SOPU Præsentation

31-08-2015
Kvalitet i medicinhåndtering
Skift farvedesign
Gå til Design i Topmenuen
Vælg dit farvedesign fra
de seks SOPU-designs
Vil du have flere farver,
højreklik på farvedesignet og vælg
’Applicér på valgte slides’
AMU Kursus 48101 Medicinadministration
Dag 3
Medicinadministration
Dag 3
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
8.30:
Velkomst og registrering
Opsamling fra i går
9.30:
Oplæg: Centralnervesystemet + Øvelse
10.00:
PAUSE
10.15:
Oplæg: Hovedgruppe N (Psykofarmaka) + øvelse
12.00:
FROKOST
12.45:
Oplæg: Hovedgruppe N midler mod smerter
13.45
PAUSE
14.00
Oplæg: Hovedgruppe M midler mod sygdomme i muskler, led og knogler
15.00:
PAUSE
15.15:
Opsummering på dagen – Tjek ud
1
31-08-2015
Dagens mål
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• At øge handlekompetencen gennem tilegnet viden om
psykofarmaka og smertebehandling.
• At få skabt mulighed for refleksion over egen praksis i
arbejdet med medicinadministration og håndtering.
Øvelse
Inddragelse af samarbejdspartnere
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• 5 personer
• Læs den udleverede case igennem
• Drøft i gruppen, hvilke signaler I skal være opmærksomme på i forhold til borgerens
fysiske og psykiske tilstand
• I forhold til medicinen, er der så områder hvor I kunne tænke jer at inddrage
samarbejdspartnere?
• Hvilke samarbejdspartnere?
• Brug gerne Medicin.dk
2
31-08-2015
Øvelse
Inddragelse af samarbejdspartnere
Case
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Elvira er en dame på 75 år. Hun har gennem længere tid fået Tab.
Centyl med kaliumklorid, 2 tab. dagligt, fordi hun har døjet med lidt
vand i hænder og fødder. Det har ikke haft den store effekt ,og nu hvor
du møder hende, er Elviras ben også blevet hævede af vand.
• Elvira fortæller at hun har hjemmesko på, fordi hun ikke kan passe sine
almindelige sko mere. Elvira fortæller at hun næsten ikke drikker
noget, fordi hun ikke vil have mere vand i kroppen.
• Elviras mand døde for et par måneder siden, og det har været svært for
Elvira, der synes at livet ikke helt er det samme mere, nu hvor hun bor
alene og savner sin mand.
• Elvira fortæller også at hun har svært ved at sove om natten, klokken
bliver tit både 1 og 2 inden hun falder i søvn, og herefter sover hun
meget afbrudt. Hun føler sig meget træt og svimmel og har ofte
hovedpine.
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Nervesystemet
- anatomi og fysiologi
3
31-08-2015
Nervesystemet
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Teamarbejde
Team 1 :
Team 2 :
Team 3
Anatomisk: CNS – Centralnervesystemet
PNS – Det perifere nervesystem
Fysiologisk: Det somatiske nervesystem (viljestyrede nervesystem)
Motorisk & sensorisk
:
Det autonome nervesystem (selvstyrende nervesystem)
Sympatiske nervesystem og parasympatiske nervesystem
Team 4 :
Neuronet, dendritter, axon og synapse
Team 5 :
Neurotransmittorer , Nordadrenalin, Serotonin, Dopamin osv……
Nervesystemet
• Anatomisk:
• CNS – Centralnervesystemet
• PNS – Det perifere nervesystem
• Fysiologisk:
• Det somatiske nervesystem (det viljestyrede nervesystem)
• Det autonome nervesystem (det selvstyrende nervesystem)
4
31-08-2015
Nervesystemet CNS strækker sig fra hjerneskallen
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Centralnervesystemet - CNS
Storhjernen
til underkanten af den anden
Hjernebroen
lændehvirvel.
Hjernen og rygmarven er kroppens
Lillehjernen
egen datacentral, som sørger for
Den forlængede marv
vores kontakt med verden udenfor.
Via centralnervesystem (CNS)
modtager vi og udsender signaler,
Rygmarven
både bevidst og ubevidst. Dette gør
vi ved hjælp af vore nerveceller.
Meget svage elektriske signaler, som
er bærere af information mellem
nervecellerne, sendes langs de lange
nervefibre (aksoner).
Nervefibrene er indkapslede i et fedthylster (myelin), som isolerer
og leder signalerne hurtigere og sikrere.
Nervesystemet Det perifere nervesystem - PNS
Det perifere nervesystem er den forbindelse
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
der er mellem centralnervesystemet og den øvrige del
af kroppen.
Det perifere nervesystem er opbygget af:
Det somatiske nervesystem:
De motoriske nerver
Det autonome nervesystem:
De autonome nerver
Det autonome nervesystem består af det
sympatiske og det parasympatiske nervesystem.
Disse to systemer er ikke underlagt viljens kontrol,
men fungerer autonomt – d.v.s. automatisk
Motoriske nerver sender nerveimpulser fra neuroner i CNS til skeletmusklerne.
Der er her tale om alle de muskler, der er underlagt viljens kontrol.
Dvs. muskler der sidder fast på skelettets knogler og dermed gør, at vi kan bevæge os.
De motoriske nerver er underlagt viljens kontrol.
De sensoriske nerver
De sensoriske nerver omfatter alle de dendritter, der sender sanseimpulser fra
kroppen til neuroner i CNS. Lyde, syns-, smags- og lugteindtryk
5
31-08-2015
Nervesystemet Det autonome nervesystem (selvstyrende)
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Består af nerveceller der ligger uden for det centrale nervesystem (i det perifere nervesystem)
Det regulerer de ubevidste funktioner i kroppen specielt aktiviteten i flere af kroppens indre
organer (kirtelsekretion m.m.).
Det inddeles i det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem.
Det sympatiske nervesystem gør det, forenklet set, muligt for kroppen at reagere hurtigt og
målrettet på fare. SNS kan øge pulsen, udvide bronkierne, formindske tyktarmens peristaltik,
trække blodkar sammen, øge peristaltik i spiserøret, forårsage pupiludvidelse, gåsehud og sved –
samtidig!
Det parasympatiske nervesystem sætter kroppen i stand til at normalisere forholdene, når en fare
er overstået. Fremmer de funktioner, der foregår i hvile, såsom at spise, fordøje, lade vandet eller
have afføring.
