Kulturarv og Nyskabelse i samspil på Höfn, Island

Kulturarv og Nyskabelse i samspil på Höfn, Island
Helena Björgvinsdóttir
Institut for Arkitektonisk Kulturarv
Opgavens relevans : HVORFOR?
I mit afgangsprojekt har jeg valgt at beskæftige mig
med Islandsk kulturarv – nærmere fortalt fiskeriets
kulturarv.
Fiskeriet har været et vigtigt erhverv på Island helt
tilbage til begyndelsen af beboelse, men nogle af de
stærkeste fiskeridistrikter ligger ved Island. Fiskeriet hjælp til at ændre Island fra at være en fattigste nation i Europa til at være en af de rigeste
omkring århundredeskiftene 2000. Fra havet kom ikke
kun mad på bordet fordi fisken har også været en vigtig
del af vareeksporten og er den det stadigvæk i dag.
Fiskeriets historie handler dog ikke kun om økonomisk
velfærd, men også om islandsk kultur og arv.
Höfns placering på Island
Stedets placering på Höfn
Jeg har valgt et sted i en lille havneby sydøst på Island som hedder Höfn og ligger i fjorden Hornafjörður.
Stedet hedder Hafnarvík-Heppa og ligger på den ældste del af havnen. Hafnarvík-Heppa lå oprindeligt som
den yderste tange på Höfn, men i dag ligger den meget
centralt på havnen og tæt på byen på grund af landopfyldning.
Stedet har en stærk helhed og består af en blanding af
de ældste bygninger der findes på Höfn, der byen blev
bygget udefra, og nyere bygninger fra 1950´erne. Der
ligger byens ældste boliger, forretninger, fiskelejer,
pakhus og andre anlægge som har haft stor betydning i
erhvervshistorien på Höfn. Stedet er en slags mødested
mellem by og havn og giver det besøgende mulighed at
opleve havnens liv og historie.
Stedet har højt kulturhistoriskværdi, fordi det er der
hvor Höfns historie begynder. Originaliteten er også
høj fordi der findes stadigvæk mange af de oprindelig
bygninger, dog er nogle blevet nedrevet, og de har
ikke været ombygget i så stor grad.
Fiskeriet på Höfn året 1939
I Höfns kommuneplaner har de intentioner om at kunne
bruge stedet for museer og en slags turistcenter og
attraktion.
Opgavens substans : HVAD?
Höfn er en typisk havneby og er havnen det første
stoppested for fleste som besøger byen. Attraktionen
er derfor tilstede men der mangler at forbedre og udnytte potentialerne og værdierne stedet har at byde
på.
Mine intentioner er at genskabe Hafnarvík-Heppa som
en af byens kerne, samtidig med at sikre bevaringsværdier og fremhæve stedets autenticitet og stemning.
Jeg vil skabe et sted hvor liv, nyskabelse og kulturarv mødes, hvor skabende erhverv og initiativ er
i samspil med kultur og historie og der tiltrækker
turister, beboer og studerende. Et sted hvor studerende, individuelle og små forretninger kan udvikle
og markedsføre nye produkter og bruge hinandens faglighed, f.eks. håndværk, fødevarer, kunst og design.
De sidste år har der været stor opmærksomhed på islandske produkter og mulighederne de har, både design/håndværk og fødevarer.
Bevægelser ligesom ”Slowfood” har inspireret mennesker
til at bruge lokale fødevarer i stedet for indflytte,
at købe kvalitet og skabe nye varer fra råmaterialer
som måske aldrig har været brugt.
Stedet skal danne ramme omkring denne tankegang og
gøre det nemmere for folk at skabe, sælge og købe
produkter.
Problemstilling:
Hvordan kan stedets liv blive genskabt og ny funktioner blive etableret, samtidig med at sikre de kortlagte
bevaringsværdier og stedets autenticitet?
Hafnarvík-Heppa året 2011
Opgavens faglige mål : HVORDAN?
Kandidatuddannelses-CV :
Opgaven er stor og derfor bearbejdet på to niveauer,
i en stor skala og en lille. I den store skala bliver
der arbejdet på helheden, hvor de eksisterende bygningerne får ny funktion og restaureringsmetode, hvor
de vigtigste bevaringsværdier bliver udpeget og i hvor
stor grad hver bygning skal restaureres og så på rummet mellem bygningerne.
I den lille skala, hvor mit fokuspunkt ligger, bliver
der tegnet et nybyggeri i det historiske kontekst,
hvor mødet mellem nyt og gammelt bliver dyrket i bygningsskalaen.
Jeg har valgt projektet fordi det giver mig mulighed
at bruge de forskellige vidensgrundlag jeg har lært i
gennem studiet, som værdisætning, restaureringsteori
og metode, mødet mellem nyt og gammelt, formgivning,
funktionalitet og at bygge i det historiske kontekst.
7. semester:
En Bygningsarkæologisk Rapport
Vilhelmsborg. Gruppearbejde.
på
hestestalden
på
Opmåling af bygningen, historie, analyse, bygningsbeskrivelse,
registrering af spor og værdisætning i henhold til ”SAVE – vurdering af bygninger”
8. semester:
En transformation af hestestalden på Vilhelmsborg.
Problemstilling, ny funktion, teori, restaureringsmetode, det
nye vs. det gamle, materialer og detaljer.
9. semester:
Et Højlandscenter på Island. Nybyggeri.
Problemstilling, forskellige gæster, det uendelige landskab,
udsigt, landskab vs. bygning, materialer, konstruktion, multifunktionelt og fleksibelt.
10. semester: Afgang
Sted: Hafnarvík-Heppa, den ældste del af havnen på Höfn i Hornafjörður, Island.
Området året 1970