klikke her - Café Parasollen

Årsrapport 2014 for
Café Parasollen
Værkstedet
Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde
Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93
www.parasollenhaderslev.dk
Væksthus for forandring
Cafe Parasollen vil gerne være et frirum – og et væksthus for forandring.
Mange gæster og en del af vore frivillige og aktiverede har brug for et
sted, hvor man kan få lov at være – i fred – i arbejde – være med til at
gøre noget for andre – få lov til at være sig selv, som den man nu er.
Mennesker med mange udfordringer i dagligdagen har brug for ro.
For gennem roen at finde sig selv og finde nye veje og muligheder. Gennem arbejdet her i cafeen,
køkken, Butik og værksted ser vi mennesker blomstre, når de får lov til det. Når de ikke føler sig
presset, når de får tid, tid og tid.
Vision:
Café Parasollen er en
café med trivsel,
værdighed og varme
Vi kan ikke få mennesker til at forandre sig, men det kan de selv.
Men vi kan støtte og værne om dem, samtidig med, at vi kan give små
kærlige skub. Når de tror på, at vi faktisk vil deres bedste – at der
faktisk er nye veje at gå – når tilliden opstår – så sker der noget med
det enkelte menneske. Så begynder forandringen lige så stille.
For mange af vore gæster er Cafe Parasollen en vigtig brik i hverdagen, hvor skal de ellers gå hen?
Alternativet kan være ensomhed – misbrug – ingen
ture og ferie – ingen varm mad hver dag osv.
At være en del af et fællesskab – at høre til et sted –
er med til at skabe en lille forandring i hverdagen.
Det kan være det første skridt på vejen til at bedre liv.
2014
Der sker meget på et år, når mange mennesker er sammen – og de vil noget med hinanden.
Af nye tiltag er bl.a. opstart af Værkstedet i tilknytning til Butik Unik, hvor vi også har fået en
værkstedsleder ansat i flexjob Frank Holst. Det har givet nye og spændende muligheder.
Vi er gået i gang med Projekt Styrket indsats på Værestederne, som foregår i samarbejde med
Haderslev Kommune.
Vi har også sagt farvel til Projekt Indsats i Udkanten. Arbejdsmarkedsprojektet, som har været med
til at afklare borgere – og bl.a. startet vore socialøkonomiske virksomheder op.
TAK
Der er mange mennesker, som har fortjent en stor TAK. Mennesker som på forskellig vis har
bidraget til at Cafe Parasollen fungerer som et trygt sted for mange mennesker.
TAK til alle medarbejdere – frivillige som ansatte.
I er så vigtige.
TAK for godt samarbejde til caféens bestyrelse, Haderslev Kommune, samarbejdspartnere og
ansatte i KFUM’s Sociale Arbejde.
TAK til alle som støtter os på en eller anden måde. Vi er taknemmelige for alle, som vil hjælpe os
med at hjælpe andre. Sidst med ikke mindst en stor TAK til alle, som besøger cafeen som gæster.
Café Parasollen har brug for os alle.
Leder Lene Margård Pedersen
Formål
KFUM´s Sociale Arbejdes formål er på Den Danske Folkekirkes grund at yde en diakonal
og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte
livssituationer.
Side 2
”Alle skal med”
Den smukke overskrift er hentet fra de reformer regeringen har iværksat omkring kontanthjælp,
flexjobs og førtidspension. Intentionen er at skabe et arbejdsmarked, hvor langt flere kan deltage
med de ressourcer hver især må have. Alle fortjener et fællesskab, alle skal være en del af et
arbejdsfællesskab.
Det er ikke så enkelt, men i Cafe Parasollen er vi for så
vidt ikke uenige. Når vi arbejder på værdige kår for hver
enkelt menneske er tilbuddet efterhånden det sociale
fællesskab på den ene side af disken, arbejdsfællesskabet på den anden, og vi arbejder på, at afstanden fra
den ene til den anden side stort set ikke er der.
Det er også baggrunden for opstart af Butik Unik og Værkstedet, hvor vi har plads til vidt
forskellige evner og ressourcer, og hvor målet er tilbuddet om et
arbejdsfællesskab, der først og fremmest er bærende og dernæst
økonomisk bæredygtigt.
Det er baggrunden for, at vi i 2014 har sat lidt flere både i søen
og etableret flere flexjob og plads til forskellige former for
frivillighed. Skulle en af disse både kæntre, ændrer det ikke
intentionen henimod, at vi hele tiden forsøger på at forbedre
kårene for vores gæster og frivillige og etablere fællesskaber, hvor alle kan være med.
Det er en fornøjelse, at være en del af - og stor tak til alle engagerede omkring Caféen, ansatte
frivillige, gæster og bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen pr. 31/12 2014
Rasmus Hejsel
(Gl. Haderslev Sogn)
Niels Krustrup
(Haderslev Domsogn)
Poul Erbs
(Haderslev Ys Mens club)
Gitte Berg
(Caféens Venner)
Tak til hver enkelt for en stor
indsats i det forløbne år.
