Det merkantile grundforløb 2. del

e
l
i
t
n
a
k
r
e
m
t
De
· kontor
vent
e
·
l
e
d
n
a
Detail · h
2. del
b
ø
l
r
o
f
d
n
u
r
g
Velkommen til
det merkantile grundforløb
2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter en
karriere indenfor kontor, handel, detail eller event. Du kan vælge
EUD vejen, som hurtigt leder dig frem til en praktikplads i erMed
duEUX
gåBusiness
alle veje,
hvervslivet, eller du
kanEUX
vælgekan
at gå
vejen.
Du kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis du er under 25
år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 13 måneder siden.
Er du over 25 år og realkompetancevurderet til 20 ugers grundforløb,
Dustarter
har etdustort
engagement
og 2. del.
ligeledes
på grundforløbets
Med en EUX Business får du både en erhvervsuddannelse og en
gymnasial eksamen,
uddannelse
Du denne
får både
en er med andre ord for dig,
som gerne vil holde
dine muligheder åbne for at læse
erhvervsuddannelse
ogvidere.
EUX er praktisk, teoretisk
og projektorienteret
du vil
er ambitiøs
en gymnasial eksamen
På EUX Business kan du
efter to år søge ind på en
videregående uddannelse eller
Du ønsker en karriere med
indflydelse og ansvar
EUX Business er en uddannelse
Uddannelsesveje
Mulighed for videregående uddannelser
Mulighed for erhvervsakademiuddannelser
EUX
Grundforløb
EUD
Grundforløb
1/2 år
EUX studieår
EUX · hovedforløb
kontor, detail, handel eller event
(studieår + hovedforløb = EUX-bevis)
EUD · hovedforløb
detail, handel eller event
(grundforløb + hovedforløb = faglært)
1 år
1 år
EUD uddannelsesvejen: Læs videre fra side 4
EUX uddannelsesvejen: Læs videre fra side 10
3
evt.
videregående
uddannelser
Mulighed for videreuddannelser:
Erhvervsakademiuddannelser
1 år
EUd Uddannelsesvejen
EUD detail, handel eller event er for dig, som ønsker den korteste
vej til en karriere indenfor erhvervslivet
På kun ½ år på Handelsskolen bliver du klar til
en praktikplads
EUD er for dig som lærer bedst i en kombination af fag og praktiske opgaver
Du arbejder ofte projektorienteret og trives med at komme fra idé til handling
Du bliver stærk til at arbejde med forskellige digitale værktøjer fx webshop, sociale
medier og kommunikation
Du arbejder med udvikling af nye idéer og virksomhedskoncepter
Du får en uddannelse, som stiller skarpt
på dine evner og det, du brænder for at arbejde
med – allerede mens du er på skolen
Uddannelsen har et stærkt erhvervsfokus rettet mod den specifikke branche, som
du vælger
EUD detail, handel eller event
forudsætninger og fag
Adgangskrav: 2 i gennemsnit i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.
Fag
Grundforløbets 2. del
Faglige kompetencer som du skal have erhvervet
enten før eller parallelt med grundforløbets 2. del
Dansk D eller C
Afsætning C
IT C
Erhvervsøkonomi C
Engelsk D eller C
Uddannelsesspecifikke fag
Uddannelsesspecifikke fag – På grundforløbets 2. del målrettes din uddannelse efter dit fremtidige job i erhvervslivet.
De uddannelsesspecifikke fag sætter fokus på den branche, du ved uddannelsens start har valgt.
DETAIL
HANDEL
EVENT
Butikskoncepter
Kundetyper og personligt salg
Dekoration og opstilling
E-handel
Butiksdrift
Iværksætteri
Performance
Butiksøkonomi
Virksomhedskoncepter
Indkøb og logistik
Godt købmandsskab
IT og digitalisering
Kulturforståelse
IT i virksomheden
Personlig præsentation
Salg og servicefunktioner
Udvikling og event
Markedsføringsplan
Idéuvikling
IT og økonomi
Kommunikation
Fra idè til event
Personlig fremtræden
Projektstyring
5
EUD detail, handel eller event
pRAktik og eud-bevis
Når du er færdig med grundforløbets 2. del, skal du have en praktikplads i en virksomhed. Du har selv ansvaret for at finde en praktikplads, men skolens praktikpladskontor kan hjælpe dig. Du fortsætter nu på hovedforløbet, som er den praktiske oplæring. Under hovedforløbet skal du på skole i enkelte uger. Praktiktiden varer to år
og afsluttes med fagprøve, hvorefter du får et erhvervsuddannelsesbevis.
