pdf - nyt vindue - Slagelse Kommune

Skælskør lystskov
i
i
SKÆLSKØR
NOR
lsevej
Slage
Signaturforklaring
Norv
ejen
Kobækvej
Sk
ov
ve
j
P
i
i
vej
ands
Rådm
P
0
i
i
500 m
i
Slagelse Kommune
Center for Vækst og Plan
Dahlsvej 3,
4220 Korsør
Februar 2015, EBS
www.slagelse.dk
Offentlig vej
Skov
Sø
Bebyggelse
Bygning
Afmærket rute
Infotavle
Bænk
Mindesmærke
Toilet
Parkeringsplads
Velkommen til
Skælskør
Lystskov
Velkommen til
Skælskør Lystskov
Ved at krydse Slagelse Landevej kommer
man igennem et grønt område, der fører frem til det fredede skovareal Kolds
Stubbe.
Så går man ned ad Slagelse Landevej, ind
ad Kildebakken og videre ad stien ned til
den gamle kilde.
Ruten i Lystskoven er 4 km.
Turen begynder ved Vestergade 1, den
gamle, fredede dampmølle fra 1853. Skråt
overfor ligger den røde bindingsværksejendom, Vestergade 10, der rummer
Skælskørs ældste beboelse. Den tidligste
del af huset er tilbage fra omkring 1580.
Turen går videre nordpå langs kanalen og
under Norvejen gennem en tunnel.
Før stien krydser kanalen, støder man
på en informationstavle om Skælskør
Nor vildtreservat. Fuglereservatet er,
specielt om vinteren, tilholdssted for
mange havænder, for eksempel troldand og sortand, ligesom der altid er
svaner i Noret. Alt dominerende er dog
de mange blishøns.
Turen går mod vest langs vandet til den lille
idylliske campingplads ved Kildehuset.
Nu går turen mod nord ind i skoven. Stien
slynger sig smukt langs vandet i en gammel
bevoksning af ege.
Turen går tilbage under Norvejen ad grusstien gennem det lavtliggende, grønne
område. Her følger man den gamle strandpromenade.
Hunde skal føres i snor.
Der ligger en motionsoase langs skovstien,
som frit kan benyttes.
Bevæger man sig ind i midten af skoven
kommer man til Danhostel Skælskør Lystskov. Videre gennem skoven kommer man
forbi en oprenset skovsø.
Oppe på højen ved Slagelse Landevej er der
en vid udsigt over mose- og engområderne
ud mod Storebæltskysten med Storebæltsbroen i baggrunden.
Bemærk det lille fine løvehoved af støbejern. Flere ejendomme i Skælskør har haft
et sådant hoved siddende ved porten mod
gaden. Gennem munden var trukket et reb
som, når folk trak i det, fik en klokke til at
ringe indenfor.