Sommerforældrebrev juni 2015 H V IN N IN G D A L S K O L E N

Sommerforældrebrev juni 2015
Kære forældre på Hvinningdalskolen
Allerførst vil jeg på vegne af medarbejdere, elever og ledelsen sige Tine Sax tusinde tak
for indsatsen på Hvinningdalskolen igennem de sidste seks år som først pædagogisk
leder og siden skoleleder. Tine vil blive savnet af os alle. Vi har dog respekt for hendes
beslutning og ønsker hende alt godt i hendes orlov.
I kommende skoleår vil der igangsættes og en række nye tiltag der alle peger imod
yderligere opfyldelse af indholdet i skolereformen. Der vil jo naturligvis altid være
elementer der kunne være blevet iværksat anderledes og med andre prioriteter, men vi
håber I kan se ideen med disse nye tiltag. I kan orientere jer om de primære tiltag og
justeringer i vedhæftede folder. I folderen er der desuden en række informationer
omkring organiseringen i næste skoleår, som er vigtige for jer forældre at kende til.
VIGTIGT: Onsdag d. 26. august kl. 19.45 – 21.00 i Hallen indkaldes I hermed til
orinteringsmøde med følgende dagsorden:
1) Præsentation af konstitueret skoleleder Evan Thorhauge og orientering om ny
ledelsesmodel på Hvinningdalskolen.
2) Præsentation af Hvinningdalmodel 2.0 ift vores arbejde med skolereformen.
OBS: Samme dag (ons d. 26.8 kl. 18.30 – 19.30 i hallen) afholdes der informationsmøde
om Silkeborg kommunens skoleafdelings IT-strategi Bring Your Own Device (BYOD) for
kommende 4. til 9. årgang.
Der vil komme tilmelding til begge arrangementer på Forældreintra først i det nye år,
men få det allerede nu skrevet det i kalenderen!
Jeg vil slutte med at siger jer forældre tak for samarbejdet i skoleåret der er gået. Tak
for både ris og ros for den måde vi har håndteret 1. år af skolereformen på. Vi bruger
begge dele konstruktivt fremadrettet, i bestræbelserne på at skabe den bedst tænkelige
og mest lærerige skoledag for alle elever på Hvinningdalskolen.
Med ønske om en god sommer og et godt skoleår 2015-2016 til jer alle.
Fra os alle på Hvinningdalskolen.
Niels Folke Wulff Jørgensen
Pædagogisk leder
e- m ail: h vin n in gdal . sk o l [email protected] sil k eb o rg .d k
Samtidig vil jeg, ligeledes på vegne af medarbejdere og ledelse, byde ny konstitueret
skoleleder Evan Thorhauge velkommen på Hvinningdalskolen. (Evan har tidligere selv
præsenteret sig i opslag på Forældreintra.) Vi er meget glade for, at Evan har kunnet
overtage og dermed sikre rimelig arbejdsro omkring det vi er her for: At bedrive god
skole for alle elever på Hvinningdalskolen. Vi glæder os til at lære Evan at kende og til at
lande en god ledelsesmodel for Hvinningdalskolen sammen med ham. I vil få mulighed
for at møde Evan på orienteringsmøde først i det nye skoleår.
Tl f .: 89 7 0 2 5 50 
Det var ikke ligefrem med beskeden om en ny ledelsessammensætning fra august, jeg
havde regnet med at sende jer en sommerferiehilsen, men hermed lidt information om
hvad kommer til at ske som følge/uafhængigt af Tines orlov. Desuden et kig frem på
næste skoleår, - som vi betegner Hvinningdalmodel 2.0 i vores skolereformsarbejde.
HVINNINGDALSKOLEN
- en glad skole
E ide r v ej 50 , 86 00 Si lk eb o rg 
Hvinningdalskolen