Facit og rettevejledning til FP9, færdighed, maj 2015

Facit og rettevejledning til FP9, færdighed, maj 2015
Opgave nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Facit og rettevejledning
225 kr. eller 225,0 kr. eller 225,00 kr. eller 225.0 kr. eller 225.00 kr.
210 kr. eller 210,0 kr. eller 210,00 kr. eller 210.0 kr. eller 210.00 kr.
425 kr. eller 425,0 kr. eller 425,00 kr. eller 425.0 kr. eller 425.00 kr.
18:30 eller 18.30 eller 1830 (men ikke fx 18,30)
21:05 eller 21.05 eller 2105 (men ikke fx 21,05)
480 kr. eller 480,0 kr. eller 480,00 kr. eller 480.0 kr. eller 480.00 kr.
50 kr. eller 50,0 kr. eller 50,00 kr. eller 50.0 kr. eller 50.00 kr.
16
8
60 m2
60 ruller
22
Svar i intervallet [48,00; 50,29] accepteres (fordi eleven kan bruge fx 3; 3;14 eller som
7
tilnærmet værdi for ). Svaret kan angives med komma eller punktum som
decimaladskillelsestegn.
22
Svar i intervallet [31,20; 33,53] accepteres (fordi eleven kan bruge fx 3; 3;14 eller 7 som
4
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
tilnærmet værdi for  og 1,3 eller 1,33 som tilnærmet værdi for 3). Svaret kan angives med
komma eller punktum som decimaladskillelsestegn.
7023 g
2,907 km eller 2.907 km
4,3 L eller 4.3 L
(-2,1)
-2
5 eller korrekte svar med angivet enhed (fx 2,25 cm2 - fordi eleven kan have målt sig frem
og beregnet )
c eller C
e eller E
a eller A
Svar i intervallet [4400;4600] accepteres.
Svar i intervallet [4600;4900] accepteres.
2011
1
1
0,05 eller 0.05 eller 5 % eller ”1 ud af 20” eller 1:20 eller . Svar hvor er forlænget
20
20
accepteres også.
8
8
0,4 eller 0,40 eller 0.4 eller 0.40 eller 40 % eller ”8 ud af 20” eller 8:20 eller . Svar hvor
20
20
er forkortet eller forlænget accepteres også.
2601
4009
4920
701
1
3
0,03 eller 0.03 eller
100
34
35
36
37
38
39
40
50 eller 50,0 eller 50.0
4
-2
12
9
9
1
eller forlængelser af eller 2 eller 2,25 eller 2.25
4
1
4
eller
4 eller
3
12
4
1
4
4
1
eller andre forlængelser af eller 0,25 eller 0.25
4
41
42
43
115 %
1,25 eller 1.25
44
45
46
47
48
49
50
50037 eller 50 037 eller 50.037
5
32 eller 2
3080000 eller 3 080 000 eller 3.080.000
0
4
4 + 4 eller udtryk, der kan omskrives til 4 + 4, accepteres
2 + 2 eller udtryk, der kan omskrives til 2 + 2, accepteres
83
100