programmet for HF - enkeltfag og fagpakker

HF
Enkeltfag
Fagpakker
En hel HF
Uddannelsesprogram
2015-2016
HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen
på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg
Vil du have en
HF-uddannelse specielt
designet til dig?
Ved sammenstykningen til en hel
HF-eksamen kan du overføre karakterer i afsluttede fag fra andre
gymnasiale uddannelser (få merit), således at du ikke behøver at
tage fagene på ny.
Med netop de fag, du skal
bruge og i dit tempo?
- Så er VUF det rette sted.
Kursusstart er i uge 34
(17. -21. august 2015)
eller uge 1 (4.-8. januar 2016)
Se en oversigt over fag, undervisningsdage,
tidspunkter og ugentligt timetal på www.vuf.nu
Du kan begynde på HF, hvis du
har en 9. klasse og fx mindst et år
på efterskole. Du kan også have
arbejdet eller gået på en anden
ungdomsuddannelse.
Du kan også begynde direkte fra
10. klasse (Se s. 6).
Der er et deltagergebyr på 450 kr.
eller 1100 kr. pr. fag. (Har du en
videregående uddannelse, gælder
særlige regler, se www.vuf.nu).
VUF tilbyder undervisning i en
lang række enkeltfag på C, B og
A-niveau over ½, 1 eller 2 år.
Fagene afsluttes med en prøve,
og du får et kompetencegivende
enkeltfagsbevis.
Beviserne kan stykkes sammen
til en hel HF-eksamen, der giver
adgang til at søge optagelse på
videregående uddannelse.
VUFs speciale er at undervise
voksne i alle aldre og med forskellige baggrunde.
Fagene kan :
- tages enkeltvis
- tages som HF-pakke
- tages som fagpakke til
pædagog, socialrådgiver
eller sygeplejerske
- stykkes sammen til en hel
HF-eksamen (minimum 2 år)
- tages som supplement til en
afsluttet gymnasial uddannelse
- tages som e-learning
Vores kursister giver os flotte
bedømmelser, når det gælder fx
skolens faglige niveau, lærernes
dygtighed, det sociale miljø og
evnen til at tage hånd om den enkelte kursist. Vi lægger vægt på at
støtte og vejlede dig, så du får den
bedste mulighed for at få et godt
fagligt udbytte i en tryg og positiv
atmosfære.
2
3
Forskellig baggrund
Besøg www.vuf.nu
og læs om:
Merit
Deltagerbetaling
Støttemuligheder
(SU, SVU og ungdomskort)
Karakterer og eksamen
Studieaktivitet og mødepligt
Enkeltfag på STX
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)
Ordblindeundervisning
Specialpædagogisk Støtte (SPS)
Genopfriskningskursus
i matematik
De fleste kursister på VUF er i alderen 18-30 år. En del har gået i
gymnasiet eller på HF/HHX/HTX,
andre har arbejdet i erhvervslivet,
nogle har været på højskole, andre igen har rejst rundt i verden.
Ud over den daglige
undervisning
Ud over den daglige undervisning tager vi på ekskursioner og
studieture og afholder kulturelle
og sociale fællesarrangementer
samt fredagscafeer og fester.
Som kursist på VUF kan du benytte skolens studiecenter med
vejledning af faglærere og bibliotekar, lektiecafe og it-udstyr.
Endvidere tilbyder vi læsevejledning og ordblindeundervisning.
Vi ligger på Frederiksberg, tæt på
metrostation Fasanvej, men uanset hvor du bor, er du velkommen
på VUF.
Til gengæld stiller vi krav om studieaktivitet, herunder mødepligt,
dvs. at du ud over at møde til undervisningen skal deltage aktivt
og aflevere skriftlige opgaver.
Kursisterne fortæller
Kristina Kruse , 25 år
På anbefaling fra en bekendt
valgte jeg VUF til min Hf-eksamen. Jeg er glad for de mange
fag, man kan få, og det høje
faglige niveau, samtidig med at
der bliver taget hånd om én
hele vejen igennem. Og så er
der de mange medkursister med
forskellige baggrunde. Det virker
inspirerende. Jeg bruger studiecentret meget. Her er der altid
hjælp at få fra forskellige lærere.
