De fleste behandlinger, du sætter i gang, er velindicerede Du følger

Tilstrækkelig
viden om
seponering?
Oprindelig indikation
har fortabt sig
Brug hjælpeværktøjer:
• Lægemidler, hvor indikationen
bør revurderes hos ældre
• Forslag til seponering af
lægemidler hos voksne
• STOPP/Start kriterier
• Datafangst
Vurdér om der fortsat er indikation.
Er behandlingen livsnødvendig,
forebyggende eller symptomlindrende?
Ikke min ordination = ikke mit ansvar
Mange vejledninger for
Polyfarmaci er forbundet med nedsat
start af behandling
compliance. Prioritér de vigtigste behandlinger
Receptudstedende læge er ansvarlig for både ordination og
behandlingsplan. Aftal derfor en behandlingsplan, du kan stå
inde for, når du overtager ansvaret for at videreføre en behandling.
og opnå bedre compliance i samarbejde med
patienten.
Hvad nu hvis...
...patienten dør eller får skade
Jeg burde have gjort det for længe siden
– hvad tænker patienten om mig?
Du er som praktiserende læge ekspert i patienten!
Ved flere sygdomme må du lave en individuel faglig vurdering
af, hvilke dele af hvilke vejledninger, der skal vægtes højest.
Fravalg af behandling er et samarbejde med patienten.
Begrund fravalg i din journal, samt at patienten er
indforstået hermed.
Sig fx:
”Der kommer hele tiden ny viden til om
effekt, bivirkninger og nye lægemidler”.
Patienten vil ikke
Sig fx:
”Ny viden betyder, at vi ønsker at behandle
anderledes” eller ”Jeg ønsker at afprøve, om
der stadig er behov for behandlingen”.
Det er billigt, patienten har ingen
bivirkninger – hvorfor røre ved det?
Der er begrænset viden om, hvordan flere
lægemidler samtidig påvirker patienten.
Tag aktivt stilling i stedet for at ”lade stå til”.
Nederlag at genoptage
en seponeret ordination?
Nej!
Sig fx: ”Det er netop bevis for, at der
fortsat er behov for behandlingen”.
Måske virker det, selvom der
ikke er evidens...
Forsøg seponering!
Derfor er det svært!
Tør du seponere?
De fleste behandlinger, du sætter i gang, er velindicerede
Du følger op og revurderer behandlingen
- men betyder det også, at du vurderer, om behandlingen kan undværes?
