Eux -brochure _15 - Silkeborg Business College

E
V
I
L
B
N
A
K
VI
I
V
,
T
E
D
ALT
M
O
R
E
M
M
DRØ
EUX BUSINESS
DIN EGEN VEJ
SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM
FREMTIDEN ER ÅBEN
EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at
læse videre og åbne dørene til en solid erhvervskarriere. EUX Business kombinerer det bedste af to
verdener og giver dig både en stærk, praktisk forståelse og et teoretisk niveau, der giver dig adgang til
videregående uddannelser.
EUX BUSINESS - DU KAN BLIVE ALT DET, DU DRØMMER OM.
Med EUX Business er fremtiden åben. Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme om to år. Med EUX Business kan du
gå alle de veje, du vil. Du kan læse videre eller tage en praktisk uddannelse. Det er en uddannelse, der stiller krav, og forbereder dig til
erhvervslivet - også med et internationalt perspektiv. Med en EUX Business er alle muligheder åbne.
UDDANNELSEN
Uddannelsen består af grundforløb 1 (GF 1), som varer ½ år og grundforløb 2 (GF 2), som varer ½ år. Derefter følger et studieår af 1
års varighed. Din samlede uddannelsestid på skolen er altså 2 år. På EUX Business afslutter du dine fag på A, B eller C niveau. Du kan
herefter vælge at gå i praktik i 2 år eller læse videre.
HVAD KAN DU BLIVE?
Med en EUX Business kan du alledere efter 2 år blive elev inden for brancher som administration, økonomi, revision, shipping, butik og
handel, hvis det er det, du brænder for. Du kan også vælge at søge ind på en videregående uddannelse, da du med en EUX Business får
en gymnasial eksamen. Med en EUX Business kan du for eksempel læse videre til finansøkonom, journalist, pædagog, lærer, politibetjent og mange, mange flere uddannelser.
SIDE 3
,
M
E
D
VI ER
L
I
V
E
N
R
E
G
E
R
D
DE AN
D
E
M
LEGE
DET, DU DRØMMER OM I DAG, BEHØVER IKKE VÆRE DET SAMME OM TO ÅR. MED EN
EUX BUSINESS ER DIN FREMTID ÅBEN, HVAD ENTEN DU ØNSKER AT LÆSE VIDERE ELLER
BLIVE ELEV I EN VIRKSOMHED. EUX BUSINESS — DIN EGEN VEJ.
LÆS MERE PÅ WWW.HANDELSSKOLEN.COM
SIDE 4 / HANDELSSKOLEN.COM
FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET
UDDANNELSENS OPBYGNING
GF1 EUX BUSINESS
GF1 står for grundforløbets 1. del og varer ½ år. På grundforløbets 1. del vil du f.eks. møde grundfagene dansk, engelsk, samfundsfag
samt erhvervsfag.
Du skal starte på GF1 senest ét år efter folkeskolen ellers starter du direkte på GF2 EUX Business.
FAGRÆKKEN EUX BUSINESS
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Erhvervsfag
ERHVERVSFAG
En stor del af din undervisning vil blive tilrettelagt tværfagligt og i projekter, hvor du får generel erhvervsfaglig viden og kompetencer.
Projekterne kunne fx. være “start af egen virksomhed” eller “Business to Business”.
GF2 EUX BUSINESS
GF2 står for grundforløbet 2. del og varer ½ år.
Hvis du begynder din erhvervsuddannelse mere end 13 måneder efter folkeskolen, skal du starte direkte på GF2.
FAGRÆKKEN EUX BUSINESS
Informationsteknologi C
Erhvervsøkonomi C
Organisation C
Matematik C
Afsætning C
Valgfag
SIDE 5
DU KAN GÅ ALLE DE VEJE, DU VIL
STUDIEÅR EUX BUSINESS
Efter 1. år (GF1 og GF2) på EUX Business efterfølges GF1 og GF2 af et studieår, inden du skal to år i praktik eller læse
videre.
På andet år vil du få endnu flere fag, der er efterspurgte i erhvervslivet, ligesom du vil fortsætte fag fra første år på et
højere niveau. Det er også på andet år, at du vil få mulighed for at specialisere dig gennem spændende valgfag.
FAGRÆKKEN EUX BUSINESS
Dansk A
Informationsteknologi B
Engelsk B
Virksomhedsøkonomi B
Tysk / Fransk / Spansk C
Valgfag C eller B
Efter studieåret kan du vælge at blive elev eller tage en videregående uddannelse, hvis det er det, du brænder for.
PRAKTIK
Allerede efter to år på Handelsskolen er du klar til en karriere i erhvervslivet.
SIDE 6 / HANDELSSKOLEN.COM
PRAKTIK I EN VIRKSOMHED
Når du er færdig med studieåret på EUX Business, handler det om at finde en praktikplads, så du kan komme videre på det 2-årige
hovedforløb. Med en EUX Business kan du få en elevplads inden for områder som økonomi, revision, spedition, administration, handel,
butik/detail og meget mere. Din elevtid varer to år, og mens du er elev i en virksomhed, får du elevløn. Det er dit ansvar at finde en
praktikplads, og det er derfor vigtigt, at du er aktiv i søgeprocessen. Hvis du har brug for det, kan du naturligvis få hjælp af handelsskolens
erhvervskonsulenter.
Detailhandel
Som elev inden for detail bliver du uddannet til salgsassistent, dekoratør eller blomsterdekoratør. Du kan under uddannelsen vælge, hvilken profil du vil have. Karrieremuligheder: f.eks. afdelingsleder, butiksbestyrer, salgskonsulent, dekoratør eller start af egen butik.