Formand Rasmus Hejsel
Dennis V. Steensgård (KFUM´s Sociale Arbejde)
Birgitte Markussen
(KFUM og KFUK i Haderslev)
Rasmus - Dennis - Poul – Niels - Birgitte
Side 3
Gitte
Mennesker i Café Parasollen
Café Parasollen er et mødested for mange mennesker hver dag. Det er en del af deres liv at
komme her – ellers ville en stor gruppe føle sig ensomme, savne den menneskelige kontakt, et
lyttende øre og fællesskabet med de andre. Man er kendt her. Der bliver sagt daw og møjn – og vi
bruger gerne folks navn, da det betyder noget at blive tiltalt
med sit navn. Alle har på forskellig vis brug for eller tilknytning
til Café Parasollen. Nogle er gæster, andre er frivillige, aktiverede,
ansatte, i samfundstjeneste, samarbejdspartnere, kontaktpersoner, sagsbehandlere osv.
Fakta for 2014
301 åbningsdage
40 åbningstimer for gæster pr. uge
52 timer, hvor medarbejdere er tilstede pr. uge
Åbningstider
mandag – torsdag
10 – 17
4-8 medarbejdere pr. dag i butik og værksted
fredag
10 – 16
4-6 medarbejdere lørdage / helligdage
lørdag
10 – 14
35–55 besøg i hverdagen
søndag
lukket
20-30 besøg lørdage / helligdage
helligdage
10 – 14
10-15 medarbejdere pr. dag i cafe og køkken
aftenåbent (af og til) 17.30 - 20.00
45 portioner varm mad i hverdagen
Gæster
Mange af vore gæster kommer dagligt – ofte for at spise, men også ligeså meget pga. det sociale
samvær. Dette er ”alles sted” – vores fælles dagligstue. Derfor er det
vigtigt for os, at alle føler sig SET og HØRT og har fået et smil i dag.
Den enkelte kan gå og komme, som de har lyst til – og vi skal ikke
ændre på nogen. Vi skal være et frirum fra dagliglivets udfordringer.
Men bare det at komme – møde medarbejderne og de andre gæster –
kan i sig selv være en forandring. Via samvær og samtaler får det
enkelte menneske øje på nye muligheder – nye fællesskaber – nye
måder at leve livet på.
Derfor skal Café Parasollen være det sted, hvor der er plads til alle, som også giver plads til andre.
Hus Forbi
Cafe Parasollen er distributør for Hus Forbi. Alle sælgere kan komme her og
købe deres aviser, inden de går på gaden for at sælge dem.
Der er 3 sælgere, som ofte køber her, og lige så mange som kommer forbi
en gang i mellem, når de er på disse kanter.
Man kan blive godkendt som sælger, hvis man er hjemløs – har været
hjemløs – eller hører til blandt de skæve eksistenser.
Cafe Parasollen tjener lidt over 1 kr pr. avis der bliver solgt.
Så tak for jeres arbejde, som også bidrager til livet her.
Side 4
Frivillige medarbejdere
Frivillige medarbejdere er guld værd. De møder glade, engagerede og trofast op uge efter uge for
at tage deres vagt – og mange har gjort det i flere år. Der er selvfølgelig
forskel på, hvad den enkelte kan byde ind med, men her er det vigtigste
ikke, hvad man kan, men at man vil. Så bliver opgaverne afpasset til den
enkeltes formåen.
Mange frivillige har et personligt overskud at give af, mens andre har
valgt at blive frivillig, fordi det giver indhold i deres eget liv. Det
betyder meget at have noget at stå op til og mærke, at der er
brug for en. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.
Medarbejdere i aktivering, praktik og samfundstjeneste
En del af medarbejderne kommer her, fordi vi har lavet en aftale.
F.eks. omkring aktivering, praktik eller samfundstjeneste. Det betyder, at de
er her i en aftalt periode – men ofte oplever vi at de bliver som gæster eller
frivillige efterfølgende.
De oplever at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor vi som mennesker er
ligeværdige. Her er der mulighed for at byde ind med det, man kan – men
også lære nyt – og opleve, at man kan mere, end man selv tror.
Fakta for 2014 – både Parasollen, Butik Unik og Værksted
56 personer har været frivillige – i kort eller lang tid ( heraf 6 kun arb. i butik og værksted )
45 personer var frivillige ved årets udgang ( heraf 5 kun arbejde i butik og værksted)
14 personer har været i aktivering/ virksomhedspraktik via jobcenter
6 personer var i aktivering / virksomhedspraktik ved årets udgang
2 personer har fået flexjob (butik og værksted)
11 personer har udført samfundstjeneste her
2 personer har været i praktik i forbindelse med uddannelse
En frivillig medarbejder arbejder mellem 2 og 15 timer om ugen
En medarbejder i aktivering /virksomhedspraktik arbejder mellem 4 og 20 timer om ugen
Ansatte medarbejdere
Der er 5 ansatte med tilknytning
til Cafe Parasollen, Butik Unik og
Værkstedet.