Nervesystemet
Det autonome nervesystem (selvstyrende)
Det sympatiske nervesystem
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
6
31-08-2015
Nervesystemet
Det autonome nervesystem (selvstyrende)
Det sympatiske nervesystem
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
”Fare, flugt”
Nervesystemet
Det autonome nervesystem (selvstyrende)
Det parasympatiske nervesystem
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
7
31-08-2015
Nervesystemet
Det autonome nervesystem (selvstyrende)
Det parasympatiske nervesystem
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• ”Ro, Fred”
Gruppeøvelse
Nervesystemet
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Det autonome nervesystem (selvstyrende)
•
4 personer
•
Opsamling 
•
Beskriv hvordan det autonome nervesystem
påvirker organerne 1-10.:
8
31-08-2015
Hovedgruppe N
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Centralnervesystemet
- Psykofarmaka
Psykofarmaka er?
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Lægemidler, hvis væsentligste virkning er på psykiske lidelser,
men også bruges til andre formål f.eks sovemidler og
morfinpræparater
• Lægemidler, som ikke kun virker på psyken, men også
legemlige funktioner, især kredsløb og visse muskelfunktioner.
• En lægemiddelgruppe med lang historie f.eks. Opium fra
valmuer og Valeriane fra baldrianrod har været kendt i
århundrede for sin beroligende virkning
• En lægemiddelgruppe som er ny i forhold til
sygdomsbehandling af psykiske lidelser, er kun få årtier gamle.
9
31-08-2015
Fælles for psykofarmaka er?
De griber ind i de processer der sker i centralnervesystemet
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Nervecellen - neuron
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
10
31-08-2015
Signalstoffer - neurotransmittere
Noradrenalin:
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Kampevne (sympaticus transmitter)
Acetylcholin
• Fordøjelsen (parasympaticus transmitter)
Serotonin:
• Stemningsleje og interlektuelle funktioner
Dopamin:
• Indlæring, koordination af bevægelser, stemningsleje,
tankevirksomhed (psykiske funktioner)
GABA – Glycerin og gammaaminosmørsyre
• Hæmmer visse funktioner i hjernen (angst, uro)
Neurotransmittorer
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
11
31-08-2015
Drejer kvinden med eller mod uret?
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Mod uret?
Du bruger din venstre
hjernehalvdel mest!
Funktioner som hører til
venstre hjernehalvdel:
anvender logik
detaljeorienteret
styr på fakta
ord og sprog
nutid och datid
matematik og videnskab
kunskab
orden, mønster
definitioner
virkelighedsbaseret
strategisk
praktisk
tryghed
Med uret?
Du bruger din højre
hjernehalvdel mest!
Funktioner som hører
til højre hjernehalvdel:
følelsesorienteret
helhedsorienteret
fantasi
symboler og billeder
nutid og fremtid
filosofi og religion
mening
tro
påskønnelse
opfattelse af rum,
retning, afstand og
dybde
risiko
Hvad er psykofarmaka?
• Psykofarmaka er betegnelsen på den medicin, man bruger i
fysisk/ biologisk behandling af psykisk syge.
• Psykofarmaka er lægemidler, der har specifik indvirkning på
psykiske funktioner som f.eks. stemningsleje, følelser og
tænkning.
• Vi søger altså at normalisere de psykobiologiske forstyrrelser
som karakteriserer psykiske sygdomme
• Psykofarmaka bruges således primært til behandling og
forebyggelse af psykiske sygdomme, men visse psykofarmaka
har et bredere indikationsområde, der også omfatter f.eks.
krise- og belastnings-reaktioner hos raske, foruden lettere
søvnforstyrrelser.
12
31-08-2015
Øvelse
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• 3 personer
• Del jeres erfaringer med hinanden i gruppen:
• - Hvilken erfaring har I med borgere med skizofreni/
psykoser?
• - Er der nogle oplysninger/ nye ting fra formiddagen I
undrer jer over?
• - Hvilke tanker gør I jer nu omkring lige netop ”jeres”
borgere?
Tekstslide med bullets
PAUSE
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
13
31-08-2015
Skizofreni og Psykoser
Behandling
Medicin der virker mod psykotiske symptomer. Antipsykotika
• Samtaleterapi eller psykoterapi ,
• Miljøterapi, der bl.a. går ud på at styrke evnen til at have kontakt
med andre mennesker.
• Familiebehandling
• Støtte til at få egen bolig eller en beskyttet bolig som f.eks.
bofællesskab eller opgangsfællesskab, hjælp til at få job,
beskæftigelse på beskyttet værksted eller aktiviteter på f.eks.
væresteder
• Rolig og tillidsfuld kontakt
• Kontaktperson
• Styrkelse af jeg-identitet/ selvfølelse/kropsbevidsthed
• Realitetskorrigering, validering
Centralnervesystemet gruppe N
Psykofarmika
Behandling af psykiske lidelser
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Antipsykotika
(skizofreni, skizotypi, psykose, delir)
Antidepressiv
(depressive tilstande)
1. Generation
MAO-hæmmer Eks; Marplan
Eks; Truxal, Trilafon, Cisordinol,
Serenase
Tricykliske. Eks; Anafranil
2. Generation
Eks; Risperdal, Abilify, Zyprexa,
Seroquel, Leponex
NaSSa. Eks; Mirtazapin
NARI. Eks; Edronax
SSRI. Eks; Cipramil, Fontex, Zoloft
SNRI. Eks; Efexor, Cymbalta
Lithiumsalte (bipolar affektiv lidelse)
Eks; Litarex , Litiumkarbonat
14
31-08-2015
Team 1.
TEAM ARBEJDE
Team 3.
Antipsykotika 1. Generation
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Antidepressiv
Eks; Truxal, Trilafon, Cisordinol,
Serenase.
MAO-hæmmer Eks; Marplan
Tricykliske. Eks; Anafranil
Team 2.
Team 4.
Antipsykotika 2. Generation
NaSSa. Eks; Mirtazapin
Eks; Risperdal, Abilify, Zyprexa,
Seroquel, Leponex
NARI. Eks; Edronax
Team 5.
SSRI. Eks; Cipramil, Fontex, Zoloft
Antidepressiv
SNRI. Eks; Efexor, Cymbalta
Lithiumsalte (bipolar affektiv lidelse)
Team 6.
Eks; Litarex , Litiumkarbonat
Anxiolytika og Hypnotika
Antipsykotika
Typiske antipsykotika
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Markedsført ca. 1950
Tilhører ”første generation” af antipsykotiske stoffer.
Det første typiske antipsykotika var chlorpromazine (Thorazine)
Normalt ikke førstevalgspræparater, pga. en del bivirkninger, men
har den fordel, at det kan gives som depotmedicin.
