Pressemeddelelse – “Ekstern praktik”

Pressemeddelelse
Asylanter på arbejdsmarkedet
Flere og flere virksomheder er interesserede i at få asylanter i praktik. Dette er en win win for
både virksomhederne og asylansøgerne selv. Virksomhederne får en top motiveret medarbejder,
som virkelig ønsker at yde en god indsats og gøre en forskel, mens asylansøgeren for lov at
arbejde med velkendte ting, i ikke så velkendte omgivelser og samtidig får motivationen til at
fortsætte på arbejdsmarkedet, efter modtagelse af opholdstilladelse.
IntegrationsCenter Vejle er firmaet der står bag den store succesrate af praktikpladser.
ICV har i samarbejde med AsylCenter Fredericia, haft nogle rigtige gode succeshistorier, med
at få centerets beboere i ekstern aktivering. Dette har både været en succes for
virksomhederne, som har været rigtig glade for arbejdskraften, men især de beboere som er
kommet i praktik. Det er utrolig motivrende for dem at se, på egen hånd, hvordan det danske
samfund fungerer, og samtidig har det været med til at sætte integrationen i gang.
Efter endt praktikforløb modtager praktikanten, asylcenteret og udlændingestyrelsen et
kompetencekort om forløbet. Dette hjælper sagsbehandlerne en del, med at finde relevante
praktikker til asylanten, når denne kommer ud til kommunen.
Asylanterne er meget ivrige efter at komme ud i virksomhedspraktik, da det er en stor
motivationsfaktor for dem, idet de lærer om den danske arbejdsmarkedskultur og samfundet.
Ligeledes er virksomhederne i Fredericia kommune meget imødekommende overfor nye
praktikanter, uanset branche.
Af virksomheder der har haft glæde af praktikanter fra AsylCenter Fredericia, kan bl.a.
nævnes; Enviscan a/s, Hotel Medio, Tolstrupgård, tandlæge Frank Mulvad, Fredericia
Løveapotek, butik Marcus, Fredericia Sygehus og ikke mindst Fredericia C. De har alle haft en
positivt udtalelse omkring praktikforløbene og har været meget tilfredse med samarbejdet.
Alle praktikker starter med at have en varighed af 4 uger, med 10 timer 2 gange ugentligt. De
fleste virksomheder har dog været så glade for praktikanterne, at de har valgt at forlænge
kontrakten.
Praktikopholdene har virkelig vist sig at være en succes, da de i stor grad er med til at øge
integrationsindsatsen fra en tidlig start. På asylcenteret har man også godt kunne mærke den
udvikling der er sket med asylanterne når de kommer tilbage, fulde af energi og gå på mod til
at lære mere. Samtidig motiverer det asylanterne til at yde en god indsats i samfundet, for at
nyde fordelen af det gode liv i Danmark.
Succeshistorier fra samarbejdet mellem ICV og AsylCenter Fredericia:

Enviscan a/s
En asylant bliver henvist af en af centrets medarbejdere, til en samtale med konsulent fra ICV.
Asylanten har en uddannelse som ingeniør hjemmefra, hvor han har arbejdet i et gas og olie
selskab. Mulighederne indenfor branchen blev så undersøgt og der blev taget kontakt med gas
og olie selskabet Enviscan. Der blev lavet et møde, hvorefter virksomheden besluttede at tage
ham i praktik. De arbejdsopgaver asylanten står for i praktikken, går bl.a. ud på at hjælpe
virksomheden med projektarbejde i Afrika. Enviscan er et internationalt firma og der bliver
derfor kommunikeret på engelsk, hvilket har været rigtigt godt for begge parter. Praktikken
blev sat til at vare 4 uger af 10 timer ugentligt, 2 gange om dagen, til at starte med. Derudover
skal det nævnes asylanten går til danskundervisning på asylcenteret 3 dage ugentligt.

Hotel Medio
Asylanten har arbejdet indenfor hotelbranchen i over 20 år og taler flydende engelsk. Han har
endda forskellige diplomer indenfor branchen. For bedst muligt at udnytte egne kompetencer,
bad han på egen hånd, at komme i praktik indenfor samme branche. Der blev taget kontakt til
hoteller og det blev hotel medio, som løb af med praktikanten. Hotellet ligger 7 km fra
asylcenteret og der bliver cyklet glædeligt til praktikken, hver eneste gang. Drømmen er at
blive ansat på et hotel i Danmark, så han kan gøre en forskel. Selv om asylanten har arbejdet
på et 5* hotel i Dubai, er han utrolig lykkelig for at få chancen for at arbejde på hotel Medio i
Fredericia, og de er også rigtige glade for ham.

Tolstrupgård
Denne mand havde arbejdet indenfor håndværker faget i hjemlandet. Der blev derfor fundet
en praktikplads til ham i håndværkerfirmaet Tolstrupgård, som er en familieejet virksomhed.
Her hjælper han til med forfaldet arbejde, samtidig med han lærer noget om det danske
arbejdsmarked og ikke mindst får lært noget om det danske familieliv, da frokosten bliver
spist sammen med familien inde i huset. Mesteren snakker ikke engelsk og asylanten snakker
ikke dansk, men på trods af sprogvanskelighederne, finder de alligevel ud af at have det godt
sammen og kommunikere med hinanden. Asylanten bliver hver gang hentet og bragt hjem
igen, af en fra praktikstedet.

Frank Mulvad
Asylanten har haft en klinik i Syrien, han er uddannet som tandlæge, men havde de sidste par
ikke haft arbejde pga. krigen. Hans største drøm var at komme ud og prøve arbejdet på en
tandlægeklinik i Danmark. Han var meget interesseret i at se både systemet og markedet på
tandlægeområdet i Danmark og forskellen fra Syrien. Der blev efterfølgende taget kontakt til
tandlæger og Frank Mulvad i Brejning var interesseret i muligheden. Der blev købt arbejdstøj
af klinikken. Asylanten lyste helt op, da han kom ind i klinikken og sagde ”den her duft, den
kender jeg godt”. Der er i forvejen 2 medarbejdere på klinikken, med arabisk baggrund,
hvilket er en fordel, idet de er gode forbilleder på en vellykket integration. Samtidig kan de
oversætte og hjælpe praktikanten, med at blive sat ind i systemet.

Fredericia C
Denne asylant er nyuddannet ingeniør fra Syrien, med speciale i miljøvenlige bygninger. Her
blev der så fundet en praktikplads til ham hos Fredericia C, som står for alt bygning på havnen
i Fredericia C området. Denne unge mand er super dygtig og snakker godt engelsk, og
Fredericia C er meget glade for at have ham med på holdet. Hans opgaver består bl.a. af
komme til møder med entreprenørfirmaer og ud på byggepladsen med ingeniørerne. Han har
desuden også fået eget kontor, så han udføre sine opgaver i ro og mag.

Løveapotek Fredericia
Asylanten har haft sit eget apotek i Syrien, hvor han var leverandører til både sygehuse og den
private sektor. Hans drøm var at komme ud på et apotek i Danmark og opleve samfundet
igennem arbejdsmarkedet. Han er meget pligtopfyldende og ansvarsfuld, hvilket han har vist
ved bl.a. at møde før tid til praktikken og gå senere, samt udført sine opgaver komplet fejlfrit.
Apoteket er meget glade for ham, og ikke mindst er han selv utrolig glad for muligheden for, at
arbejde med velkendte præparater i nye omgivelser. Hans praktik startede med 2 dage om
ugen og er nu forlænget til 3 dage om ugen.