen. Det er også her, du kan
kopiere, printe samt købe relevante materialer til dit
studie.
Arrangementer og Aktiviteter
På Herning HF & VUC kan du deltage i en lang række af aktiviteter fra
fredagscafé, studierejser og foredrag til fester, kulturcafé og frivillig idræt.
En anderledes skoledag
Frivillig idræt
En gang om året holder vi ’En anderledes skoledag’ hvor
elever fra afgangsklasserne skal arbejde med at skabe et
produkt, der viser, hvordan det er at være elev/kursist på
Herning HF & VUC.
Frivillig idræt er et gratis tilbud for alle elever og kursister
på Herning HF & VUC. Det er en god mulighed for at
være aktiv og social på tværs af klasser og uddannelser.
I løbet af dagen arbejdes der på højtryk i forskellige
kategorier (f.eks. design, foto, film, drama og musik). Det
hele afsluttes med en finale, hvor de bedste produkter
præmieres.
Fællestimer med foredrag og debatter.
Fællestimer
Fester
Vi har bl.a. haft besøg af kunstneren Nadia Plesner, der
har fortalt sin spændende historie om baggrunden for
sit værk Darfurnica, og om den retssag værkets politiske
budskab afstedkom.
Flere gange om året arrangerer elevrådet fester. Det er
ofte temafester, og der plejer at komme rigtig mange.
Kulturcafé
Der er som regel en DJ eller livemusik. Overskuddet fra
festerne går til at lave endnu bedre fester.
Og så er der naturligvis Gallafesten, der traditionen tro
byder på Les Lanciers’ komplicerede trin og på
festmiddag.
Fredagscafé
Hver anden måned holder elevrådet fredagscafé, hvor
kantinen bliver omdannet til café-område med bordfodbold, bordtennis, god musik, bar og forskellig underholdning.
En gang om året er der fremvisning af udstillinger og
produktioner i billedkunst, mediefag, musik og drama.
Det er et arrangement med kreativiteten i fokus, og det
plejer at være et stort hit blandt elever og lærere.
Teaterkoncert
En gang om året samarbejder de kreative dag om at lave
en forestilling for hele skolen.
Herning HF & VUC | 9
hf kreativ – et unikt samarbejde mellem Herning HF og TEKO
HF Kreativ er en 2-årig HF-uddannelse til dig, der har en særlig interesse
i kreative fag, og som måske tænker på at søge ind på én af de kreative
videregående uddannelser efter din HF-eksamen.
HF Kreativ er et unikt samarbejde mellem Herning HF
og Teko. I uddannelsesforløbet på HF Kreativ er der
særligt fokus på de kreative fag; design, billedkunst
samt mediefag. Én dag om ugen bliver du undervist på
TEKO i henholdsvis design og tværfaglige projekter. På
den måde kan du gøre brug af TEKO´s mange kreative
værksteder. Ugens fire øvrige dage foregår din undervisning på Herning HF & VUC i de andre HF-fag.
Du vil opleve at være en del af et videregående uddannelsesmiljø, samtidig med at du tager din ungdomsuddannelse.
Du kommer i særlig grad til at arbejde med tværfaglige projekter med udgangspunkt i virkelighedsnære
problemstillinger, som bliver stillet fra områdets virksomheder og/eller kulturinstitutioner.
1. HF
Dansk A
Engelsk B
KulturKultur- og
og
samfundssamfundsfaggruppe
faggruppe
Billedkunst
MatematikCC
Design
IdrætBC
NaturvidenskaNaturvidenskabelig
Idræt
C
belig
faggruppe
faggruppe
Innovation
Design B C
2. HF
Dansk A
Engelsk B
Kultur- og
samfundsfaggruppe
Matematik C
Design B
Mediefag C
Større skriftlig
opgave
Cecilie – HF Kreativ
Jeg har valgt HF Kreativ for at få en anderledes men stadig gymnasial uddannelse. Det er
fedt at kunne få lov til at kombinere de normale HF fag med de mere kunstneriske fag.
Efter HF vil jeg rigtig gerne videre på Kunstakademiets Designskole, Kolding Designskole
eller TEKO, og med HF Kreativ er jeg allerede
godt på vej.
10 | HF uddannelsen
hf lektielet
Du har motivationen, men du har
svært ved at finde tiden eller
koncentrationen til at læse lektier,
når du kommer hjem fra skole.
På HF Lektielet foregår dine læselektier i timerne. Det
betyder, at der er afsat tid til den daglige forberedelse
i skemaet.
I HF Lektielet klasserne er der på første år afsat obligatoriske lektiecafé timer hver uge, hvor du kan få
hjælp til at komme i gang med opgaver og afleveringer.
I lektiecafétimerne kan du også få hjælp til særlige stofområder, som du har brug for at arbejde videre med.
I løbet af din studietid lærer du strategier, skriftlig formulering, planlægning og lektielæsning, så du er klar
til videre uddannelse.
Opbygningen af HF Lektielet følger samme struktur
som HF Klassisk – bortset fra de obligatoriske
lektiecafé timer på 1. år.
