Navn Cpr. 0,5 0,5 Liste over EUD-fag, der kan opnås via AMU Liste

Navn
Cpr.
RESULTAT AF KOMPETECEVURDERING TIL FAGLÆRT NIVEAU
(overført fra logbog)
Meritvejen
EUD LAGER OG LOGISTIK
Fag
Total
Grundforløb
Uger
Førstehjælp + brand
0,5
IT
1,0
Brancheintroduktion
2,0
Intro til færdselslære
1,0
Naturfag brancherettet
1,5
Dansk brancherettet
1,0
Arb.markedsforhold
0,5
Arb. miljø
0,5
Håndtering og stuvning
1,0
Geografi brancherettet
1,0
Ny på lageret
2,0
Gaffeltruck B
2,5
Merit sæt Mangler kryds
uger
Trin 1
Køreuddannelse kat. B til gods
1,6
Praktisk lager
1,0
Enhedslaster
1,0
Samfundsfag
1,5
Ergonomi
1,0
EDB lagerstyring
2,0
Kundebetjening lager
0,6
Sundhed
0,5
Oplagering FG
0,8
Fremmedsprog
2,0
EDB lagerstyring 2
1,0
Lagerøkonomi
1,0
Time-, sags- og ressourcestyring
0,6
Logistik og samarbejde
1,0
Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed
0,8
Valgfag
0,2
Trin 2
Samfundsfag -med int. forhold og studietur
1,7
Logistikstyring og organisation
4,0
Informationsteknologi
1,0
Iværksætteri og innovation
1,0
Lastsikring
0,6
Valgfri speciale
4,0
Valgfag
0,6
Svendeprøve
0,5
I alt
0,5
0,5
44,5
varighed skoleudd
Er der opnået merit i EUD-faget, så kan det
Liste over EUD-fag, der kan opnås via AMU
konverterede AMU-mål ikke benyttes
Enhedslaster
45077 Enhedslaster
5 dage
Praktisk lager
45074 Lagerindretning og lagerarbejde +
3 dage
46894 Manuel lagerstyring
2 dage
Ergonomi
40392 Ergonomi inden for faglærte/ufaglærte jobs
2 dage
EDB lagerstyring
46939 Lagerstyring med it
5 dage
Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed
45370 Kvalitetsbevidsthed +
3 dage
45371 Kvalitetsstyring og kvalitetsbevisthed
3 dage
Sundhed for chauffører
Fremmedsprog
Oplagering FG
44012 Sundhed for godschauffører
44979 Jobrelateret fremmedsprog basalt ordfor
32896 Oplagering og forsendelse af FG
2 dage
2 dage
5 dage
Fremmedsprog
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
5 dage
EDB lagerstyring 2
44759 Lagerstyring med it - udvidet
5 dage
Lagerøkonomi
40967 Lagerøkonomi
5 dage
Time-, sags- og ressourcestyring
32895 Time-, sags- og ressourcestyring
3 dage
Logistik og samarbejde
45097 Logistik og samarbejde
5 dage
Lastsikring
45310 Lastsikring og stuvning af gods
3 dage
*) se liste på næste side
Valgfri speciale
Liste over EUD-fag, der kan opnås via FVU
Dansk brancherettet
Liste over EUD-fag, der ikke findes i AMU
Samfundsfag med int forhold og studietur
FVU
FVU læsning, niveau 3
Informationsteknologi
Iværksætteri og innovation
Internationale forhold + studietur
Svendeprøve