Oversigt over planlagte lukkedage 2015

Oversigt over planlagte lukkedage 2015
Lukkedage er hverdage med lavt fremmøde, hvor et hus kan være lukket og børnene tilbydes pasning i en nabo- eller samarbejdsinstitution jf. Dagtilbudsloven. Lukkedage
defineres som hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Med hverdage menes alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni
(Grundlovsdag – åben til kl. 12.00) og den 24. december (Juleaftensdag – lukket hele dagen).
Institution/ distrikt
Dagene op
til påske?
(30 marts.1. april)
Dagen efter Kr.
Himmelfartsdag?
(15. maj)
Skolernes
sommerferie?
Uge
27,28,29,30,31
og 32
Dagtilbudsområde Fyrtårnet
Skagen
Op til jul
(23.
december)
24.
december
Mellem jul og nytår
(29.-30. december)
31.
december
X
Vuggestuen Regnbuen, Skagen
X
Børnehaven Mattisborgen,
Skagen
X
Pilekrattet, Skagen
X
Uge 29-30-31
Børnehuset Trindelvej, Skagen
Børnehaven Fyrrekrat, Skagen
Skolernes
efterårsferie?
Uge 42
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Uge 29-30-31
Aalbæk Børnehave, Aalbæk
Dagtilbudsområde
Frederikshavn Nord
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Børnehuset Spiren,
Frederikshavn
X
X
Abildgård Børnehave,
Frederikshavn
X
X
X
X
Børnehuset Mariehønen, Jerup
Andedammen, Elling
Uge 29-30-31
Strandby Børnehave, Strandby
Børnehaven Havblik, Strandby
Børnehaven Spiloppen,
Sagsnummer: 13/19621
Uge 29-30-31
Uge 29-30-31
Side2/3
Frederikshavn
Børnehaven Stjernen,
Frederikshavn
Uge 29-30-31
X
X
Børnehaven Tangloppen,
Frederikshavn
Dagtilbudsområde
Børnekompasset
X
X
X
X
Børnehuset Mælkevejen,
Frederikshavn
X
X
X
Børnehuset Troldehøj,
Frederikshavn
X
Uge 29-30
X
Landbørnehaven, Frederikshavn
Børnehaven Øster Dahl,
Frederikshavn
Dagtilbudsområde
Frederikshavn Syd
X
X
Uge 29-30
Uge 29-30
X
X
Børnehuset Hånbæk,
Frederikshavn
X
Børnehuset Pilekvisten,
Frederikshavn
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Børnehuset Bangsbo/
Skovbørnehaven, Frederikshavn
X
X
X
Børnenes Hus Lærkereden,
Frederikshavn
Dagtilbudsområde Sæby og
Opland
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Børnehuset Sæbygaardvej,
Sæby
Dybvad Børnehave, Dybvad,
X
Uge 29-30-31
Side3/3
(efter fremmøde)
Hørby Børnehus, Hørby, (efter
fremmøde)
Brolæggervej, Sæby
X
X
X
Uge 28-29-30-31
X
X
X
X
X
Børnegården, Sæby
X
X
Børnehuset Sættravej, Sæby
Selvejende- pulje- og
samdriftsinstitutioner
Bødkergården, Østervrå
Børnehaven Humlebien,
Frederikshavn
Røde Kors Børnehave,
Frederikshavn
Idrætsbørnehaven Bispevang,
Sæby
Thorshøj Børnehus
Dagplejen
Kernehuset
Voerså Børnehave
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X