Præsentation Lone Fjeldborg

Hjernetræthed – sådan
møder vi den i praksis
Ved neuropsykolog Lone Fjeldborg
Træt
Hjernearbejde
Hjernebatterier
Udtrætning
Voksenansvar
Case
• Kristian fik i 2009, som 3 år gammel en erhvervet
hjerneskade.
• Lammelse i den ene side af kroppen. Fandt tryghed
ved rutiner og voksenstyring. Socialt ses der
vanskeligheder.
• Specialbørnehave og videre i en
specialklasserække. Skolestarten gik godt. Han var
i trivsel.
Aktuelt
• Nu er Kristian 8 år gammel.
• Efter sommerferien fremtræder Kristian med
tiltagende adfærdsvanskeligheder i skole og i
hjemmet.
• Morgenerne er ok, markant ændret adfærd.
• Skolen har svært ved at rumme ham.
• Supervision.
• Efter sommerferien er den nye skolereform trådt i
kraft – Kristian går 2 timer mere i skole.
• De 2 ekstra timer bliver brugt på sociale aktiviteter.
• Lærer og pædagoger: Det ekstra sociale er godt for
Kristian, idet han er socialt opsøgende og har brug
for at lære sociale strategier.
• Kristians hjerneskade gør, at han har brug for
struktur, overskuelighed og voksenstyring. Når dette
ikke er tilstede, bruger han mange kræfter på at
læse sociale signaler og indgå i lege.
• Kristian var før sommerferien i trivsel – nu fremstår
han med adfærdsproblemer.
• Bekymret for hans indlæring og sociale trivsel.
Hvad gør vi ved det?
• Ændrer vores tænkning
• Kristian har, som følge af den erhvervede
hjerneskade fået et skjult handicap – en øget
hjerneudtrætning.
• Skræddersyet indsats.