Danske Gourmet Rejer

Danske Gourmet Rejer
Westbank fisker rejer i Norskerenden og er
specialiceret i at koge rejerne til søs, hvilket
gør at de holder deres naturlige smag. Vi
har drevet denne form for fiskeri siden 1985.
Westbank er en topmoderne to-trawls rejekutter, udviklet
på grundlag af den store erfaring som Ernst Christensen
og sønnen Henrik, har oparbejdet i fiskeriet. Historien bag
familiens rejefiskeri strækker sig helt tilbage til 1958, og vi
har altid fundet glæde og stolthed gennem den daglige
drift. Se historien bag Westbank på hjemmesiden.
Fiskeriet foregår i Skagerak og nordlige dele af Nordsøen. Rejerne fanges ved 150-400 m dybde, hvorpå de
bringes ombord og sorteres, hvorefter de bliver søkogt
med det samme og sat i kølerum for at opnå den topkvalitet det kræver, for at være Danske Gourmet Rejer,
"Verdens Bedste Rejer". Søkogningen bevarer rejens
naturlige smag, forøger deres holdbarhed, og alle rejer
håndsorteres.
Rejerne skifter udseende hen over årets forløb. Omkring
tiden for skalskiftning (apr - maj), kan der forekomme
skal-løse rejer. I januar og februar begynder rejerne at
udvikle rogn. Se billeder af rejens forskellige stadier på
hjemmesiden.
De søkogte rejer bringes i land 1 gange om ugen, hvorefter de holder sig i 1 uge (fersk) eller 2 uger (map-pakke).
Se hjemmesiden vedrørende anskaffelse og yderligere
oplysninger.
HM 424 Westbank
Bygmarken 12
DK-7730 Hanstholm
Tlf. (+45) 30 25 22 84
(+45) 69 91 81 76
E-mail: [email protected]
S.E. nr. 20975547
w w w . w e s t b a n k . d k