Åbnings meldinger. Svar på åbning og det videre forløb. Åbners 2

Åbnings meldinger.
1 i farve: 12-15. Major er altid 5 farve. Ingen 5 farve major og ingen 4 farve minor, åbn med længste minor
1 ut 15-17 og jævn fordeling, max 1 doubleton.
2 KL 16-19. Skal alertes.
Svar. 2RU viser svag hånd <8. Øvrige meldinger er naturlige.
3 ut 20- eneste krav. Skal alertes.
Svar. Point efter 4 tabellen.
Åbner viser derefter min. 4 farver (kan være længere) eller 3 UT hvis der ikke meldbare farver.
Svarer kan derefter støtte, melde langfarve. Naturlig.
Bikini Skal alertes.
Svar på åbning og det videre forløb.
Pas: 0-5
Støtte i makkers farve:
2 i farven 6 - 9, helst 8 trumfer til sammen
3 i farven: 10 - 12, helst 8 trumfer til sammen
4 i farven: 13 - 15, helst 8 trumfer til sammen
Ny farve:
1 i højere farve: 6-9, mindst 4-farve, 1ut viser ingen højere 4 farve
2 i lavere farve: 10+, mindst 4 farve.
Spring i ny farve 16+,
Åbners 2. melding efter 1 i højere farve.
Pas 12-16 hvis makker har meldt 1 ut og der ikke er flere meldige farver
Genmelding af egen farve 12-14, som er min 1 kort længere end åbning viste
Spring i egen farve 15-19
1 i ny farve.12-.
1 ut viser 12-14 ingen andre meldige farver end åbningsfarven
2 i ny farve12-19 incl. Støttepoint, min 4 farve
2 ut min 18 og jævn fordeling. Opfordring til udgang
Spring i ny farve min 18 og min 4-farve. Udgangs krav
2 i makkers farve. Max 14 og min 4-farve.
3 i makkers farve 15-17 og min. 4-farve
Udgang i makker farve 19-21 incl. støttepoint
Åbners 2. melding efter 2 i lavere farve.
Genmelding af egen farve 12-14, som er min 1 kort længere end åbning viste
2 i ny farvefarve 12-17 min 4-farve eller 2ut med jævn fordeling.
3ut 18-19 og jævn fordeling.
Spring i ny farve min 18
3 i makkers farve 12-14 og helst 8 trumfer til sammen
4 i makkers farve 15- og helst 8 trumfer til sammen
Konventioner.
Jacoby Skal alertes.
Bruges efter UT åbning for at overføre til langfarve. Meld farven lige under, makker skal så melde farven lige over.
Hvis det er KL der skal overføres til, meldes 2

Stayman. 2Skal alertes.
”Makker, jeg har point nok til, at der muligvis er udgang i kortene (fra ca. 9 p)
Hvis der kommer indmelding, er pas = krav om melding fra åbner. Åbner svarer som på stayman.
1430.
4UT spørger efter esser. Bruges når farven er fastlagt og der søges efter slem kontrakt
5, 1 eller 4 esser. 5, 3 eller 0 esser. 5, 2 esser og ikke trumf dame. 5, 2 esser og trumf dame
Stens 2UT. Skal alertes.
Efter major åbning viser 2ut 12+og 4 kort i farven.
4 i farve = single i farven, 3 ut viser renonce i modsat majorfarve
5 i minor = renonce i minor.
3 i trumf viser 16+, jævn hånd
4 i trumf = jævn hånd.
Vores cue-bid. Skal alertes.
Trumf farve fastlagt, ny farve spørger efter hold i meldte farve, svar, 3 i trumf hvis der ikke er hold, udgang hvis der
er hold.
Defensive meldinger
Indmelding viser max 11 og 5-farve
Oplysnings dobling viser 12-
Pas fra makker = meldte farve
Springindmelding(spærrende) max 11 og god 6 farve 1-2-3 reglen
Forsvar mod 2 åbninger. Farve = naturlig åbningshånd
DBL viser max11 og min 2 umeldte farver
2Skal alertes.
min. 4-4 major, 6-11HP.
Svar:
Med svag hånd præferer til en af major farverne.
Med stærk hånd, 2UT. Svar. 3=svag, 3stærk med farve, 3stærk med farve
Bikini Skal alertes.
Svag 2 åbning der lover 5 farve i meldte major plus min 4 kort i en minor. 6-11 point
Svaret 2UT viser styrke og åbner skal beskrive sin hånd.
3, og min. 3, og min. 3, og max 3, og max
Michaels cuebid. Skal alertes.
Overmelding af fjendens farve viser 6-11 HP
Overmelding af minor viser min. 4-4 i major. Overmelding af major viser min. 4 i modsat major + ubekendt 4 farve i
minor.
Multi forsvar mod 1UT. Skal alertes.
Efter modpartens åbning 1 ut viser 2KL begge major, 2RU=6 farve major, 2HJ/SP = bekini
Spille signaler.
Udspil farve
Højeste fra honnørsekvenser - toppen af ingen ting - Næsthøjeste fra en intern sekvens - Højeste fra
doubleton - Laveste fra honnør tredje – Es lover K eller Es x
Udspil UT
Fjerdehøjeste - top fra sekvens
Farveskift
Gælder kun ved første udspil og trumf kontrakt .
Høj lige=højere farve
Høj ulige=lavere farve
Malmø
Lille viser lige antal kort i farven
mellemkort viser ulige antal kort i farven
Kald
Lille kalder, mellem kort afviser. Ved UT lægges skidt første gang.