Vi glæder os til at se dig!
Birgit Kjeldgaard
Centerrektor
Stephan Damm, 50 år
På VUF er du i et suverænt studiemiljø, hvor du som studerende altid kan få hjælp, så du kan
komme igennem din uddannelse
på en oplevelsesrig måde. Jeg fik
hurtigt en masse gode venner
4
blandt de andre studerende. Undervisningen er usædvanlig god,
og lærerne interesserer sig for
den enkelte. Her er plads til alle,
hvad enten du er den stille type
eller til fest og farver.
5
Hvordan bliver jeg optaget på
enkeltfagsundervisningen, og
hvilke forudsætninger kræves?
Du kan begynde på HF, hvis du
har en 9. klasse og fx mindst et år
på efterskole. Du kan også have
arbejdet eller gået på en anden
ungdomsuddannelse.
Du kan også begynde direkte fra
10. klasse.
For at være sikker på en plads på
holdene skal du søge om optagelse hurtigst muligt.
Vi optager fra april 2015 frem til
kursusstart, så længe der er plads
på holdene.
Du skal have faglige og personlige kvalifikationer, der sætter dig
i stand til at følge undervisningen
på tilfredsstillende måde. Dine
reelle kvalifikationer vurderes af
studievejlederen på baggrund af
en optagelsessamtale.
Er du interesseret i at
begynde på enkeltfag,
eller vil du vide mere
skal du bestille tid til en
samtale med en studievejleder
på www.vuf.nu eller kontakte
vejledningen på
tlf. 38 15 85 24 /38 15 85 25
eller sende en e-mail:
[email protected]
Til optagelsessamtalen skal du
medbringe afgangsbevis for 9. eller 10. klasse samt eventuel dokumentation for anden uddannelse.
Er vejlederen i tvivl om dine faglige, herunder dansksproglige
forudsætninger, får du tilbud om
en vejledende optagelsesprøve.
Gymnasial supplering
(GSK)
For GSK gælder særlige forhold
vedrørende kursusstart, støttemuligheder og tilmelding.
Kursusstart er i uge 34
(17. -21. august 2015) eller
uge 1 (4.-8. januar 2016)
Find yderligere oplysninger
herom på www.vuf.nu
6
7
En hel HF-eksamen
En hel HF-eksamen
– sammenstykket af enkeltfag
Du kan sammenstykke enkeltfagene til en hel Hf-eksamen over
minimum 2 år. Tempoet bestemmer du selv. En hel HF-eksamen
er adgangsgivende til videregående uddannelser, hvis du i din
eksamen har de specifikke fag og
niveauer, som din videregående
uddannelse kræver.
Her overfor kan du se, hvilke fag
og niveauer en hel HF-eksamen
består af. Den omfatter såvel obligatoriske fag som valgfag.
Er du interesseret i at tage
en hel HF-eksamen,
eller vil du vide mere
skal du bestille tid til en
samtale med en studievejleder
på www.vuf.nu eller kontakte
vejledningen på
tlf. 38 15 85 24 / 38 15 85 25
eller sende en e-mail:
[email protected]
Alle fag afsluttes med en prøve.
Du får ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer på enkeltfag. Læs mere om eksamen på
www.vuf.nu
1. De obligatoriske fag
(a) Enkeltfag (mundtlig og skriftlig eksamen):
Dansk (A)
Engelsk (B)
Matematik (C)
(b) Kultur- og samfundsfaggruppe (mundtlig eksamen):
Historie (B)
Religion (C)
Samfund (C)
Vælges som samlet faggruppe eller som 3 enkeltfag
(c) Naturvidenskabelig faggruppe (mundtlig eksamen):
Biologi (C)
Geografi (C)
Kemi (C)
Vælges som samlet faggruppe eller som 3 enkeltfag
2. 2-5 valgfag
(mundtlig eksamen eller mundtlig + skriftlig eksamen)
Du skal vælge én af følgende kombinationer:
(B)
(B)
(C)
Fysik (B) / Sprogfag (B)
(B)
(A)
(C)
(C)
Engelsk (A)/Historie (A)
(B)
(C)
eller
eller
eller
Se valgfags-muligheder på næste side.