Handel
Hvis du vælger handelsuddannelsen, uddannes du til handelsassistent inden for salg, indkøb eller logistik. Karrieremuligheder: f.eks. afdelingsleder, sælger eller lagerchef.
Eventkoordinator
Du deltager i kreativ ideudveksling og planlægning samt gennemførelse af oplevelser/events.
Kontor
Med en EUX kan du blive kontorelev inden for et af følgende områder: økonomi, revision, spedition og shipping, administration, offentlig
administration, lægesekretær, advokatsekretær eller rejseliv. Karrieremuligheder: f.eks. kontorleder, fuldmægtig eller afdelingsleder.
Finans
Med en EUX kan du blive elev i pengeinstitutter, kreditforeninger, finansieringsselskaber og inden for forsikrings- og ejendomsmæglerbranchen.
Du kan også vælge at tage en videregående uddannelse, hvis det er det, du brænder for. Med en EUX Business får du nemlig også en
gymnasial eksamen.
PRAKTIK I UDLANDET
Hvis du har lyst til det, kan du gennemføre noget af din praktiktid i en virksomhed i udlandet under PIU-ordningen. PIU står for praktik
i udlandet. Ordningen giver mulighed for, at praktikperioden i udlandet kan blive godkendt, og at du modtager økonomisk støtte til dit
ophold. Silkeborg Business College vil hjælpe dig før og under dit praktikophold i udlandet.
SIDE 7
VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Med en EUX Business er du allerede efter to år klar til at læse videre på Erhvervsakademiet, Professionshøjskoler eller Universitetet, hvis
det er det, du brænder for.
Du kan også vælge at blive elev i en virksomhed, hvis du drømmer om at komme direkte ud i erhvervslivet. Du har også altid mulighed for
at læse videre på et senere tidspunkt.
GODT UNDERVISNINGSMILJØ
Varieret undervisning
Handelsskolen er en anden måde at gå i skole på. I undervisningen arbejder du med emner og problemer fra virkeligheden i butikkerne og
på kontorerne. Undervisningen er varieret, og den er bygget op omkring konkrete problematikker og temaer fra virksomhederne. Du vil
møde gæstelærere fra erhvervslivet og komme på virksomhedsbesøg og korte praktikophold.
Personlig vejledning
For at du får den rigtige start på din uddannelse, inviterer Handelsskolen Silkeborg Business College dig til en introduktionssamtale sammen med dine forældre. Her vil dine ønsker til uddannelse og dit faglige niveau blive diskuteret med studievejlederen/kontaktlærer.
På Handelsskolen Silkeborg Business College har vi et godt socialt rniljø. Vi arrangerer hvert år introduktionstur for alle nye elever, hvor vi
bl.a. arbejder rned teambuilding for at skabe grundlaget for et miljø, hvor du kan føle dig godt tilpas og få et godt udbytte af undervisningen. Vi har et ungt miljø, hvor du får mulighed for at deltage i sportsdage, elevfester og fredagscaféer.
Vi tænker internationalt
På Handelsskolen Silkeborg Business College tilbyder vi forskellige muligheder for ophold i udlandet.
Der arrangeres studieture til udlandet, bl.a. til USA, Berlin og Tjekkiet, og vi har undervisningssamarbejde med elever fra Tyskland. Du har
også mulighed for at kombinere dit grundforløb med et guideskoleophold i Spanien.
Brug skolen i fritiden
Når dagens skema er slut, har du stadig mulighed for at være på skolen, uanset om du vil læse lektier eller bare hygge sammen med
kammeraterne i Café Campus.
Skolen i centrum
Handelsskolen Silkeborg Business College ligger midt i byen, tæt ved både bus og tog. Vi er også tæt på de butikker og kontorer, som vi
samarbejder med i forbindelse med forskellige undervisningsforløb og projekter.
,
R
E
N
N
E
V
E
Y
N
,
D
L
O
,
H
S
T
N
E
N
E
M
V
M
E
E
V
I
T
A
E
GODT SA
R
K
,
R
E
T
E
T
T
N
I
L
E
I
C
M
A
E
F
G
A
G
N
E
LÆKRE
T
J
Ø
H
G
O
R
FESTE
SIDE 8 / HANDELSSKOLEN.COM
PRAKTISK INFORMATION
Hvordan søger du?
Handelsskolen er et tilbud til elever, der har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal have mindst 02 i fagene dansk og matematik fra folkeskolens 9. eller
10. klasse for at kunne blive optaget. Opfylder du ikke dette krav, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve. Uddannelseserne på Handelsskolen
retter sig mod alle elever, uanset om de opfatter sig selv som praktisk eller bogligt anlagte. Alle, der søger en ungdomsuddannelse, har mulighed for at
udfylde deres ansøgning på internettet. Hent et ansøgningsskema på www.optagelse.dk og send det til skolen. Du kan få mere at vide på www.ug.dk
Hvad koster det?
Undervisning og bøger er gratis. Alle kan søge SU efter de gældende regler. Hvis du bruger offentlige transportmidler til skole, kan du få rabat på
bus- og togkort. Hent et ansøgningsskema på www.ungdomskort.dk. Herudover kan der være udgifter forbundet med studieture til udlandet eller
ekskursioner i Danmark.
Mere information
Besøg os på www.handelsskolen.com. Du kan også kontakte handelsskolens studievejledere, og du kan deltage i de Åbent Hus arrangementer/
informationsmøder, der finder sted i januar/februar.
M,
E
D
R
E
I
V
ET
D
R
E
G
A
DER T
DT
I
R
K
S
E
FØRST
Bindslevs Plads 1 - indgang B1
DK - 8600 Silkeborg
[email protected]
Tlf: 87 22 20 05