Alle gør en kæmpe stor indsats for,
at det bliver et godt sted at arbejde,
og besøge som gæst eller kunde.
Her er meget og mange at forholde
sig til hver eneste dag, så det kræver
Marianne Johansen Møller - Stedfortræder
god tålmodighed, og at man er positiv,
Lene Margård Pedersen – Caféleder
lyttende og omstillingsparat.
Nis Christensen - Butik Unik (seniorjob)
Birgit Axelsen - Formidlingskonsulent / mentor
Det er et rigtig godt team, som får det
Frank Holst – Værkstedet (flexjob)
hele til at fungere hver dag.
Side 5
Aktiviteter, tilbud og oplevelser
Vores vigtigste opgave i Café Parasollen er at være et trygt
og rart sted at komme og nyde samvær, en kop kaffe eller
et varmt måltid.
Her er alle velkomne og over en kop kaffe kan man tale om
stort og småt. Selskab med andre, mens man nyder sin varme
middagsmad, er af stor værdi for mange gæster.
Der lyder latter og godt humør, og der bliver spillet og hygget rundt ved bordene.
Ud over vores almindelige hverdag, vil vi også gerne være
med til at give gode oplevelser sammen med andre.
Oplevelser der ikke ligner hverdagen.
Derfor arrangerer vi ture ud af huset, eller arrangementer i
Café Parasollen.
Vi har også tilbud om Ferietur eller heldagsudflugter til steder med særlige oplevelser.
Statister til filmen
2014 har bl.a. budt på
9. april
spiste her under
optagelserne
Aktiviteter i /ud fra cafeen
Strikkeklub
Filmaften med gl. danske film
Spil: Ludo, bob, backgammon m.m.
Sang og musik
Genbrugsbankospil
Kreativt værksted:
Smykkekursus
papirklip, håndarbejde,
fremstille kort, glaskunst m.m.
Sammen med de andre væresteder deltog vi i Stafet for livet
Sct. Hansaften og høstfest
Motion, bowling, krolf, gåture
Ny viden og kompetencer for
Stafet for Livet
alle medarbejderne
Samtale med en præst
hver onsdag eftermiddag
Studietur til cafeer og socialøkonomiske
virksomheder på Fyn og Sjælland
Klar til Jels
Vikingespil
Side 6
2 Kursusdage:
Min rolle i mødet med gæsterne
Ture og udflugter
Damparken og Dyrehaven
Århustur til Aros
Givskud Zoo Bindeballe Købmandsgård
Kaløvig og Barsø
Gram Slot
Vadehavet og Sort Sol
Rundvisning på Haderslev Kaserne
Ferietur til Oddesund og Thy
Jels Vikingespil
Grillaften + Haderslev Museum
KFUM-Koppen
4 dage på Oddesund Færgekro i maj 2014.
Hjerl Hede, Mønsted Kalkgrupper, Struer, Søby
Brunkulslejre. Og alle hygger sig, hjælper til, og
oplever at være en del af et fællesskab
Hvor er
de stære?
BOB-turnering
Ved KFUM Koppen
December –
en god og svær måned
Hente og pynte juletræ
Juletur til Krusmølle
Julebanko
Pakkekalender
Julesangseftermiddag og æbleskiver
Julefrokost m/underholdning
Luciaoptog
Følg os på
Julehyggeeftermiddage m/pakkeleg
Julegaver til børn og voksne – efter behov
Cafe Parasollen, Haderslev
Butik Unik, Haderslev
eller på hjemmesiden
www.parasollenhaderslev.dk
Side 7
Projekt Indsats I Udkanten
Café Parasollen har været en del af ”Projekt Indsats I Udkanten” (IIU).
Projektets formål var, at vejlede og støtte mennesker på kanten af
arbejdsmarkedet videre i uddannelse eller job evt. i støttede
ordninger, fleksjob el.lign.
Fakta om projektet IIU:
 foregår i 7 cafeer i
KFUM´s Sociale Arbejde
 finansieret via
Cafeen Parasollen har været med til at give plads til det enkelte
menneske, så de forandrede sig, fik afklaret nogle af de mange
problematikker, som de slås med ud over ledighed.
Men forandring kræver tid. Tid til at erkende, hvor man står – tid
satspuljemidlerne
 projektperiode 2011–
2014
 Der er ansat en formidlingskonsulent i hver cafe.
til at finde ud af, hvor man er på vej hen – og tid til at ændre kursen,
Her er det Birgit Axelsen,
så man kan begynder at gå den rigtige vej. Tid til at få sin selvtillid
som også er mentor
bygget op igen.
Vi kan ikke forandre mennesker, men det kan de selv, hvis de får tid,
plads, opbakning og støtte til at finde den vej, som er deres.
I projektet tilbydes den enkelte:

Afklaring og opkvalificering

Støtte/vejledning via samtaler – mentor

Støtte omkring familiære problemer

Mulighed for at indgå i arbejdet i Café
Parasollen, Butik Unik eller Værkstedet

Være kollega – og få kolleger – så man kan lære
af hinanden, og give støtte og viden til andre

Mulighed for bisidder ved møder på jobcenter,
hos læge, psykiater, psykolog, m.m.

