Akutte situationer i praksis

10/03/15
Forudsætning for liv
Akutte situationer i praksis
Ilt O2
Jens Aage Kølsen Petersen
Overlæge, PhD
Anæstesiologisk afdeling
Århus Universitetshospital, NBG
E-mail [email protected]
Kuldioxid CO2
Næringsstoffer
Affaldsstoffer
Januar 2015
Formålet med akut behandling
En akut situation er til stede……
......når man bliver bange!
Sikre ilt til kroppens celler
1
10/03/15
Hjælp
Vi må ha’ en plan!
A
Akut behandling
Airway
Breathing
Circulation
C
Overlevelseskæden
•  Tidlig erkendelse og
alarmering
•  Effektiv basal
genoplivning
•  Hurtig defibrillering
•  Avanceret genoplivning
Disability
Exposure
B
Se på hele personen!
2
10/03/15
“Time is brain”
Bevidstløs
Alle > pubertet
Tilkald
hjælp
Frigør luftvej
Overlevelseschancen falder
ca. 10% per min uden
cirkulation
Chancen for overlevelse er
10% efter hjertestop uden
for sygehus
Effektiv genoplivning øger chancen!
Sådan sikres en fri luftvej
•  Nakken tilbage
–  obs columna cervicalis
•  Hageløft
•  Underkæben frem
•  Fremmedlegeme?
Bevidstløs
Alle > pubertet
Tilkald
hjælp
Frigør luftvej
Ingen normal vejrtrækning
Hjertestop
Ring 112
–  Sugning / fjernelse
•  Evt. tungeholder
–  oral
–  nasal
3
10/03/15
Respirationsstyring
En bevidstløs der ikke trækker
vejret normalt har hjertestop !!!
Ved hjertestop
påvirkes (standser)
vejrtrækningen!
Bevidstløs
Alle > pubertet
Tilkald
hjælp
A
Frigør luftvej
B
Ingen normal vejrtrækning
C
Genoplivning 30 tryk : 2 pust
indtil defibrillator er tilsluttet
Hjertestop
Ring 112
100 kompressioner per minut
Teknikken
ved
hjertemassage
•  Først effektiv efter
8 kompressioner
Midt på brystbenet
Brystbenet trykkes >5 cm ned
•  Cardiac output
omkring 1 l/min
4
10/03/15
Minimér pauser!
Effektiv basal hjertelungeredning
fordobler chancen for overlevelse
Det nytter noget !!!!!
Lund University Cardiac Arrest System
”LUCAS”
Kunstig åndedræt
•  Hjertemassage er vigtigere de første 5 min
–  undtagen ved hjertestop pga kvælning
•  Er ikke farligt
–  TB? Leverbetændelse? HIV? Ebola!
•  Mund til mund = mund til næse
5
10/03/15
Automatisk Ekstern Defibrillator = AED
Overlevelseskæden
•  Tidlig erkendelse og
alarmering
•  Effektiv basal
genoplivning
•  Hurtig defibrillering
•  Avanceret genoplivning
Hjertestarter
ERC
anbefaler stød inden 5 min
Virkningsmåde af hjertestarter
•  Hjertestarteren afgiver et kraftigt stød
•  Stødet vil ”nulstille” et hjerte med flimmer.
•  I langt de fleste tilfælde vil hjertet derefter
starte igen med naturlig rytme og pumpefunktion.
Normalt EKG
6
10/03/15
Bevidstløs
Alle > pubertet
Tilkald
hjælp
Frigør luftvej
Ingen normal vejrtrækning
Hjertestop
Ring 112
Genoplivning 30 tryk : 2 pust
indtil defibrillator er tilsluttet
Stødbar
VF / pulsløs VT
Ét stød
360 J monofasisk
200 J bifasisk (150-360 J)
Analyser
rytmen
Ikke stødbar
Asystoli / PEA
Genoplivning
30 tryk : 2 pust
2 minutter
Hvor finder jeg en hjertestarter?
•  http://www.hjertestarter.dk/Kort
Husk –
Vær ikke bange for at bruge
hjertestarteren.