Orap
Nozinan
Melleril
Largactil
Fluanxol
Cisordinol
Buronil
Truxal
Semap
Serenase
= Haloperidol
Trilafon
15
31-08-2015
Antipsykotika
Typiske antipsykotika
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
•
Højdosis-antipsykotika
•
Psykotiske tilstande bortset fra depressioner. Korttidsbehandling af stærke smerter
•
Psykoser: 100-300 mg daglig fordelt på flere doser. Smerter: 25-50 mg 2-5 gange daglig
•
Obs!
•
Kardiovaskulære lidelser, bradykardi, hypokaliæmi eller familiær historie af QT-forlængelse, på grund af risiko for
forværring af langt QT-syndrom, som også kan øge risikoen for udvikling af tarkykardi og pludselig død. En EKG
undersøgelse bør udføres før patienter sættes i behandling, hvis den kliniske tilstand tillader det
•
Ældre, på grund af hyppig forekomst af kognitive bivirkninger og ortostatisk hypotension , prostatahypertrofi ved samtidig
brug af antihypertensiva
•
Nedsat lever- og nyrefunktion, Epilepsi og ved tilstande, som er prædisponerede for kramper (f.eks. alkoholafvænning og
hjerneskade). På grund af risiko for nedsat krampetærskel og udløsning af kramper.
•
Ved samtidig behandling med andre antipsykotika og stoffer, som virker depressivt på centralnervesystemet, specielt
alkohol, hypnotika, phenobarbital og benzodiazepiner. Kombinationen bør undgås!
•
Parkinsonisme, på grund af risiko for forværring af sygdommen
Antipsykotika
Atypiske antipsykotika
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Markedsført i 1990’erne
Tilhører ”anden generation” af antipsykotiske stoffer
Færre bivirkninger
De udgør som regel førstevalg, såfremt, man ikke allerede er under
medicinsk behandling med et af de typiske antipsykotika.
Dogmatil
Leponex
Invega
Abillify
Solian
Risperdal
Seroquel
Zeldox
Zyprexa
16
31-08-2015
Antipsykotika
Virkning og håndtering
Hæmmer signalstoffet dopamin i hjernen
Dopamin har betydning for fysiske og psykiske funktioner som indlæring, styring af bevægelser, stemningsleje,
tankevirksomhed og hukommelse.
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
INFO: Misbrug af dopaminstimulerende stoffer som kokain, speed og amfetamin giver hallucinationer og psykoser
Påvirkning af signalstoffet noradrenalin
Stresshormon – kroppens flugt- eller kamp respons
Påvirkning af acetylcholin
Hjælper med overførslen af impulsen fra nervecelle til nervecelle
Derudover så udløser stoffet sammentrækning af skelettets muskulatur
Virker efter 1-2 ugers behandling, undertiden først efter 1-2 måneder, og kan vedvare fra uger til måneder efter
behandlingsophør.
Den beroligende og noget sløvende virkning, som mange antipsykotika har, indtræder dog umiddelbart efter
medicinindtagelsen og aftager i løbet af de første 2-4 uger og ophører straks ved behandlingens ophør.
Gives som hovedregel 3 gange dagligt, nogle kun 1, Bedst ved sovetid for at reducere bivirkninger
Depot: typisk injektion – varighed 1-4 uger
Antipsykotika
Bivirkninger
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
17
31-08-2015
Bivirkninger ved antipsykotika
Neurologiske
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Parkisonisme: muskelstivhed, rysten i hvile, slæbende skridt,
mimikfattig.
• Akinesi: reduceret motorik
Blokade af dopaminreceptor, påvirker
hjernen = bivirkning
• Ataksi: manglende muskelkoordination
• Dystoni: kramper, muskelspænding
• Tardive dyskinesier: Smasken og
stikker tungen frem, ufrivillige
bevægelser i ansigtsmuskulatur.
Ældre får hyppigere end yngre parkinsonistiske og dyskinetiske
bivirkninger.
Bivirkninger ved antipsykotika
Autonome
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Svimmelhed
• Obstipation
• Hjertebanken (takykardi)
• Vægtøgning
• Mundtørhed
• Synsforstyrrelser (Akkommodationsbesvær)
• Træthed
• Sløvhed
18
31-08-2015
Antipsykotika
Bivirkninger
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Autonome bivirkninger
Vanskelighed ved at
stille skarpt
Neurologiske
bivirkninger
Tørhed i munden
Hormonelle bivirkninger
Nedsat ansigsmimik
Udebleven
menstruation
Nedsat sexlyst
Muskelstivhed,
Langsomme
bevægelser
Brystspænding
Rysten
Psykiske bivirkninger
Øget bevægetrang
Gang uden
medsving af
armene
Forstoppelse
Vandladningsproblemer
Ukoordinerede
muskelsammentrækninger,
Akut dystoni
Spytflåd
Ufrivillige bevægelser
Svedtendens
Højere puls,
blodtryksfald ved
ændret stilling
Nedsat eller
manglende erektion
Angst
Dæmpede sanser
Rastløshed
Sløvhed, træthed
Depression
Andre bivirkninger
Bevidsthedssløring, kraftigt udtalt muskelstivhed
og stigende temperatur,
Malignt (ondartet) neuroleptikasyndrom
Overvægt
Hjerterytmeforstyrrelser
Diabetes 2
Allergiske reaktioner
med udslæt
Antipsykotika
Bivirkningsmedicin
•
Behandling af unormale muskelbevægelser eller muskelstivhed, som kan optræde som bivirkning
ved nogle lægemidler, bl.a. visse lægemidler mod psykoser
•
Nedsætter acetylkolins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Lysantin
Akineton
Mundtørhed.
Nedsat svedtendens.
Akkomodationsbesvær
Mundtørhed.
Takykardi.
Hovedpine, svimmelhed,
sygelig søvnighed.