Projekt Indsats i Udkanten
stoppede ved udgangen af
2014 – og dermed også
projektmidlerne.
Hjælp til at kontakte praktik/uddannelsessteder

Formidling til gældsrådgivning

Støtte til at komme i uddannelse eller job
Måltal for projekt IIU i Cafe Parasollen:
Projektperioden 2011-2014
opnået pr 31/12 2014
45 personer tilknyttet projektet
53 personer indskrevet
22 personer i gang med uddannelse eller job
26 personer har været / er i gang
etablere 1 socialøkonomisk virksomhed
2 virksomheder
etablere 4 socialøkonomiske arbejdspladser
4 arbejdspladser har været / er i gang
13 frivillige medarbejdere
16 frivillige medarbejdere
Side 8
Projekt Indsats I Udkanten
Ved udgangen af 2014 stoppede dette projekt.
Det betød jo også, at vi skulle stoppe med en spændende og udfordrende opgave. Så overvejelser
sidst på året 2014 gik da også på, om det ville være muligt for os fortsat at løfte denne vigtige
opgave omkring en gruppe udsatte borgere, som var langt fra arbejdsmarkedet.
Samtidig kunne vi se, at mange havde flyttet sig væsentligt i den periode, de havde haft kontakt
med Cafe Parasollen, projektet og formidlingskonsulenten.
Hvilken forandring har dette projekt været for dig?
På evalueringsmødet for Projekt Indsats i Udkanten den 11. december 2014 spurgte vi
deltagerne, hvad de havde fået ud af at være en del af projektet. Deltagerne har været med
gennem kortere eller længere tid.
Der har gennem de 3 år været en ansat formidlingskonsulent til at støtte dem.
Vi spurgte også om, hvordan det havde været - at være en del af Cafe Parasollen, hvor
størsteparten af dem har arbejdet i en del af perioden.
Projektdeltagernes egne udtalelser:
 Der er en, som kan gå med mig.
 Der er en, som kan samle mig op, når det er ved at gå galt
 Jeg er kendt – så de kan tydeligt se på mig, når jeg kommer, om der er noget galt.
 Det er svært at stå selv f.eks. på jobcenteret.
o Jeg lukker bare af / magter ”ikke at høre efter, hvad der siges”
o Jeg gør bare det, de siger – siger ja – blokere – tør ikke gøre andet
o Vigtig med en mentor der kender en, og som kan deltage
 Man kan føle sig alene / det er uoverskueligt / let at give op, når man ikke kan se en
udvej
 Det er svært at forstå papirerne – og udfylde dem
 Oplever her i Parasollen/Værkstedet, at jeg er ”god nok” – der er nogen, der tror på,
at jeg kan!
 Det højner ens selvværd / selvtillid, fordi der bliver troet på en – man bliver tildelt en
opgave, som man magter – ellers kan man bare spørge
 Var jeg ikke kommet her, var jeg ikke kommet videre! Pga. det spark jeg har fået –
støtten og de rammer, der er i Parasollen – et praktiksted, hvor der er plads til en.
Og det er ok at gå hjem efter en time, hvis man ikke kan mere.
 Fået en selverkendelse i mødet med andre
 Fået roen til at komme op igen
 Ekstra med i posen: oplevelser, gældsrådgivning, fællesskab
Hvad gør vi i 2015?
Det blev og er det helt store spørgsmål, da vi fortsat gerne vil være med
til at støtte, så mennesker kan forandre sig, og finde en vej, så de så vidt
muligt kan klare sig selv. Vi har derfor kontaktet Jobcenteret for at finde
en mulig løsning, så vi kan fortsætte med afklaring og opkvalificering af
mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.
Side 9
Socialøkonomiske virksomheder
Med udgangspunkt i Projekt Indsats i Udkanten har Cafe Parasollen 2 socialøkonomiske
virksomheder tilknyttet:

Grydeskeen, som foregår ud fra vores eget køkken

Butik Unik og Værkstedet, som holder til på 2 lejemål lige overfor Cafe Parasollen
Ideen i Socialøkonomiske virksomheder er at lave en virksomhed på markedsvilkår, men med
medarbejdere, som af forskellige grunde ikke kan være på en alm. arbejdsplads – f.eks. når man
er i fleksjob, skånejob eller er frivillig. Den enkelte medarbejder har meget at byde ind med – men
måske ikke i så højt et tempo – eller i så mange timer pr. uge.
Et evt. overskud skal genanvendes i virksomheden eller til socialt arbejde f.eks. ved at udvide
medarbejderstaben.
Grydeskeen
Grydeskeen har fungeret i ca. 2½ år med at fremstille og sælge mad til private, foreninger, kirkelige arrangementer m.m. Vore største kunder er de 2 Y´s mens clubber i
Haderslev, som får mad fra Grydeskeen hver 14. dag. Men også andre foreninger og privatpersoner får leveret mad fra Grydeskeen. Maden fremstilles af frivillige eller mennesker i aktivering.