3. Større skriftlig opgave (SSO)
4. Eksamensprojekt (EP)
8
9
Valgfag i en hel HF-eksamen
HF-pakker og fagpakker
Her er en oversigt over de valgfag, der kan indgå
i en hel HF-eksamen, og som vi tilbyder på VUF.
En HF-pakke
C-niveau
• Billedkunst (0 " C)
• Design (0 " C)
• Erhvervsøkonomi
(0 " C)
• Filosofi (0 " C)
• Fysik (0 " C)*
• Latin (0 " C)
• Mediefag (0 " C)
• Musik (0 " C)
• Oldtidskundskab
(0 " C)
• Psykologi (0 " C)
• Tysk fortsættersprog
(0 " C)
* Undervisningstidspunkt
fastlægges i sommerferien.
B-niveau
• Billedkunst (0 " B)
• Biologi (0 " B, C " B)
• Filosofi (C " B)
• Fransk begyndersprog
(0 " B)
• Fransk fortsættersprog
(0 " B)
• Fysik (0 " B, C " B)
• Idræt (0 " B)
• Italiensk (0 " B)
• Japansk (0 " B)
• Kemi (C " B)
• Matematik (C " B)
• Mediefag (C " B)
• Musik (C " B)
• Naturgeografi (C " B)
• Psykologi (C " B)
• Religion (C " B)
• Russisk (0 " B)
• Samfundsfag (0 " B,
C " B)
• Spansk (0 " B)
• Tysk fortsættersprog
(0 " B, C " B)
A-niveau
• Engelsk (B " A)
• Fransk begyndersprog
(0 " A, B " A)
• Fransk fortsættersprog
(B " A)
• Fysik (B " A)
• Italiensk (0 " A, B " A)
• Japansk (B " A)
• Kemi (B " A)
• Matematik (B " A)
• Russisk (B " A)
• Samfundsfag (B " A)
• Spansk (0 " A, B " A)
• Tysk fortsættersprog
(B " A)
er for dig, der ved tilmeldingen
har en plan om at tage en hel HF
på mindst 2 år. Ved at tilmelde dig
en HF-pakke kommer du til at gå
i en fast klasse og bliver fuldtidsstuderende hele første år. Ud over
lærerne i de enkelte fag tilknyttes
en studievejleder til HF-pakken.
Andet år vælger du nye fag og
fortsætter som enkeltfagskursist.
For at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen skal du dog, ud over
fagene i fagpakken, have mindst 9
måneders erhvervserfaring.
Du kan også søge ind som folkeskolelærer med en fagpakke.
Her gælder dog særlige forhold,
der skal være opfyldt. Se www.
vuf.nu for mere information.
En fagpakke
Ved at tilmelde dig en fagpakke
kommer du til at gå i en fast klasse og bliver fuldtidsstuderende.
Ud over lærerne i de enkelte fag
tilknyttes en studievejleder til
fagpakken.
er for dig, der ønsker at læse til
pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske, men mangler
de nødvendige eksaminer for at
kunne søge optagelse på uddannelsen. VUF tilbyder dig et 1-årigt
forkursus/en fagpakke med de
fag, som kræves for at blive optaget på kvote 2.
Forklaring på niveaubetegnelse (fx. C "B):
C angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen,
og B det niveau, undervisningen fører frem til.
En samlet oversigt over undervisningshold med angivelse
af undervisningsdage og -tidspunkter finder du på www.vuf.nu.
10
11
VUF tilbyder 3 HF-pakker:
Dansk 0 " A
Engelsk 0 " B
Matematik 0 " C
Dansk 0 " A
Naturvidenskabelig
faggruppe
(Geografi 0 " C, Biologi
0 " C, Kemi 0 " C)
Matematik 0 " C
Dansk 0 " A
Kultur- og samfundsfaggruppen
(Historie 0 " B, Religion 0 " C, Samfundsfag 0 " C)
VUF udbyder 3 fagpakker:
Pædagog:
Dansk 0 " A
Engelsk 0 " B
Samfundsfag 0 " B
Psykologi 0 " C
Sygeplejerske og socialrådgiver:
Dansk 0 " A
Engelsk 0 " B
Psykologi 0 " C
Biologi 0 " B *
Samfundsfag 0 " B **
Psykologi 0 " C
Samfundsfag 0 " B **
Pædagog og socialrådgiver:
Dansk 0 " A
Engelsk 0 " B
* kun sygeplejersker ** kun socialrådgivere
Forklaring på niveaubetegnelse (fx. 0"C):
0 angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen,
og C det niveau, undervisningen fører frem til.
