EUX-Auto_8sidet_WEB - Syddansk Erhvervsskole

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
PERSONVOGNSMEKANIKER
LASTVOGNSMEKANIKER
VIL DU OGSÅ HA’ LIDT EKSTRA?
Hvor kan jeg tage uddannelsen?
Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F, 5000 Odense C
GODE SP
Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, 7100 Vejle
…
L AT STILLE
ØRGSMÅ
Grundforløbet kan desuden tages på Syddansk Erhvervsskole,
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted.
HVAD ER EUX?
Hvornår kan jeg starte?
Du kan starte på grundforløb 1 til august eller på
grundforløb 2 til januar.
EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker giver dig det bedste
Hvornår skal jeg søge om optagelse?
fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets høje fagniveauer oveni.
Det skal du til marts via den koordinerede tilmelding eller ved at
Det betyder altså, at du kan tage en erhvervsuddannelse og samtidig få
henvende dig på Syddansk Erhvervsskole.
adgang til de fleste videregående uddannelser, eksempelvis autoteknolog,
ingeniør, maskinmester og produktionsteknolog.
Hvem står bag uddannelsen?
Læs mere på sde.dk/eux
AutoVidencenter Fyn og AutoVidencenter Vejle på Syddansk
Erhvervsskole står bag uddannelsen sammen med Industriens
Uddannelser.
Hvor lang tid tager det?
Hvilke muligheder giver en EUX mig?
Det tager 3½ år efter endt grundforløb.
Du får et svendebrev, der giver dig adgang til at arbejde inden
Hvad er adgangskravet?
for dit fag med gode muligheder for forskellige karriereveje,
Du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse med gode karakterer i dansk,
matematik, fysik og engelsk, da det er en gymnasial uddannelse, du går
fx værkfører eller tekniker. Uddannelsen giver adgang til
videregående uddannelser som fx autoteknolog, ingeniør,
maskinmester og produktionsteknolog.
ind til.
Hvis du starter på grundforløb 2, er der krav om, at du har minimum
C-niveau i samfundsfag, engelsk og dansk.
ERHVERVSUDDANNELSE
MED FLERE MULIGHEDER
?
?
“Man når lige at blive træt af at sidde på skolebænken, inden man så bytter over, og når man
trænger til at komme tilbage i klasselokalet, skal
man det.”
SANDER BALSBY,
EUX Personvognsmekaniker-elev
Hvad kræves der af mig?
Udover, at du selvfølgelig skal have din afgangseksamen, skal du være indstillet på det høje niveau.
Du skal have lyst til at arbejde både praktisk og teoretisk med de faglige emner.
Desuden skal du regne med, at du gennem hele uddannelsen skal bruge tid på forberedelse, og at der
er hjemmearbejde. Det er en uddannelse på gymnasialt niveau, du går ind til.
Derfor skal du for eksempel gennem matematik på B-niveau, fysik på B-niveau og kemi på C-niveau.
Hvordan er uddannelsen bygget op?
4½ ÅR
OP TIL 40 UGERS
GRUNDFORLØB
GRUNDFORLØB 1
20 uger
Hvis du kommer
direkte fra 9. eller 10.
klasse, starter du her
ddannelse,
u
e
d
en
d
n
æ
sp
en
er
EUX
e, og den
er
m
t
d
li
n
a
k
n
a
m
r
hvo
hen.
går ikke kun ét sted e.
Den åbner mange vej
GRUNDFORLØB 2
20 uger
SVENDEPRØVE
HOVEDFORLØB 3½ ÅR
PRAKTIK
SKOLE
20 uger
PRAKTIK
SKOLE
20 uger
PRAKTIK
SKOLE
20 uger
PRAKTIK
SKOLE
PRAKTIK
Er det mere end et år siden, du afsluttede
9. eller 10. klasse, starter du her
EN HUE, DU KA’ BRUGE
MED EUX-HUEN KAN DU SELV VÆLGE – LÆS VIDERE ELLER FÅ JOB
?
?
Hvilke fag får jeg?
FAG PÅ GRUNDFORLØB 1
FAG PÅ HOVEDFORLØBET
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Dansk A
Engelsk B
Fysik B
Industriteknologi B
Matematik B
Teknikfag B
Kemi C
FAG PÅ GRUNDFORLØB 2
Matematik C
Fysik C
Teknologi C
Hvor kan jeg få mere at vide?
Læs mere på sde.dk/eux eller kontakt os
VALGFAG
Matematik A
Hvis du vælger matematik på A-niveau,
kan du fortsætte direkte på universitetet
som ingeniør.
Odense
Uddannelses- og erhvervsvejleder, Lone Olsen, tlf. 2067 2785 eller mail [email protected]
Afdelingsleder, Søren Sørensen, tlf. 4081 6661 eller mail [email protected]
Vejle
Lastvogn: Afdelingsleder, Christina Ramsbøl, tlf. 2124 0280 eller mail [email protected]
Personvogn: Uddannelsesleder, Per Sørensen, tlf. 5114 1230 eller mail [email protected]
Hvordan finder jeg en praktikplads?
Ligesom en almindelig erhvervsuddannelse indeholder EUX-uddannelsen
også praktik. Du skal derfor have indgået en uddannelsesaftale med
en virksomhed. Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men
skolens vejledere og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd.
Hvis ikke du finder en praktikplads, kan du
fortsætte i skolepraktik.
MED
S SIKRET
LÆREPLAD
LSES-
E
UDDANN
I
GARANT
SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU
I ÉN UDDANNELSE
OVERNATNINGSMULIGHEDER
Har du mere end fem kvarters transport mellem
din bolig og dit uddannelsessted, og vi er den
nærmeste skole, som udbyder uddannelsen, har
du mulighed for at bo på vores skolehjem.
Se mere på sde.dk
UX
FØLG OS PÅ FACEBOOK
DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
PERSONVOGNSMEKANIKER
LASTVOGNSMEKANIKER
…HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET
06-2015
SDE.DK/E
Å
P
E
R
E
LÆS M