beskrivelsen

KONFERENCE
20. august 2015
i Middelfart
T ilmeld dig senest
9. juli og spar
Foto: EEN TIL EEN
kr. 500,-
Fremtidens
bæredygtige byggeri
– vi skal videre!
1215-19Bæredygtigt-byggeri_4s_A4.indd 1
6/22/2015 2:52:25 PM
Foto: EEN TIL EEN
Fremtidens bæredygtige byggeri
– vi skal videre!
Konference med afsæt i miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i byggeriet. Mød en række af
byggeriets spydspidser og pionerer inden for bæredygtighed og ansvarlig byggepolitik – og kom på
forkant med fremtidens byggemetoder!
På konferencen har vi inviteret en række af byggeriets spyd-
Indlægsholdere
spidser og pionerer inden for bæredygtighed og ansvarlig byg-
• CEO Kim Christofte, EEN TIL EEN
gepolitik. De vil fra hver deres indgangsvinkel belyse hvorfor
• Arkitekt Frederik Agdrup, EEN TIL EEN
cirkulær bæredygtighed er fremtidens mantra inden for byg-
• Ingeniør Thomas Flinker Torp, AB Clausen
geri og hvorfor genanvendelse af ressourcer er en både god
• Fuldmægtig Signe Kromann-Rasmussen, Miljøstyrelsen
og nødvendig idé.
• Funktionsleder Lisbet Poll Hansen, Miljøstyrelsen
• Arkitekt Kasper Guldager Jensen, 3XN arkitekter (partner)
På konferencen får du præsenteret nyheden Det Biologiske
GXN innovation (direktør)
Hus (under opførelse) og personerne bag projektet vil demon-
• Ingeniør Sergio Fox, Architecture without Engineers
strere en helt ny og unik måde at bygge på.
• Partner & Leder af Bæredygtighedsafdelingen
Sammen tager vi på konferencen skridtet videre i forhold til
• Professor Katherine Richardson, Københavns Universitet
Signe Kongebro, Henning Larsen Architects
bæredygtighed!
Rabat ved tilmelding senest 9. juli 2015
Moderator
Konferencen afholdes i Middelfart den 20. august 2015 og
Partner og ingeniør Jørgen Lange, Ekolab
koster kr. 2.950 ekskl. moms, hvis du tilmelder dig senest
9. juli 2015. Herefter er prisen kr. 3.450 ekskl. moms.
Netværksmiddag
Du har mulighed for at tilvælge en lækker 2-retters menu
Gratis boggave
efter arrangementet. Prisen for middagen er kr. 200 ekskl.
På konferencen får du udleveret den
moms og ekskl. drikkevarer. Angiv blot ved din tilmelding, om
meget populære bog ”150 Best Sustainable House Ideas”. Bogen indeholder over 500 sider med de nyeste
løsninger indenfor miljørigtigt design.
Opvarmnings- og nedkølingssystemer,
vindenergi, solpaneler, termoruder, selv
Trombe-væggen er repræsenteret. De viste ideer er alle suppleret af fotografier og plantegninger af smukke, bæredygtige
huse fra hele verden.
1215-19Bæredygtigt-byggeri_4s_A4.indd 2
du ønsker at deltage i middagen.
Tilmelding
Du tilmelder dig på byggecentrum.dk/kurser
eller via QR-koden. Du kan også sende en
mail til [email protected] eller kontakte os på tlf. 70 12 06 00.
6/22/2015 2:52:26 PM
PROGRAM
Kl.
Mød blandt andre:
9.30 Registrering og morgenmad
Kl. 10.00 Indledning og præsentation af dagens program
v/Jørgen Lange
Kl. 10.10 Cirkulær Bæredygtighed
Byggeri med fokus på kredsløbsdesign
v/ Kasper Guldager Jensen
 Partner og ingeniør
Jørgen Lange, Ekolab
Kl. 10.40 Building in Balance
v/ Kim Christofte
Kl. 11.10 Præsentation af Det Biologiske Hus
Det Biologiske Hus er et modulært huskoncept med en konkret løsning på
fremtidens klimatiske og ressourcemæssige udfordringer.
v/ Frederik Agdrup og Thomas Flinker Torp
Kl. 12.00 Præsentation af det Det Biologiske Hus på byggepladsen
ved HUSET
v/ Frederik Agdrup og Thomas Flinker Torp
Kl. 12.30 Frokost og netværk
Kl. 13.30 Miljøstyrelsens indsats for bæredygtig udvikling
 Professor Katherine
Richardson, Københavns Universitet
Det bæredygtige byggeri har stor betydning for den fremtidige udvikling
på miljøområdet. De seneste år er der sket en udvikling i arbejdet også fra
Miljøstyrelsens side. Mange af de centrale indsatser i Miljøstyrelsen berører
byggeriet, særligt ift. et forbedret ressourcekredsløb gennem genbrug og
genanvendelse af materialer i byggeriet. Indlægget præsenterer kort indsatsen og ser herefter på, hvad der er på vej, hvilke muligheder og værktøjer
har vi, og hvad er udfordringerne.
v/ Signe Kromann-Rasmussen/Lisbet Poll Hansen
Kl. 14.00 Design med Viden
Med afsæt i Henning Larsen Architects’ forsknings- og udviklingsarbejde,
præsenterer Signe Kongebro metoder til ressourcebevidst bygningsdesign
– fra anlæg til drift.
v/ Signe Kongebro
 Partner & Leder af
Bæredygtighedsafdelingen Signe Kongebro, Henning Larsen
Architects
Kl. 14.30 Er simple bygninger bedre bygninger?
v/ Sergio Fox
Kl. 15.00 Netværkspause med kaffe og kage
Kl. 15.30 Nyt syn på ressourcer kræves
Vi accepterer, at en forvaltning af naturressourcer er nødvendig for vores
”egen skyld”, men vi har indtil nu fokuseret på udvikling af forvaltningsmekanismer, der afvikles på nationalt eller regionalt (EU) niveau. Videnskaben
viser os nu, at fortsat udvikling af samfundet kræver, at der også udvikles
 Arkitekt Kasper
Guldager Jensen, 3XN
arkitekter (partner)
strategier og mekanismer rettet mod forvaltning af ressourcer på det globale niveau. Oplægget vil fokusere på status på arbejdet om at udvikle mekanismer for en global miljøforvaltning.
v/ Katherine Richardson
Kl. 16.30 Afslutning og opsamling
v/ Jørgen Lange
Kl. 17.30 Netværksmiddag (tilvalg)
Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.
1215-19Bæredygtigt-byggeri_4s_A4.indd 3
 Ingeniør Sergio Fox,
Architecture without
Engineers
6/22/2015 2:52:28 PM
PRODUKTION: BYGGECENTRUM MARKETING 1215-19
Lyskær 1 • 2730 Herlev • Tlf: 70 12 06 00 • Fax: 70 12 08 00 • www.byggecentrum.dk
1215-19Bæredygtigt-byggeri_4s_A4.indd 4
6/22/2015 2:52:28 PM