Akkomodationsbesvær,
synsforstyrrelser
Kemadrin
Mundtørhed, forstoppelse
Manglende vandladning
Uskarpt syn
19
31-08-2015
Depression
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Kortfilm om depression:
Depression
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Ubalance i
hjernens
signalstoffer
• blodprop eller
blødning i hjernen
Stærk
angst
Depressiv
stupor
Mimikfattig
Psykomotorisk
hæmning
Latenstid
Døgnvariation
Udpræget
træthed
• hjernetraumer,
dissemineret
sklerose og
parkinsonisme
• misbrug samt
medicinindtagelse
• Stress og
belastning og
andre
psykologiske
faktorer
Suicidaltanker/
handling
Obstipation
Nedsat seksuel
lyst
Lav selvagtelse/
selvtillid
Hver 5. dansker…
Pessimistisk/
Ophør af
menstruation
Negativt tankeindhold
Reduceret
energi-mængde
Tab af
lyst og
interesse
Nedsat
appetit/
Forsænket
stemningsl
eje
vægttab
20
31-08-2015
Mani
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Ernæringsforstyr-relser
Nedsat
søvnbehov
Aggression
• Ubalance i
hjernens
signalstoffer
• blodprop eller
blødning i hjernen
• hjernetraumer,
dissemineret
sklerose og
parkinsonisme
Megalomane forestillinger
Løftet
stemningsleje
Øget seksuel
aktivitet
Talestrøm
• misbrug samt
medicinindtagelse
• Stress og
belastning og
andre
psykologiske
faktorer
0,5 – 1,6% af befolkningen
Nedsat
dømme-kraft
Tankeflugt
Hyperaktivitet
Bipolar/ Unipolar lidelse
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Unipolar
Kun depression eller kun mani
En enkelt episode eller
tilbagevendende perioder med
måneder eller år imellem.
Ind imellem er personen helt
rask.
Bipolar
Skiftende perioder med
depression og mani.
F.eks. 4 depressioner/1 mani/1
depression/1 mani.
Måneder eller år imellem.
Mani kan gå direkte over i en
depression og omvendt.
Mellem sygdomsperioderne er
personen helt rask
21
31-08-2015
FROKOST
Antidepressiva
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Behandling af Depression, Mani og Bipolar lidelse
•
Behandling af depression:
•
Medicinsk behandling:
•
Antidepressiv medicin
•
Elektrostimulationsbehandling, Psykologisk behandling i raske perioder
•
Overvågning, Hjælp til varetagelse af fysiske funktioner
•
Tid/ Vikarierende håb/Tryghed
•
Behandling af mani:
•
Medicinsk behandling:
•
Antipsykotisk medicin, Lithiumpræparat
•
Skærmning, Hjælp til varetagelse af fysiske behov
•
Ro/Venlighed
•
Ved svær mani:
•
Elektrostimulationsbehandling
•
Behandling af Bipolar lidelse:
•
Lithiumpræparat
22
31-08-2015
Antidepressiva
Virkning og bivirkning
•
Antidepressiva er en gruppe medikamenter, der har effekt ved depression
•
Den medicinske behandling af depressioner er især rettet mod to af signalstofferne i nervesystemet
- noradrenalin og serotonin.
Formålet med medicinen er bl.a. at forøge mængden af stofferne, som virker ved at overføre signaler
mellem nervecellerne, enten ved at forhindre at de nedbrydes eller fjernes, eller ved at virkningen af
dem forstærkes
•
Antidepressiva helbreder ikke en depression. Derimod virker de på de depressive symptomer.
•
Afbrydes behandlingen før den depressive tilstand er overstået, vil symptomerne komme igen.
•
Antidepressiva finder også anvendelse ved behandling af:
panikangst, visse spiseforstyrrelser, tvangstanker og tvangshandlinger
•
For samtlige antidepressiva gælder, at den antidepressive virkning som regel først indtræder efter 12 ugers behandling og fuld effekt ses ofte først efter 2-6 ugers behandling.
Antidepressiva
Virkning
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
23
31-08-2015
Antidepressiva
Virkning og bivirkning
Tekstslide med bullets
•
Hvilke typer medicin findes der?
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Man kan inddele antidepressive midler i flere hovedgrupper alt efter, hvilke transmittersystemer (signalstoffer) de
påvirker i hjernen:
1.
De gamle tricykliske antidepressiva (TCA).
Disse midler virker ved at forhindre at signalstofferne fjernes fra mellemrummet mellem nervecellerne.
Midlerne anvendes mod forskellige former for depression, og desuden mod andre lidelser som for eksempel ufrivillig
natlig vandladning og visse tilfælde af smerter, blandt andet migræne.
•
Amitriptylin
•
Anafranil
•
Clomipraminhydrochlorid
•
Imipramin
•
Klomipramin "Mylan"
•
Ludiomil
•
Noritren
•
Prothiaden
•
Saroten
•
Sinquan
Antidepressiva
Virkning og bivirkning
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
2. De gamle tetracykliske antidepressionsmidler
Ved at blokere for den hæmmende virkning af noradrenalin tilbage på den nervecelle, som frigiver stoffet, får
disse midler nervecellerne til at frigive endnu mere noradrenalin.
Samtidigt blokeres for nedbrydningen af serotonin, så mængden af dette stof også er øget.
•
Mianserin "Copyfarm"
•
Mianserin "Mylan"
•
Tolmin
•
Tolvon
Mundtørhed
Rastløshed og ophidselse
Kvalme og opkastning
Bedøvelse
Forstoppelse
Tendens til at svede
Problemer med at fokusere på kort afstand (især hos unge)
Svært ved at lade vandet (især ældre mænd med en forstørret prostatakirtel)
Svimmelhed (især i forbindelse med at rejse sig fra siddende eller liggende stilling)
Vægtstigning (dette er almindeligt og ofte et problem)
Hovedpine
Seksuelle problemer (manglende lystfølelse, forsinket/ingen ejakulation)
Lettere rysten på hænderne
Hjertebanken og hurtig puls (især ved for høje doser)
Uregelmæssig hjerterytme.
24
31-08-2015
Antidepressiva
Virkning og bivirkning
Tekstslide med bullets
•
Serotonin-øgende antidepressionsmidler (Selektive serotoningenoptagelseshæmmere [SSRI])
Disse midler blev populært kendt som "lykkepiller" da de kom frem i 80'erne.
Ved at blokere for genoptagelsen af serotonin tilbage til den nervecelle, som frigiver stoffet får disse midler
nervecellerne til at frigive endnu mere serotonin.
•
Seroxat, Sertralin
•
Zoloft, Flutin
•
Fontex, Paroxetin
•
Akarin, Cipralex
•
Cipramil, Fluoxetin
•
Citalopram, Escitalopram
•
Sertralin, Paroxetin
•
Citalopram, Fluoxetin
•
Paroxetin, Seroplex
•
Escitalopram, Esertia, Fevarin
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Rastløshed
Søvnbesvær
Kvalme og opkastning
Hovedpine
Forstoppelse
Svedtendens
Seksuelle problemer (manglende
lystfølelse, forsinket/manglende
ejakulation)
Vægtstigning.
Antidepressiva
Virkning og bivirkning
Tekstslide med bullets
4.
