Mit navn er Palle Kruse Hansen, jeg er 40 år og har i halvandet år

Sund & Glad - rehabilitering af sygemeldte borgere i Fredericia Kommune
Mit navn er Palle Kruse Hansen, jeg er 40 år og har i halvandet år været ansat i en tværfaglig,
arbejdsrehabiliterende indsats i Fredericia Kommune. Jeg er uddannet i 2008 og har primær erfaring
indenfor rehabilitering på sygehus samt hjælpemiddelformidling.
Sund og Glad startede som et projekt i juni 2011 som et samarbejde mellem Jobcentret,
Kompetencecentret, Socialcentret og Genoptræningscentret i Fredericia Kommune. I november 2012 blev
det besluttet, at Sund og Glad skulle gå i drift.
Organisation hver medarbejder har en faglig leder i sit respektive bagland. Fra 2013 kom der en fælles Sund
og Glad leder i Sund og Glad.
Oprindeligt fandt forløbet sted på Fredericia Idrætscenter, men fra januar 2015 er vi flyttet til lokaler i
Jobcenteret. Dette med henblik på at fremme samarbejde med sagsbehandlerne.
Den tværfaglige medarbejdergruppe består af:
•
•
•
•
Ergoterapeut
Fysioterapeuter
Arbejdsmarkedskonsulenter
Sagsbehandlere
Formål raskmelding og/ eller kompetencebevaring igennem en tværfaglig og rehabiliterende indsats.
Når en borger henvises til et forløb hos ergoterapeut i Sund og Glad henvises der til tilbuddet
Ergoterapeutmentor.
Der henvises ud fra følgende:
Hvem:
Ramme:
Borgere med behov for ergoterapeutisk støtte i praktik eller ved delvis genoptag af arbejde
Individuelle forløb
2 timer om ugen
Sund & Glad - rehabilitering af sygemeldte borgere i Fredericia Kommune
Mine arbejdsfunktioner og fokus som ergoterapeut i Sund og Glad
Individuelle, ergoterapeutiske samtaler med primær fokus på de psykosociale aspekter af
aktivitetsudøvelsen ifm. en sygemelding
Ergonomisk gennemgang ifm. virksomhedspraktikker eller arbejdsfastholdelse. Her er det afgørende at
have en fornemmelse af personen og virksomheden for at sikre det bedst mulige grundlag for forandring.
Når jeg fx har indblik i en borgers rolleopfattelse, værdier, interesser og vaner er det muligt at tilrettelægge
en klientcentreret strategi ifm. arbejdspladsindretning, som i virkeligheden oftest går på at ændre noget i
personen selv
Hjemmebesøg når det er relevant (og tidsmæssigt muligt). Dette primært for at sikre en hensigtsmæssig
struktur i hverdagen og for at kortlægge eventuelle gradueringsmuligheder ifm. vanemæssige daglige
aktiviteter, for at have et godt og stabilt grundlag ifm. tilbagevenden til arbejdsmarkedet
Palle Kruse Hansen, april 2015
Email: [email protected]