Notat : Den tyske feriekalender

September2015
VisitDenmark, Hamborg
Notat : Den tyske feriekalender
Dette notat forklarer kort hvordan det tyske feriesystem fungerer. Det er af stor vigtighed for
VisitDenmark, regioner, destinationer og alle virksomheder i turismeindustrien, at være meget skarpe
herpå. Dette dels ift. prissætning, åbningstider og bemanding. Dels ift. den taktiske markedsføring af
Danmark som turismeland i Tyskland.
Hvordan fungerer det tyske feriesystem?
Den centrale fastsættelse af feriekalenderen i Tyskland (antal feriedage, ferieperioder, m.v.) sikrer, at
ferierne spredes, så forbundslandende ikke holder ferie samtidigt. Derved kan ekstreme køer på
motorvejene undgås, og der tages hensyn til turismeindustrien. 14 af de 16 forbundslande deltager i denne
koordination. Der er tale om såvel jule-, påske-, pinse-, sommer- og efterårs(herbst-)ferierne.
Som tommelfingerregel er det sådan, at tidlig påske/pinse betyder tidlig sommerferie – og vice versa. Kun
Bayern og Baden-Württemberg deltager ikke i rotationen, men har altid sommerferie fra primo august til
medio september.
Feriekalenderen 2016
Som i 2014 og 2015 ligger sommerferien i 2016 for de nordlige forbundslandes vedkommende generelt
sent, og det må derfor forventes, at tyskerne også i 2016 vælger at holde ferie i august snarere end i juli.
Samlet set er det VisitDenmarks vurdering, at (sommer-)feriekalenderen for 2016 er en anelse ringere for
Danmark end 2015. Dette da delstaterne Bremen og Niedersachsen er tidligt på den, hvilket ikke er så godt.
Nordrhein Westphalens ferie starter to uger senere end 2015 og er dermed bedre, mens Hamborg, Berlin
og Slesvig-Holsten er meget fine.
Nedestående figur 1 viser samtlige feriedage for de enkelte forbundslande i 2016. Mere information kan
findes her: http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Jahren/2016/schulferien_2016.html
Feriesystemet i fremtiden
I juni 2014 er det besluttet at udvide sommerferieperioden frem mod 2018 fra de i dag ca. 70 dage til 90
dage. Nedenstående figur 2 illustrerer hvordan spændet udvides indtil 2018.