Præeklampsi - Jordemoderforeningen

Præeklampsi
Overlæge, professor Lars P. Nielsen,
Afdeling for Immunologi og biomarkører
Statens Serum Institut
[email protected]
Præeklampsi:
Ny-opstået hypertension og proteinuri efter 20. gestationsuge.
Eklampsi:
Kramper hos en patient med præeklampsi, som ikke kan tilskrives
andre årsager.
HELLP syndrom:
Hæmolyse, forhøjede Leverenzymer og Thrombocytopeni
Risikofaktorer
•  Førstegangs graviditet
•  Alder <20 eller >35 år.
•  Flerfoldgraviditet
•  Mola
•  Hydrops foetalis
•  Tidligere præeklampsi
•  Tidlige præeklampsi hos mor eller søster
•  Donorinsemination/æg donation
•  Medicinske sygdomme: hypertension, kronisk nyresygdom,
diabetes mellitus, overvægt, autoimmunsygdomme (specielt
med anti-fosfolid antistof).
Forekomst:
Tre-fem procent i Danmark, men med stor variation andre lande imellem.
Ti- tolv procent optræder optræder før uge 34.
Symptomer på alvorlig præeklampsi:
•  Blodtryk > 160mmHg syst eller >110 diastolisk.
•  Thrombocyttal< 100.000/mikroliter
•  Forhøjede leverenzymer >x2
•  Nedsat nyrefunktion
•  Lungeødem
•  Nytilkomne hjernepåvirkninger eller synsforstyrrelser
Konsekvenser - neonatale:
•  Præeklampsi er den hyppigste (25 %) årsag til for tidligt fødte
børn (< 1500 g) •  Præterm fødsel
•  Fostervæksthæmning
Forekommer hos 10-25 %
Ledsager ofte præeklampsi, som udvikles tidligt i
graviditeten
•  Hypoxisk, neurologisk skade
Forekommer hos færre end 1 %, men er hyppigere end hos
børn født af mødre, som ikke har præeklampsi
•  Perinatal død forekommer hos 1-2 %
Konsekvenser – maternelle konplikationer:
•  HELLP og dissemineret intravaskulær koagulation
•  Eklampsi
•  Abruptio placentae
•  Lungeødem og aspiration
•  Akut nyresvigt
•  Kronisk nyresvigt
•  Leversvigt eller blødning Cortikal blindhed Kardiovaskulær
komplikation
•  Blødning efter fødslen
•  Død
Endothelfunktionen i placenta er påvirket under præeklampsi
Hypertension. 2014;63:346-352
Hypertension. 2014;63:346-352
Hypertension. 2013;62:1040-1045
Normal
Præeklampsi
Graviditet
Inflammation
sFlt
VEGF og PlGF
Aktivering af complement
Præeklampsi
Aktivering af koagulationssystemet
Analyser ved mistanke om præeklampsi
Graviditet
Inflammation
sFlt
sFlt
PlGF
VEGF og PlGF
Aktivering af complement
C5b-9
Aktivering af koagulationssystemet
ADAMTS13
Præeklampsi
Hvad gør jeg når jeg har fundet en gravid med forhøjet sFlt og for lavt
PlGF tidligt i graviditeten?
Monitorering suppleres med
•  sFlt/PlGF
Placentas tilstand
•  Complement C5b-9
Graden af inflammation
•  ADAMTS13
Påvirkning af koagulationssystemet
Konklusioner
•  Præeklampsi tidligt i graviditeten indebærer størst risiko for alvorlige
komplikationer
•  Svære tilfælde af præeklampsi er ledsaget af forhøjet sFlt og lavt PlGF, som kan
påvises inden de kliniske symptomer optræder
•  Påvirket placentafunktion er ledsaget af øget inflammation og evt. påvirket
koagulationssystem
•  På længere sigt vil man antageligt kunne behandle den inflammatoriske tilstand og
dermed hindre de svære komplikationer. Det vil dermed være muligt at forlænge
graviditeten.