Noradrenalin-øgende antidepressionsmidler (Selektive noradrenalingenoptagelseshæmmere [NaRI])
Virker som de forrige midler, blot mod signalstoffet noradrenalin.
•
Edronax
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
5. Serotonin og noradrenalin-øgende antidepressionsmidler (SNRI eller Dual-action)
Dette er de nyeste midler mod depression. Midlerne har forskellig virkningsmekanisme, men
resultatet ved anvendelsen er at mængden af både serotonin og noradrenalin øges.
•
Remeron
•
Arintapin
•
Combar
•
Mirtazapin
•
Mirtin
•
Efexor
•
Venlafaxin
Rastløshed og ophidselse
Svært ved at sove
Mundtørhed
Kvalme og opkastning
Hovedpine
Forstoppelse
Tendens til at svede
Seksuelle problemer (manglende lystfølelse,
forsinket/manglende ejakulation)
Vægtstigning
Synsforstyrrelser
Hjertebanken
Forhøjet blodtryk.
25
31-08-2015
Antidepressiva
Virkning og bivirkning
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Monoaminooxidasehæmmere [MAO-hæmmere]
MAO-hæmmere er effektive midler mod depression, men da de forliges meget
dårligt med en del anden medicin, skal de anvendes med omtanke. Oftest
anvendes de kun hvis andre midler ikke giver tilstrækkelig virkning.
Midlerne nedsætter virkningen af et enzym, som medvirker til nedbrydningen af
en række signalstoffer i nervesystemet, især dopamin, noradrenalin og
serotonin.
MAO-hæmmere opdeles i de såkaldte irreversible, non-selektive MAOhæmmere, som virker i lang tid og på en række stoffer, og reversible, selektive
MAO-hæmmere, som virker i kortere tid og mod færre stoffer.
MAO-hæmmere, irreversible og non-selektive: Marplan
•
MAO-hæmmere, reversible og selektive: Aurorix og Moclobemid
Lithium
Virkning og bivirkning
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Lithiumsalte
Lithium anvendes som forebyggelse i kombination med andre
antidepressionsmidler (oftest tricykliske) mod bipolar sygdom (tidl.
maniodepressiv sygdom) og ved anfald af manier.
Virkningen er ikke klarlagt, men skyldes nok indvirkning på kemiske
systemer, hvor noradrenalin, serotonin og dopamin er involveret
• Litarex
• Litiumkarbonat
Kvalme
Rysten på hænderne
Stærk tørst
Hyppig vandladning
Akut afføringstrang
Vægtstigning
Vækst af skjoldbruskkirtlen (struma)
Nedsat stofskifte
26
31-08-2015
Øvelse
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Medicin dk:
- Find oplysningerne og vælg:
- Skizofreni og psykoser (symptomer og årsager)
- Depression og Mani (symptomer og årsager)
- Antipsykotika (præparater, virkning og bivirkninger)
- Antidepressiva (præparater, virkning og bivirkninger)
Øvelse fortsat.
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Grupperne præsenterer på skift for resten af holdet
• HUSK…der er ikke nogen facitbog!, vi andre vil bare
gerne høre jeres overvejelser og tanker 
27
31-08-2015
Angst
Postraumatisk belastningsreaktion:
Flashbacks
Panisk angst:
Angst
Tilbagevendende anfald af pludseligt
opstået panisk angst
Depression
Søvnbesvær
Irritabilitet
Vredesudbrud
Koncentrationsbesvær
Generaliseret angst:
Angsten er vedvarende mild til moderat
og ikke bundet til bestemte situationer
Tendens til at fare sammen
Selvmordstanker
Fobisk angst:
Kompulsioner:
Tvangshandlinger og -ritualer der er knyttet til
obsessionerne
Kompulsionerne gentages igen og igen og har
ingen nytte
Modstås trangen til kompulsioner, øges angsten
angsten opstår i bestemte afgrænsede
situationer/ v. bestemte ting
Obsessioner:
tvangstanker, -ideer og –forestillinger
28
31-08-2015
Angst
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Symptomer:
Åndenød
Hyperventilation
Hjertebanken
Rysten
Sveden
Kvalme
Kvælningsfornemmelser
Reaktioner:
En subjektiv oplevelse af
angst
At være bange for at fejle
noget alvorligt
At være bange for at miste
kontrol og blive sindssyg
Behandling:
Medicinsk behandling:
- Antidepressiva
- Anxiolytika (Benzodiazepiner)
Hypnotika (Sovemidler)
- psykologisk behandling
- kognitiv psykoterapi
Angst
Medicinsk Behandling
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Antidepressiva:
• - panikangst
• - tvangstanker/ tvangshandlinger
• Anxiolytika - benzodiazepiner:
• - generaliseret/ kronisk angst
• - fobisk angst
Mest brugte psykofarmaka!
• Hypnotika – sovemidler:
• - posttraumatisk belastningsreaktion
• - supplement til anden angstbehandling
29
31-08-2015
Angst
Anxiolytika og Hypnotika
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Benzodiazepiner:
•
Sløvende og angstdæmpende
•
God muskelafslappende effekt
•
Angst, nervøsitet, søvnløshed og epilepsi
•
Medfører psykisk og fysisk afhængighed samt
toleransudvikling hos brugeren
•
ca. 44.700 døgndoser om dagen
(f.eks Stesolid 5 mg. x 3)
Alkohol opfører sig præcis ligesom benzodiazepiner!
Anxiolytika og Hypnotika
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
HYPNOTIKA
ANXIOLYTIKA
Klopoxid
Lexotan
Imoclone
Alopam
Hexalid
Oxabenz
Imovane
Alprazolam
Frisium
Oxapax
Temesta
Imozop
Alprox
Diazepam
Oxazepam
Tafil
Stilnoct
Apozepam
Bromam
Risolid
Stesolid
Zonoct
Zopiclone
30
31-08-2015
• Buspiron:
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Anxiolytika/ Hypnotika
• Buspiron er en sovepille der virker ved at påvirke
aktiviteten af f.eks serotonin
• Dette giver en overordnet følelse af velvære og virker
afstressende hvilket kan hjælpe stressede eller nervøse
mennesker med søvnmangel til at falde i søvn.
• 3 – 4 uger før effekt
• Buspiron påvirker ikke hukommelse, psykomotorik og
kognitive funktioner, sederer ikke, fremkalder ikke
abstinenssymptomer ved ophør og giver ikke
anledning til misbrug.