12
Optagelseskriterier på
HF-pakker og fagpakker
Hvis du er interesseret i
yderligere information og
tilmelding
kan du bestille tid til en samtale
med en studievejleder på
www.vuf.nu eller kontakte
vejledningen på
tlf. 38 15 85 24 / 38 15 85 25
eller sende en e-mail:
[email protected]
Optagelseskriterierne på en HFpakke og en fagpakke er de samme som ved enkeltfagsundervisning, se side 6.
Tilmelding
Det er en god idé at tilmelde dig
inden sommerferien for at sikre
dig en plads på en HF-pakke eller
en fagpakke. Tilmelding og optagelse sker via en samtale med en
studievejleder.
Tilmelding fra begyndelsen
af april.
13
E-learning
Er du interesseret i at arbejde individuelt, så er e-learning noget
for dig.
Al undervisning foregår via nettet bortset fra laboratorieøvelser
i enkelte fag. Du skal aflevere en
række opgaver, som du får rettet
over nettet. På nettet får du også
din faglige vejledning.
Fagenes indhold og krav er de
samme som på almindelige HFhold.
Fagene er halvårlige (undtagen
dansk, der tages over 1 år) og begynder i september og januar.
Eksamen afholdes i decemberjanuar og maj-juni.
VUF tilbyder følgende fag som e-learning:
• Biologi 0"C
• Dansk 0"A
• Engelsk 0"B
• Engelsk B"A
• Erhvervsøkonomi 0"C
• Fransk begyndersprog 0"B
• Geografi 0"C
• Historie 0"B
• Italiensk 0"B
• Japansk 0"B
• Kemi 0"C
• Latin 0"C
• Matematik 0"C
• Matematik C"B
• Matematik B"A
• Oldtidskundskab 0"C
• Psykologi 0"C
• Psykologi C"B
• Religion 0"C
• Religion C"B
• Russisk B"A
• Samfundsfag 0"C
• Samfundsfag C"B
• Spansk 0"B
• Spansk B"A
• Tysk fortsættersprog 0"B
Optagelseskrav på
HF-e-learning
E-learning og
arbejdsdisciplin
Optagelseskravene er de samme
som ved almindelig holdundervisning (se s. 6) .
Kursusgebyret er sædvanligvis
450 kr. eller 1100 kr.
Du kan søge SU efter samme regler som ved holdundervisning.
Vær opmærksom på, at e-learning stiller store krav til dig om
planlægning og arbejdsdisciplin.
Opgaverne skal afleveres efter
den meddelte plan, for at du fortsat kan være tilknyttet holdet.
Yderligere information:
Se www.vuf.nu
Er du interesseret i at tage HF_fag som e-learning,
eller vil du vide mere
kan du bestille tid til en samtale med en studievejleder på www.vuf.nu
eller kontakte vejledningen på tlf. 38 15 85 24 / 38 15 85 25 eller sende
en e-mail: [email protected]
Forklaring på niveaubetegnelse fx. (C "B):
C angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen,
og B det niveau, undervisningen fører frem til.
(C er laveste, B mellemste og A højeste niveau).
14
15
Her finder du VUF:
Se VUFs hjemmeside www.vuf.nu
for mere information om:
• Fag, undervisningsdage og
-tidspunkter
• Eksamen
• Studieaktivitet og mødepligt
• Støttemuligheder under uddannelsen (SU, SVU, Ungdomskort)
• E-learning
•G
SK – Gymnasiale suppleringskurser
• Ordblindeundervisning
•S
pecialpædagogisk støtte (SPS)
Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg
Lindevangs Allé 8-12, 2000 Frederiksberg
Telefon 3815 8500, www.vuf.nu