Du kan ikke lave fejl, hvis
du følger anvisningen,
men du kan redde liv!
Hvor køber jeg en hjertestarter?
•  http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/
SYB/Hjertestarter/AEDhjertestarter.pdf
•  Pris 11.000-22.000,-
7
10/03/15
Bevidstløs
Tilkald
hjælp
Frigør luftvej
Børn < pubertet
Ingen normal vejrtrækning
Hjertestop
Ring 112
5 pust
Hva’ så med børn?
Ingen reaktion
Genoplivning 15 tryk : 2 pust
indtil defibrillator er tilsluttet
Stødbar
HUSK
Man kan altid anvende 30:2
Kompressioner er
vigtigere end pust
VF / pulsløs VT
Analyser
rytmen
Ét stød
Monofasisk og bifasisk
4 J/kg
Genoplivning
15 tryk : 2 pust
2 minutter
Ikke stødbar
Asystoli / PEA
Du bliver tilkaldt til kaffestuen, hvor et medlem af klinikteamet sidder. Har
pludselig fået knugende centrale brystsmerter med udstråling til v. arm. Er vågen
og bange. Bleg og svedende. Trækker vejret overfladisk. Pulsen er hurtig og svag.
Sandsynlig diagnose:
(sæt kryds)
X
a) muskelsmerter
b) lungehindebetændelse
c) krampe i spiserøret
d) blodprop i hjertet
e) akut angstanfald
Behandling
112
Sidde op
T. Magnyl 300 mg - tykkes
Nitroglycerin
Giv gerne ilt
Ved bevidstløshed. Hjertelungeredning.
8
10/03/15
Du er ved at lægge lokalbedøvelse. Pludselig siger patienten: ”Jeg bliver dårlig”
og falder sammen med bevaret vejrtrækning.
Sandsynlig diagnose:
(sæt kryds)
a) hjertestop
b) anafylaksi
c) besvimelse (vasovagal synkobe)
d) hjerneblødning
e) lavt blodsukker
Årsager til bevidstløshed
Ilt-mangel
Direkte påvirkning
Sukker-mangel
Vasovagalt tilfælde
Besvimelse
Udløses ofte af faktorer som frygt, angst,
varme, pludselig smerte, ubehagelig
oplevelse → påvirkning af emotionelle
områder i forhjernen → n. vagus kernen →
hæmmer hjertet og dilaterer blodkar i mavetarmkanal → BT ↓ ↓ → nedsat blodflow til
hjerne → besvimelse
N. Vagus
9
10/03/15
Symptomer
Behandling ved besvimelse
Pt. bliver urolig og konfus, bleg, koldsved
på overlæbe og i panden, får kvalme,
blikket defokuserer og pt. mister
bevidstheden. Evt. kortvarige kramper
Sikre ilt til kroppens celler
A
Behandling ved bevidstløshed
Bevidstløs
Tilkald
hjælp
Frigør luftvej
Vejrtrækning?
Ja
Vedligeholder fri luftvej
B
C
Hvad gør jeg i praksis?
•  Øge det venøse tilbageløb til hjertet fra
underekstremiteterne.
•  Lægge patienten i horisontal rygstilling med
sikret luftvej (hovedet bagoverbøjet).
•  Kold klud på panden, frisk luft, stramt tøj
løsnes
•  Evt. inhalation af oxygen
•  Man må aldrig lade en besvimet person
sidde ret op!!!
10
10/03/15
Besvimelse
Aflåst sideleje
•  En bevidstløs patient
må aldrig ligge alene
på ryggen !
Behandling ved besvimelse
Du er ved at lægge lokalbedøvelse. Pludselig siger patienten: ”Jeg bliver dårlig”
og falder sammen med bevaret vejrtrækning.
Sandsynlig diagnose:
(sæt kryds)
a) hjertestop
b) anafylaksi
X c) besvimelse (vasovagal synkobe)
d) hjerneblødning
e) lavt blodsukker
Skal der ydes hjertemassage?