Opsamling på virkningsmekanismer
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Antipsykotika
Antidepressiva
Ukoordinerede
muskelsammentrækninger,
Akut dystoni
Nedsat ansigsmimik
Forstoppelse
Tørhed i munden
Nedsat sexlyst
Depression
Rastløshed og ophidselse
Tendens til at svede
Lettere rysten på hænderne
Hjertebanken og hurtig puls
(især ved for høje doser)
Uregelmæssig hjerterytme
Benzodiazepiner
Sedation, konfusion og
desorientering (især ældre),
muskelsvaghed, svimmelhed og
faldtendens, nedsat bevægelighed
og styring af taleorganerne, nedsat
evne til at koordinere, hovedpine og
nystagmus (ufrivillige rytmiske
øjenbevægelser
31
31-08-2015
Anxiolytika og Hypnotika
Hvad skal vi være opmærksomme på?
Bivirkninger:
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Paradoksvirkning!
Sedation, konfusion og desorientering (især
ældre), muskelsvaghed, svimmelhed og
faldtendens, nedsat bevægelighed og
styring af taleorganerne, nedsat evne til at
koordinere, hovedpine og nystagmus
(ufrivillige rytmiske øjenbevægelser)
Abstinenser ved ophør eller
nedsættelse af dosis
•
•
•
•
•
Afhængighed og
tilvænning!
Spørgsmål: Hvor lang tid
varer abstinensfasen?
Svar: En måned for hvert år man
har været i behandling !!!
1-10 dage
søvnbesvær, rastløshed, angst, dårligt humør og diarre
krampeanfald
psykose
rebound – genopblussen af angst/ søvnproblemer – blot værre
Pause
32
31-08-2015
Hovedgruppe N
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Centralnervesystemet
- Smertebehandling
Smerter
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Smerte er en personlig individuel og ubehagelig oplevelse og
det er vanskeligt at vurdere andre menneskers smerte.
Følgende forhold er i spil i forbindelse med smerte:
1.
Fysiske
2.
Følelsesmæssige
3.
Fornuftsmæssige
4.
Sociale
5.
Kulturelle
33
31-08-2015
Team arbejde…..
Smerter
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Team 1: akutte smerter
Team 2: Kroniske smerter
Team 3: Cancer smerter
Team 4: Port-kontrol teorien (gate-kontrol)
Team 5: Smertetærskel/smerte tolerance
Smertetilstande
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Akutte smerter –
pludselig opstået smerte pga f.eks knoglebrud
beskadiget væv efter operation el organsmerter.
Symptomer fra kroppen:
1. Øget puls og blodtryk
2. Hurtigere vejrtrækning
3. Hudforandring – bleg – klamsvedende
4. Mundtørhed
5. Pupillerne bliver større
6. Evt. kvalme/opkast
7. Kroppens reflekser fjerner personen fra årsagen til skaden (hånden væk fra
brændeovn)
34
31-08-2015
Smertetilstande
Kroniske smerter: smerter der over længere tid og som præger personens
Tekstslide med bullets
hverdagsliv og livskvalitet. Kroppen vil efter lang tids smertepåvirkning gradvist
tilpasse sig, og der vil således ikke være forhøjet puls/blodtryk etc.
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Cancersmerter: ikke alle cancer patienter får smerter - de er komplekse fordi
flere typer smerter kan være i spil på samme tid:
1.
Vævsskade ved f.eks metastaser
2.
Nerveskade
3.
Behandlingsskader
4.
Almentilstand – hovedpine – mavesyre – myoser
En psykisk belastning og angst for fremtid kan være med til at øge borgerens oplevelse
af fysiske smerter.
Smerter
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Det er altid den enkelte selv der ved hvor ondt det gør
• VAS: på en skala fra 0- 10 hvor 0 er ingen smerter og
10 er det allerværste.
35
31-08-2015
Smerte definition, I
Tekstslide med bullets
•
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Smerte er en personlig oplevelse og må af
omgivelserne opfattes som smerte,
ligegyldigt hvilken udtryksmåde personen
anvender, og smerten eksisterer der, hvor
personen siger, at den eksisterer.
McCaffery, sygeplejerske
•
Smerte er en ubehagelig fornemmelse knyttet
til en følelsesmæssig ubehagelig oplevelse,
der forbindes med legemlig skade.
International Association for the Study of Pain
Smerte definition, 2
•
En perceptuel proces, hvis kvalitet og intensitet er
stærkt influeret af, den forhistorie det enkelte individ
har, den mening han lægger i den
smerteproducerende situation og af den
sindsstemning han befinder sig i.
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Melzack, psykolog

Smerte er et abstrakt begreb, som refererer til:
1. En personlig følelse af, at noget gør ondt
2. En stimulans, som signalerer pågående eller truende
vævsskader
3. Et mønster af reaktioner, som tjener til at beskytte
organismen mod skadelige påvirkninger
Sternbach, psykolog
36
31-08-2015
Smerte oplevelse
• Smertetærskel:
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
– Det niveau, hvorfra personens adfærd påvirkes
– Afhængig af tryghed, tillid, viden, medfølelse,
fysiske tilstand, medicin m.m.