Indtægterne fra Grydeskeen bruges til at finansiere driften af vores bil,
som gør stor gavn for alt vores arbejde.
Grydeskeen havde i 2014 en omsætning på ca. kr. 47.000. Da projekt IIU
udløb, skulle vi bl.a. have afskrevet resten af bilen (ca. 30.000). Dvs. Cafe Parasollen er i dag ejer
af bilen. Det bevirkede, at biludgifterne i 2014 løb op i ca. 51.000. Samlet betød det, at Grydeskeen gav et underskud på kr. 22.000.
Butik Unik åbnede i oktober 2013 med stor interesse og mediebevågenhed i kælderen i Lavgade 4.
At åbne en ny butik giver mange udfordringer omkring, hvilke varer skal der være på hylderne,
hvordan skal butikken se ud indretningsmæssigt, hvordan trækker vi kunder til osv.
Det har betydet en del ændringer undervejs, efterhånden som vi blev klogere på at drive butik.
Der sælges brugskunst, marmelade, småkager, glaskunst, strik, trævarer, mindre møbler o.m.a.
Butik Unik drives især af frivillige – både til at sælge i butikken og fremstille de mange varer dertil.
Men i årets løb har der også været mennesker i aktivering og praktikker.
En enkelt er blevet ansat i fleksjob i 8 timer pr. uge, og Nis Christensen,
som er i seniorjob, har også brugt mange timer i Butik Unik.
Han har overtaget ansvaret som butiksleder fra januar 2015.
Åbningstider:
Onsdag til fredag
kl. 11 – 17
Lørdag kl. 10 - 14
Vi har erfaret, at det ikke er helt let at drive en butik med unikke varer.
Smag og behag er meget forskelligt, og det vi troede, let kunne
sælges har vist sig at blive på hylderne, mens andet bare er blevet
solgt hurtigt. Ved årsskiftet var der 6 frivillige, 1 i aktivering, 1 i
fleksjob og 1 i seniorjob
Side 10
Socialøkonomiske virksomheder
Værkstedet
I løbet af foråret 2014 viste det sig, at det var muligt at istandsætte og male småmøbler til salg i
Butik Unik. Det var også en god beskæftigelse for mænd i aktivering
eller virksomhedspraktik. Endnu engang stod der et ledigt butikslokale
overfor Cafe Parasollen, og i sommeren 2014 begyndte vi at indrette et
værksted der. Vi fik ansat Frank Holst, som er tømrer, og nu tilkendt
fleksjob. Frank fik snart ansvaret som værkstedsleder – og igangsætter
på de forskellige opgaver.
Værkstedet er en del af Butik Unik – og producerer møbler til salg dertil.
Derudover istandsætter de også kundernes egne møbler, sliber, maler osv.
Mange gl. møbler er slebet ned, har fået en ny farve – eller er blevet lavet
om til noget helt andet – ja mange møbler har fået et nyt liv – og hjem.
Ved årsskiftet var der 3 frivillige, 2 i virksomhedspraktik, 1 i aktivering
og 1 i fleksjob. Nogle af medarbejderne arbejder også nogle af dagene
i Cafe Parasollens køkken. Der er en god stemning – og stor virkelyst i
Værkstedet – og de laver nogle flotte varer.
Denne bænk står nu
på Haderslev Rådhus
Økonomi i Butik Unik og Værkstedet
Butik Unik incl. Værkstedet kom ud af 2014 med et flot overskud på kr. 45.963.
Omsætningen var på kr. 102.374. Derudover var der tilført kr. 128.613 fra projektmidlerne.
Dvs. det er rigtig svært at få så stor en omsætning, så den både kan dække fleksløn til 2 medarbejdere, 2 x husleje, lys og varme, samt indkøb af varer / materialer, PR, administration m.m.
Vi ser derfor en stor udfordring i økonomien for 2015, hvor der ikke længere tilgår os
projektmidler. Dette kan betyde, at vi må skære ned for aktiviteterne, selvom det giver rigtig god
mening for alle, som arbejder med i Butik Unik og Værkstedet.
Samarbejde med Haderslev Jobcenter
Vi har i 2014 haft aftale med Jobcenter Haderslev om, at 8 personer
(kontanthjælpsmodtagere) kan være tilknyttet Parasollen, samt 2
personer i virksomhedspraktik (den ene med tilknytning til Butik
Unik / Værkstedet).
En del af aftalen var også, at vi kunne være mentor for de personer,
som havde behov herfor. Aftalen har ikke været brugt fuldt ud i 2014,
men der har dog det meste af tiden været ca. 4-6 personer med tilknytning til Jobcenteret.
Vi har haft et godt og fornuftigt samarbejde med langt størsteparten af de sagsbehandlere, vi har
været i kontakt med.
Fremadrettet ser vi frem til et konstruktivt samarbejde med Jobcenter Haderslev, således at vores
vigtige og værdifulde arbejde kan videreføres, til gavn for de sårbare og mest udsatte borgere i
Haderslev Kommune. Vi ved, at det enkelte menneske kan forandre sig, når det blot får tid til at
finde sig selv, få afklaret de mange problemer, som de ofte slås med, og finder troen på, at de
stadig duer til noget.