Nej
Behandling:
ABC
Personen lægges ned med fri luftvej (evt. aflåst sideleje)
Hjælp (112) tilkaldes, hvis personen ikke vågner op i løbet af få minutter
Giv gerne ilt
11
10/03/15
Case
Fremmedlegeme i halsen
En patient kan ikke få luft. Tager sig til
halsen. Er ved bevidsthed med hurtig puls
og ved at blive blå omkring læberne.
Hvad gør du?
Fremmedlegeme i halsen fjernes
• 
• 
• 
• 
Kan ikke tale eller hoste
Tegn på kvælning
Tager sig til halsen
Blåfarvning af læber,
ører og næsefløje
•  Evt. bevidstløshed
Fremmedlegeme
•  Med pincet, sug eller finger, idet tungeryg
presses ned i mundbund (løfter larynx op, så
fremmedlegeme direkte kan ses)
•  Ved dunk i ryggen mellem skulderbladene
med flad hånd, overkrop nedad
•  Ved Heimlich procedure (kun >1 år)
•  Ved bevidstløshed
hjertelungeredning
!
12
10/03/15
Behandling af fremmedlegeme
Hvis luftvej ikke kan etableres ……laves coniotomi = nødtrakeotomi
Udføres i midtlinje mellem
skjoldbrusk og ringbrusk
Skjoldbrusk
Coniotomi
Ringbrusk
Nødtrakeotomi
Quicktrach
“Rapid four step”
Rapid four step
el.
https://www.youtube.com/watch?v=Fsl_HVjUNww
13
10/03/15
En patient er af den “nervøse type”. Bliver under
behandlingen pludselig urolig, ængstelig - klager over
“stikken og prikken” i hænderne, fødderne, tungen og
omkring læberne. Pt. er bleg med hurtig vejrtrækning.
Der er påskyndet puls.
Hyperventilation
Hyperventilation
•  Er for hurtig og ofte for dyb respiration
•  Skyldes som regel frygt eller angst
•  Medfører udluftning af CO2, hvorved pCO2 falder.
Det medfører cerebral vasokonstriktion = nedsat
blodtilførsel til hjernen
•  Der optræder uro, konfusion, paræstesi i fingre og
tæer, carbopedal spasmer (krampe i hænder og
fødder) og til sidst bevidstløshed. Kramperne
skyldes øget neuromuskulær excitabilitet
Hyperventilation
Nedsat blodflow
i hjernen
14
10/03/15
Hyperventilation
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Behandling:
Pt. skal selv være opmærksom på problemet
Berolige
Genindånde egen udåndingsluft via pose
Præmedikation med et sedativum
Vær opmærksom på respirationen ved
kvælstofforilteanalgesi
En patient er kendt med sukkersyge. Vedkommende
opfører sig mærkeligt på klinikken, er urolig og
ængstelig i tandlægestolen. Klager over
“sultfornemmelse og hjertebanken”. Pt. er bleg og
svedende. Der er hurtig puls. Normal respiration,
måske lidt hurtig.
4)
En patient er af den “nervøse type”. Bliver under behandlingen pludselig urolig,
ængstelig - klager over “stikken og prikken” i hænderne, fødderne, tungen og
omkring læberne. Pt. er bleg med hurtig vejrtrækning. Der er påskyndet puls.
Sandsynlig diagnose (r):
(sæt kryds)
X
a) akut astma-anfald
b) lavt blodsukker ( hypoglykæmi )
c) lavt blodtryk ( hypotension )
d) hyperventilation ( lavt CO2 )
e) fremmedlegeme i halsen
Behandling:
Berolige. Overvej præmedicin næste gang,
Voksne: Triazolam 0.125-0.25 mg p.o. 1 time inden behandling.
Børn: Mixt Dormicum 0.3-0.5 mg/kg, max 15 mg p.o.
Sukkersyge
Risiko for lavt blodsukker
15
10/03/15
Hypoglykæmi = føling
Symptomer
”All coffee – no lunch”
•  Problemet er en øget indgift af insulin eller
for lidt mad.
•  Derved opstår der hypoglykæmi = for lavt
blodsukker.