Du kan søge praktikplads inden for...
Handel
handelsassistent
indkøbsassistent
logistikassistent
Detail
salgsassistent
dekoratør
blomsterdekoratør
Event
eventkoordinator
Du kan læse videre...
Efter dit hovedforløb har du mulighed for at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen tager to år, og du kan fx blive:
serviceøkonom
handelsøkonom
designteknolog
logistikøkonom
Se mere på www.ug.dk om adgangskrav og optagelse.
EUD detail, handel eller event
overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb
For at kunne søge en praktikplads, skal du have opfyldt nedenstående adgangskrav.
Praktiktid
Dansk
Engelsk
Erhvervsøkonomi
Afsætning
IT
Detail
2 år
D
D
C
C
C
Handel
2 år
C
C
C
C
C
Event
2 år
C
C
C
C
C
Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag.
I tillæg til ovenstående skal du have opnået en række uddannelsesspecifikke færdigheder
og kompetencer, alt afhængig af hvilken branche du har valgt.
7
EUD detail, handel eller event
DIN KARRIERE
Du bliver stærk til...
iværksætteri
handel
salg og kundebetjening
webdesign og E-handel
udvikling af fremtidens
virksomhedskoncepter
butiksindretning
samarbejde i teams
MED EUD detail eller handel eller event KAN DU fx BLIVE...
Indkøber
selvstændig med egen dekoratør
salgsassistent
butik eller webshop
butikschef
afdelingsleder
blomsterdekoratør
EVENT manager
handelsassistent
sælger
it superbruger
8
n
e
d
o
m
e
n
e
t
d
i
r
k
s
r
e
Vi tag
t
e
v
i
l
s
v
r
e
v
h
r
e
i
e
r
e
i
karr
EUX BUSINESS UDDANNELSESVEJEn
EUX er for dig, der ønsker en dobbeltuddannelse
Du får både en erhvervsuddannelse og en
gymnasial eksamen
Med EUX kan du gå alle veje, du vil
EUX er praktisk, teoretisk og projektorienteret
På EUX Business kan du efter 1 ½ år søge ind på en
videregående uddannelse eller vælge praktik
Du ønsker en karriere med indflydelse og ansvar
Du vælger EUX detail, handel, event eller kontor
(Vælger du kontor, er EUX obligatorisk)
EUX Business er en uddannelse med erhvervsfokus
Du har et stort engagement og er ambitiøs
10
EUX
FORudsætninger og fag
Adgangskrav: 2 i gennemsnit i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.
Fag
Grundforløbets 2. del
Faglige kompetencer som du skal have erhvervet
enten før eller parallelt med grundforløbets 2. del
Dansk C
Samfundsfag C
Engelsk C
Afsætning C
IT C
Erhvervsøkonomi C
Organisation C
Matematik C
Uddannelsesspecifikke fag
Uddannelsesspecifikke fag – På grundforløbets 2. del målrettes din uddannelse efter dit fremtidige job i erhvervslivet.
De uddannelsesspecifikke fag sætter fokus på den branche, du ved uddannelsens start har valgt.
KONTOR
DETAIL
HANDEL
EVENT
Administrative funktioner
Sagsbehandling
Kunde- og borgerservice
Økonomi og HR
Sprog- og kulturforståelse
IT og digitalisering
Kommunikation
Service- og kvalitetskoncepter
Butikskoncepter
Kundetyper og personligt salg
Dekoration og opstilling
E-handel
Butiksdrift
Iværksætteri
Performance
Butiksøkonomi
Virksomhedskoncepter
Indkøb og logistik
Godt købmandsskab
IT og digitalisering
Kulturforståelse
IT i virksomheden
Personlig præsentation
Salg og servicefunktioner
Udvikling og event
Markedsføringsplan
Idéuvikling
IT og økonomi
Kommunikation
Fra idè til event
Personlig fremtræden
Projektstyring
11
EUX
STUDIEÅRET
På EUX studieåret gennemfører du de gymnasiale C–A niveauer. Du udarbejder større skriftlig opgave og eksamensprojekt. Studieåret
afsluttes med gymnasial eksamen, hvorefter du modtager bevis for gennemførelsen af EUX 1. del. Dette bevis giver dig studiekompetence til videregående uddannelser. Se www.ug.dk for adgangskravene til de enkelte videregående uddannelser.