Side 11
Projekt På Fode Igen – Gratis gældsrådgivning
Cafe Parasollen har nu i snart 4 år tilbudt frivillig gældsrådgivning - og vi oplever at behovet
stadigt er enormt. På trods af at vi har mange frivillige rådgivere, så er det rigtig svært at følge
med til at rådgive alle de mennesker, der spørger om hjælp og vejledning.
Tal for 2014
25 aktive sager pr. 1/1-2014
56 nye sager i 2014
35 afsluttede sager i 2014
46 aktive sager pr. 31/12-2014
70% af de adspurgte svarer 5-6 på
Derfor har vi haft venteliste gennem
hele 2014
Rådgiverne er ansatte i banker eller
har tidligere arbejdet med økonomi.
Derudover er der en socialrådgiver
og en advokat tilknyttet som frivillig.
en tilfredshedsskala fra 1-6, hvor
6 er meget tilfreds
40% af de adspurgte svarer, at de
oplever en bedre livskvalitet efter
endt rådgivning
Alderfordeling
u. 20 år
12%
20-29 år 16%
30–39 år 22%
40-49 år 28%
Gitte – Matin – Lisa – Lene – Eva – Lilian – Preben – Betina - Gert
50-59 år 12%
O. 60 år 10%
Indkomstgrundlag
22% førtidspension
35% kontanthjælp
2,5% revalidering
5%
sygedagpenge
5%
ledighedsydelse el. lign.
Fakta for 2014
* Onsdage kl. 9 – 12 samt kl. 15 – 17
* Foregår i lokalerne i Lavgade 5 og 9
* Rådgivning kun efter forudgående aftale
* Ca. 165 rådgivninger af en times varighed i 2014
Dertil kommer rådgivernes arbejdstid med sagerne
2,5% SU
* Koordinator – Eva Wismar – 2 timer hver mandag
28% løn
* Projektmidlerne kommer via Satspuljemidlerne, og
I alt ca. 70% på offentlig forsørgelse
foregår som et samarbejde mellem Finansrådet og
eller dagpenge (SU undtaget)
KFUM´s Sociale Arbejde. Projektet udløber i 2016
Projekt Styrket indsats på værestederne
Siden årets start har Cafe Parasollen været med i Projekt SIV – Styrket indsats på værestederne.
Projektet er et samarbejde mellem Haderslev Kommune og de 5 væresteder, som der findes i
kommunen. I løbet af foråret er der brugt mange møder på at finde frem til, hvordan projektet
skulle fungere i praksis, således at udsatte borgere, som ikke får den hjælp, de har krav på fra det
offentlige, alligevel kunne nås.
Ideen er, at nogle mennesker måske har lettere ved at komme ind på værestederne – ja måske er
de der allerede – i stedet for at møde op på Jobcenteret, Ydelseskontoret, Misbrugscenteret eller et
andet tilbud. Derfor skal de kunne møde kommunale sagsbehandlere på værestederne, som har
mulighed for at se på den enkeltes problemer og udfordringer, og starte sagen med det samme.
Side 12
Projekt Styrket indsat på værestederne - fortsat
Nye tilbud i cafe Parasollen
 Fremskudt sagsbehandling – hver mandag kl. 11 – 13. Sagsbehandlere fra Ydelseskontor,
Jobcenter og specialrådgivning kan træffes, og alle kan få en samtale.
 Misbrugsindsats. Vi oplever ikke et voldsomt behov, og derfor kommer der ikke en behandler
hver uge. Behandleren kan tilkaldes efter behov. Der kan udleveres gratis antabus hos os.
 Styrket SKP-indsats på værestederne. De kommunale Støtte-Kontakt-Personer besøger
mennesker i deres hjem, når de har fået etableret en kontakt til dem. Medarbejderne på
værestederne skal fortsat møde og støtte udsatte borgere i hverdagen. De kommunale SKPer kan være med til at henvise til socialt samvær på værestederne.
 Brugerstyrede aktiviteter. Der er afsat midler til at brugerne og de frivillige kan finde på ture
og aktiviteter, som de selv tager ansvar for, uden at ansatte nødvendigvis deltager i det.

Projekt SIV er godt, fordi
 Det er med til at styrke kendskabet mellem værestederne, sagsbehandlere og andre tilbud
 Det er lettere for borgerne at modtage hjælpen her, hvor de føler sig trygge
 Sagsbehandlerne kan tage fat på sagen med det samme i forbindelse med samtalen
 Den enkelte borger kan opleve, at ”dem fra kommunen er ikke så farlige!”
 Det er lettere for de ansatte i Parasollen at støtte en borger ved at gå med til samtale med
sagsbehandlerne, når de kommer her
 Cafe Parasollen er tildelt 10 arbejdstimer pr. uge
 Projektperioden er 2014 - 2016
Tak for gaver, puljemidler og tilskud
Det betyder meget for Cafe Parasollen, at der er nogen, som tænker på os og de mennesker, som
har deres daglige gang der. Mange har ønsket at støtte os i årets løb med store eller mindre beløb.