•  Det medfører føling
Behandling af for lavt blodsukker
hos patienter ved bevidsthed
•  Indgift af sukker per os:
Behandling af for lavt blodsukker
hos bevidstløse patienter:
GlucaGen® (glucagon)
1 ml intramusculært. Mobiliserer glucose fra leveren
16
10/03/15
6)
En patient er kendt med sukkersyge. Vedkommende opfører sig mærkeligt på
klinikken, er urolig og ængstelig i tandlægestolen. Klager over “sultfornemmelse
og hjertebanken”. Pt. er bleg og svedende. Der er hurtig puls. Normal respiration,
måske lidt hurtig.
Sandsynlig diagnose (r):
(sæt kryds)
X
a) hyperventilation ( lavt CO2 )
b) højt blodsukker ( hyperglykæmi )
c) lavt blodsukker ( hypoglykæmi )
d) hysterisk anfald
e) lavt blodtryk ( hypotension )
Behandling:
Husk !
En sukkersygepatient, der opfører sig mærkeligt, har lavt blodsukker til det
modsatte er bevist.
Du er ved at behandle en patient, der pludselig bliver
bevidstløs og stiv i hele kroppen. Patienten holder op
med at trække vejret og bliver blå. Herefter følger
rykninger i alle musklerne. Der er fråde om munden
og afgang af urin. Bagefter er patienten meget sløv nærmest bevidstløs med rolig dyb respiration og
normal puls.
Vågen patient: Giv sukker
Bevidstløs patient: Glucagon 1 mg i.m. og tilkald 112
Epilepsi
Grand mal anfald
17
10/03/15
Anfaldsprofylakse
•  Dæmpe aktiviteten i nerve-celler
–  Ex. Gabapentin, Valproat, Lamotrigen
•  Bivirkninger:
–  Træthed, koncentrationsbesvær, m.v.
•  Konsekvenser for tandbehandling
–  Potentiel interaktion med sedative og N2O
–  I praksis ingen problem
–  Forberedt på anfald
7)
Du er ved at behandle en patient, der pludselig bliver bevidstløs og stiv i hele
kroppen. Patienten holder op med at trække vejret og bliver blå. Herefter følger
rykninger i alle musklerne. Der er fråde om munden og afgang af urin. Bagefter er
patienten meget sløv - nærmest bevidstløs med rolig dyb respiration og normal puls.
Hvad gør du ?
(sæt kryds)
X
X
X
a) prøver at holde vedkommende så han/hun ikke
forvolder skade på sig selv
b) prøver at forhindre tandskade ved at stikke en finger
ind i patientens mund
c) ingenting. Patienten kan køre hjem bagefter.
d) lægger patienten, så han/hun ikke forvolder skade på
sig selv, sikrer frie luftveje og afventer, at det går over
e) giver ren ilt fra lattergas-apparatet
f) giver Stesolid Rektiole 10 mg
Anfaldsbehandling
• 
• 
• 
• 
• 
Det er ufarligt og går over!!!
Støt og beskyt den syges hoved
Børn kan lægges midt på stor seng
Evt. ilt.
Evt. Stesolid rektiole 10 mg
(5 mg til børn < 3 år)
•  Evt. aflåst sideleje, når anfaldet er gået over
Stesolid rektiole
0.5 mg/kg, evt. gentaget
18
10/03/15
En patient har medfødt hjertesygdom og har for
15 min siden fået Amoxicillin 2 g (50 mg/kg)
inden en tandekstraktion. Du bliver tilkaldt, da
patienten har fået kløe i svælget samt på
håndflader og fodsåler. Hurtigt herefter følger
udbredt hududslæt. Symptomer fra luftvejene i
form af høfeber og tiltagende åndedrætsbesvær.
Kvalme og opkastning. Patienten bliver sløv og
til sidst bevidstløs. Pulsen er hurtig og svag,
huden varm og blussende.
Behandling af anafylaksi
Adrenalin i.m.