• Smertetolerance:
– Det niveau, hvorfra personen skrider til handling
(fx ringer til lægen, tager medicin)
– Afhængig af kultur, religion, erindring, erfaring
Port-kontrol teorien (gate-kontrol)
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• En ”port” beliggende i rygmarven (substantia
gelatinosa i baghornet) kan åbne eller lukke for
smerteoplevelsen
• Porten åbnes og lukkes via impulser perifert og
centralt fra
– Berøringsimpulser fra det perifere nervesystem
lukker porten  smerteoplevelsen svækkes
– Centrale impulser (angst, synet, erindringer) kan
lukke eller åbne porten
37
31-08-2015
Smertetyper, 1
Akutte smerter:
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Smerte, der ikke varer længere end den
erfaringsmæssigt ”bør”. Hvis smerten varer ved,
må den kaldes subakut, med truende overgang til
kronisk
Kroniske smerter:
• Smerte, der har varet mindst en måned mere end
forventet. Smerten er kronisk, når den fortsætter
efter helbredelsen af årsagen til smerten. Den har
ikke længere et formål, og den er ikke længere et
symptom på nociception (vævs- eller organskade)
Cancer smerter:
• Smerte forårsaget af invasiv tumor- eller
metastasevækst, selve behandlingen (operation,
kemo, stråler) eller almen svækkelse
Smertedannelse
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Nociceptive (Vævsskader):
– Vævsbeskadigelse: Operationer, traumer, cancer,
iskæmi
– Opleves ofte som dybe, borende smerter der er
lette at lokalisere
• Neurogene (Nerve dysfunktion):
– Forstyrrelse eller beskadigelse af nervesystemet:
Herpes zoster, diabetisk polyneuropati,
fantomsmerter
– Opleves ofte som overfladiske, brændende
smerter. Det kan være svært at pege præcist,
hvor smerten sidder
38
31-08-2015
TEAM ARBEJDE
Team 1
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Fremlæg for resten af klassen :
Virkning, bivirkning , T½ og interaktioner samt
forsigtighedsregler for ældre …..(brug www.irf.dk)
Analgetika: Svagt virkende ikke-opoider:
– Acetylsalicylsyre
– NSAID
– Paracetamol
– Kombination
TEAM ARBEJDE
Team 2
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Fremlæg for resten af klassen :
Virkning, bivirkning , interaktioner , T½ samt
forsigtighedsregler for ældre …..(brug www.irf.dk)
Analgetika : Svagt virkende opoider:
– Kodein,
– tramadol,
– Nobligan
– dextropropoxyfen
39
31-08-2015
TEAM ARBEJDE
Team 3
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Fremlæg for resten af klassen :
Virkning, bivirkning , T½ og interaktioner samt
forsigtighedsregler for ældre …..(brug www.irf.dk)
Analgetika: Stærk virkende opoider:
– Morfin,
– metadon,
– petidin,
– ketogan,
– contalgin,
– oxycodon
TEAM ARBEJDE
Team 4
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Fremlæg for resten af klassen :
Virkning, bivirkning , T½ og interaktioner samt
forsigtighedsregler for ældre …..(brug www.irf.dk)
Anxiolytika:
Alopam
Risolid
Oxazepam
Tafil
Frisium
Temesta
40
31-08-2015
TEAM ARBEJDE
Team 5
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Fremlæg for resten af klassen :
Virkning, bivirkning , T½ og interaktioner samt
forsigtighedsregler for ældre …..(brug www.irf.dk)
Regler for hypnotika og anxiolytika
Se venligst :Anxiolytika og hypnotika (iatrogen
afhængighed) i pro-medicin og giv viden videre.
Hypnotika:
Nitrazepam
Triazelam
Lormetazepam
Midazolam
Smertebehandling, 1
• Definition af analgetika:
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
– Lægemidler, der ved systemisk indgift fremkalder
smertelindring (analgesi) uden i nævneværdig grad at
påvirke bevidstheden.
• Analgetika:
– Svagt virkende ikke-opoider:
– Acetylsalicylsyre og NSAID
– Paracetamol
– Kombination
– Stærkt virkende opoider:
– Morfin, metadon, petidin, ketogan, contalgin, oxycodon
41
31-08-2015
Smertebehandling, 2
• Ikke-analgetiske farmaka mod fx kvalme, angst og uro
– Antipsykotika
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
– Antimetika
– Benzodiazepiner/antidepressiva: angst, uro
• Sekundære analgetika mod neurogene smerter
– Antiepileptika:
–
Tregatol, Gabapentin: Fantomsmerter
– Tricykliske antidepressiva:
–
Saroten: Ved helvedesild, diabetisk neuropati
– SSRI antidepressiva:
–
Cipramil: Ved diabetisk neuropati
– Glukokortikotider:
–
Især til terminale patienter
Acetylsalicylsyre, I
Aspirin, Magnyl, Idotyl
Kombination: Kodimagnyl (codein), Treo (coffein)
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Indikation:
– Lette til moderate smerter, især med inflammatorisk
baggrund:
–
Muskelsmerter, spændingshovedpine, ledsmerter, tandpine,
menstruationssmerter
– Febertilstande
– Trombose-profylakse
• Virkning:
– Hæmmer udviklingen af inflammation
– Virker:
–
Smertestillende (analgetisk)
–
Antiinflammatorisk
–
Febernedsættende (antipyretisk)
–
Hæmmer aktiveringen af trombocytterne
42
31-08-2015
• Bivirkning:
Acetylsalicylsyre, 2
– Irritation af mave-tarm slimhinden
Tekstslide med bullets
– Allergi
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
– Reyes syndrom (hjernebetændelse), især børn under 12 år
• Kontraindikationer:
– Mavesår, blødningstendens (patienter i AK-behandling)
– Varsomt ved behandling af børn (Reyes syndrom) og
patienter med astma (pga. allergi)
– Kvinder som ønsker at blive gravide (nedsætter
fertiliteten, øger risikoen for abort og fosterskade)
Paracetamol
Panodil, Pinex, Pamol, Paracetamol
Kombinationer med codein: Fortamol, Kodipar, Pinex Comp.
• Virkning:
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
– Virkemåden er ukendt, men virker formentlig både i det
centrale og perifere nervesystem
– Virker:
–
Smertestillende
–
Febernedsættende
–
Har kun ringe inflammatorisk virkning
• Bivirkninger:
– Stort set bivirkningsfrit
• Forgiftning:
– Leverskader efter indtagelse af 10-15 g,
– Død efter 25 g eller mere
– Alkohol nedsætter grænsen for forgiftning
43
31-08-2015
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Opioider, I
Stærke:
Morfin, Metadon, Contalgin, Petidin, Metadon, Temgesic, Durogesic, Oxynorm
Ketogan (komb.spasmolytika)
Svage:
Kodein, Tramadol, Nobligan, Abalgin, Doloxene
Indikation:
– Svære akutte smerter
– Nyre- og galdestenssmerter, præ- og postoperative smerter
– Kroniske smerter, cancer
– Svær diarré
– Akut hjertesvigt med lungeødem
Virkning:
– Stimulerer opioidreceptorer centralnervesystemet
– Virker:
–
smertestillende, søvnfremkaldende, euforiserende, angstdæmpende
Opioider, 2
• Bivirkninger:
– Kvalme, opkastninger, forstoppelse, vandladningsbesvær
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
– Respirations- og hostehæmmende
– Konfusion og hallucinationer
– Toleransudvikling, fysisk og psykisk afhængighed
– Bivirkninger ved de svage opioider er ikke så udtalte
• Kontraindikationer:
– Astma, kronisk bronkitis, KOL
– Lever og nyreinsufficiens
– Øget intrakranielt tryk (da ophobning af kuldioxid kan
føre til vasodilatation i hjernen)
44
31-08-2015
Kombinationsbehandling, 1
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Acetylsalicylsyre
NSAID
Traume
Paracetamol
Væv
Rygmarv
Opoider
Hjerne
Smertebehandling, II
Tekstslide med bullets
• Akutte smerter
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Trin 1
Trin 2
Stærkt opioid
Trin 1
Trin 2
Svagt opioid
Trin 1
Non-opioid
Ikke-analgetika
Eventuelt
Trin 3
Eventuelt
Eventuelt
Eventuelt
Eventuelt
45
31-08-2015
Smertebehandling, III
• Kroniske smerter og cancersmerter
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Trin 1
Trin 2
Stærkt opioid
Trin 1
Trin 2
Svagt opioid
Trin 1
Ikke-opioid
Trin 3
Eventuelt
Eventuelt
Ikke-analgetika
Eventuelt
Eventuelt
Eventuelt
Sekundære analgetika
Eventuelt
Eventuelt
Eventuelt
Smertebehandling
Lægemidler
Øvelse
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Del jer i 3 grupper
• 1 gruppe: Akut smerte/ Paracetamol, Magnyl
• 1 gruppe: Kronisk smerte/ Dolol, Kodein
• 1 gruppe: Cancersmerte/ Morfin, Norspan
• Hver gruppe søger viden om deres to lægemidler. Derefter fremlægger
I for hinanden.