Vi bliver glade hver gang, at en person, en forening, én pulje eller fond ønsker at støtte os med et
bidrag. Vi skylder jer alle en stor TAK for ethvert bidrag, som vi har modtaget.
I 2014 har vi modtaget støtte fra:
Haderslev Kommune (samarbejdsaftale)
§ 18-midlerne (kommunale midler til frivilligt socialt arbejde)
PUF-midlerne (socialministeriet–puljen for frivilligt soc. arbejde)
Uddannelsespuljen (satspuljemidlerne–uddannelse af frivillige)
Tips- og Lottomidler (ferieoplevelse)
Projekt Indsats i Udkanten (arbejdsmarkedsprojekt)
Projekt På fode igen (gældsrådgivningsprojekt)
Projekt Styrket indsats på værestederne (i samarbejde med Haderslev Kommune)
Tusind tak
til alle jer,
Haderslev Domsogn, Gl. Haderslev Sogn, Lions club Haderslev
Søsterloge nr. 19 Alexandra, Broderloge nr. 94 Hertug Hans, Frimurerlogen Haderslev som har
KFUM og KFUKs Voksenarbejde Løgumkloster, Bedsted Kirke, Sognearbejde i Nybøl
bidraget i
Julehjælp / julegaver fra lokale butikker (Banko samt gaver til udsatte familier)
dette år
KFUM og Afrika Genbrug, Støttekredsen Cafeens Venner, Gæster og frivillige
Praktisk hjælp, møbler, virksomhedsrabatter o.lign.
Side 13
Økonomi
2014 endte med et underskud på kr. 108.937.
Det er selvfølgeligt ikke et tilfredsstillende resultat, dog ca. 30.000 bedre end budgetteret.
Indtægter:
Haderslev Kommune
Mentorstøtte
Projekt SIV
§18-midler
487.606
Haderslev Kommune
20.350
Mentorpenge
108.120
Projekt SIV
41.000
§18-midler
Soc.Min. PUF-midler
110.000
Tips og Lotto-midler
32.727
Tips og Lotto-midler
Uddannelsespuljen
30.308
Uddannelsespuljen
Gaver
33.584
Gaver
Soc.Min. PUF-midler
Cafedrift
230.069
Cafedrift
Tilskud genbrugsbutik
160.000
Tilskud genbrugsbutik
Renteindtægter
I alt
5.018
Renteindtægter
1.258.782
I Café Parasollen er vi meget afhængige af den økonomiske støtte, som vi får fra andre.
 Vi har en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune om et årligt driftstilskud.
 Vi har modtaget mentorstøtte for nogle få personer i aktivering via Jobcenteret.
 I 2014 er vi blevet en del af Projekt Styrket indsats på værestederne (SIV) i samarbejde med
Haderslev Kommune. Vi har fået tildelt 10 timer pr. uge til medarbejder-timer.
 De fleste af de penge vi får via puljer og fonde ( §18-midler, Tips- og Lottopuljen, PUF-midler,
uddannelsespuljen) er øremærket til konkrete aktiviteter: udflugter, netværksskabende
aktiviteter, ferietur og julearrangementer samt at højne samværet med vore gæster. Vi får også
midlerne til uddannelse og opkvalificering af de frivillige medarbejdere.
 Støtten fra de lokale kirker, lokale fonde og private givere er til stor glæde for gæsterne, som
derved bl.a. kan komme på udflugter for et rimeligt beløb.
 ”KFUM og Afrika Genbrug” giver et flot tilskud til vores økonomi, og er med til at sikre, at
vi kan få hverdagen til at hænge sammen, samt have ansat en stedfortræder.
 Vi budgetterer med, at der skal være et overskud på salg af madvarer / cafedrift. Omsætningen
i caféen bliver kun modregnet med direkte caféudgifter: køb af madvarer, plast- og papirvarer,
blomster, lys samt aviser. Cafedriften går rigtig flot – og faktisk 50.000 bedre end budgettet.
Udgifter:
 Lønudgifter til ansatte, kørselsudgifter samt kurser for ansatte og
frivillige er ca. kr. 1.047.000. Dette beløb er dog delvis dækket af
PUF-midler, uddannelsespuljen og projekt SIV med ca. kr. 248.000.
32 timer af Birgit Axelsens løn er ikke indregnet heri, da de næsten
er dækket af projektmidler fra Indsats i Udkanten.
 Aktivitetsudgifter i forbindelse med arrangementer for vore
gæster er på ca. kr. 112.000 kr.. F.eks. ture, ferietur,
gratis frugt, jul. Disse aktiviteter er dækket af puljemidler, gaver og egenbetaling.
 Lokaleudgifter, inventar, kontorhold og regnskabsassistance m.m. er ca. kr. 216.000.

Grydeskeen – en socialøkonomisk virksomhed – som leverer mad ud af huset i mindre omfang
har givet et underskud på ca. kr. 22.000, da indtjeningen skal dække vore biludgifter.