Rebekka – HF Lektielet
HF Lektielet er det rigtige valg for mig, fordi
det er nemmere at få livet uden for skolen til
at passe ind.
Inden jeg startede på HF, tog jeg uddannelsen som tandklinikassistent. Jeg vil dog gerne
videreuddanne mig til tandplejer, og derfor
har jeg valgt HF.
Herning HF & VUC | 11
hf engelsk a
HF Engelsk A er en linje for dig, som har særlig interesse i engelsk
og gerne vil opnå det højeste gymnasiale niveau i dette fag.
Hvis du vælger at gå på Engelsk A linjen, betyder det,
at engelsk fylder mere på dit skema, og du får flere
skriftlige afleveringer i engelsk end på B-niveauet.
Vælger du HF Engelsk A linjen, får du et ekstra A
niveau fag i din HF uddannelse, og dit eksamensgennemsnit bliver ganget med faktoren 1,03.
Du kommer til at læse tekster fra forskellige perioder –
dvs. fra renæssancen til nutiden.
Du får mulighed for en studierejse til Storbritannien i
løbet af uddannelsen.
engelsk på et
højere niveau
passer til mig
Alexander – HF Engelsk A
Jeg har valgt Engelsk A for at udfordre mig
selv. Jeg startede på HF for at blive bedre til at
have disciplinen til at gøre ting, som jeg ikke
bryder mig specielt meget om, og som jeg
ikke rigtig kan se formålet med.
Det er også nemmere at finde en elevplads,
når man har en gymnasial uddannelse.
12 | HF uddannelsen
Sådan kommer du igang
med det 2-årige hf
Optagelse
Merit
Du kan optages, hvis du har en 10. klasses prøve i
dansk, matematik, engelsk samt 9. klasses prøve i tysk
eller fransk og i fysik/kemi. Endvidere skal du være
erklæret uddannelsesparat af UU.
Du har også mulighed for optagelse efter en individuel
bedømmelse af dine kvalifikationer med en studievejleder, hvis du har en anden baggrund – erhvervserfaring og/eller anden uddannelse.
Har du taget fag på andre gymnasiale uddannelser,
kan du ofte overføre karakterne derfra.
Tilmelding
Fristen for ansøgning er senest den 15. marts 2015.
Du kan finde ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk
eller på vores hjemmeside www.herninghfogvuc.dk.
Herning HF & VUC | 13
2-årig HF uddannelse
for unge med ASF
Herning HF & VUC tilbyder en 2-årig HF-uddannelse, som er specielt
tilrettelagt for unge med ASF, særligt med Aspergers syndrom.
Kravene for optagelse er en diagnose inden for ASF,
en 10. klasse eksamen i dansk, engelsk og matematik,
gode almene skolekundskaber og stor stabilitet.
Fagoversigt
Over en 2-årig periode får du undervisning i de obligatoriske fag på HF samt i det antal valgfag, der hører til
en hel HF-eksamen.
Foruden timer i fagene er der værkstedstimer, obligatoriske kurser og lektielæsning med individuel vejledning.
I det 2. skoleår skal du have to-tre valgfag. Her foregår
undervisningen i en af skolens øvrige HF-klasser. Fagene kan f.eks. være Matematik B, Biologi B, Psykologi
C, Filosofi C eller Fysik C.
14 | HF uddannelsen
Hverdagen
Klassestørrelsen er på 10 elever, der har deres eget
klasselokale. Der bliver lagt vægt på ro, overskuelighed
og en struktureret pædagogik. Den daglige undervisning ligger mellem kl. 8.10 og 15.30.
Klassen indgår på normal vis i skolens helhed, og du
har mulighed for at deltage i de øvrige undervisningsaktiviteter og i skolens sociale liv.
Ansøgning
Ansøgning om optagelse kan ske ved henvendelse til
uddannelsens leder, Jonna Byskov. Der kan bestilles
tid til samtale på tlf. 96 27 62 21. Til samtalen skal du
medbringe udtalelser fra sagsbehandler og psykolog,
desuden eksamens- og årskarakterer samt udtalelse fra
den skole, som du sidst har gået på.
adgangsgivende til...
Den 2-årige HF-eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser ligesom stx, htx og hhx.
Søger du ind på en videregående uddannelse med en
adgangsgivende eksamen, kan du søge ind gennem Den
Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1.
Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under
kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på
www.ug.dk eller på den uddannelsesinstitution, hvor du
ønsker optagelse, hvilke krav der stilles netop der.
Vi er et steD, hvor
“ting kan
lade sig gøre”
Herning HF & VUC | 15
Kontakt
Studievejledere
2-årigt HF:
Finn Aaby Nielsen
[email protected]
96 27 62 34
Anne Kjems Rasmussen
[email protected]
Træffetider: Mandag-torsdag kl. 9.00 – 14.00. Fredag kl. 9.00 – 13.00.
Du kan bestille tid til en samtale med en studievejleder på www.herninghfogvuc.dk.
i
Receptionens
åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 7.30 – 14.30
Fredag kl. 7.30 – 13.00.
Tlf. nr. 96 27 62 30.
Brorsonsvej 2 • 7400 Herning • 96 27 62 00 • [email protected] • www.herninghfogvuc.dk