Gives i låret, tungen eller mundbunden
Voksne 0.5 mg = 0.5 ml
Børn 0.01 mg/kg
Anafylaksi
•  Akut allergisk reaktion med symptomer fra
–  centralnervesystem
–  åndedrætsorganerne
–  kredsløbet
–  mavetarmkanalen
–  huden
= alle organer
Intramuskulær injektion i låret
Ydersiden af forsiden
(anterolateralt) midt
på låret
Anteriort
lateralt
Kan gentages efter 5 min
19
10/03/15
Adrenalin: Injiceres i tunge eller mundbund.
Må gentages én gang efter 5 minutter.
EpiPen® Autoinjektor
•  I stedet for selv at trække adrenalin op i en
sprøjte kan man købe en sprøjte med kanyle
klar til injektion. Indeholder dog kun 0,3 mg
(0,15 mg til børn < 30kg). Gives i låret.
Adrenalin og…..
•  Ilt
•  Elevation af overkrop og ben (”V-leje”)
•  Kortikosteroid
8)
En patient har medfødt hjertesygdom og har for 15 min siden fået Amoxicillin 2 g
(50 mg/kg) inden en tandekstraktion. Du bliver tilkaldt, da patienten har fået kløe i
svælget samt på håndflader og fodsåler. Hurtigt herefter følger udbredt hududslæt.
Symptomer fra luftvejene i form af høfeber og tiltagende åndedrætsbesvær.
Kvalme og opkastning. Patienten bliver sløv og til sidst bevidstløs. Pulsen er
hurtig og svag, huden varm og blussende.
Sandsynlig diagnose:
(sæt kryds)
–  Tbl. Prednisolon 50 mg
–  Inj Solumedrol 40 mg iv
•  Antihistamin
–  Tbl. Tavegyl 2 mg
•  Altid 112 og akut indlæggelse
Behandling:
X
a) allergisk reaktion, der “går over”
b) anafylaktisk reaktion / shock - akut
behandling nødvendig
c) hyperventilation
d) høfeber
e) astma
f) influenza
Adrenalin 0.5 mg i.m.
Ilt
Lejres med eleveret hoved og eleverede ben – ”V”-leje
Altid 112 og indlæggelse
20
10/03/15
9)
Hvad er aflåst sideleje / NATO-stilling ?
(sæt kryds)
a)
b)
c)
d)
X
X
e)
f)
11)
Akutkassen skal indeholde
Patienten ligger på ryggen med benene op
Patienten ligger på maven med hovedet på en blød pude
En stilling politiet anvender efter anholdelse
Patienten ligger med hovedet lavere end benene, så
der løber mere blod til hovedet
Patienten ligger på siden med frie luftveje
En stilling, alle akut dårlige patienter bør lejres i, hvis det
er strengt nødvendigt at forlade dem - også selv om de ikke er
bevidstløse
Akutkassen kan indeholde
a)
X b)
c)
d)
e)
X f)
g)
X h)
X i)
Treo (acetylsalicylsyre)
Sukker
Nitroglycerin (spray/resoribletter)
Glucagon pen
Solu-Cortef
Adrenalin (evt. i form af Epi-pen)
Stesolid rectal-klysma
Ilt-bombe
Ventilationsudstyr
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
x
Treo (acetylsalicylsyre)
Sukker
Nitroglycerin (spray/resoribletter)
Glucagon pen
Solu-Cortef
Adrenalin (evt. i form af Epi-pen)
Stesolid rectal-klysma
Ilt-bombe
Ventilationsudstyr
10)
Genoplivning !
( sæt kryds ved de rigtige sætninger )
x
x
x
x
x
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
patienten skal ligge ned på hårdt underlag
patienten skal helst have benene opad
patienten skal sikres frie luftveje
genoplivning indledes med 1 kraftigt slag mod brystbenet
hjertemassage foregår med strakte arme og hænderne midt på
brystbenet
brystbenet skal trykkes >5 cm ind
mund til næse og mund til mund-metoden er lige gode
man bruger 15 kompressioner - 2 pust - 15 kompressioner osv.
man bruger 3 kompressioner - 1 pust - 3 kompressioner osv.
man bruger 30 kompressioner – 2 pust – 30 kompressioner osv.
man tjekker pulsen inden der startes hjertemassage
21