Velkommen til Kommunikation og Digitale Medier

Velkommen til Kommunikation og Digitale Medier
Sommeren er snart ovre og studiestarten nærmer sig med hastige skridt. Du skal i gang med
uddannelsen Kommunikation og Digitale Medier. Du kan godt begynde at glæde dig for her
kommer du til at arbejde med kommunikation i mange facetter og digitale medier i mange
afskygninger. På 1. semester skal du sammen med dine studiekammerater fokusere på og
skriver projekt om kommunikationsprodukter. Du kan også se frem til at arbejde problembaseret
med dine studiekammerater, da problembaseret læring er en af hjørnestene for hele
uddannelsen.
Vi starter den 1. september, og vi er mange som står klar til at tage i mod dig og dine nye
studiekammerater. Skemaet er tæt på at være færdigt, og tutorerne har forberedt forskellige
arrangementer, så i kan lære hinanden at kende på kryds og tværs. Vi vil alle gøre vores bedste
for, at du får den bedste start på Kommunikation og Digitale Medier.
Vi bor centralt i Aalborg - Rendsburggade 14 - i en ny bygning ved havnen sammen med en
række andre uddannelser. I denne bygning skal du gå til forelæsninger, workshops og arbejde
med din gruppe.
Inden du møder op den 1. september, så er det en god ide at læse eller genlæse mere om den
uddannelse og den kultur, du skal til at være en del af og være med til at skabe. Det kan du
gøre ved at klikke dig ind på følgende sider:
●
●
●
●
Lidt om livet som ny studerende: http://www.kdm.aau.dk/nye_studerende/
Studieordningen (her kan du blandt andet læse om det du skal lære gennem dit
bachelor-forløb og de forskellige kurser, du skal have på 1. semester og meget mere:
http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/109/109590_ba_kommunikationogdigitalemedie
r_2015_hum_aau.dk.pdf
Den elektroniske studievejledning: http://www.kdm.aau.dk/studievejledning/ - Denne
vejledning er skrevet af studerende til studerende på Kommunikation og Digitale Medier.
Her kan du finde en masse information om dit nye studie og kontaktoplysninger på
studievejlederne tilknyttet studiet.
Gruppearbejde og projektskrivning på AAU: http://www.aau.dk/uddannelser/gruppe-ogprojektarbejde/gruppearbejde/
Du skal i gang med en universitetsuddannelse, og det er en investering i din fremtid. Du skal
regne med at bruge omkring 1500 kr. på bøger på 1. semester. Andre tekster vil være at finde
som elektronisk tekster, der vil være tilgængelig i vores elæringssystem Moodle. Der vil også
blive trykt et kompendium til dig med udvalgte tekster, som kan købes omkring semesterstart. Vi
har allerede nævnt et par ting, som du sikkert ikke lige kender til, men vi vil give dig en
introduktion til det hele, når du begynder på studiet den 1. september.
Allerede nu kan du dog godt anskaffe dig følgende bøger, som du kommer til at skulle bruge på
1. semester (det vil også være muligt at købe dem til semesterstart):
Holgaard, J. E., Ryberg, T., Stegeager, N., Stentoft, D., & Thomassen, A. O. (2014). PBL:
Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser.
Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Stray Jørgensen, P., & Rienecker, L. (2011). Studiehåndbogen: for studiestartere på
videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Nu skrev vi noget omkring et elæringssystem - Moodle hedder det - og så snart du er
registreret som bruger, så skynd dig ind på Moodle og tjek kurser, skema og lignende ud. Og
hvordan gør du så det? Ja, det er beskrevet i det brev, der fulgte med, da du fik besked om, at
du er optaget på studiet. Og kan du ikke finde ud af det, så hjælper vi dig igang i løbet af de
første par dage. Du kan allerede nu se et par videoer om brugen af Moodle her:
its.aau.dk/itstart
Vi glæder os til at se dig til et spændende semester og et genialt studie.
Vi ses den 1. september
Mange hilsner fra dine ankerlærere
Jacob Davidsen og Ole Ertløv Hansen