Side 14
Samarbejde med andre
Cafe Parasollen samarbejder med mange – både lokalt i Haderslev, men også med de mange
institutioner, som der er i KFUM´s Sociale Arbejde rundt omkring i Danmark.
Det betyder meget, at være en del af mange sammenhænge og fællesskaber. Det er vigtigt for
vores arbejde med mange udsatte mennesker, at vi kan lære af og støtte os til andre – men også
give vores viden videre. Vi er taknemmelige for at ”høre hjemme” sammen med så mange andre,
som også vil være med til at give udsatte mennesker nye muligheder.
Præster og Folkekirke
Besøg af en præst hver onsdag eftermiddag i Cafeen.
De fleste præster har også deres konfirmander med på besøg
hos os. Vi støttes også økonomisk via indsamlinger i kirkerne.
Haderslev Kommune og Jobcenter
Driftsaftale med Haderslev Kommune.
Opbakning fra politikerne – og villighed til at møde op, når
vi inviterer f.eks. i forbindelse med Frivillig Fredag sidst i september.
Fint samarbejde omkring SIV-projektet med kommunalt ansatte og øvrige væresteder.
Godt samarbejde med sagsbehandlere omkring aktivering af borgere via Jobcenteret.
Kriminalforsorgen
Rådet for socialt udsatte
Mennesker der er idømt samfundstjeneste
Leder Lene Margård Pedersen deltager
kan afvikle deres timer her
sammen med en bruger i dette råd
Ledernetværk omkring frivilligt socialt arbejde
Samarbejde og lederfællesskab med Haderslev Krisecenter,
Haderslev Selvhjælp, Frivilligcenteret og Borgercafeen
Caféens Venner
Støttegruppe på ca. 150 medlemmer,
som ønsker at støtte op om Café
KFUM og Afrika Genbrug
Denne genbrugsbutik og de mange frivillige gør et stort
arbejde for at tjene penge på gamle ting og sager.
Der kommer hvert år et pænt overskud til
Parasollens arbejde.
Caféens Venner har egen bestyrelse,
som består af 3 medlemmer.
Gitte Berg, Benthe Johanneson og
Café Parasollen. Hvilket vi er meget glade for.
Anne Karin Christensen
KFUM’s Sociale Arbejde
Det er vigtigt for os at være en del af et fællesskab med andre,
som arbejder med de samme problematikker og på det samme
værdigrundlag.
Her møder vi ansatte kolleger, som forstår os og vores dagligdag.
De frivillige kan deltage i uddannelse sammen med andre frivillige.
Udviklingskonsulenter og hovedkontor kan vejlede og støtte os.
Både frivillige, ansatte og bestyrelsen kan deltage i en række møder, kurser og
stævner indenfor organisationen.
Læs mere på www.kfumsoc.dk
Side 15
Hvilken forandring gør Parasollen for dig?
Café Parasollen giver mig tryghed. Jeg føler, at jeg som frivillig, får lov
til at gøre en forskel for andre. Det giver mig et godt liv, fordi jeg føler
at jeg gør noget. Ellers ville jeg nok være den, der isolerer mig og
lukker mig inde.
Men ved at være i Café Parasollen føler jeg, at der er brug for mig.
Det med at komme ind ad døren i Parasollen giver mig en tryghed.
Man føler sig velkommen. Hvis jeg en dag ikke har det så godt og har
lyst til at kravle under dynen, så vælger jeg at gå ind i Café Parasollen i
stedet. Når jeg atter går ud ad døren, føler jeg, at jeg kan klare verden
igen.
Jette Jakobsen
Jeg bor alene og får derfor den sociale kontakt med andre mennesker
ved at være i Café Parasollen.
Vi er nogle stykker, der altid sidder sammen. De er alle sammen meget
flinke, og det er rart at sidde sammen med dem. Én er f.eks. meget
vidende. Ham kan man altid spørge til råds om alt muligt.
Jeg deltager i enkelte arrangementer i Parasollen, f.eks. filmaften. Det
er fint at kunne komme ud om aftenen, så man ikke bare sidder alene
med sit fjernsyn. Det er sjovere at se en film sammen med andre. Det
har vi det rigtig hyggeligt med.
Claus Jørgen Schack Nielsen
Det, at jeg er i Café Parasollen, har gjort at jeg er kommet videre med
mig selv. Jeg føler at jeg kan bruge min uddannelse som SOSU-hjælper i
kontakten med gæsterne. Det, at jeg også er i Butik Unik og er i kontakt
med kunder, gør at min selvtillid er blevet bedre.
Jeg føler, at jeg bliver værdsat her i Café Parasollen. Jeg har fået en god
mentor her, der hjælper mig i mit mål om at komme i flexjob. Hvis jeg
ikke havde fået muligheden for at være her, havde jeg ikke været så
stærk til at kæmpe min egen sag. Det at være her gør, at jeg kan se
mere positivt på min situation og dermed få bedre livskvalitet.
Lene Brund
Side 16