FAG STUDIEÅR
Dansk A
IT B
Engelsk B
Virksomhedsøkonomi B /
Matematik B
Tysk C / Erhvervsret C
VALGFAGSPAKKER
1. Afsætning B
Psykologi C
Design C
eller
2. Afsætning B
Samfundsfag B
FAG EUX – samlet overblik
STUDIE
ÅR
Dansk
A
Engelsk
B
Udd.spec.
fag
2. del
1. del
Samfundsfag B
Dansk
C
Engelsk
C
Erhvervsfag 1, 2, 3
Samfundsfag C
IT
B
Virksomhedsøkonomi B
IT
C
Erhvervsøkonomi C
Matematik B
Matematik
C
Tysk C /
Erhvervsret C
Afsætning
B
Organisation C
Afsætning
C
Design C /
Psykologi
C
EUX
pRAktik og euX-bevis
Som EUX-elev er du særlig attraktiv for private såvel som offentlige virksomheder,
der søger elever. Det giver dig ekstra gode muligheder for at finde en praktikplads.
I praktiktiden skal du på skoleperioder i enkelte uger. Praktiktiden varer 2 år og
afsluttes med fagprøve, hvorefter du får både et erhvervsuddannelsesbevis og et
EUX-bevis.
Adgang til videregående uddannelser
Efter studieåret eller efter EUX-praktikperioden har du adgang til at læse videre på:
Universiteterne
Professionsbachelor uddannelserne
Erhvervsakademierne
Du kan søge
praktikplads
inden for...
Kontor fx
• Administration
• Lægesekretær
• Økonomi
• Revision
• Rejseliv
• Spedition og shipping
Handel
• Handelsassistent
• Indkøbsassistent
• Logistikassistent
Detail
• Salgsassistent
Event
• Eventkoordinator
Med en EUX har du desuden adgang til de gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser. Se www.ug.dk for adgangskravene til de enkelte videregående uddannelser.
13
Afhængig af
din valgte branche!
t
e
d
t
l
a
,
e
v
i
l
b
n
a
Vi k
m
o
r
e
m
m
ø
r
d
i
v
EUX
DIN KARRIERE
Du bliver stærk til...
at begå dig i skrift og tale i både danske og internationale virksomheder
at anvende forskellige it-værktøjer til løsninger af administrative opgaver
selvstændigt at kunne varetage en økonomifunktion i en virksomhed
at arbejde systematisk og projektorienteret
at markedsføre et produkt eller en serviceydelse til en målgruppe – også
at være omstillingsparat og klar til at indfri forventningerne fra et kon-
internationalt
kurrencepræget erhvervsliv
MED EUX Business KAN DU fx BLIVE...
EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE
•Ejendomsmægler
Lægesekretær
Med EUX kan du gå alle veje,
•Handelsassistent
Du har et stort engagement og
•Revisor du vil
Advokatsekretær
er ambitiøs
•Indkøbsassistent
•Indkøber
Økonomiassistent
•Logistikassistent
Du får både en
EUX er praktisk, teoretisk
erhvervsuddannelse
og
og projektorienteret •Eventkoordinator
•Afdelingsleder
kontorassistent
en gymnasial eksamen
Du ønsker en karriere med politibetjent
Key account manager
Pædagog
På EUX Business kan du
indflydelse og ansvar
15
efter to år søge ind på en
videregående uddannelse eller
EUX Business er en uddannelse
TILMELDINg på optagelse.dk
Vælg grundforløbets 2. del
160415-0834
Vælg:
· Detailhandelsuddannelse med specialer
· Handelsuddannelse med specialer
· Eventkoordinatoruddannelsen
· Kontoruddannelse med specialer
Du kan star te på
grun dforløbets 2 . d
el
til jan uar og au gu st
Center for handel & kontor | Handelsskolen
Center for handel & kontor | Handelsskolen
Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Tlf +45 99 122 333 · www.ucholstebro.dk/handelsskole
Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Tlf +45 99 122 333 · www.ucholstebro.dk/handelsskole
16