46
31-08-2015
Transdermal administration
- smerteplaster
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
Transdermal administration
- smerteplaster
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Sundhedsstyrelsen opfordre kraftigt til at dokumentere
placering af smerteplaster ved påsætning.
• Manglende fjernelse af gammelt kan betyde borgeren
overdoseres.
• Smerteplaster har været forvekslet med f.eks.
nikotinplaster.
• Skriv dato for påsættelse på selve plastret. Det har det
praktiske formål, at plastret fremstår mere synligt, og
at man ”på stedet” kan aflæse, hvornår det er påsat.
47
31-08-2015
Transdermal administration
- smerteplaster
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Plastret placeres på et plant, ikke behåret hudområde, der ikke er ekstra
fedtet, irriteret eller beskadiget på nogen måde (fjern ikke hår ved
barbering).
• Før påsætning kan applikationsstedet renses med vand (undgå sæbe og
creme).
• Svedig hud vanskeliggør fiksation; kan afhjælpes med film eller dækplaster.
• Vær opmærksom på, at den transdermale absorption kan øges betydeligt
ved større hudgennemblødning: øget frigivelse af den virksomme medicin
kan resultere i betydelig overdosering
– Vær opmærksom på evt. overdosering hos febrile patienter
– Undgå at plastret udsættes for varmekilder som f.eks. varmepuder,
varmepakker og spabad
• Et brugt plaster foldes på midten, så limen hænger sammen.
Transdermal administration
- smerteplaster
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Fang en makker og fremlæg derefter for et makkerpar
– fordyb jer i smerteplaster
– drøft hvad I har læst
48
31-08-2015
Skift farvedesign
Gå til Design i Topmenuen
Vælg dit farvedesign fra
de seks SOPU-designs
Vil du have flere farver,
højreklik på farvedesignet og vælg
’Applicér på valgte slides’
Muskler, led og knogler
Hovedgruppe M
Gigtsygdomme
Gigtsygdomme
• Ledegigt, reumatoid arthritis:
– Inflammatorisk ledsygdom, som især rammer
hænder og fødder med destruktion af leddene
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Slidegigt, osteoarthrosis:
– Degenerativ ledsygdom, som især rammer
Reumatoid
artrit, med
destruktion af
finger- og
håndled
de belastede led
Urinsur gigt, arthritis urica:
– Stofskiftesygdomme med aflejringer af
urinsyre i blandt andet leddene, arvelig
disposition
49
31-08-2015
Antireumatika
• Svage (non-opioide) analgetika:
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
– Acetylsalicylsyre og paracetamol, omtalt under
smertebehandling i hovedgruppegruppe N
• Non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID)
• Kraftige antireumatika
• Midler mod urinsur gigt, arthritis urica:
– Allopurinol (hæmmer dannelsen af urinsyre) og
probenecid (øger udskillelsen)
NSAID, I
Non Steroide Anti-Inflammatoriske Drugs
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Voltaren, Diclodan, Confortid, Brufen, Ibumetin,
Ipren, Naproxen, Felden, Celebra, Todolac
• Indikation:
– Gigt (reumatiske) sygdomme
– Smerter, især hvis de er udløst af en
inflammatorisk reaktion
• Kontraindikationer:
– Frisk blødning fra mave-tarmkanalen
50
31-08-2015
NSAID, II
• Virkning:
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Hæmmer syntesen af prostaglandiner, som
indgår i den inflammatoriske proces.
• Klinisk betyder det, at de virker:
– Antiinflammatorisk (virker ved de reumatiske
sygdomme på smerter, hævelse og
ledstivhed, men ikke på forløb og prognose)
– Smertestillende (analgetisk)
– Feber nedsættende (antipyretisk)
– Hæmmer blodpladernes (trombocytternes)
evne til at hænge sammen (aggregation)
NSAID, III
• Bivirkninger:
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Mave-tarmblødninger (ses hos 30%).
Virkningen er både lokal og systemisk, hvorfor
præparater givet som stikpille eller injektion
også virker irriterende på mavetarmslimhinden
• Allergiske reaktioner
• Sjældent ses bivirkninger i blodet, fra nyrer,
lever og nervesystemet
• Nye NSAID (Celebra) hæmmer et andet ensym
(COX-2) i prostaglandin-syntesen end de
tidligere præparater. Dette enzym findes kun i
begrænset mængde i mave-tarmslimhinden,
nyrerne og blodpladerne, derfor er bivirkninger
herfra relativt få
51
31-08-2015
NSAID, IV
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
• Interaktioner:
– Øger virkningen af perorale antidiabetika
(sulfonylurinstoffer),phenytoin og perorale
antikoagulantia
– Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere øger
risikoen for nyreskader
– Nedsætter virkningen af loop-diuretika
Kraftige antireumatika
• Langsomt virkende:
– Anvendes primært til ledegigt
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
– Forskellige grupper heri blandt guld,
cytostatika og immunhæmmende midler
– Virkningen ses efter 2-3 måneder
Hurtigt virkende:
– Glukokortikoider (Hovedgruppe H: hormoner til
systemisk brug): Anvendes pga. bivirkninger
kun hvis de langsomt virkende ikke har effekt
• Indikation:
– Ledegigt (reumatoid arthritis)
• Bivirkninger:
– Hyppige, kan være meget alvorlige
52
31-08-2015
Evaluering af dagen
Tekstslide med bullets
Brug ‘Forøge / Formindske
indryk’ for at skifte mellem
de forskellige niveauer
53